เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  บ้านปิยะธรรม [กรุงเทพฯ]
   บ้านปิยะธรรม เป็นสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๔๕ ซอยอ่อนนุช ๑๐ (สุขุมวิท ๘๑) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทร. ๐๒-๓๓๒-๕๘๒๗, ๐๘๑-๘๒๒-๒๓๓๕, ๐๘๙-๖๖๕-๔๒๔๒ เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกสมาธิให้แก่สาธุชน
   http://www.piyadhamma.org/
   คลิกชม 1732   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  ธรรมดี๊ดี.คอม
   รวบรวมบทความธรรมะ วีดีโอธรรมะ ดาวน์โหลดธรรมะ ฯลฯ
   http://www.dhamdeedee.com/
   คลิกชม 1731   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  วัดไทยลุมพินี [เนปาล]
   วัดไทยลุมพินี ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถาน ที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ 

   http://www.watthailumbini.org
   คลิกชม 1726   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  วิธีเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ (แบบพองหนอยุบหนอ)
   เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่วิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (ใช้อาการพองยุบของท้องเป็นหลัก) ประกอบด้วยเนื้อหาธรรมบรรยายภาคปฏิบัติ ตารางสอนกรรมฐาน รวมภาพการปฏิบัติธรรม ธรรมะชาวบ้าน ถามตอบปัญหา ข่าวสารอนุโมทนา และสำนักปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เชียงใหม่ รวมทั้ง กิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ กระดานถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม-สภาวธรรมโดยพระวิปัสสนาจารย์ และดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติของครูบาอาจารย์หลายท่าน ฯลฯ
   http://www.sati99.com/
   คลิกชม 1726   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ เยาวราช) [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดเกาะ เยาวราช) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง องค์ปฏิสังขรณ์ พระบูรพาจารย์ ลำดับเจ้าอาวาส พระมหารัชชมังคลาจารย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แผนที่ตั้งวัด ข้อมูลท้องถิ่น เหตุการณ์สำคัญ ตลอดจน เสียงธรรม บทความ ดาวน์โหลด ถาม-ตอบ กระดานข่าว เว็บลิงค์ และอัลบั้มภาพ ฯลฯ 

   http://www.watsamphan.com/
   คลิกชม 1724   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  วัดคลองตาลอง [นครราชสีมา]
   รวบรวมประวัติวัดคลองตาลอง บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งประวัติของพระครูโชติวัตรวิมล (สมัย สมโย) ตลอดจน กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระเบียบการเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน กระดานสนทนา ห้องสนทนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเสียงธรรมออนไลน์ ฯลฯ

   http://www.chotiwatwimol.com/
   คลิกชม 1723   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  มูลนิธิบรรจงสนิท สหปฏิบัติฯ
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิบรรจงสนิท เลขที่ ๒๔/๗ หมู่ ๑ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักสหปฏิบัติฯ เลขที่ ๗๐ ซ.กรุงเทพ-นนท์ ๕ ถ.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศรายการธรรมะ ถามมา-ตอบไป ธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย บทความจิตวิทยา สู่จิตวิญาณ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ภาพข่าวและกิจกรรม และสหธรรม-สหปฏิบัติสาร ฯลฯ 
 
 

   http://www.sahapatibat.org/
   คลิกชม 1721   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  ปัญญาสาส์นออนไลน์ (วัดปัญญานันทาราม)
   รู้เรื่องวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และอ่านปัญญาสาส์นออนไลน์
   http://watpanya.wordpress.com/
   คลิกชม 1721   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  สีไพรดอทคอม
   สมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวม
   http://www.sripai.com
   คลิกชม 1721   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  วัดพุทธรังษี ซิดนีย์ [ออสเตรเลีย]
   รายละเอียดของวัดพุทธรังษี ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เกี่ยวกัยกิจกรรมต่าง ๆ ประวัติของวัด รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 

   http://www.watthai.net/watbuddharangsee
   คลิกชม 1718   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  วัดพระธาตุจอมมอญ [แม่ฮ่องสอน]
   รวบรวมประวัติของวัดพระธาตุจอมมอญ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้ง ประวัติของพระอธิการสวัสดิ์ นริสฺสโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ธรรมะ (สงบใจ) เกร็ดความรู้ ปฎิทินกิจกรรมภายในวัด และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.watphradhatchommon.com/
   คลิกชม 1718   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  วัดภัททันตะอาสภาราม [ชลบุรี]
   ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม ตารางอบรมวิปัสสนา ฯลฯวัดภัททันตะอาสภาราม ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 หมู่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 


