ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อยากทราบวิธีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ?
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=84&t=53781
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ไวษรี [ 16 ก.พ. 2009, 18:07 ]
หัวข้อกระทู้:  อยากทราบวิธีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ?

อยากทราบวิธีการถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่ตนจนจบน่ะค่ะว่าทำอย่างไร
และอยากทราบด้วยว่ามีบทสวดอะไรบ้าง สวดตอนไหนตามขั้นตอนน่ะค่ะ
คือพระท่านสวดอะไรและอุบาสกอุบาสิกาสวดอะไรด้วยนะคะ พอดีคุณครูให้หาข้อมูลน่ะค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้ :b4:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 ก.พ. 2009, 18:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การถวายผ้าอาบน้ำฝน

ผ้าอาบน้ำฝน พูดให้เข้าใจโดยทั่วไป ก็ว่าผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำ เทียบได้กับผ้าขาวม้านั่นเอง
เหตุที่เรียก ผ้าอาบน้ำฝน มีที่มาจะเล่าให้ฟังพอเห็นภาพ
ในสมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีผ่านมาแล้ว ผ้าผ่อนท่อนสไบหายาก พระต้องไปเที่ยวเก็บผ้าห่อศพที่เขา
ทิ้งไว้ตามป่าช้า ได้มาก็เอามาซักๆ แล้วเย็บเป็นผ้านุ่ง (สบง) บ้าง เย็บเป็นจีวรบ้าง
ดังนั้น พระสงฆ์องค์เณร จึงมีผ้านุ่งผืนหนึ่ง จีวรผืนหนึ่ง ผ้าซ้อนนอกอีกผืนหนึ่ง (พระบ้านเรานำมาทำเป็น
สังฆาฎิ) รวมเป็น ๓ ผืน เรียกว่า ไตรจีวร

ตามตำนาน ก่อนจะเกิดมีผ้าอาบน้ำฝนขึ้นมา เนื่องจากว่า วันนั้นฝนตก พระ (ตามตำนานไม่ได้บอกว่า
กี่รูป) ต้องการอาบน้ำฝนกัน ครั้นจะอาบทั้งผ้านุ่ง (สบง) ก็มีผืนเดียว
จึงเปลือยกายเล่นน้ำฝน
เผอิญนางวิสาขามหาอุบาสิกาเห็นเข้า ก็จึงนำเรื่องนี้ทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุควรมีผ้าอาบน้ำฝนอีกผืนหนึ่ง สำหรับผลัด พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต
แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุเปลือยกายเล่นน้ำฝน

คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก
(ตั้งนะโม ๓ จบ)

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฎิกานิ สะปริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฎิกานิ สะปริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้
แก่พระภิกษุสงฆ์ ของพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายสิ่งของต่างๆ หนังสือมนต์ทั่วๆ ไปก็มี น้องไวษรี ซื้อติดไว้สักเล่มก็ดี
นอกจากนั้นแล้วยังมีบทสวดหลายๆ อย่างด้วย

เจ้าของ:  ไวษรี [ 16 ก.พ. 2009, 19:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การถวายผ้าอาบน้ำฝน

ขอบคุณมากนะคะ แต่อยากได้ขั้นตอนการทำจริงๆ น่ะค่ะ ว่าต้องใช้บทสวดอะไรบ้าง

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 16 ก.พ. 2009, 20:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การถวายผ้าอาบน้ำฝน

ขั้นตอน
หลังจากเราได้ผ้ามาแล้ว ก็ไปวัดแจ้งความประสงค์แก่พระว่า ต้องการถวายผ้าอาบน้ำฝน

พร้อมแล้วเราก็กล่าวคำถวาย ตั้งนะโม ๓ จบก่อน
แล้วกล่าวคำถวายดังนี้

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฎิกานิ สะปริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฎิกานิ สะปริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ


คำแปลก็ดังนี้

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์
ของพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าอาบน้ำฝน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


จบแล้วก็ถวายผ้าผืนนั้น พระท่านจะให้พร เราก็กรวดน้ำ ก็เป็นอันเสร็จพิธีจ้า :b1:

เจ้าของ:  ไวษรี [ 16 ก.พ. 2009, 20:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: การถวายผ้าอาบน้ำฝน

ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความรู้ :b13:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/