เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  วัดบางพระ [นครปฐม]
   รวบรวมประวัติของวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รวมทั้ง ประวัติของพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ตลอดจน กระดานสนทนาธรรม เรื่องราวของการสักยันต์ การไหว้ครู การนะหน้าทอง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ฯลฯ 

   http://www.bp-th.org/
   คลิกชม 4070   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  วัดบางแก้ว [ฉะเชิงเทรา]
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ปั้นบำรุงสุข สามารถฟังเสียงสวดมนต์ออนไลน์ได้จากหน้าเว็บไซต์ และมีการถ่ายทอดสดการแสดงธรรม ธรรมปฏิบัติ และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูรัตนพรหมคุณ (พระอาจารย์โกวิท สุตธโร
   http://www.geocities.com/watbangkaew
   คลิกชม 1846   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  วัดบึงพระลานชัย [ร้อยเอ็ด]
   รวบรวมประวัติวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวมทั้ง ถาวรวัตถุภายในวัด ประมวลภาพกิจกรรมของวัด และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watbueng101.org/
   คลิกชม 1483   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  วัดบุคคโล [กรุงเทพฯ]
   วัดบุคคโล มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูปทุกๆ ปี-จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ปีละ 6 ครั้ง คือ 1.วันมาฆบูชา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันแม่แห่งชาติ 4. วันเข้าพรรษา 5. วันที่ 5 ธันวาคม 6. วันปีใหม่ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมกันสร้างบารมี ทุกๆ บุญ
   http://bukkhalo.com/
   คลิกชม 1425   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  วัดบุญนิมิตร [อุดรธานี]
   รวบรวมประวัติวัดบุญนิมิตร ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี รวมทั้ง ข้อมูลการปฏิบัติธรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://boonnimit.pr.in.th/
   คลิกชม 1467   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  วัดบุปผาราม วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบุปผาราม วรวิหาร หรือ วัดดอกไม้ บอกถึงประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ เจ้าอาวาส การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ประวัติผู้สร้างและปฎิสังขรณ์วัด แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบุปผารามวรวิหาร
   http://www.watbuppha.com/index.php
   คลิกชม 3379   โหวต 5/0  แจ้งเสีย   


  7.  วัดบุศย์ธรรมวนาราม [มลรัฐเท็กซัส]
   รวบรวมประวัติวัดบุศย์ธรรมวนาราม รวมทั้ง ธรรมะ ข่าวบุญข่าวกุศล บทกลอน ห้องพระ ห้องภาพ และสาระอื่นๆ อีกมากมาย
   http://www.watbusaya.com/
   คลิกชม 1151   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  วัดบ้านกามาลา [ภูเก็ต]
   เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสร้างวัดบ้านกามาลา หลังจากเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิ ด้วยเงินบริจาคของหลายๆ แห่ง จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการสร้างวัด พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   http://www.watbaankamala.org/
   คลิกชม 1474   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  วัดบ้านตะโคง [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติวัดบ้านตะโคง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน บทกลอน บทกวีเพื่อชีวิต งานสารบรรณ ภาพกิจกรรม ฯลฯ
   http://www.thakong.com/
   คลิกชม 2185   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  วัดบ้านถนนกระสัง
   ชื่อวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สถานะของวัด แบบวิสุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต มีที่ดิน ๔๔ ไร่
   http://www.wattanonkrasang.com
   คลิกชม 1250   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  11.  วัดบ้านถนนกระสัง ต.โคกเหล็ก
   ชื่อวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สถานะของวัด แบบวิสุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต มีที่ดิน ๔๔ ไร่
   http://www.wattanonkrasang.com
