ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

พุทธชยันตี
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=42263
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  พี่ดอกแก้ว [ 30 พ.ค. 2012, 08:47 ]
หัวข้อกระทู้:  พุทธชยันตี

รูปภาพ

๐ พุทธชยันตี ๐

เพ็ญวิสาขมาสประกาศศักดิ์
พสุธาหนาหนักสะเทือนไหว
คราประสูติพระโพธิสัตว์ผู้เกรีย​งไกร
มหาบุรุษที่นำชัยสู่จักรวาล

เพ็ญวิสาขมาสประกาศก้อง
พสุธากระหึ่มซ้องเสียงประสาน
มหาบุรุษมีชัยกิเลสมาร
ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในราตรี

เพ็ญวิสาขมาสประกาศกาล
พระพุทธเจ้าปรินิพพานพ้นวิถี
พสุธาหวั่นไหวในทันที
ทรงดับขันธ์อันเสื่อมนี้ด้วยพุท​ธชัย

เพ็ญวิสาขมาสวาดเวียนวรรษ
ทรงยืนหยัดเผยแผ่เพื่อแก้ไข
ให้ปุถุชนพ้นมารกิเลสภัย
บรรลุธรรมนำชัยสู่ชีพชนม์

สี่สิบห้าพรรษาทรงพาขันธ์
ประกอบพุทธกิจอันมุ่งรื้อขน
สัตว์ผู้ยากให้พ้นห้วงวังวน
มีหลักธรรมนำตนพบนิพพาน

อีกสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปี
ห้วงเวลาที่ไม่มีพระสุรเสียงขาน​
แต่พระธรรมของพระองค์ยังกังวาน
ก้องสะท้านโสตผู้ใฝ่ในธรรมมา

เพ็ญวิสาขมาสประกาศชัย
สองพันหกร้อยปีในห้วงวรรษา
พระพุทธองค์ทรงเป็นเอกศาสดา
ทรงมอบธรรมล้ำค่าชนะมาร

ขอกราบก้มบังคมถวายกุศล
ที่ฝึกตนละกิเลสอย่างกล้าหาญ
น้อมถวายพระบรมศาสดาจารย์
เป็นสักขีในกาลพุทธชยันตี.


กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระ​สัมมาสัมพุทธเจ้า.
...พี่ดอกแก้ว...

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 30 พ.ค. 2012, 08:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชยันตี

:b8: :b8: :b8: สาธุๆๆ ด้วยค่ะพี่ดอกแก้ว

เจ้าของ:  Hanako [ 12 มิ.ย. 2012, 19:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พุทธชยันตี

:b8:


สาธุค่ะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/