ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อาภรณ์ ๓ สาย คือ ทาน, ซื่อสัตย์ และวิชชา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=42373
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 12 มิ.ย. 2012, 16:07 ]
หัวข้อกระทู้:  อาภรณ์ ๓ สาย คือ ทาน, ซื่อสัตย์ และวิชชา

หถฺถสส ภูสนํ ทานํ สจฺจํ กณฐสฺส ภูสนํ
โสตสฺส ภูสนํ สตฺถํ ภูสเนหิ กึ ปโยชนํ

รูปภาพ


คัดลอกจาก...
หนังสือแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน ๒
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

พิมพ์เผยแพร่โดย ชมรมกัลยาณธรรม หน้า ๕๗

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 22 มิ.ย. 2012, 21:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาภรณ์ ๓ สาย คือ ทาน, ซื่อสัตย์ และวิชชา

onion ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็น onion

rolleyes ความซื่อสัุตย์เป็นสมบัติของคนดี rolleyes

s002 ผู้มีปัญญาเห็นอริยสัจ ชื่อว่ามี วิชชา s002

:b44: กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะเจ้าค่ะ ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครองนะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 09 ก.ค. 2016, 20:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อาภรณ์ ๓ สาย คือ ทาน, ซื่อสัตย์ และวิชชา

ขออนุโมทนาสาธุนะครับ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/