   คลิกชม 488   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  วัดบ้านน้อยท่าทอง [พิษณุโลก]
   รวบรวมประวัติของวัดบ้านน้อยท่าทอง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ศาสนสถานที่สำคัญ กิจกรรมของทางวัด และภาพภูมิทัศน์บริเวณวัด ฯลฯ
   http://www.watbannoitatong.th.gs/
   คลิกชม 1450   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  วัดบ้านปลาเดิด [สุรินทร์]
   รวบรวมประวัติของวัดบ้านปลาเดิด ต.ระเวียง อ.โนนณารายณ์ จ.สุรินทร์ รวมทั้ง บทความธรรมะ พุทธวินัย นิทานธรรมะ แหล่อีสาน รวมเสียงธรรมเทศนาจากหลายพระอาจารย์ชื่อดัง มีโปรแกรมให้ดาวโหลด ห้องสนทนาธรรม ถามตอบธรรม ฯลฯ
   http://www.watpladeard.org/index.php
   คลิกชม 4560   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  14.  วัดบ้านปลาเดิด ธรรมสร้างคน
   http://watpladeard.org/index.php
   http://watpladeard.org/index.php
   คลิกชม 605   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  วัดบ้านสำโรงพลัน [ศรีสะเกษ]
   วัดบ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่ 1 บ้านสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

   http://www2.se-ed.net/sumrongplun/
   คลิกชม 1605   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  วัดบ้านโพธิ์ [สุรินทร์]
   เว็บไซต์วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เผยแผ่งานพระพุทธศาสนา การศึกษาสงฆ์ การปฏิบัติธรรม การอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ
   http://www.watbanpho.com/
   คลิกชม 1528   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  วัดบ้านโพธิ์ [สุรินทร์]
   วัดบ้านโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การศึกษาพระปริยัติธรรมการศึกษาสงฆ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ไทอีสาน ฯลฯ
   http://www.watbanpho.org/
   คลิกชม 1493   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  วัดบ้านไทร [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติของวัดบ้านไทร ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ข่าวจากวัด ภาพกิจกรรม บทความธรรมะ พระเครื่อง และกระดานสนทนา ฯลฯ
   http://www.geocities.com/watbansai/
   คลิกชม 1167   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  วัดปงสนุก [ลำปาง]
   วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับรางวัล Award of Merit จากองค์การยูเนสโก
   http://www.watpongsanuk.net/
   คลิกชม 1320   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  วัดประจำรัชกาล ๑-๙
   วัดประจำรัชกาล ๑-๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
   http://www.dhammajak.net/wat-king-1-9/index.php
   คลิกชม 3849   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ปุจฉา-วิสัชนา ตลอดจน บทความธรรมะ ห้องพระ และห้องภาพ ฯลฯ
   http://www.watprayoon.org/
   คลิกชม 1878   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  วัดประสพสุข
   เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดประสพสุข
   http://www.watprasopsuk.org
   คลิกชม 3989   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  23.  วัดปัญญานันทาราม [ปทุมธานี]
   รวบรวมประวัติวัดปัญญานันทาราม เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้งประวัติ-ผลงานของพระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) และพระครูสีลวัฒนาภิรม (พระมหาสง่า สุภโร) เจ้าอาวาส ตลอดจน เสียงแสดงธรรม โครงการของวัดปัญญานันทาราม สําหรับประชาชนทั่วไป และเว็บบอร์ด นานาสาระธรรม ฯลฯ
   http://www.watpanya.com/
   คลิกชม 2644   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  วัดปากดง [สุพรรณบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดปากดง ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รวมทั้ง ประวัติของพระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ จนฺทโชโต) เจ้าอาวาส ตลอดจน พระธรรมเทศนา, แฟ้มภาพ, กระดานสนทนา และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watpakdong.com/
