ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้า “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=80&t=52830
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ชาติสยาม [ 22 ส.ค. 2009, 01:54 ]
หัวข้อกระทู้:  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้า “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ

เรื่องที่ลืมเขียนมานมนานคือ....

(ฝ่าเท้าหลวงปู่มั่นทั้งสองข้าง เป็นตาหมากรุกหมดเต็มทั้งสองฝ่า)
เวลาสรงน้ำท่านปรารภว่า (ฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมู่เพียงเท่านี้)
พูดค่อยๆ แบบเย็นๆ (ในยุคหนองผือ สี่ปีที่ข้าพเจ้าอยู่กับองค์ท่านนั้น)
พระเณรผู้น้อยที่ถวายข้อวัตรสรงน้ำถวายองค์ท่านนั้น ผู้สงวนฟังจึง-
จะได้ยิน (เพราะองค์ท่านก็ปรารภค่อยแบบประหยัดไม่แกมอวด)

ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้แย้งอาจเอื้อมถูข้างบน (ระหว่างฝ่าเท้าเสมอๆ)
จำพวกที่ถูหลัง ตัว แขน ขา ฝ่าเท้านั้น มักจะเป็นพระ ๔-๓-๒-
พรรษาเท่านั้นได้ถู พระผู้ใหญ่เหนือ ๕-๖-๗-๘-๙- ไปแล้วไม่ค่อย
จะได้ถูตัว แขน ขา เพราะองค์หลวงปู่เทสน์ว่า สรงน้ำนี้เว้นให้ผู้น้อย
เขาสรงเสีย ถ้าพระผู้ใหญ่มาทำขวางผู้น้อย ผู้น้อยเขาระอายเก้อเขิน
เพราะเขาไม่มีทางเอื้อมมือเข้า และเขาก็กระดากระอายดังนี้

ส่วนข้าพเจ้าพรรษาอ่อน แต่อายุสามสิบกว่าในสมัยนั้น
และการที่องค์ท่านปรารภว่า ฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมู่ นั้นองค์ท่าน
(ปรากฎว่า ปรารภครั้งเดียวเบาๆ เท่านั้นไม่ได้ซ้ำๆ ซากๆ อีก) ส่วนข้าพเจ้า
ผู้สงวนถูฝ่าเท้าก็เห็นเป็นตาหมากรุกเต็มฝ่าเท้าทั้งสองทางจริง ข้อนี้
ในชีวะประวัติขององค์ท่านเล่มใดๆ ก็ไม่ปรากฏเห็น และยุคที่องค์ท่านทรงพระ
ชีวาอยู่ ก็บรรดาลดลใจไม่มีใครสนใจปรารภ (น่าแปลกมาก) ข้าพเจ้าก็บรรดาล
ลืมอีกด้วย เรียกได้ว่าข้าพเจ้าไม่มีพยานก็ว่าได้ (แต่เอาตาหูตนเองเป็นพยาน)
ยุคก่อนๆ ก็ไม่มีท่านผู้ใดเล่าให้ฟัง (ชะรอยจะว่าดีชั่วไม่อยู่กับฝ่าเท้าอยู่กับใจกับธรรม)


รูปภาพ
รูปภาพ

o เรื่องฝ่าเท้าขององค์หลวงปู่มั่นเป็นตาหมากรุกนี้ เป็นของ
ทรงพระลักษณะสำคัญมาก แต่ก็น่าสนใจมากว่า ไฉน
จึงบรรดาลไม่ให้พระจำพวกผู้ใหญ่สนใจเอาลงในชีวะ
ประวัติ (กลายเป็นของไม่สำคัญไป) ชะรอยพระผู้น้อยที่
เห็นในเวลาสรงน้ำถวายแล้ว ไม่เล่าถวายให้พระผู้ใหญ่
ฟัง แต่ข้าพเจ้าเองก็บรรดาลลืม ไม่ค่อยสนใจเล่าเลย
แต่พอมาถึงยุคภูจ้อก้อตอนแก่กว่าเจ็ดสิบปีกว่าๆ แล้ว
จึงระลึกเห็น เป็นของน่าแปลกมากแท้ๆ ที่ลืมพากันลืม
เขียนลง แต่คราวองค์ท่านทรงพระชีวาอยู่ก็ดี หรือ
ทรงพระมรณะกาเลก็ดี ไม่มีท่านผู้ใดสงวนปรารภ ก็เป็น
ของคล้ายกับว่าอุตตริขึ้นมาภายหลัง แต่ก็ต้องอาศรัย
หลักของความจริง ไม่หนีจากความจริงเฉพาะตอนนี้
เป็นพยาน จริงก็ต้องเอาจริงเป็นพยาน เท็จก็ตรงกันข้าม


รูปภาพ

o ชีวะประวัติยุคภูจ้อก้อเป็นยุคสุดท้ายภายแก่ชะราพาธ ถ้าไม่มรณะกา
เลไปเสียแล้ว ชีวะประวัติก็จะไม่จบได้ แต่จะอย่างไรก็ตามทีเถิด
ต่างจะได้พิจารณาว่า เจตนาปฏิบัติพระพุทธศาสนาแพื่อประสงค์อะ
ไรบ้าง และจิตใจจะอยู่ระดับใดบ้าง เหล่านี้เป็นต้น แต่บรรยาย
พอสังเขปก็เอาละ จะบรรยายไปมากก็จะเป็นหลายวรรคหลายตอน
และก็ความพอดีพองามในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ระดับใดแน่ ถ้ามาก
เกินไปเล่มก็ใหญ่ลงทุนก็มาก ท่านผู้อ่านก็จะระอาอีก น่าพิจารณา
และก็คล้ายๆ กับว่าตนเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำ ระฆังไม่ดังก็ตีจนระฆัง
แตก แต่จะอย่างไรก็อาศรัยเจตนาเป็นเกณฑ์ ก็แล้วกันกระมัง

หล้า


:b8: :b8: :b8: คัดมาจาก : หนังสือ “ชีวประวัติ พระหล้า เขมปตฺโต”

:b44: รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

:b44: รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 22 พ.ค. 2015, 13:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น ภูริท

Kiss ขออนุโมทนาบุญนะครับ :b17:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 07 ธ.ค. 2015, 12:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น ภูริท

น้อมกราบองค์หลวงปู่เจ้าค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 13 ม.ค. 2016, 09:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น ภูริท

Kiss

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 28 มิ.ย. 2016, 19:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น ภูริท

กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 13 ก.พ. 2019, 14:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น ภูริท

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 13 ก.พ. 2019, 14:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าของหลวงปู่มั่น ภูริท

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/