   http://www.watbhaddantaasabharam.com
   คลิกชม 1717   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) [สมุทรสาคร]
   รวบรวมประวัติของวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัติของพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว สุวณฺณโชโต) และประวัติสิ่งสำคัญต่างๆ ภายในวัด ตลอดจน เพลงธรรมะ-เสียงธรรม เส้นทางมาวัด สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ
   http://www.chonglom.com/
   คลิกชม 1715   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
   โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข 7 ตัว) และสัตตาภิธรรมพัฒนา อานุภาพกสิณสมาธิเบื้องต้น และพัฒนา บายศรีแนวพุทธ ตั้งศาลเทวาแนวพุทธ พิธีจะมีขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. และวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ หมู่บ้านทวีสุข (แยกโพธิ์สามต้น) ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร 0-2465-4406,087-713-5416
   http://www.komcome.com
   คลิกชม 1715   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร [เดนมาร์ก]
   รวมรูปภาพของวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
   http://www.geocities.com/watthaidk
   คลิกชม 1711   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  สำนักสงฆ์ห้วยปลากั้ง [เชียงราย]
   รวบรวมประวัติสำนักสงฆ์ห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวโส ประธานสงฆ์ ตลอดจน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทุกวันพระ ฯลฯ
   http://www.wathuayplakung.com/
   คลิกชม 1711   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติ-ของดีวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระคาถาชินบัญชร ตลอดจน โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏิบัติธรรม โครงการศึกษาพระอภิธรรม และข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนา ฯลฯ


   http://www.watrakang.com/
   คลิกชม 1708   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  วัดท่าเรือ [ราชบุรี]
   วัดท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ ต.แพงพวย อดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เดิมชื่อว่า วัดเก่าท่าเรือ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ หลวงพ่อนิวัตน์ อตฺตคุตฺโต 

   http://www.wattharue.com/
   คลิกชม 1705   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ
   ประวัติพระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ -เอตทัคคะเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูง
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-pattiya-kalikotaboot.htm
   คลิกชม 1697   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  วัดพุทธาวาส [สหรัฐอเมริกา]
   บอกประวัติความเป็นมา ประกาศข่าวสาร และประมวลภาพกิจกรรมของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ และสอนธรรมในวันอาทิตย์
   http://www.watbuddhavas.iirt.net/
   คลิกชม 1695   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
   ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ แนะนำโครงการเข้าค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บ้านเปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สังคม ค่ายเยาวชนอาสา ค่ายคนดีศรีสังคม และอื่น ๆ
   http://www.rakdee.net
   คลิกชม 1695   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  นะโมบุ๊ค ดอทคอม
   ศูนย์รวมหนังสือธรรมะที่ดีที่สุด
   http://www.namobook.com/
   คลิกชม 1694   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  ปอเนาะ
   เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จัดทำโดยสถาบันศึกษาปอเนาะ สุบุลลิสสาลาม ได้รับการขึ้นทะเบียบอย่างถูกต้อง
   http://www.pundok-malware.com/
   คลิกชม 1694   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  7วัดดอทคอม
   พระเครื่อง พระเครื่องอยุธยา พระกรุอยุธยา พระเกจิอยุธยา งบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ด
   http://www.7wat.com/
   คลิกชม 1692   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  เครือข่ายชาวพุทธ
   ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้อย่างสมสมัย และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม

   http://budnet.info
   คลิกชม 1691   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  วัดพุทธบารมี [เยอรมัน]
   วัดพุทธบารมี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2542 ที่ผ่านมา โดยสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน ซึ่งว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมองค์กรการกุศล ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ในทาง การค้าหรือหากำไร โดย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการของประเทศเยอรมัน 


   http://www.wat-buddhabharami.org
   คลิกชม 1688   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  วัดทรงเมตตาวนาราม [ชลบุรี]
   ข้อมูลของวัดทรงเมตตาวนาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้บริการประชาชนในการเจริญศีล ภาวนา ดำเนินงานโดย หลวงพ่อบุญส่ง อุปสโม เป็นประธานสงฆ์
   http://www.come.to/thudong
   คลิกชม 1684   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง chitaree welfare school
   จิตต์อารี,chitaree,welfare,school,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี,ลำปาง,chitaree welfare school,โรงเรียน,cws,ชมพูดำ,ชมพู,ดำ,นาย,เฉลิมพล,พงศ์ศรีมาศ,ขันโตก,งานเลี้ยง,กระดาษสา,ชมพูพันธุ์ทิพย์
   http://school.obec.go.th/chitaree
   คลิกชม 1683   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  ธรรมะ 5 นาที
   เว็บแนะนำธรรมะอย่างง่ายๆ ธรรมะคือธรรมชาติ ไม่ต้องลงทุน ทำเองรู้เอง ช่วยในการฝึกสติ สามารถนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบัน ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ หากเราได้ฝึกจิตฝึกใจให้รู้เท่าทันจิตตนเอง ฝึกให้มีสติและอยู่กับปัจจุบันให้มากๆ แล้วเราจะทราบว่าสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร
Look inside yourself 5 minutes then you realize the nature of life.
   http://www.dhamma5minutes.com
   คลิกชม 1683   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  วัดนวมินทรราชูทิศ เคมบริดจ์-บอสตัน
   ประวัติความเป็นมา กิจกรรมของวัด ประมวลภาพกิจกรรม ภาพงานสงกรานต์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดนวมินทรราชูทิศ เคมบริดจ์-บอสตัน
   http://www.watnawamin.org/
   คลิกชม 1681   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  แสงธรรม
   ข่าวสารธรรม
   http://WWW.sangdham.com
   คลิกชม 1677   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
   รวบรวมประวัติความเป็นมา กำหนดการ สถานที่ประชุม นิทรรศการและการแสดง ห้องภาพ บทความ และสถานที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.vesakday.net/
   คลิกชม 1676   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  วัดพุทธมหามุนี [สหรัฐอเมริกา]
   วัดไทยในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและงานสำคัญของทางวัด
   http://www.watbuddhamahamunee.com
   คลิกชม 1667   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  รัฐสภาสำหรับเยาวชน
   โครงการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมสื่อสารสองทางของรัฐสภา เพื่อพัฒนาแนวคิดระบอบประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
   http://www.parliamentjunior.in.th/
   คลิกชม 1666   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  วัดต้นสน [อ่างทอง]
   วัดต้นสน อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกชื่อย่อว่า ?สมเด็จพระศรีเมืองทอง? ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๑ ศอก ๑๙ นิ้ว หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทอง พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสนเดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสวมเกตุสมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘ นับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีวังปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย
   http://www.wattonson.net/
   คลิกชม 1666   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  บ้านดอนดู่ ดอทคอม
   เว็บเผยแผ่คุณงามความดีครูบาอาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนอักษรธรรม สอนอักษรธรรมประเทศลาว นิทานจากใบลานอักษรธรรม ฯลฯ
   http://www.bandondoo.com/
   คลิกชม 1663   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  วัดราชสิทธาราม [กรุงเทพฯ]
   บอกประวัติความเป็นมา และลำดับเจ้าอาวาสของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และพุทธศาสนา
   http://www.geocities.com/watplub
   คลิกชม 1660   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  ค่ายวัยใส
   รวบรวมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับเยาวชน-กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน
   http://www.kaiwaisai.net/
   คลิกชม 1652   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  วัดมั่งมีศรีสุข นอร์ แคโรไลน่า [สหรัฐอเมริกา]
   ตั้งอยู่ที่ 1919 เอ็นซี ไฮเวย์ 24 คาเมอร่อน นอร์ แคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา 28326-9721 

   http://www.watmungmesrisuk.org
   คลิกชม 1648   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  วัดพระแก้ว [เชียงราย]
   รวบรวมประวัติของวัดพระแก้ว (วัดพระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้ง ประวัติของพระแก้ว, เจ้าอาวาส ตลอดจน และถาวรวัตถุภายในวัด ฯลฯ
   http://www.watphrakaew.org/
   คลิกชม 1647   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  พรพระดอทคอม
   รวบรวมพระเครื่อง ชมวัด เล่าเรื่องจากภาพ รวมทั้ง บทความ กระดานสนทนา และกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
   http://www.pornpra.com/
   คลิกชม 1645   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติ-ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ และสาระเบ็ตเตล็ด ฯลฯ
   http://www.pkkv.org/
   คลิกชม 1643   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  วัดตาลเอน [พระนครศรีอยุธยา]
   เว็บไซต์ของวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาส เป็นประธานที่ปรึกษา ข้อมูลในเว็บประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดกับพุทธศาสนิกชน ตารางปฏิบัติธรรม ข่าวสารอื่นๆ ภาพกิจกรรม บทสวดมนต์ บทความ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลสื่อสารสองทางกับผู้สนใจทุกท่าน
   http://wattanen.org/
   คลิกชม 1643   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ให้การฝึกฝนสำหรับชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอนหลักปฏิบัติและการฝึกจิตใจให้พ้นทุกข์ ฯลฯ
   http://www.sivalicentre.com/
   คลิกชม 1642   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   ประวัติมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ โครงสร้าง แผนและนโยบาย บริการของมูลนิธิ ข่าวของมูลนิธิฯ และข่าวสถานการณ์โลกมุสลิม ปฏิทินกิจกรรม แผนที่มูลนิธิฯ
   http://www.thaiislamiccenter.com
   คลิกชม 1641   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  วัดราชสิงขร [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ศาสนวัตถุภายในวัด รวมภาพกิจกรรมของวัด ข่าวปะชาสัมพันธ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯลฯ
   http://www.watrachsingkorn.com/
   คลิกชม 1639   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  จริยศาสตร์
   ความรู้ทางด้านจริยศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา ศีลธรรม 

   http://www.geocities.com/sophy543
   คลิกชม 1634   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  พลังแห่งชีวิต
   ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือพลังแห่งชีวิต และฟังคำกล่าวจากบุคคลต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาคริสต์
   http://www.palang.org/
   คลิกชม 1631   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  วัดถ้ำขวัญเมือง [ชุมพร]
   รวบรวมประวัติของวัดถ้ำขวัญเมือง ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร รวมทั้งอัตตชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ และเจ้าอาวาส ตลอดจน แผนที่การเดินทาง และกิจกรรมข่าวสารของวัด ฯลฯ
   http://www.wattham.com/
   คลิกชม 1631   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  วัดบ้านสำโรงพลัน [ศรีสะเกษ]
   วัดบ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่ 1 บ้านสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

   http://www2.se-ed.net/sumrongplun/
   คลิกชม 1624   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  พัฒนศึกษา
   เกี่ยวกับการศึกษา,พัฒนศึกษา,มหาวิทยาลัยศิลปากร
   http://www.edude.th.gs/
   คลิกชม 1623   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  กายทิพย์โลกวิญญาณ
   มหาสติปัฏฐานสี่ การดำเนินชีวิตของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
ท่องไปในโลกแห่งวิญญาณ ฝึกถอดกายทิพย์ ชีวิตหลังความตาย
   http://www.geocities.com/gaytiplokvilyan
   คลิกชม 1622   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  วัดอลาสก้าญาณวราราม [สหรัฐอเมริกา]
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองโคเรจ มลรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติวัด แผนที่วัด พระสงฆ์และคณะกรรมการวัด ข่าวกิจกรรมต่างๆ 


   http://www.watalaska.com
   คลิกชม 1617   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ [ปทุมธานี]
   รวบรวมประวัติหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้ง กิจกรรม-โครงการ ปฏิทินกิจกรรมปฏิบัติภาวนา ฯลฯ 

