เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  พุทธธรรม สถาบันพัฒนาทางจิต
   ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะสามมิติ หนทางสู่นิพพาน ทางพ้นทุกข์ มหาสติปัฏฐาน 4 ภาคปฏิบัติ วัดและสถานที่สำคัญ ฯลฯ
   http://www.buddha-dhamma.com/
   คลิกชม 1731   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  พุทธธรรมกรรมฐาน
   ศึกษาธรรมะ สนทนาธรรมะ และฝึกการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแนวกสิณ กับแม่ชีพิมพา ทองเกลา ได้ที่ กุฏิฝึกกรรมฐานประชาชื่น วัดกำแพงบางจาก ซ.เพชรเกษม ๒๐ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ ทั้งนี้ มีการตั้ง "ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน" ขึ้นโดยคณะศิษย์ของแม่ชีพิมพา ทองเกลา เพื่อเป็นแหล่งพบปะและจัดกิจกรรม ของสมาชิกที่สนใจการปฏิบัติธรรมแนวกสิณ

   http://www.apinyatatip.thcity.com/
   คลิกชม 1374   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  พุทธบุตร
   ธรรมะคำสอนและประวัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ), กรรมฐาน40, สนทนาธรรม, รวมคำสอน, ประสบการณ์เจอผี, หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม, พระโพธิสัตว์, คำสอนพระสุปฏิปันโน, ข่าวงานบุญ, กำหนดการธัมมวิโมกข์, และนานาสาระต่างๆ อีกมากมาย [ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ TOT จะมีปัญหาการเข้าชม]
   http://www.geocities.com/buddha_family
   คลิกชม 1883   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  พุทธประวัติ
   ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติ, ทศชาติชาดก, ชาดกเรื่องต่างๆ และภาพพุทธประวัติ
   http://dharma-gateway.com/buddha/buddha-main-page.htm
   คลิกชม 18755   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  พุทธประวัติ
   ประวัติความเป็นของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน มีภาพประกอบ (เข้าชมได้ 25 พ.ค. 49)
   http://www.learntripitaka.com/History/Buddhist.html
   คลิกชม 36093   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  พุทธภูมิ
   รวบรวมเรื่องราวของพระพุทธเจ้า, พุทธภูมิ, การสร้างพุทธบารมี, ทศชาติชาดก, พระโพธิสัตว์, พระอนาคตวงศ์, ปกิณกะสาระ, ประวัติเรื่องเล่าต่างๆ รวมทั้ง ประวัติของสมเด็จองค์ปฐม (สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่ 1) ตลอดจน กระทู้เสวนา และอัลบั้มรูปภาพ ฯลฯ

   http://www.buddhabhumi.info/
   คลิกชม 1573   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  พุทธภูมิ.คอม
   รวบรวมความรู้ทางด้านหลักธรรมทางสายเอก "สติปัฏฐาน" ดวงตาเห็นธรรม กายนครคำกลอน (พุทธะอิสระ) ชุมนุมภาพปาฏิหาริย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ

