ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=85&t=53768
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ก.ค. 2011, 10:54 ]
หัวข้อกระทู้:  “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔

พระโอวาท

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


เนื่องใน


:b42: วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔ :b42:

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ก.ค. 2011, 11:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔

รูปภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
ประทานพระโอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจความว่า


:b42: :b42: :b42: :b42: :b42:

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือเดือนอาสาฬหะ
เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ ๒ เดือน
ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก
โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี
ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้ว่า
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา”
โดยสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธวาจา
ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอัญญาโกณทัญญะ คือ “โกณทัญญะได้รู้แล้วหนอ”
วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์ ๓
คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้น คือท่านโกณฑัญญะ
ด้วยพระบารมีพระรัตนตรัย
จงมั่นใจและจงปฏิบัติเทิดทูนบูชาพระรัตนตรัยให้เต็มจิตใจทุกเวลา

ขออำนวยพร


:b42: :b42: :b42: :b42: :b42:


ที่มา :: http://www.onab.go.th

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันอาสาฬหบูชา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45499

รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันเข้าพรรษา”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45498

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ก.ค. 2011, 11:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔

รูปภาพ


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ
และร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก


ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร:b44: เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ :b44:
http://sosk.pres.tsu.ac.th/news/files/20110621171606-1.pdf

วีดีโอประชาสัมพันธ์
วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔


http://www.facebook.com/video/video.php ... 2822995665

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 11 ก.ค. 2011, 11:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔

รูปภาพ

• สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ •
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2554 ณ พุทธมณฑล


โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การปฏิบัติธรรม พิธีเวียนเทียน
การแสดงพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม
โครงการหนึ่งใจ..ให้ธรรมะ นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประดับโคมแขวน
การหล่อเทียนพรรษา และพิธีจุดเทียนพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 07.30 น.
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 984 รูป ที่ลานองค์พระฯ

สอบถามรายละเอียด
โทร. 0-2441-0902, 0-2441-9012-3

เจ้าของ:  LueNgob Kumrungsee [ 12 ก.ค. 2011, 06:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๔

:b42: :b8: :b8: :b8: :b42:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/