   http://www.horpra.tu.ac.th/
   คลิกชม 1616   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  วัดกลางบางพระ [นครปฐม]
   ประวัติความเป็นมาของ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ข้อมูลวัตถุมงคลของวัด ข่าวงานบุญและกิจกรรมต่าง ๆ และมีเว็บบอร์ดเพื่อสนทนาธรรม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ
   http://www.watkangbangpa.th.gs/
   คลิกชม 1615   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  หลวงพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล
   รวบรวมประวัติสำนักสงฆ์วัดป่าประชานิมิต อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รวมทั้ง ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่เจียม อติสโย ผู้เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล สำนักสงฆ์วัดป่าประชานิมิต ตลอดจน บทความพระบรมสารีริกธาตุ ข่าวประกาศ ฯลฯ
   http://www.luangporsupat.org/
   คลิกชม 1615   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  ธรรมะไอที
   ธรรมะไอที เว็บแรกที่คุณเลือกเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแนวใหม่ ด้วยสื่อการสอนที่หลากหลาย ดาวโหลดสื่อการสอนธรรมะ จัดทำโดยพระนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   http://www.dhamma-it.com/
   คลิกชม 1614   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  วัดชลประทานรังสฤษฎ์ [นนทบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รวมทั้งประวัติ-ผลงานของพระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาส ตลอดจน พระธรรมเทศนา และภาพกิจกรรมภายในวัด ฯลฯ
   http://www.watcholpratan.net/
   คลิกชม 1612   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  วัดบางกร่าง [นนทบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง กระดานสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ และพระพุทธรูปปางต่างๆ ฯลฯ
   http://www.wat-bk.com/
   คลิกชม 1612   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  ปัญญาศิลป์
   องค์พระพุทธชินราช และ เมืองโอฆบุรี
   http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=payasinp&month=05-2006&date=16&group=2&blog=2
   คลิกชม 1610   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  วัดบางปลา [นครปฐม]
   บอกประวัติความเป็นมาวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประวัติเจ้าอาวาส ประวัติพระครูจิรวัสโสภณ (หลวงพ่อตี๋ จนฺทโสภโณ) ศาสนสถาน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และโรงเรียนวัดบางปลา
   http://www.geocities.com/watbangpla
   คลิกชม 1609   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  วัดไทยธรรมปทีป [ฝรั่งเศส]
   รายงานข่าวสาร กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ประวัติการสร้างวัด นโยบายพระพุทธศาสนา วารสารธรรมออนไลน์
   http://www.watpthai.com
   คลิกชม 1609   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  วัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์ [สหรัฐอเมริกา]
   บอกประวัติความเป็นมาของวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์ ณ เมืองดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข่าวสารและกิจกรรมของวัด แนะนำหนังสือทางด้านพระพุทธศาสนา
   http://www.buddhavihara.org
   คลิกชม 1607   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  วัดผาพุทธรังษี นิวเซ้าธ์เวลส์ [ออสเตรเลีย]
   ปฏิทินกิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับวัด หนังสือธรรมะ ภาพต่างๆ ของวัด รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 

   http://watthai.net/talon
   คลิกชม 1604   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  พุทธภูมิ
   รวบรวมเรื่องราวของพระพุทธเจ้า, พุทธภูมิ, การสร้างพุทธบารมี, ทศชาติชาดก, พระโพธิสัตว์, พระอนาคตวงศ์, ปกิณกะสาระ, ประวัติเรื่องเล่าต่างๆ รวมทั้ง ประวัติของสมเด็จองค์ปฐม (สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่ 1) ตลอดจน กระทู้เสวนา และอัลบั้มรูปภาพ ฯลฯ

   http://www.buddhabhumi.info/
   คลิกชม 1603   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  วัดมัชฌิมาวาส [อุดรธานี]
   ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาส ฯลฯ ข่าวสารงานบุญ
   http://www.watmutchimawat.com/
   คลิกชม 1602   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  ธรรมะคิด
   DMK (ธรรมะคิด) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถานีวิทยุธรรมะออนไลน์ กระดานถาม-ตอบ กระดานบทความธรรมะ รวมทั้ง ห้องสนทนาธรรมะ ห้องภาพธรรมะ และดาวน์โหลดธรรมะ ฯลฯ

 

   http://www.dhammakid.com/
   คลิกชม 1601   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  สกลธรรม
   เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมชีวประวัติ พระธรรมคำสอน ปฏิปทา ของพระบูรพาจารย์และของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ฯลฯ 
 

   http://www.sakoldham.com/
   คลิกชม 1599   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  วัดญาณรังษี [สหรัฐอเมริกา]
   บอกประวัติของวัด มีรายนามพระสงฆ์ของวัดแนะนำ กิจกรรมต่างๆ บอกแผนที่เดินทางไปวัด
   http://www.watyarn.com/
   คลิกชม 1598   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน อาคารเวสสันดรรังสรรค์
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๑- ๑๔๖๐ โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๔๖๑