   http://www.buddhapoem.com/
   คลิกชม 3143   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  พุทธวงศ์
   รวบรวมบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเว็บบอร์ดเสวนาธรรม ฯลฯ
   http://www.phuttawong.net/
   คลิกชม 2938   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  พุทธวจนะในธรรมบท [ธรรมจักร]
   รวบรวมพุทธวจนะในธรรมบท (The Buddha's Words in the Dhammapada) โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก ตั้งแต่หมวดที่ ๑ - หมวดที่ ๒๖
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8869
   คลิกชม 15800   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  พุทธวิธีบริหาร
   การประยุกต์พุทธศาสน์มาใช้ในการบริหารงาน คน เวลา และชีวิต
   http://www.budmgt.com
   คลิกชม 1490   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  พุทธศาสนพิธี
   ว่าด้วย - เป็นพุทธมามกะ, พิธีรักษาอุโบสถ, วิธีสวดมนต์ของนักเรียน, พิธีเวียนเทียน, พิธีเข้าพรรษา, พิธีถือนิสัย, พิธีทำสามีจิกรรม,พิธีทำวัตรสวดมนต์ , พิธีวันธรรมสวนะ,พิธีทำสังฆอุโบสถ, พิธีออกพรรษา, พิธีตักบาตรเทโว, การถวายทาน, ถวายสังฆทาน, ถวายสลากภัตต์, ตักบาตข้าวสาร, ตักบาตรน้ำผึ้ง, ถวายเสนาสนะกุฎีวิหาร, ถวายศาลาโรงธรรม, ถวายผ้าวัสสิกสาฎก, ถวายผ้าจำนำพรรษา, ถวายผ้าอัจเจกจีวร, การทอดผ้าป่า, ถวายธงเพื่อบูชา, ถวายเวจกุฎี, ถวายสะพาน, ถวายทานพิเศษ, ตรุษสงกรานต์, งานบวชนาค, งานวันสารท, การทอดกฐิน,ลอยกระทงลวันขึ้นปีใหม่,งานวันจักรี,วันฉัตรมงคล,วันพืชมงคล,เฉลิมพระชนมพรรษา,วันปิยมหาราช
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/relceremony/relcer1.htm
   คลิกชม 14870   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  พุทธศาสนสุภาษิต
   -
   http://www.dhammathai.org/proverb/proverbthai01.php
   คลิกชม 12360   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  พุทธศาสนสุภาษิต
   Proverb
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/proverb/proverb.htm
   คลิกชม 14084   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  พุทธศาสนสุภาษิต (ฉบับดาวน์โหลด)
   -
   http://www.kusol.com/search2/search2.htm
   คลิกชม 7921   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  พุทธศาสนสุภาษิต [ช่อง 7]
   พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี
   http://www.ch7.com/news/news_proverb.aspx
   คลิกชม 23399   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  พุทธศาสนสุภาษิต [ธรรมจักร]
   รวบรวมพุทธศาสนสุภาษิต ตั้งแต่หมวดที่ ๑ - หมวดที่ ๒๔ 

