ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

24 ตุลาคม 2557 ครบ 1 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=54985
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 ต.ค. 2014, 14:11 ]
หัวข้อกระทู้:  24 ตุลาคม 2557 ครบ 1 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม เมื่อปีที่แล้ว (2556)
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้สิ้นพระชนม์ลง
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่ามกลางความเศร้าโศกของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
พระองค์ทรงดับพระขันธ์ของพระองค์ด้วยความสงบยิ่งกว่าความสงบใดๆ
ในขณะที่ในห้องมีแต่พระสุรเสียงอบรมกรรมฐานของพระองค์เองก้องกังวาลอยู่
ล่วงแล้วหนอ 365 วัน เหมือนเมื่อวานนี้ แม้กาลเวลาผ่านไป
พระเมตตาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ
ของพระองค์ที่มีปกแผ่ไปถึงพุทธศาสนิกชน ยังอยู่ในความทรงจำ
และยังปกแผ่เหล่าพุทธศาสนิกเสมือนพระองค์ยังอยู่


“อนิจจา วต สังขารา”

“สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ”


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: https://www.facebook.com/anil.sakya.9

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 ต.ค. 2014, 14:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ครบ 1 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ฯ

รูปภาพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
และ “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”
ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้วอย่างสงบในระหว่างการเจริญสมาธิ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.
ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น ๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ยังความโศกเศร้าอาลัยแก่ประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนเป็นยิ่งนัก

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชประชวรด้วยพระโรคชราภาพตามพระอายุขัย
ซึ่งแทรกซ้อนตามมาด้วยเบาหวาน ไต เป็นต้น
และได้ประทับรักษาพระอาการประชวรอยู่ที่ชั้น ๖
ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓

ในระยะแรกที่เข้าประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเมื่อราว ๑๐ ปีก่อน
สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จกลับมาที่่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งคราว
แต่ระยะหลังไม่สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาล
เนื่องจากคณะแพทย์เห็นว่า
พระองค์ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์
กระทั่งเมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงได้สิ้นพระชนม์ลง


:b50: :b49: :b50:

พระนามเดิม : เจริญ คชวัตร
พระนามฉายา : สุวฑฺฒโน (แปลว่า ผู้เจริญดียิ่ง)
ดำรงสมณศักดิ์ระหว่าง : พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๖
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสถิตย์ ณ : วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
ดำรงสมณศักดิ์ ๒๔ ปีเศษ พระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ๒๑ วัน
นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนมายุยืนยาวกว่า
สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตที่ผ่านมา
และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทย
ที่มีพระชนมายุยืนยาวถึง ๑๐๐ พรรษา




:b8: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=46638

:b50: :b49: :b50:

รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์
http://www.dhammajak.net/history-somdet/somdet1.html

“คณะเว็บไซต์ธรรมจักร” ร่วมเป็น ๑ ในเจ้าภาพพิเศษ
ในงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=62&t=46968

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 03 ม.ค. 2015, 11:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: 24 ตุลาคม 2557 ครบ 1 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสัง

:b8: Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/