วันเวลาปัจจุบัน 13 เม.ย. 2021, 05:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 เม.ย. 2016, 04:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5000

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เราเกิดมาในที่แวดล้อมของคนหมู่มาก มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่ว ถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องเลือกคบหาสมาคมแต่คนดี คนใดชั่วเราอ่านดูแล้ว พิจารณาดูแล้ว คนนี้เป็นคนชั่วจริง ก็เว้นนะ ไม่คบหาสมาคม ถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตตนก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนเพราะธรรมดาคนดีนี่ เค้าจะไม่ชักชวนไปทำความชั่วเลย มีแต่ชักชวนทำความดีเท่านั้นแหละ

ชักชวนให้กราบให้ไหว้ให้อ่อนน้อมต่อวุฒิบุคคล ผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิอันเจริญรุ่งเรือง เช่น มารดาบิดา ครูบาอาจารย์ พระราชามหากษัตริย์ หรือเจ้านายผู้มีคุณต่อประชาราษฎรหมู่นี้นะ ก็ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมต่อ เรื่องศาสนาแล้วเราก็ต้องเคารพต่อ “พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์”

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว นักปราชญ์ทั้งหลายก็ออกแบบหล่อรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าไว้ ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพนอบน้อมกราบไหว้สักการบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้ บางคนก็ว่า ฮึ...ไปไหว้ทองเหลืองทองแดง มีประโยชน์อะไร นี่บางพวกก็มีความเห็นไปอย่างนี้ก็มีนะเท่าที่ได้ยินได้ฟังมา สำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งห้ามไม่ให้มีวัตถุปูชนียะต่างๆ เหล่านี้เลย ไม่ให้มี ไม่มีการกราบการไหว้อะไร โดยถือเอาย่อๆ ว่า ความสำคัญของชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียว เมื่อทำจิตให้ดีได้แล้วดีหมด ไม่จำเป็นต้องไปกราบไปไหว้ ใครเลย นี่อย่างนี้ก็มี เพราะว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจนี้หมดแล้ว ไม่ได้อยู่ที่อื่น

อันนี้เป็นความเห็น...ต่างคนต่างเห็น แต่แล้วหากไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ตรงอย่างไร มีอะไรเป็นหลักฐาน มี “สังเวชนียสถานสี่แห่ง” นั่นแหละ เป็นหลักฐานพยาน ตอนที่พระองค์จวนจะปรินิพพานนั้น พระอานนท์ได้กราบทูลถาม เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว จะให้ข้าพระองค์นั้นพบปะกันที่ไหนจึงจะได้สั่งสรรค์กัน จึงจะได้ชื่นชมยินดี ได้กราบได้ไหว้พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่นี่ ออกพรรษาแล้วต่างท่านต่างองค์ก็จาริกมา มาเฝ้าพระพุทธองค์ แล้วก็ได้มาพบกัน มาวิสาสะ ทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ เมื่อเราตถาคตล่วงลับดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว สังเวชนียสถานสี่แห่งแหละเป็นที่พบ เป็นที่สมาคมซึ่งกันและกัน เป็นที่กราบที่ไหว้ ที่ปลงธรรมสังเวช

สังเวชนียสถานสี่แห่งนั้น คือ สถานที่ประสูติ หมายความว่า สถานที่พระพุทธองค์ประสูติแห่งหนึ่ง แล้วก็สถานที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นอีกแห่งหนึ่ง แล้วก็สถานที่พระองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแห่งหนึ่ง แล้วก็สถานที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั้นเป็นแห่งที่สี่ อันนี้น่ะพระองค์ทรงแสดงว่าเป็น “สังเวชนียสถาน” เป็นสถานที่ควรสังเวชสลดใจ อันนี้แหละเป็นหลักฐานพยานว่า วัตถุบูชนียสถานต่างๆ เหล่านี้น่ะพระศาสดาไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ให้สาวกกราบไหว้บูชา ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพากันกราบกันไหว้บูชา สักการบูชา แล้วระลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลพาบุคคลให้พ้นทุกข์ภัยได้ตามกำลังความสามารถของตน

ทีนี้สังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งนั้นก็อยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ได้อยู่ในเมืองไทย ดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงออกแบบสร้างพระพุทธรูปไว้ หล่อเป็นองค์ไว้เหมือนเป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง แล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้ แล้วก็หากว่าผู้ที่มีได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็เอาไปบรรจุไว้ ไม่ได้ก็สร้างพระเจดีย์แล้วกล่าวคำอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อย่างนี้แล้วบุคคลไปกราบไปไหว้ สักการบูชา ระลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้น ก็ได้บุญได้กุศล เป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า อันนี้แหละเรียกว่า สถานที่ควรไหว้ ควรบูชา นี่เราก็ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำแก่พระอานนท์ในครั้งนั้นแหละ ดังนั้นผู้ที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีรูปพระพุทธเจ้าไว้กราบไหว้บูชาอย่างนี้ นับว่าขัดต่อพระโอวาทข้อนี้ จึงไม่ควรถือเอาเป็นตัวอย่าง


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b47: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

:b47: พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 มิ.ย. 2016, 13:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 809


 ข้อมูลส่วนตัว


กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร