ลานธรรมจักร
http://dhammajak.net/forums/

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเรา
http://dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=91&t=57394
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 06 เม.ย. 2010, 16:03 ]
หัวข้อกระทู้:  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเรา

รูปภาพ

หากว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว
จะใช้ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้า ที่เรียกกันว่า ร่างกาย
ว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรก ร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยง
ถ้าเรายึดว่ามันเป็นเรา เป็นของเราอยู่ จิตมันก็เป็นทุกข์
เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะมันเป็นอนัตตา
ในที่สุดนั้น ร่างกายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆ ในโลกก็เช่นเดียวกัน


ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เราสักแต่ว่าเห็น เราสักแต่ว่ารู้
ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราของเรา

ถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกัคตารมณ์
มีปัญญาเห็นได้ชัด สามารถตัดขันธ์ห้า คือไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าได้
ใจจะเป็นสุข ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้เสมอๆ
จะไม่กำหนดรู้คำภาวนา ไม่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้


พระพุทธเจ้า มีกฎแห่งการสอนอยู่ว่า

๑. สัพพปาปัสสะ อะกะระณัง ให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกัน
พยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภท
คือไม่ทำความชั่วทุกประเภท ไม่ทำ ไม่พูด และก็ไม่คิดซะด้วย

๒. กุสลัสสูปสัมปทา แนะนำให้ทำความดีทุกประการ

๓. สจิตตะปริโยทะปะนัง แนะนำสั่งสอนให้มีจิตใจผ่องใส คือไม่มีอารมณ์มัวหมอง
มีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอ

๔. เอตัง พุทธานะสาสะนัง ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดที่มา : หนังสือ แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)


:b8: :b8: :b8:

:b44: รวมคำสอน “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38703

:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=34508

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/