   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8855
   คลิกชม 34047   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  พุทธศาสนามหายาน วัชรยานแห่งธิเบต
   ศูนย์รวมพระพุทธะธรรมคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนามหายาน และวัชระยาน บอกประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา, พระอาจารย์โพธิ์แจ้ง และพระอาจารย์โซนัมรินโปเช่ รวมภาพพุทธศิลป์ให้ชม
   http://www.mahayana.in.th
   คลิกชม 3384   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  พุทธศิลป์
   wallpaper พุทธศิลป์ มี 8 ภาพ
   http://84000.org/wallpaper/index.html
   คลิกชม 14856   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  พุทธานุภาพ สำนักพิมพ์
   เว็บไซต์ หนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ จัดจำหน่าย เพื่อการแจกจ่าย เป็น ธรรมทาน ราคาถูก หากสั่งจำนวนมาก จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
   http://www.putthanuparp.com/index.php
   คลิกชม 1559   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  20.  พุทธาสาธุ
   พุทธาสาธุ เว็บบอร์ดชาวพุทธ อภิญญา สมาธิ เรื่องลึกลับ ฝึกพลังจิต พระเครื่อง ธรรมทาน ธรรมมะ ธรรมมะจากพระโอษฐ์ บุญ ข่าวพุทธศาสนา ดูดวง พุทธภูมิ กรรมฐาน บทสวดมนต์ คาถา
   http://buddhasatu.fix.gs/index.php
   คลิกชม 684   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  21.  พุทธแท้
   ตอบปัญหาธรรมสำหรับผู้สนใจในธรรม โดยผู้บรรลุธรรม มีรายละเอียดของผู้ตอบปัญหาธรรมว่าตนเองบรรลุธรรมได้อย่างไร
   http://www.geocities.com/buddhatatum/
   คลิกชม 2468   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  พุทธแท้โฮมเพจ
   โฮมเพจตอบปัญหาธรรมะ
   http://www.geocities.com/buddhatatum/index.htm
   คลิกชม 1161   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  พ่อผ้าขาว'com
   เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เน้นการจาริกแสวงบุญ ครองเรือนปฏิบัติเหมือนโยชน์พระเวสสันดร
   http://www.porphakhao.com
   คลิกชม 1749   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  24.  ฟังธรรม.com
   ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแพร่ธรรมะ เราได้รวบรวมสื่อธรรมะดีๆ ที่เป็นสัมมาทิฐิ ให้ทุกท่านได้ download กันตามอัธยาศัย เช่น คลังเสียงธรรมจากพระอริยเจ้า, เสียงอ่านหนังสือ, นิยาย, การฝึกสติ, เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม, คลิปวีดีโอ, การ์ตูน, music video, เกม-flashน่ารัก โหลดเพลง ฯลฯ
   http://www.fungdham.com/
   คลิกชม 24877   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  ฟังธรรมะออนไลน์
   รายการเสียงธรรม : พระพุทธประวัติ,อริยสัจ 4,พลังอำนาจของกรรม,กรรมใดใครก่อ,ตายแล้วไปไหน โดย ดร. คะนอง เนินอุไร
   http://www.lokthip.net/listen/listen.php
   คลิกชม 10650   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  ภาพ Wallpaper/Background
   ภาพ Wallpaper/Background วัดและสถานที่สำคัญของเมืองไทย
   http://www.rosenini.com/download/downlaod_FRAMESET_Thai.htm
   คลิกชม 16533   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  ภาพ...และ ธรรมะ ครูบาอาจารย์
   มีพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล,พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น
   http://www.kusol.com/buddhistclub/dharma/dharma.html
   คลิกชม 5305   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  ภาพถ่าย วัดร่องขุ่น
   ภาพถ่าย วัดร่องขุ่น สถาปัตยกรรมของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์
   http://www.geocities.com/freecdbuddha/wat.html
   คลิกชม 5861   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  ภาพทศชาติ
   -
   http://www.banphra.com/totsachart/a01.htm
   คลิกชม 4895   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  ภาพประกอบคาถาพาหุง
   ภาพประกอบคาถาพาพุง แสดงถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า จำนวน 8 ภาพ
   http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php
   คลิกชม 11912   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  ภาพปริศนาธรรมไทย โดย อ.มาโนชญ์ เพ็งทอง
   งานศิลปะ ภาพวาด ปริศนาธรรม พร้อมคำอธิบาย
   http://buddha0gallery.multiply.com
   คลิกชม 3568   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  ภาพพระประจำวันเกิด
   ภาพพระประจำวันเกิด, คาถาบูชาวันเกิด, สีประจำวันเกิด
   http://www.watcherry.iirt.net/day_image.html
   คลิกชม 15127   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  ภาพพระพุทธประวัติ
   รวมภาพตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนลงมา ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มีทั้งหมดจำนวน 80 ภาพ พร้อมคำอธิบายเรื่องราว
   http://mindcyber.com/home/index.php?category=30&pg=14
   คลิกชม 17501   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  ภาพพระพุทธประวัติ [ธรรมจักร]
   รวบรวมภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร พร้อมคำบรรยายประกอบภาพเขียน อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนลงมาประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มีทั้งหมดจำนวน 80 ภาพ
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7914
   คลิกชม 23163   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  ภาพพระมาลัย
   ภาพพระมาลัยโปรดนรกสวรรค์ 14 ภาพ
   http://www.dhammajak.net/pictures/phramalai/index.php