   http://www.lamphunbuddhist.th.gs/
   คลิกชม 1598   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  พระไพศาล วิสาโล
   ขอฝากลิงค์เว็บไซต์ http://www.visalo.org เว็บไซต์รวบรวมงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล
   http://www.visalo.org
   คลิกชม 1597   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  Siripat.com
   การพัฒนาสติปัญญา การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการทุนทางปัญญา โดยเน้นการประยุกต์ตามหลักพุทธศาสนา เหมาะสำหรับนักบริหาร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
   http://siripat.com/
   คลิกชม 1591   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  มหายาน [mahayan]
   เว็บพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
   http://www.buddhamahayan.com/
   คลิกชม 1590   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่
   เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่
   http://www.ybcm.net
   คลิกชม 1588   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  ชมรมลูกศิษย์วัดปัญญานันทาราม
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้งประวัติและธรรมโอวาทของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ตลอดจน กิจกรรมสำหรับเยาวชน-บุคคลที่สนใจทั่วไป ภาพกิจกรรมของวัด และแนะนำหนังสือธรรมะใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.watpanya.org/
   คลิกชม 1583   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  วัดเสมียนนารีดอทคอม
   ประวัติวัดเสมียนนารี ประวัติเจ้าอาวาส ข่าวสารงานบุญ และอื่นๆ อีกมากมาย
   http://www.watsameinnaree.com
   คลิกชม 1582   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  วัดพุปล [กาญจนบุรี]
   วัดพุปล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
   http://puplu.kn.ac.th
   คลิกชม 1582   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  ไทยมิชชั่นดอทคอม
   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสเตียนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียใต้ รวมบทกลอน เรื่องสั้น บทความ หลักการดำเนินชีวิต บริการห้องสนทนา และรวมของตกแต่งบ้านจากญี่ปุ่น
   http://www.thaimission.com
   คลิกชม 1580   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  วัดถ้ำผาเกิ้ง [ขอนแก่น]
   รวบรวประวัติวัดถ้ำผาเกิ้ง บ้านโคกหนองขาม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เจ้าอาวาส ตลอดจน เทศนาธรรม ข่าวสาร ประมวลรูปภาพ ฯลฯ
   http://www.pakeong.toptestcenter.com/
   คลิกชม 1580   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
   วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย
   http://www.wattraimitr-withayaram.com
   คลิกชม 1579   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) [นครปฐม]
   รวบรวมประวัติวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมทั้ง ตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง จิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ แจ้งข่าวสารภายในวัด ฯลฯ
   http://www.wat-raikhing.com/
   คลิกชม 1578   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  วัดกบ [นครสวรรค์]
   วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดกบ หรือ วัดเขากบ ตั้งอยู่เชิงเขากบ ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   http://www.geocities.com/watkob2005
   คลิกชม 1577   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  วัดเขาหินเทิน [ประจวบคีรีขันธ์]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดเขาหินเทิน บ้านมะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง ประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อเกษตร ปคุโณ ตลอดจน กิจกรรมของวัด ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ สนทนาธรรม และบทความธรรมะที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.watkhaohinturn.com/
   คลิกชม 1576   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  พระนะโมดอทคอม
   เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์
   http://pranamo.com
   คลิกชม 1575   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  ธรรมติดใจ
   ธรรมบันเทิงและเว็บธรรมทั่วไทย
   http://www.nongza.is.in.th
   คลิกชม 1567   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  วัดสุพรรณรัตน์ [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติของวัดสุพรรณรัตน์ (วัดบ้านพราน) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง ประวัติของพระอาจารย์สุโข กตปุญโญ เจ้าอาวาส รวมทั้ง หนังสือธรรมะออนไลน์ของพระอาจารย์สุโข จำนวน 5 เล่ม ตลอดจน กระดานสนทนาธรรม ธรรมะครูบาอาจารย์ กฎแห่งกรรม นิทานธรรมะ สมาธิ รายการวิทยุธรรมะ บทสวดมนต์ และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ

   http://www.watsupannarat.com/
   คลิกชม 1566   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  วัดดอนขมิ้น [กาญจนบุรี]
   รวบรวมประวัติของวัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัติหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ตลอดจน ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เว็บบอร์ดสนทนาธรรม และกิจกรรมงานบุญต่างๆ ฯลฯ

