ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=37714
หน้า 1 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 09 เม.ย. 2011, 18:51 ]
หัวข้อกระทู้:  วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

รูปภาพ
วิหาร วัดศรีดอนชัย อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน


ศรีดอนชัย ชื่ออาราม นามประเสริฐ
แหล่งกำเนิด วัฒนธรรม ล้ำวิถี
ถิ่นไตลื้อ อันลือเรื่อง เรืองระวี
ชาวงอบนี้ ต่างเลื่อมใส ใจศรัทธา
ปิยวาจกวีศรีไชยคำ ประพันธ์ถวายวัดศรีดอนชัย...

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 09 เม.ย. 2011, 18:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย(งอบ) อู่ธรรมะ

เราพูดอยู่เสมอถึงคำว่า "สติปัญญา"
เราใช้ปัญญา อยู่เสมอก็จริง
แต่สตินั้นแท้ที่จริงแล้ว เรานำออกมาใช้น้อยนัก
ทั้งที่สตินั้นมีคุณค่าต่อชีวิต
และจำเป็นแก่ชีวิต มีคุณค่าเหลือที่จะประมาณได้"

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 09 เม.ย. 2011, 19:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย(งอบ) อู่ธรรมะ

ถิ่นไทยงาม นามไตลื้อ ชื่อเกริกก้อง
ชาวพี่น้อง ตำบลงอบ กอปรกุศล
ศรัทธาดี ศรีดอนชัย ในกมล
ใกล้สายชล น่านนที บุรีรมย์
วัฒนธรรมดี ประเพณีเด่น เป็นประจักษ์
ร้อยใจรักษ์ ฟูมฟักไว้ ใฝ่สั่งสม
ธรรมใบลาน คัมภีร์เก่า ค่านิยม
ควรชื่นชม อนุรักษ์ไว้ ให้ยาวนาน
ถิ่นไตลื้อ ลือเอกลักษณ์ ประจักษ์แจ้ง
สืบสานแหล่ง อารยธรรม ให้ลูกหลาน
สู่เมืองงอบ นครน่าน ผ่านยูนนาน
ช่วยสืบสาน ให้ยืนยง คงนิรันดร์
ฝากลูกหลาน ญาติพี่น้อง ทั้งผองเพื่อน
เราเป็นเหมือน สายโลหิต จิตสุขสันต์
ขอให้รัก รักษ์ไตลื้อ ทุกคืนวัน
กลุ่มชาติพันธุ์ ดั่งฉันท์มิตร พิศโสภาฯ


ขอขอบพระคุณ ปิยวาจกวี สุวัณณะชะยะอารามาธิบดี ผู้ประพันธ์...สาธุอย่างยิ่ง :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 09 เม.ย. 2011, 19:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย(งอบ) อู่ธรรมะ

อู่แหล่งใจบุญสุนทาน

ไฟล์แนป:
ban.bmp
ban.bmp [ 144.19 KiB | เปิดดู 10255 ครั้ง ]

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 10 เม.ย. 2011, 05:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย(งอบ) อู่ธรรมะ

:b42: รู้จักพอ
รู้จักให้
รู้จักปล่อยวาง
มองทุกอย่างว่าเป็นเรื่องธรรมดา

:b8: :b42:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 10 เม.ย. 2011, 05:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย(งอบ) อู่ธรรมะ

[b]สำเร็จที่คิด สัมฤทธิ์ที่พยายาม[/b]
แนบไฟล์:
LUENGOB.jpg
LUENGOB.jpg [ 32.79 KiB | เปิดดู 10238 ครั้ง ]

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 15 เม.ย. 2011, 15:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

จงรู้จัก ตัวเอง :b8: :b8: :b16:
"จงรู้จัก ตัวเอง" คำนี้หมาย
มีดีร้าย อยู่เท่าไหร เร่งไขขาน
ข้างฝ่ายดี มีไว้ รีบไขลาน
ข้างฝ่ายชั่ว รีบประหาร ให้หมดไป,