   คลิกชม 17948   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  ภาพพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/watphrakaew.php?name=pw1
   คลิกชม 3665   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  ภาพพระสงฆ์
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/monk.php?name=ajmun1&aj=Phuritatto
   คลิกชม 9631   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  ภาพพระเวสสันดร
   มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
   http://www.watcherry.iirt.net/vetsundon.html
   คลิกชม 6922   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  ภาพพาโนรามา
   ชมภาพพาโนรามา วัดและสถานที่สำคัญของเมืองไทย
   http://www.rosenini.com/
   คลิกชม 5406   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  ภาพพุทธประวัติ
   สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร พร้อมคำบรรยายประกอบภาพเขียนอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย
   http://84000.org/tipitaka/picture/f00.html
   คลิกชม 22493   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  ภาพพุทธประวัติ
   รวมภาพตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนลงมา ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มีทั้งหมดจำนวน 80 ภาพ
   http://www.mindcyber.com/life/buddha/index.php
   คลิกชม 9751   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  ภาพพุทธประวัติ
   ภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ จนปรินิพพาน พร้อมคำอธิบาย
   http://www.banphra.com/buddist/bdh001.htm
   คลิกชม 7289   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  ภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ
   ภาพพุทธประวัติ 80 ภาพ โดย ครูเหม เวชกร พร้อมคำอธิบาย
   http://www.dhammalife.com/buddha/pixbio/
   คลิกชม 25751   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  ภาพพุทธศิลป์ (1)
   ภาพพุทธศิลป์ อันสุดงดงาม ของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
   http://www.dhammajak.net/gallery/thumbnails.php?album=7
   คลิกชม 30058   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  ภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   ภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/wpics.htm
   คลิกชม 2888   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  ภิกษุณีไทย
   ประวัติความเป็นมาวัตรทรงธรรมกัลยาณี ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม การสืบสายภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ มูลนิธิพุทธสาวิกา ข่าวล่า ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง การตอบปัญหาธรรมะต่างๆ คำสอน หนังสือที่น่าสนใจ และแผนที่การเดินทาง ฯลฯ
   http://www.thaibhikkhunis.org/
   คลิกชม 1866   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  มงคลชีวิต 38 ประการ
   ให้ข้อมูลความรู้เรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ แบ่งรายละเอียดตาม10 หมวดหมู่ เล่าความเป็นมาของมงคลชีวิต บอกถึงความหมายและประโยชน์ของแต่ละมงคลชีวิต พร้อมทั้งแนะแนววิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง มีบทสรุปให้อ่านเพื่อทำความเข้าใจอีกด้วย
   http://www.mongkhol.cjb.net/
   คลิกชม 2320   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  มงคลชีวิต ๓๘ ประการ [ธรรมจักร]
   รวบรวมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ รวมทั้ง ที่มาของมงคลชีวิต ๓๘ ประการ, ปฐมบทแห่งมงคลชีวิต และบทสรุปมงคลชีวิต
   http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13008
   คลิกชม 26094   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  มจร. ศรีสะเกษ
   มจร. ห้องเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ
   http://www.mcusisaket.com/
   คลิกชม 2094   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  มนต์ตราเทวี
   รวบรวมประวัติของพระแม่ธรณี ผู้เป็นสักขีพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
   http://montradevi.makewebeasy.com/
   คลิกชม 8015   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  51.  มนต์ตราเทวี
   เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา-ความรู้ต่างๆ รวมทั้ง รวบรวมประวัติของศาสนาพร้อมทั้งประวัติของเทพเจ้าฮินดู คริส อิสลาม ฯลฯ
   http://www.montradevi.com/
   คลิกชม 973   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  มนต์พิธี ออนไลน์
   รวมบทสวดมนต์ที่นิยมสวด อธิบายความหมายของบทสวด พร้อมเสียงสวดประกอบ สวดมนต์แปลสำหรับอุบาสก อุบาสิกา พร้อมเสียง สวดมนต์นักเรียนทำนองสรภัญญะพร้อมเสียง บทสวดพร้อมเสียงสวด ธรรมจักร ชินบัญชร พาหุง เจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน เสียงขานนาค เสียงพระให้ศีล เสียงและบทสวดมนต์ต่างๆ อีกมาก
   http://luangphee.siamvip.com
   คลิกชม 21513   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  53.  มรดกไทย มรดก โลก พระพุทธศาสนา
   พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นแนวทางนำพาสู่ความสันติสุขแก่มวลมนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมได้รับความชุ่มเย็นจากพระพุทธศาสนากันถ้วนหน้า ควรช่วยกันสืบสานมรดกอันล้ำค่าของบรรพบุรุษไว้ตราบนานเท่านาน
   http://www.udompon.com/
   คลิกชม 1220   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  มหานิยมดอทคอม
   เว็บบอร์ดความรู้พระพุทธศาสนา ธรรมมะ ศิลปะวัฒนธรรม เกล็ดความรู้ตำนานเรื่องเล่าขาน พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง
   http://www.maharniyom.com
   คลิกชม 2265   โหวต 0/2  แจ้งเสีย   


