ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ศีลห้าเป็นแม่บทรองรับความดีเบื้องสูง (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=56181
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 09 ก.ค. 2018, 07:59 ]
หัวข้อกระทู้:  ศีลห้าเป็นแม่บทรองรับความดีเบื้องสูง (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ลูกศิษย์นักปฏิบัติต้อง “สำรวมในศีล” เริ่มตั้งแต่ศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้านั้นแม่บทของศีลทั้งหลายทั้งปวง ศีลห้าเป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้ารู้ตามกฎของธรรมชาติว่าทำอย่างนี้อย่างนี้

เช่น ทำปาณาติบาต – ฆ่าสัตว์ อทินนาทาน – ลักทรัพย์ กาเมสุมิจฉาจาร – ประพฤติผิดในกาม มุสาวาท – โกหกหลอกลวง สุรา – ดื่มน้ำดองของเมา อันนี้เป็นบัญญัติซึ่งเกิดโดยอาศัยกฎของธรรมชาติ ศีลห้าประการนี้ใครทำลงไปแล้วเป็นบาปทันที ไม่เลือกหน้า ไม่มีอคติลำเอียง คนนับถือศาสนาพุทธทำก็บาป คนไม่มีศาสนาทำก็บาป คนนับถือศาสนาอื่นที่เขาเชื่อว่าไม่บาป ทำลงไปแล้วก็บาป เพราะมันเป็นบาปตามกฎของธรรมชาติ

พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งบาปที่จะมาลงโทษผู้ประพฤติผิดศีลห้า อย่างดีพระองค์เพียงแค่รู้ รู้ข้อเท็จจริงของการละเมิดศีลห้าว่าเป็นบาปประการใดเท่านั้น ในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ยึดเอาเป็นหลักคำสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ แม้แต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรไปมองข้ามไม่ได้ ปาณาติบาต – การฆ่าสัตว์ อทินนาทาน กาเม มุสา สุรา เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้

ในเมื่อประพฤติล่วงเกินขาดไปตัวใดตัวหนึ่ง ถ้าขาดตัวหนึ่ง เปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดลงไปเหลือแปดสิบ ขาดสองตัวเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดลงไปเหลือเพียงหกสิบ ถ้าสามตัวเปอร์เซ็นต์แห่งมนุษย์ลดลงไปหกสิบ ยังเหลือเพียงแค่สี่สิบ ถ้าหากว่าขาดหมดทุกตัวเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์นั้นหมดสิ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นกายและใจของมนุษย์ก็ไม่คู่ควรแก่คุณงามความดี คือ มรรคผลนิพพาน

ดังนั้น ผู้ที่จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือมรรคผลนิพพานได้ต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาด จึงจะรองรับคุณธรรมดังกล่าวนั้นได้


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ศีลเป็นคุณธรรมของมนุษย์”


:b46: :b46:

:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

:: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/