   คลิกชม 1320   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  วัดปากน้ำ [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาส ตลอดจน กิจกรรมของวัด มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watpaknam.org/
   คลิกชม 1099   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ [กรุงเทพฯ]
   วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. เป็นเว็บใหม่ เพื่อปรับปรุงข้อมูล วัดในเขตปกครองหนเหนือ. แนะนำเสนอ ข้อมูลบาลี ทั้งการเรียนการสอนทางไกลผ่านเน็ต
   http://www.watpaknam.net
   คลิกชม 2394   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  วัดปากน้ำฝั่งใต้ [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดปากน้ำฝั่งใต้ เลขที่ ๘๑ ซอยบางแวก ๒ (สถานีตำรวจบางเสาธง) แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย รวมทั้ง กิจกรรมให้พุทธบริษัททุกท่านเข้าร่วมศึกษาไตรสิกขา และกิจกรรมงานบุญต่างๆ มากมาย ฯลฯ
   http://www.watpaknamfangtai.com/
   คลิกชม 4150   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  28.  วัดปากลำขาแข้ง [กาญจนบุรี]
   รวบรวมประวัติของวัดปากลำขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ระเบียบและกติกาวัด แผนที่และการเดินทาง กิจกรรมต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แฟ้มภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ และกระดานสนทนา ฯลฯ
   http://www.paklamkha-khaeng.com
   คลิกชม 1949   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  วัดปากเหมือง(ป่าสักธรรมชาติ)
   วัดในท่ามกลางป่าไม้สักธรรมชาติหลายร้อยต้นที่รอคนใจบุญที่จะมาช่วยสรรสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัตธรรมสำหรับผู้สนใจ
   http://www.watparkmuang.com
   คลิกชม 610   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  วัดปานุราชประชาสรรค์ [กระบี่]
   รวบรวมประวัติของวัดปานุราชประชาสรรค์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ประวัติของเจ้าอาวาส รวมทั้ง ตารางการปฎิบัติธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานพระพุทธศาสนาต่างๆ ภาพบรรยากาศภายในวัด ฯลฯ
   http://www.watpanurach.com/
   คลิกชม 1935   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  วัดป่าขันติธรรม [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติวัดป่าขันติธรรม บ้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์วิรพล ฉัตติโก (หลวงปู่เณรคำ) ประธานสงฆ์ ตลอดจน หลักธรรมคำสอน ห้องรวมภาพ และกำหนดการงานสำคัญประจำปีของวัด ฯลฯ
   http://luangpunenkham.com/
   คลิกชม 1792   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  วัดป่าญาณรังษี
   วัดป่าญาณรังษี [กาญจนบุรี] เว็บไซต์วัดป่าญาณรังษี ต.ท่ากระดาษ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้รับข่าวสาร และ ความคืบหน้าในการจัดสร้างวัด
   http://www.watpayanrangsi.com
   คลิกชม 621   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  วัดป่าญาณรังษี [กาญจนบุรี]
   เว็บไซต์วัดป่าญาณรังษี ต.ท่ากระดาษ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นวัดป่าปฏิบัติสายหลวงพ่อชา สุภัทโท และเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของ พระญาณรังษี (จวบ สุภัทโท) วัดพลับ กรุงเทพฯ เป็นต้น
   http://watpayannarancsi.igetweb.com/
   คลิกชม 5392   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  34.  วัดป่าญาณรังษี [กาญจนบุรี]
   วัดป่าญาณรังษี [กาญจนบุรี] เว็บไซต์วัดป่าญาณรังษี ต.ท่ากระดาษ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรม และเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของ พระญาณรังษี (จวบ สุภัทโท) วัดพลับ กรุงเทพฯ เป็นต้น
   http://www.watpayannarangsi.com
   คลิกชม 584   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  วัดป่าดอทคอม
   รวบรวมวัดป่ากรรมฐาน-ประวัติพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานบุญวัดป่ากรรมฐานทั่วประเทศ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เว็บบอร์ดสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.watpa.com/