  55.  มหาปัญญาวิทยาลัย [สงขลา]
   มหาปัญญาวิทยาลัย เลขที่ 635/1 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ผู้บริหาร : องพจนกรโกศล

   http://www.mahapanya.ac.th/
   คลิกชม 2449   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  มหาปารมิตาดอทคอม
   รวบรวมข้อมูลพระสูตรมหายาน ฉบับแปลจีน-ไทย ของคณะผู้ศึกษาธรรมะฝ่ายมหายานหมื่นคุณธรรมสถาน วัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุดยี่) อ.เมือง จ.ชลบุรี
   http://www.mahaparamita.com/
   คลิกชม 1425   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  มหายาน
   Welcome to Mahayana Buddhaism of Thailand.
   http://www.Mahayan.org
   คลิกชม 582   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  มหายาน [mahayan]
   เว็บพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
   http://www.buddhamahayan.com/
   คลิกชม 1566   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
   Dhammakaya Open University (DOU) เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองอะซูซ่า ห่างจากมหานครลอสแองเจลิสไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๔๐ ไมล์ มีสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่ 801, E. Foothill Blvd., P.O. Box 1036, Azusa, California, 91702, USA.
   http://www.dou.us
   คลิกชม 2723   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
   แนะนำ มพล. สถาบัน มพล. วิสัยทัศน์ วิสัยธรรม พระไตรปิฎกเถรวาท พระไตรปิฎกมหายาน พระไตรปิฎกวัชรยาน ประวัติศาสตร์ศาสนา
   http://www.wb-university.org/
   คลิกชม 2532   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
   เป็นเวปใหม่แทนของเดิม
   http://www.worldbuddhistuniversity.com/
   คลิกชม 1389   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย
   -
   http://www.mcu.ac.th/
   คลิกชม 2666   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของคณะสงฆ์ไทย ที่นำคัมภีร์สัททาวิเสสซึ่งเป็นคัมภีร์หลักภาษาของภาษาบาลีและคัมภีร์พระไตรปิฎกมาจัดทำเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามหลักการและโครงสร้างในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษายุคปัจจุบัน

   http://buddhaghosa.mcu.ac.th/
   คลิกชม 2113   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา มีนักศึกษาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
   http://ssc.mbu.ac.th/
   คลิกชม 2648   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  มหาสติปัฏฐานสี่
   พระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสี่
   http://www.larnbuddhism.com/grammathan/satipidok.html
   คลิกชม 1242   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  มหาโสภณดอทคอม
   เว็บไซต์ ของพระมหาโสภณ สุธีโร นักเทศน์มหาชาติ ชื่อดัง รวมความรู้บทความ ข่าวสาร และสาระดีๆ
   http://mahasophon.com/index.php?p=index&area=1
   คลิกชม 1684   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  67.  มิติที่ 4
   รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการฝึกจิต การดับทุกข์ ตัดกรรม วิธีแผ่เมตตา ทำบุญ วิธีหลับอย่างมีความสุข วิธีเพิ่มความสุขเพิ่มพลังชีวิต และกระดานถาม-ตอบปัญหาสภาวะทางจิตและทางธรรม ฯลฯ
   http://www.mtt4.com/
   คลิกชม 3271   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  มุสลิมแคมปัส
   ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม สอนหลักปฎิบัติตนตามหลักมุสลิม แจกฟรีอีเมล์ ชื่อคุณ@muslimcampus.com ส่งอีการ์ด แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องต่าง ๆ
   http://www.muslimcampus.com
   คลิกชม 1725   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม [เชียงใหม่]
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม หมู่ที่ ๒ ถ.คันคลองชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ข่าวสารของมูลนิธิ ภาพกิจกรรม และกระดานสนทนา ฯลฯ
   http://www.sattatam.org/
   คลิกชม 1425   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของมูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม หมู่ที่ ๒ ถ.คันคลองชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ข่าวสารของมูลนิธิ ประมวลภาพกิจกรรม และกระดานสนทนา ฯลฯ 

   http://www.sattatam.org/
   คลิกชม 2205   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  มูลนิธิดวงแก้ว [วัชรธรรมสถาน]
   มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร มีโครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการต่อต้านความพิการในชนบท, โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบท, โครงการส่งเสริมงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (วัชรธรรมสถาน) ฯลฯ 

   http://www.duangkaew.ksc.net/
   คลิกชม 1522   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  มูลนิธิดวงแก้ว [วัชรธรรมสถาน]
   มูลนิธิดวงแก้ว มีการอบรมปฏิบัติธรรมที่ "วัชรธรรมสถาน" ทุกเดือนๆ ละ 2-3 ครั้ง และมีการบรรยายธรรมจากพระไตรปิฎก "ธรรมจากพระโอษฐ์" และมีนั่งสมาธิ เดินจงกรม และสนทนาธรรม ทุกวันพุธ 18.00-20.00 น. และวันเสาร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา13.00-19.00 น. ทั้งนี้ วัชรธรรมสถานเป็นธรรมสถานที่เงียบสงบ ร่มเย็น ให้ความสงบทางจิตใจ เหมาะที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม ฯลฯ 

   http://www.duangkaew.org/
   คลิกชม 1924   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  มูลนิธิธรรมธาราเพื่อการพัฒนาสังคม [นนทบุรี]
   มูลนิธิธรรมธาราเพื่อการพัฒนาสังคม เลขที่ 39/5 หมู่ 7 ถ.ดวงมณี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   http://www.thamatara.or.th/
   คลิกชม 1299   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  มูลนิธิบรรจงสนิท สหปฏิบัติฯ
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิบรรจงสนิท เลขที่ ๒๔/๗ หมู่ ๑ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักสหปฏิบัติฯ เลขที่ ๗๐ ซ.กรุงเทพ-นนท์ ๕ ถ.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศรายการธรรมะ ถามมา-ตอบไป ธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย บทความจิตวิทยา สู่จิตวิญาณ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ภาพข่าวและกิจกรรม และสหธรรม-สหปฏิบัติสาร ฯลฯ 
 
 

   http://www.sahapatibat.org/
   คลิกชม 1683   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  มูลนิธิพบธรรมนำสุข
   ศูนย์วิปัสสนานิมิตใหม่สังเวชนียสถาน ถ.นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โทร 0 2734 6265-6, 0 81611 3090 ,08 1661 3875
   http://www.pobtham.com
   คลิกชม 4624   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  76.  มูลนิธิพุทธธรรม
   รวบรวมประวัติความเป็นมาและวัถุประสงค์ของมูลนิธิพุทธธรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. รวมทั้ง รวบรวมหนังสือธรรมะ เทปธรรมะ และกระดานข่าว ฯลฯ
   http://www.buddhadhamma.or.th/
   คลิกชม 3281   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
   รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ หนังสือธรรมะ และประวัติของสมเด็จ 1-19 พระองค์ รวมลิงค์เว็บไซต์พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง
   http://mahamakuta.inet.co.th/
   คลิกชม 1909   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  มูลนิธิวิสุทธิคุณ
   เผยแพร่พุทธศาสนา อบรมจริยธรรม ให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลน สังคมสงเคราะห์ เด็กกำพร้า คนพิการ และคนชรา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
   http://www.wsk.or.th/
   คลิกชม 2322   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่
   มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฎิบัติธรรม ในแนวสติปัฎฐานสี่ ภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ระเบียบการ ตารางเวลาการอบรม ภาพกิจกรรม และไฟล์เสียงธรรมะบรรยาย ฯลฯ

   http://www.vipassanachiangmai.com/
   คลิกชม 2121   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต
   มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต เป็นองค์กรที่ดำเนินงานทางด้านการฝึกอบรมวิชา SOUND MIND เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการกระทำทางใจ ได้แก่ VIEW, MINDFULNESS, CONCENTRATION,THOUGHT และทฤษฎีการคิด (THINKING THEORY) เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในชีวิตและการทำงาน

   http://www.dsifoundation.com/
   คลิกชม 1292   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
   โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข 7 ตัว) และสัตตาภิธรรมพัฒนา อานุภาพกสิณสมาธิเบื้องต้น และพัฒนา บายศรีแนวพุทธ ตั้งศาลเทวาแนวพุทธ พิธีจะมีขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. และวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ หมู่บ้านทวีสุข (แยกโพธิ์สามต้น) ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร 0-2465-4406,087-713-5416
   http://www.komcome.com
   คลิกชม 1649   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ แนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า
   มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานฯ เป็นศูนย์วิปัสสนาสอนโดยอาจารย์โกเอ็นก้า มี 5 ศูนย์ในประเทศไทย คือ ธรรมกมลา ปราจีนบุรี 089-7829180, ธรรมอาภา พิษณุโลก 081-6055576, ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น 086-7135617, ธรรมกาญจนา กาญจนบุรี 081-8116447 และธรรมธานี กรุงเทพฯ 02-9932711
   http://www.thai.dhamma.org/
   คลิกชม 1760   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
   โฮมเพจของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ มีเนื้อหาสาระ และอรรถรสในการสรรสร้าง โดยใช้เทคนิคในการเผยแผ่หลักธรรมทั้งรูปของภาพ เสียงและอื่นๆ
   http://www.abhidhamonline.org
   คลิกชม 1213   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
   รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม บอกประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้งของมูลนิธิ มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิ
   http://www.abhidhamonline.org/
   คลิกชม 2138   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  มูลนิธิอุทยานธรรม
   อุทยานธรรมคือดินแดนแห่งอริยะ และความศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรม ธรรมกิจ บำรุงรักษาธรรมบริสุทธิ์ สงเคราะห์มนุษย์ให้เข้าถึงภาวะสูงสุดของวิวัฒนาการด้วยการยกระดับชีวิตและจิตใจมนุษย์สู่ความบริสุทธิ์ สงเคราะห์ระบบโลกด้วยนวัตกรรมอันเกิดจากปัญญาเพื่อนำพาโลกสู่ความสงบและความเจริญ ธรรมยุทธ์ รักษาธรรมะบริสุทธิ์ของพระศาสดา ดูแลจิตดี กายดี ตายดี สร้างสรรค์คุณค่าแท้เพื่อโลก เป็นสากล Core Values อยู่ให้เจริญ ปฏิบัติธรรมให้เบิกบาน ทำงานให้สนุก ตายสู่สุคโต
   http://www.uttayarndham.org/th
   คลิกชม 585   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้ง โครงการพระธรรมจำริก งานธรรมจาริก เครือข่ายมูลนิธิ และข่าวสารของมูลนิธิ ฯลฯ

   http://www.highland-buddhism.com/
   คลิกชม 1733   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   ประวัติมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ โครงสร้าง แผนและนโยบาย บริการของมูลนิธิ ข่าวของมูลนิธิฯ และข่าวสถานการณ์โลกมุสลิม ปฏิทินกิจกรรม แผนที่มูลนิธิฯ
   http://www.thaiislamiccenter.com
   คลิกชม 1614   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
   รวบรวม บันทึก ศึกษา ข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อพัฒนา เผยแพร่เพื่อการศึกษาของสาธารณชน
   http://www.lek-prapai.org
   คลิกชม 1719   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  ยารักษาใจ
   เป็นเว็บไซต์เล็กๆ เพื่อพระศาสนาและสังคม เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่ต้องการจะ "ให้" และผู้ด้อยโอกาสกว่า หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม โดยสามารถปิดประกาศผ่านทางเว็บบอร์ดหรืออีเมล์ หรือผ่านไปยังเว็บไซต์ปลายทางที่อ้างอิงและตรวจสอบได้ ฯลฯ
   http://www.yaraksajai.com/
   คลิกชม 2112   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  90.  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
   -
   http://www.ybat.org/
   คลิกชม 3005   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  รวมบทสวดมนต์
   รวมบทสวดมนต์และคาถาต่าง ๆ เพื่อสร้างสมาธิหรือกำลังใจ อาทิ พุทธชัยมงคลคาถา กะระณียะเมตตะสุตตัง คำขอขมาพระรัตนตรัย ชะยะปะริตตัง หัวใจยอดพระกัณฑไตรปิฎก อาราธนาศีล 5 ถวายพรพระ เป็นต้น
   http://www.geocities.com/suttatika
   คลิกชม 16159   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  รวมภาพปลงอสุภะ
   รวบรวมภาพน่ากลัว ภาพเกี่ยวกับความตาย คนตาย เพื่อการฝึกพิจารณาวิปัสสนาปัญญา http://www.geocities.com/pic_asupa/
   http://picasupa.blogspot.com/
   คลิกชม 37465   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  รวมภาพวัดสำคัญต่างๆ
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/wat.php?name=Phrasriratanasasadaram
   คลิกชม 5113   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  รวมรูปภาพวัฒนธรรมอิสลาม
   รวมภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลามไว้มากมาย กว่า 7000 ภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพประวัติศาสตร์อิสลามต่างๆ ไว้ทั่วโลก
   http://www.halalthailand.com/muslimgallery
   คลิกชม 3036   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  รวมเสียงพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
   รวมเสียงพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี (ท่านที่ใช้เน็ตขององค์การโทรศัพท์อาจจะมีปัญหาในการเข้าชม)

   http://www.geocities.com/katapoonyo/
   คลิกชม 13662   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  ระฆังทอง
   ความรู้ทางด้านพระธรรม ธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสูตร
   http://www.rakangthong.com
   คลิกชม 2323   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  รักดี
   เกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
   http://www.rakdee.th.gs/
   คลิกชม 1915   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  รักษ์โลก
   รักษ์โลกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น

   http://www.rukloke.th.gs
   คลิกชม 1084   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  รัฐสภาสำหรับเยาวชน
   โครงการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมสื่อสารสองทางของรัฐสภา เพื่อพัฒนาแนวคิดระบอบประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
   http://www.parliamentjunior.in.th/
   คลิกชม 1634   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  100.  รัตนศึกษา
   รวบรวมพระประวัติและชีวประวัติ ของครูบาอาจารย์ต่างๆ รวมทั้ง ข้อธรรมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เว็บบอร์ดถามตอบ ตลอดจน โครงการรัตนศึกษา และปฏิทินงาน ฯลฯ
   http://www.ratanasuksa.com/
   คลิกชม 1266   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5/13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน