ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

2. กระบี่
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18659
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  webmaster [ 22 ต.ค. 2008, 19:08 ]
หัวข้อกระทู้:  2. กระบี่

เชิญประชาสัมพันธ์สถานที่ปฏิบัติ โดยการลงชื่อ-ที่อยู่ กำหนดการ-ระเบียบการ และเว็บไซต์ (ถ้ามี)
ของสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดกระบี่ ได้เลยครับ


เว็บไซต์จังหวัดกระบี่
http://krabi.ect.go.th

.......

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กระดานสนทนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=1


:b8:

เจ้าของ:  webmaster [ 22 ต.ค. 2008, 19:10 ]
หัวข้อกระทู้: 

รูปภาพ
หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ
............................................................................วัดถ้ำเสือวิปัสสนา (วัดถ้ำเสือ)
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611-805


หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ เจ้าอาวาส

วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


“วัดถ้ำเสือ” ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่มาไม่ไกลนัก ราวๆ 5-6 กิโลเมตร ชื่อวัดนั้นมีข้อสันนิษฐานว่า เหตุที่ได้ชื่อว่า “ถ้ำเสือ” เพราะว่าบริเวณถ้ำด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า “เขาแก้ว” เคยมีเสือโคร่งขนาดใหญ่อาศัยอยู่ และภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ ส่วนที่มาของวัดนี้น่าจะมาจากพระธุดงค์ที่เดินทางจาริกไปเพื่อหาสถานที่วิเวกในการปฏิบัติธรรม มาอาศัยอยู่ตามถ้ำ และมีชาวบ้านที่ศรัทธาตามมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นวัดในเวลาต่อมา

วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจำเนียร” เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาช้านาน

สภาพโดยทั่วไปของวัดถ้ำเสือมีลักษณะเป็นสวนป่า เป็นโพรงถ้ำ มีเพิงผาและแหล่งถ้ำธรรมชาติ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำลอด ถ้ำช้างแก้ว ถ้ำลูกธนู ถ้ำพระ เป็นต้น ถ้ำบางแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการนั่งฌานของพระภิกษุและ เหล่าอุบาสก อุบาสิกาได้อีกด้วย

ในขณะที่ทัศนียภาพก็รื่นรมย์แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ อายุนับร้อยนับพันปีเนื่องจากมีเขาล้อมอยู่ทุกด้าน บริเวณนี้นอกจากเป็นสถานที่วิปัสสนาแล้ว ยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญถึงสองสมัยคือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการขุดพบวัตถุโบราณหลายอย่าง เช่น เครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา พระพิมพ์ดิบ

รูปภาพ

สิ่งสำคัญใน “วัดถ้ำเสือ” นั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด และเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งมีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในวัด นอกเหนือจากแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมแล้วยังสามารถแวะกราบไหว้ “พระพุทธรูปหยกขาว” ศิลปะพม่าอายุนับร้อยปีและ “พระพุทธบาทจำลอง” ได้อีกด้วย ที่นี่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวที่มาสามารถแวะทักทายและนำอาหารให้ฝูงลิงเหล่านี้ได้

ใครที่มาวัดถ้ำเสือแล้วยังไม่ได้ขึ้นเขาพิชิตบันได 1,200 ขั้น ถือว่ายังมาไม่ถึงวัด เมื่อขึ้นบันไดมาแล้วทุก 100 ขั้นของบันไดจะเขียนตัวเลขบอกไว้ให้เรานับว่าเหลืออีกกี่ขั้นจึงจะถึงบนยอดเขา สาเหตุที่ต้องตะเกียดตะกายขึ้นบันไดกว่า 1,200 ขั้น นั่นก็เพื่อขึ้นไปสักการะ “พระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานั่นเอง ซึ่งจากข้างบนนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศทีเดียว

การเดินทาง : หาไม่ยาก ออกจากตัวเมืองมาตามถนนเส้นทางสายกระบี่-ตรัง ประมาณ 5-6 กิโลเมตรก็ถึงแล้ว หากหลงทางก็สามารถสอบถามจากชาวบ้านได้เชื่อแน่ว่ารู้จักกันทุกคน

รูปภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์วัดถ้ำเสือวิปัสสนา
http://www.watthumsua-krabi.com/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เจ้าของ:  webmaster [ 22 ต.ค. 2008, 19:12 ]
หัวข้อกระทู้: 

วัดแก้วโกรวราราม
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000


วัดแก้วโกรวราราม เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าของ:  webmaster [ 22 ต.ค. 2008, 19:13 ]
หัวข้อกระทู้: 

สำนักวัดถ้ำเขาพระ
ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110


หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ ประธานสงฆ์

สำนักวัดถ้ำเขาพระ มีแนวการปฏิบัติแบบการเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ กล่าวคือ “การเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน ๔” โดยเน้นสติสัมปชัญญะในอิริยาบถต่างๆ มีรูปแบบของการเดินจงกรม การทำจังหวะมือ และการทำวัตรสวดมนต์ เป็นต้น

รูปภาพ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44206

รวมคำสอน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38672

ฟังเสียงแสดงธรรม หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
http://www.dhammajak.net/audio/dhamma/files/thien.php

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.pasukato.org/
http://www.watsanamnai.org/
http://www.achso.co.th/luangporteean/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เจ้าของ:  เก็บเกี่ยว [ 12 พ.ย. 2009, 21:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กระบี่

ประชาสัมพันธ์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ได้เปิดเว็บเป็นทางการแล้วเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ http://watmahatad.com/

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พระอาจารย์ชัย)
R-Jan[1].gif
R-Jan[1].gif [ 92.78 KiB | เปิดดู 8948 ครั้ง ]

เจ้าของ:  เก็บเกี่ยว [ 21 ส.ค. 2011, 21:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กระบี่

แนบไฟล์:
DSC00897.JPG
DSC00897.JPG [ 28.66 KiB | เปิดดู 7862 ครั้ง ]

เยียมชมได้ที่ http://www.watpanurach.com/
วัดปานุราชประชาสรรค์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/