   คลิกชม 4385   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติของวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ประวัติของพระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช เจ้าอาวาส ตลอดจน ศูนย์พระกรรมฐานไทย ธรรมบรรยาย ธรรมะภาคปฏิบัติ ประมวลภาพกิจกรรมข่าวสาร บทความธรรมะ เว็บบอร์ดถาม-ตอบ ห้องสนทนาธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ฯลฯ
   http://www.doisaengdham.com/
   คลิกชม 3078   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  วัดป่าธรรมชาติ [สหรัฐอเมริกา]
   วัดไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของวัดป่าธรรมชาติ บทสวดมนต์ การศึกษาธรรมะ กิจกรรมของทางวัด และแสดงแผนที่ตั้งวัด
   http://www.watpala.org
   คลิกชม 1875   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  วัดป่านานาชาติ มินีโซต้า
   บทความต่างๆ จากวัดป่านานาชาติ มินีโซต้า และข่าวสารกิจกรรมของวัด, ข่าวศาสนา ของวัดไทยในสหรัฐอเมิรกา และในต่างประเทศ 

   http://www.watthaimn.org/
   คลิกชม 1462   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  วัดป่าน้ำโจน [พิษณุโลก]
   รวบรวมประวัติวัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รวมทั้งประวัติและธรรมะของพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เจ้าอาวาส ตลอดจน ข่าวสารกิจกรรมของวัด ฯลฯ
   http://www.watpanamjone.org/
   คลิกชม 2234   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ [อุบลราชธานี]
   รวบรวมข้อมูลของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อแขกชาญชัย ติสฺสโร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัดป่าที่เป็นสหธรรมิก ฯลฯ
   http://watbornam.siam2web.com/
   คลิกชม 981   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  วัดป่าบ้านชาติ [ร้อยเอ็ด]
   วัดป่าบ้านชาติ ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สร้างคนก่อนสิ่งใด ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก งานค่ายคุณธรรมนำความรู้
   http://www.watpha.th.gs/
   คลิกชม 1715   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม [อุบลราชธานี]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดป่าประชาศรัทธาธรรม ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน กิจกรรม-โครงการภายในวัด บรรยากาศภายในวัด การเผยแพร่ธรรม เสียงธรรม Online และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watpapracha.com/
   คลิกชม 1716   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  วัดป่าภูก้อน [อุดรธานี]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดป่าภูก้อน บ้านนาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี รวมทั้ง ประวัติของพระครูจิตตภาวนาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เจ้าอาวาส ตลอดจน แผนที่การเดินทาง ภูมิทัศน์ภายในวัด และรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของวัด ฯลฯ
   http://www.watpaphukon.org/
   คลิกชม 2137   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  วัดป่าภูก้อน [อุดรธานี]
   รวบรวมประวัติของวัดป่าภูก้อน บ้านนาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี รวมทั้ง ประวัติของพระครูจิตตภาวนาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เจ้าอาวาส ภูมิทัศน์ภายในวัด แผนที่การเดินทาง โครงการต่างๆ ของวัด ฯลฯ
   http://watpaphukon.org/
   คลิกชม 1932   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  วัดป่าภูผาสูง [นครราชสีมา]
   วัดป่าภูผาสูง ตั้งอยู่บนเขาช้างหลวงเทือกเขาภูหลวง เป็นวัดที่มีธรรมชาติงดงาม มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ เป็นภูเขาสูง มีหน้าผาสูงชันครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เป็นวัดที่ได้รักษาสภาพป่าให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความร่มเย็นสงบวิเวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพระและประชาชนญาติโยมผู้ต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวล 

   http://www.pupasoong.com/
   คลิกชม 3257   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  วัดป่าภูริทัตตาราม [เยอรมนี]
   วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น ประเทศเยอรมนี Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12 35396 Giessen Germany 

   http://www.watgiessen.com/
   คลิกชม 1397   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  วัดป่าภูริทัตตาราม [เยอรมนี]
   วัดไทยในเมืองกีเซ่น ประเทศเยอรมนี มีข้อมูลประวัติวัดและประวัติเจ้าอาวาส ข่าวและกิจกรรมของทางวัด 

   http://www.watgiessen.com
   คลิกชม 1520   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  วัดป่ามณีกาญจน์ [นนทบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รวมทั้งประวัติ-ธรรมะของพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ประธานสงฆ์ ตลอดจน โครงการปฏิบัติธรรมที่สำคัญต่างๆ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ เรื่องเล่าทุ่งใหญ่นเรศวร และข่าวกิจกรรม ฯลฯ 

   http://www.watpamaneekarn.com/
   คลิกชม 3736   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  วัดป่ามะไฟ [ปราจีนบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งประวัติของพระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป) เจ้าอาวาส ตลอดจน เว็บบอร์ด ห้องถ่ายภาพ ห้องสนทนาธรรม และหัวข้อข่าวสาร ฯลฯ
   http://watpamafai.igetweb.com/
   คลิกชม 1284   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  วัดป่ามุตโตทัย [เยอรมันนี]
   วัดป่ามุตโตทัย เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนตัวเอง เพื่อที่จะลดมานะอัตตา ละโลภ โกรธ หลง เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาคน ตามมรรคมีองค์ 8 ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพื่อบรรลุให้ถึงจุดหมายแห่งใจที่สงบเย็นเป็นอิสระ หรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเอง สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นศูนย์สันทนาการ ศูนย์กลางสำหรับสัมมนา หรือแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หากแต่มีไว้สำหรับนักบวช และญาติโยมผู้สนใจมาพักอาศัยเพื่อภาวนา ศึกษาธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้าร่วมกัน ที่อยู่ของวัดป่ามุตโตทัย คือ Herrnschrot 50, D-95236 Stammbach, ประเทศเยอรมันนี วัดตั้งอยู่กลางอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยป่าที่เงียบสงบ Frankenwald การเดินทางไปมา สะดวกห่างจากเมืองใหญ่เพียงแค่ 2-3 ชั่วโมง
   http://www.muttodaya.org/
   คลิกชม 1309   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  วัดป่าละหานทราย [บุรีรัมย์]
   รวมรวมประวัติของวัดป่าละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส กิจกรรมภายในวัด ตลอดจน อุโบสถกัสสปมุณีบูชา วิทยุชุมชนวัดป่าละหานทราย กระดานเสวนา และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watpa_lahansai.th.gs/
   คลิกชม 1889   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  วัดป่าศรีแสงธรรม (วัดสาขาหลวงศรี มหาวีโร) [อุบลราชธานี]
   วัดป่าศรีแสงธรรม (วัดสาขาหลวงศรี มหาวีโร) เลขที่ 212 ม.5 บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 www.watpasisaentham.com, E-mail:sisaengtham@hotmail.com,ดูแลเว็บไซต์โดยพระครูวิมลปัญญาคุณ (เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม)
   http://www.watpasisaentham.com
   คลิกชม 965   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  วัดป่าสตึกพัฒนา
   สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 สายธรรมยุต
   http://satukpattana.siam2web.com
   คลิกชม 795   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  54.  วัดป่าสัก [ชัยนาท]
   รวบรวมประวัติวัดป่าสัก ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท รวมทั้งงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา งานบุญกุศล ฯลฯ
   http://www.watpasak.tht.in/
   คลิกชม 1045   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  วัดป่าสันติธรรม [อังกฤษ]
   แนะนำปฎิทินกิจกรรมต่างๆ ของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม
   http://www.users.zetnet.co.uk/phrakhem/
   คลิกชม 1804   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  วัดป่าสามแยก [เพชรบูรณ์]