"จงรู้จัก ตัวเอง" คำนี้หมาย
ว่าในกาย มีกิเลส เป็นเหตุใหญ่
จึงได้เปรียบ แต่จะทำ บาปกรรมไป
ต่อควบคุม มันไว้ จึ่งรักบุญ

"จงรู้จัก ตัวเอง" คำนี้หมาย
ว่ามันไร้ ตนตัว มัวแต่หมุน
ไปตามเหตุ ตามปัจจัย ที่ไสรุน
พ้นบาป-บุญ ชั่ว-ดี มีนิพพาน ฯ

:b42: พุทธทาสภิกขุ :b42:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 16 เม.ย. 2011, 12:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

แนบไฟล์:
คำอธิบาย: งานสรงน้ำพระธาตุศรีดอนชัยเป็นประจำทุกปี
Copy of สรงธาตุ.JPG
Copy of สรงธาตุ.JPG [ 42.22 KiB | เปิดดู 10162 ครั้ง ]

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 16 เม.ย. 2011, 14:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

cool tongue tongue :b8: :b8: :b8: คนลื้อเมืองงอบตึงใจบุญแต๊ละ :b8: :b8:

เจ้าของ:  สุดปลายฟ้า [ 16 เม.ย. 2011, 17:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาค่ะ มีโอกาสจะไปสักครั้งค่ะ ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ :b8: :b44: :b45: :b44: :b45: :b44: :b45: :b44: :b45: :b44: :b45:

ไฟล์แนป:
2.jpg
2.jpg [ 9.73 KiB | เปิดดู 10156 ครั้ง ]

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 22 เม.ย. 2011, 23:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

ให้เคารพแนวคิดของผู้อื่นบ้าง
เสมือนหนึ่งเป็นอีกแนวคิดหนึ่ง
ที่ต่างไปจากเราเท่านั้นเอง
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 23 เม.ย. 2011, 16:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

:b42: สิ่งดีๆที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเรา มักจะมายามเมื่อเราท้อแท้และผิดหวังเสมอ เพราะก่อนหน้านั้นเรามิเห็นความสำคัญของสิ่งนั้น... :b42: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 25 เม.ย. 2011, 05:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

:b42: คาถา นวหรคุณ ท่องให้ขึ้นใจเป็นมงคลดีแท้
นวอรหาทิคุณ หรือ นวารหาทิคุณ หมายถึง คุณของพระพุทธเจ้าทั้ง ๙ ประการเริ่มจาก อรหํ เป็นต้น ต่อมาเรียกกันนานๆเข้าเลยเลือนมาเป็น นวหรคุณ ตามภาษาปาก

นวหรคุณ เป็นหัวใจคาถา ๙ คำคือ อะ สํ วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ มาจากบทอิติปิโส ที่ใช้สวดสรรเสริญพระ

พุทธคุณโดยตัดเอามาเฉพาะพยางค์หน้าของคำ ดังนี้

อะ มาจาก อรหํ เป็นพระอรหันต์
สํ มาจาก สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ
วิ มาจาก วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ทรงไว้ซึ่งวิชชาและจรณะ
สุ มาจาก สุคโต เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี
โล มาจาก โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก
ปุ มาจาก ปุริสทมฺมสารถิ เป็นดุจสารถีผู้ฝึกสรรพสัตว์ที่ฝึกได้
สะ มาจาก สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นครูของมนุษย์และเทวดา
พุ มาจาก พุทโธ เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ภ มาจาก ภควา เป็นผู้มีโชค เป็นผู้เจริญ
[/size] :b42: :b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 25 เม.ย. 2011, 06:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

หยุดชั่วเพื่อทำความดี แต่กว่าไม่มีดีอะไรในตัวเลย

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 25 เม.ย. 2011, 06:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดศรีดอนชัย (งอบ) อู่ธรรมะ

สิ่งดีๆที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเรา มักจะมายามเมื่อเราท้อแท้และผิดหวังเสมอ เพราะก่อนหน้านั้นเรามิเห็นความสำคัญของสิ่งนั้นเลย...กวีลื้อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/