ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=80&t=52778
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ม.ค. 2011, 13:37 ]
หัวข้อกระทู้:  วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ)

รูปภาพ

วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก *
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร


ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก
มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง
ครั้นมาปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย

ฉะนั้น ต้องให้เข้าใจว่า ความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้ว
ต้องเก็บใส่ตู้ ใส่หีบไว้เสียก่อน ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้
หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา

กำหนดรู้เท่ามหาสมบัติมหานิยม
อันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้น
เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตฤกษ์ สารพัดสิ่งทั้งปวง
อันเจ้าสังขารคืออาการจิต
หากออกไปตั้งไว้ บัญญัติไว้ว่า เขาเป็นนั้นเป็นนี้
จนรู้เท่าแล้วเรียกว่า กำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย
เมื่อทำให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว
จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อกำหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรค
หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง
หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง


เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่
ในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกว่า อกาลิโก
ของมีอยู่ทุกเมื่อ โอปนยิโก
เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ ปจฺจตฺตํ จึงจะรู้เฉพาะตัว
คือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป
ตามสภาพความเจริญของภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ ธมฺเมสุ
ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน
ผู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้


อันบุคคลผู้ทำนาก็ต้องทำลงไปในแผ่นดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดดกรำฝน
จึงจะเห็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคอิ่มสบาย
ก็ล้วนทำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น
เพราะศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ในกาย วาจา จิต ของทุกคน(หมายเหตุ : เป็นธรรมเทศนาในปัจฉิมสมัยของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ซึ่งพระภิกษุทองคำ ญาโณภาโส และพระภิกษุวัน อุตฺตโม จดบันทึกไว้)


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : ชีวประวัติ-ธรรมเทศนา-บทประพันธ์-ธรรมบรรยาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ,
พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๕๓, โดยคณะผู้ศรัทธา โรงพิมพ์นพรัตน์ กทม., หน้า ๖๐-๖๒)


= รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

= ประมวลภาพ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” วัดป่าสุทธาวาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42852

เจ้าของ:  Bwitch [ 05 ม.ค. 2011, 14:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก : พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  kaveebsc [ 05 ม.ค. 2011, 15:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก : พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเ

สาธุครับ

ดีมากๆเลย

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 05 ม.ค. 2011, 18:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก : พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเ

อ้างคำพูด:
สาธุครับ

ดีมากๆเลย

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะครับ


ยินดีอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาที่นำไปเผยแผ่ต่อด้วยค่ะ :b8: :b1:

เจ้าของ:  ทักทาย [ 09 ม.ค. 2011, 03:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก : พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเ

สาธุค่ะ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/