ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

จิตวุ่นวายเพียงไร...ปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้น
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=81&t=56930
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 27 ธ.ค. 2018, 18:35 ]
หัวข้อกระทู้:  จิตวุ่นวายเพียงไร...ปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้น

รูปภาพ

ความมีปัญญาย่อมเกิดแต่การปฏิบัติอบรมจิตให้สงบ จิตสงบเพียงไร..ปัญญาย่อมยิ่งเพียงนั้น จิตวุ่นวายเพียงไร..ปัญญาย่อมหย่อนเพียงนั้น

ปัญญาเป็นความฉลาดที่เกิดแต่เรียนและคิด จิตที่สงบจะทำให้ใช้ความคิดได้อย่างดี ต้องการจะคิดเรื่องใดให้แตกฉานรู้จริงด้วยตนเอง มิใช่เป็นเพียงความรู้ของผู้อื่น จิตที่สงบก็จะทำได้ ให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้

แต่จิตที่ไม่สงบวุ่นวายจะทำไม่ได้ ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีจิตสงบ แม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญาพึงทำใจให้สงบ คือ สงบจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงไรพึงทำใจให้สงบเพียงนั้น อีกนัยหนึ่งก็คือ ทำใจให้สงบได้เพียงใดก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้น

จิตไม่สงบจะคิดแบบไม่สงบ คือคิดสับสนวุ่นวายจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่ง ไปอีกเรื่องหนึ่ง ไปอีกเรื่องหนึ่ง เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆ จากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้น จากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้น โดยไม่เข้าใจถูกต้องชัดเจนในเรื่องใดเลย ทั้งนี้เป็นไปด้วยอำนาจความโลภ ความโกรธ ความหลงที่ทำให้จิตวุ่นวายไม่สงบ


:b44: :b44:

คัดลอกเนื้อหาจาก
“พระนิพนธ์เรื่อง พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร”
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙
หน้า ๕๑-๕๓.


:b47: รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

:b44: :b44:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/