   http://www.watdonkhamin.th.gs/
   คลิกชม 1565   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ [สระบุรี]
   โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับผู้ที่สนใจใฝ่ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสี่ ทั้งระดับเริ่มต้น (ผู้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน), ผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้ว และผู้ที่ต้องการปฏิบัติให้ถึงฝั่งตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์ จะเป็นผู้พิจารณาว่าท่านใด หมู่คณะใด สมควรที่จะปฏิบัติอยู่ในระดับใด
   http://www.polyboon.com/phothipak/
   คลิกชม 1565   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  บัณฑิต .ดอท อินโฟ เว็บไซท์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
   เว็บไซท์รวบรวมแหล่งข้อมูลพระธรรมคำสอน ตาม พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ อนุฎีกา รวบรวมแหล่งค้นพระไตรปิฎก อรรถกถา พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับต่างๆ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรม ลิงค์ พระมิลินทปัญหา พระวิสุทธิมรรค พระอภิธัมมัตถสังคหะ ฯลฯ
   http://www.bundit.info
   คลิกชม 1564   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  90.  สมาธิหนุนจิตวิวัฒน์เพื่อความพ้นทุกข์
   แนะนำการฝึก และให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ ทั้งสมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน สมาธิหมุน การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากายและจิต บอกประวัติของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
   http://www.geocities.com/dynamicmeditation
   คลิกชม 1561   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  วัดบ้านโพธิ์ [สุรินทร์]
   เว็บไซต์วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เผยแผ่งานพระพุทธศาสนา การศึกษาสงฆ์ การปฏิบัติธรรม การอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ
   http://www.watbanpho.com/
   คลิกชม 1560   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  วิถีธรรม (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
   รวบรวมอัตตโนชีวประวัติ หลักคำสอน พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชชนา ของหลวงปูเทสก์ เทสรังสี รวมทั้ง ประวัติของวัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ฯลฯ

   http://www.thewayofdhamma.org/
   คลิกชม 1559   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  วัดศรีลังกา [สหรัฐอเมริกา]
   รายงานข่าวสาร กิจกรรม ประวัติความเป็นมาของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
   http://www.bhavanasociety.org/
   คลิกชม 1559   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  c.l. accounting & law, สำนักงานบัญชี, บัญชี, ตรวจสอบบัญชี
   บัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ภาษี, กฎหมาย, โปรแกรมบัญชี, ระบบบัญชี, การทำบัญชี, รับทำบัญชี, บริการทำบัญชี, นักบัญชี, พนักงานบัญชี, การตรวจสอบบัญชี, ทนายความ, สำนักงานบัญชี, วางระบบบัญชี, sme, ธุรกิจขนาดย่อม
   http://www.claccount.com
   คลิกชม 1558   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  วัดอ้อน้อย [นครปฐม]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้ง มูลนิธิธรรมะอิสระ หนังสือ-เทปธรรมบรรยายของหลวงปู่พุทธะอิสระ ห้องสมุดธรรม ธรรมเสวนา ปุจฉา-วิสัชนา ตลอดจน ปฏิทินศาสนกิจ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัด และบทความธรรมะสาระน่ารู้ ฯลฯ
   http://www.dhamma-isara.org/
   คลิกชม 1557   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  มูลนิธิดวงแก้ว [วัชรธรรมสถาน]
   มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร มีโครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการต่อต้านความพิการในชนบท, โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบท, โครงการส่งเสริมงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (วัชรธรรมสถาน) ฯลฯ 

   http://www.duangkaew.ksc.net/
   คลิกชม 1556   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติของวัดกระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งประวัติของพระอธิการชาญ อนาลโย เจ้าอาวาส ตลอดจน ทำเนียบพระสงฆ์-สามเณร, ภาพบริเวณวัด และกระดานข่าว ฯลฯ

   http://www.watkrapor.com/
   คลิกชม 1556   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) [กาญจนบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รวมทั้งประวัติของพระครูวิสุทธิกาญจนคุณ (ปริญญา ญาณวิสุทฺโธ) เจ้าอาวาส ตลอดจน ระเบียบสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม แผนที่ ธรรมะบรรณาการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ประการของวัด และเวบบอร์ดวัดนางโน ฯลฯ
   http://www.watnangno.com/
   คลิกชม 1556   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  วัดโคน [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติของวัดโคน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประวัติของพระครูบริหารกิจโกศล เจ้าอาวาส รวมทั้ง กระดานข่าว บทความ ดาวโหลด เว็บลิ้งค์ และข่าวสาร ฯลฯ
   http://www.watkon.org/
   คลิกชม 1554   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  100.  วัดหนองขนาก [นครราชสีมา]
   เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณธรรม สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ วัดหนองขนาก ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
   http://www.thaibuddnism.com/
   คลิกชม 1549   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/13 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน