ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

อาศัยสติสัมปชัญญะ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=90&t=57220
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 26 ก.พ. 2019, 21:20 ]
หัวข้อกระทู้:  อาศัยสติสัมปชัญญะ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นกฎของธรรมชาติสภาวธรรมที่จะเป็นไปเช่นนั้น ทุกขัง อะริยะสัจจัง ทุกขะสะมุทะโยอะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง

ทุกขังทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง เป็นความจริงที่มันปรากฏการณ์ขึ้นแล้วทำให้เราเกิดทุกข์ใจ ตัณหาความทะเยอทะยาน กามตัณหา ภวตัณหา ทะเยอทะยานไปไม่สมหวังเกิดทุกข์ ทุกข์ใจที่เกิดขึ้นคือ ทุกข์อริยสัจ อันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏแห่เราทุกลมหายใจในขณะใดที่สติปัญญาของเรายังอ่อนก็ต้องโดนทุกข์ที่เกิดเพราะกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาย่ำยีอยู่ตลอดกาล นี่คือความจริงที่เราประสบอยู่อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน

ขณะใดที่เราสามารถฝึกอบรมจิตใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นตัวปกติ เด่นชัดอยู่ภายในจิต เมื่อสิ่งใดเกิด เกิดขึ้นรู้ รู้แล้วรู้จักปล่อยวาง มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎแห่งธรรมชาติ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ปล่อยวาง จิตเป็นกลางโดยปกติ เป็นกลางโดยเที่ยงธรรม สิ่งใดเกิดขึ้นดับไปภายในจิต..สักแต่ว่ารับรู้ รู้แล้วก็ปล่อยวางไป เพราะอาศัยความที่จิตมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็ง สามารถปรุงจิตให้มีพลังงาน ดำรงตัวเด่นอยู่โดยความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใด เมื่อเป็นเช่นนั้น นิโรธะ..ธรรมชาติของจริงฝ่ายคุณธรรมที่เราปฏิบัติถึงย่อมปรากฏเด่นชัดขึ้นมา เมื่อจิตเป็นปกติไม่ไหวหวั่น ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสและอารมณ์ มีแต่ปกติ รู้ ตื่น เบิกบาน อยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนน้ำในท้องทะเลหรือน้ำในขันในตุ่มที่ไม่กระเพื่อม มีแต่นิ่ง ปราศจากคลื่นฟอง แม้น้ำจะเล็กแสนเล็ก แต่เราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในใต้ท้องทะเลหรือก้นตุ่ม ก้นขันได้อย่างถนัด แม้จะมองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ำมันนิ่งไม่กระเพื่อม


:b47: :b47:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ”


:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50583

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40915

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/