   เว็บสามแยก.คอม : แหล่งรวบรวมความรู้ และแนวทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วยความเมตตาขององค์หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล (พระผู้เป็นยิ่งกว่าความอัศจรรย์) วัดป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อโปรดแก่เหล่าบรรดาผู้แสวงหาธรรมะ ตามแบบฉบับพระป่า หรือที่ท่านเรียกว่า ธรรมะทาร์ซาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การแสดงธรรมในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว VCD ครบทุกชุด 2. การแสดงธรรมในรูปแบบเสียงธรรม MP3 หรือ WMA 3. เนื้อหาการแสดงธรรม เทียบเคียงกับพระไตรปิฏก ฉบับ 91 เล่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ


   http://www.samyaek.com/
   คลิกชม 3017   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  วัดป่าสามแยก หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล
   ติดต่อขอรับสื่อธรรมของหลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล (พระผู้เป็นยิ่งกว่าความอัศจรรย์) วัดป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
   http://www.geocities.com/watsamyaek/
   คลิกชม 1902   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  วัดป่าสาลวัน - ภาพพาโนรามา รอบทิศทาง 360 องศา
   ชมบรรยากาศภายใน วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบ ภาพพาโนรามา วีอาร์ ทัวร์ รอบทิศทาง 360 องศา
   http://www.rosenini.com/thaniyo/
   คลิกชม 2914   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  วัดป่าสุคะโต [ชัยภูมิ]
   รวบรวมประวัติวัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ รวมทั้ง ประวัติของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ-พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตลอดจน วิธีการปฏิบัติแบบ “การเจริญสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย ตามหลักสติปัฏฐาน 4” แนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ บทความตำนานวัดป่า-วัดป่ากับชุมชน และปฏิทินกิจกรรม ฯลฯ
   http://www.pasukato.org/
   คลิกชม 2269   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  วัดป่าสุนันทวนาราม [กาญจนบุรี]
   วัดป่าสุนันทวนาราม บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นวัดป่าปฏิบัติสายหลวงพ่อชา สุภัทโท มีจัดอบรมการเจริญอานาปานสติ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมี พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก (Mitsuo Gavesako) เป็นเจ้าอาวาส ฯลฯ 


   http://www.watpahsunan.org/
   คลิกชม 3552   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  วัดป่าหนองยาว [อุบลราชธานี]
   สิ่งที่ดีที่สุด : ร่างกายของมนุษย์คนเรานี้ เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุด สุดยอดที่สุด ในการแสวงหา สิ่งที่ดีที่สุด ในสิ่งที่ตนปรารถนา วันนี้ ย่อมดีกว่าวันพรุ่งนี้ เพราะไม่แน่ว่า เราจะมีลมหายใจ อยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ เดือนนี้ย่อมดีกว่าเดือนหน้า และปีนี้ย่อมดีกว่าปีหน้า วันวานนี้ คืออดีตที่ผ่านไปแล้ว พรุ่งนี้คืออนาคต ที่ยังไม่มาถึง ทั้งวันวานนี้และวันพรุ่งนี้ ก็เกิดจากวันนี้ หากแม้นว่าวันนี้ดี แล้วย่อมไม่กล่าวถึงวันพรุ่งนี้ จะป่วยการกล่าวไปใย กับปีเก่าและปีใหม่ ทั้งปีเก่าและปีใหม่ ก็ล้วนเกิดจากปัจจุบันวันนี้ ทำหน้าที่ของปัจจุบันในปัจจุบัน ให้ดีเท่านั้น ผู้นึกถึงแต่อดีต คือผู้ที่จมอยู่ในน้ำเน่า แห่งอารมณ์ ผู้นึกถึงแต่อนาคต คือผู้สร้างคอกขังตัวเองไว้ ผู้รู้ทันปัจจุบันขณะ สติตามทันปัจจุบัน และไม่ติดอยู่ในปัจจุบัน มีจิตอยู่เหนือปัจจุบันได้จริงๆ ผู้นั้นคือผู้ไม่มีทั้งอดีต ไม่มีทั้งปัจจุบัน ไม่มีทั้งอนาคต อกาลิโก ย่อมเป็นผู้มี ส.ค.ส. สิ่งที่มีความสงบ สันติสุขถึงที่สุด ตลอดกาลนาน จักรวาลแห่งธรรมะ ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล เป็นกำเนิดของทุกสิ่ง ทั้งมวลนี้เหมือนเป็น หัวใจของจักรวาล หากแม้นว่า ดวงอาทิตย์ดับลง ทุกสรรพสิ่งย่อมดับฉันนั้น ร่างกายนี้ก็เช่นกัน มีใจเป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง จึงเกิดจากใจนี้ทั้งสิ้น ใจนี้จึงเป็นต้นกำเนิดของทุกๆสิ่ง โดย หลวงปู่พุทธา พุทธจิตโต
   http://www.watnongyao.com/
   คลิกชม 907   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  วัดป่าหมู่ใหม่ [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติของวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ประวัติของหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่ ลูกศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริและหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ตลอดจนพระธรรมเทศนา, เสียงธรรม และตารางนิมนต์ ฯลฯ 

   http://watpamumaichiangmai.tripod.com/
   คลิกชม 2586   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน [กาญจนบุรี]
   ตั้งอยู่ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ประวัติวัด ประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฟังธรรมะเทศนาออนไลน์ แนะนำสถานที่น่าสนใจในวัด มูลนิธิวัดป่าฯ แผนที่เดินทาง และข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด
   http://www.tigertemple.org/
   คลิกชม 2625   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  วัดป่าห้วยลาด [เลย]
   รวบรวมข้อมูล-ประวัติโดยสังเขปของวัดป่าห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส, ธรรมะการฝึกปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น โดย พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม และบทความน่ารู้, กิจสงฆ์, อาคารเสนาสนะ, ข่าวสาร, กิจกรรม และวัดในอุปถัมภ์ ฯลฯ
   http://www.watpahuaylad.org/
   คลิกชม 1918   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  วัดป่าอริโซน่า
   วัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา พุทธศาสนา ธรรมะ พระป่ากรรมฐาน รายการตะวันธรรม
   http://www.wataz.org/
   คลิกชม 1102   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  วัดป่าอุดมสิทธิกุล [นครปฐม]
   เว็บไซต์แนะนำวัดอุดมสิทธิกุล (วัดใหม่อุดม) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีประวัติวัด และข่าวกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ฯลฯ
   http://www.luangpumun.org/watpaaudom/
   คลิกชม 2886   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  วัดป่าเจริญธรรม [ชลบุรี]
   รวบรวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท ซึ่งเน้นแนวทางการเจริญสมถะควบคู่ไปกับวิปัสสนากรรมฐาน โดยเน้นให้เข้าไปค้นหาสัจธรรมความจริงของธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ และปล่อยวางอย่างเป็นธรรมชาติ...ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและก็ง่ายต่อการปฏิบัติ สามารถฟังได้ตั้งแต่ผู้เริ่มศึกษาธรรม ผู้เริ่มปฏิบัติธรรมจนถึงผู้ศึกษาและปฏิิบัติธรรมมานานแล้ว เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอน ทั้งในเรื่องของอริยสัจ การทำความเข้าใจในทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคอย่างถ่องแท้ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกตรง ถูกต้อง ซึ่งการสอนของพระอาจารย์ชานนท์นั้นจะไม่สอนเกินกว่าที่พระพุทธองค์ตรัสสอน จะไม่สอนเกินกว่าที่ท่านทำได้และจะไม่สอนเกินกว่าสัจธรรมความจริง ที่เราท่านทั้งหลายสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นได้ อยากจะฝากให้ลองพิจารณากันดู เพราะพระพุทธองค์ท่านอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นพหูสูตร นั่นคือ ฟังให้มาก พิจารณาตามให้มาก และลองปฏิบัติตามดูให้มาก....แล้วจึงค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ
   http://www.watpachareongtham-chonburi.com/
   คลิกชม 4856   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  68.  วัดป่าเจริญราช
   http://watpacharoenrat.webs.com/sivalee.htm พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพุทธบริษัท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ท่านได้ให้ความสำคัญ กับโครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป สนใจปฏิบัติธรรม ท่านสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน พระอาจารย์จะให้กรรมฐานผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หรือหากสนใจเข้าร่วมปฏิบัติในโครงการปฏิบัติธรรมของวัด กรุณาลงชื่อจองล่วงหน้า โดยผู้ปฏิบัติธรรม เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พร้อมทั้งชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่ท่านเข้าปฏิบัติ พระวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท, พระอาจารย์สงกรานต์ สนใจร่วมปฏิบัติธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัด โทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟ็กซ์ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
   http://watpacharoenrat.webs.com
   คลิกชม 960   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  วัดป่าเจริญราช วัดวิปัสสนากรรมฐาน
   พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างวัด เพื่อป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับ พุทธบริษัททั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นการสอนปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ท่านได้ ให้ความสำคัญ กับ โครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เยาวนไทยเติบโตเป็นชาวพุทธ ที่ดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป โดยมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การเจริญสติปัฏฐาน 4 ตามคำสอนของ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ขอให้ผู้ที่ จะเข้ามา ปฏิบัติ โปรดพิจารณา และเห็นพ้องตามความเหมาะสม และทำความ เข้าใจในหลักปฏิบัติของสถานที่แห่งนี้ โดยไม่นำข้อลังเล สงสัยจาก สถานที่อื่นมาอภิปรายเพื่อทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
   http://www.veeranon.com
   คลิกชม 658   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  วัดป่าเจริญราชธรรมาราม [ปทุมธานี]
   รวบรวมประวัติวัดป่าเจริญราชธรรมาราม (ธรรมสถานวิมลธรรม) ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รวมทั้งประวัติของพระธรรมธรวีระนนท์ วีรนนฺโท ประธานสงฆ์-แม่ชีบริจิต สล็อตเทนเบเชอร์ วิปัสสนาจารย์ ตลอดจน กิจกรรมโครงการ-กฎระเบียบการปฏิบัติธรรมต่างๆ โครงการหนังสือธรรมะ ภาพกิจกรรม และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ฯลฯ
   http://www.watpacharoenrat.com/
   คลิกชม 2505   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  วัดป่าเชิงเลน [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดป่าเชิงเลน (สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ธรรมสถาน "วัดป่า" กลางใจเมือง รวมทั้ง ประวัติและคำสอนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ตลอดจน แผนที่การเดินทาง รวมรูปภาพ และรายงานข่าวสารของวัด ฯลฯ
   http://www.luangpumun.org/watpakrangkrung/
   คลิกชม 2525   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  วัดป่าเทสรังสี รัฐเวอร์จีเนีย [สหรัฐอเมริกา]
   วัดไทยในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติความเป็นมาของวัดป่าเทสรังสี ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่เทสก์ และรายงานข่าวสารกิจกรรม เทสโกวาท สนทนาธรรม
   http://www.wattes.com/
   คลิกชม 2126   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  วัดป่าเลิงจาน [มหาสารคาม]
   รวบรวมประวัติวัดป่าเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม รวมทั้งประวัติของหลวงพ่อสุรเสียง ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ฯลฯ
   http://www.surasieng.com/
   คลิกชม 1780   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  วัดป่าเลิงจิตวิเวก [ยโสธร]
   เว็บไซต์ของวัดป่าเลิงจิตวิเวก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
   http://www.loengjit.com/
   คลิกชม 4317   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  75.  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร [สุพรรณบุรี]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส มรดกคำสอนตกทอดจาก พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ ภทฺทิโย) พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ของดีในวัด และกิจกรรมในวัด ฯลฯ
   http://www.watpasuphan.org/
   คลิกชม 2079   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  วัดป่าโนนวิเวก [อุดรธานี]
   รวบรวมประวัติวัดป่าโนนวิเวก ต.เขือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมทั้ง รวบรวมธรรมะคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี มีกระดานสนทนาธรรมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ
   http://www.watpanonvivek.com/
   คลิกชม 5825   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  77.  วัดป่าไร่สมบูรณ์ (ธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์) [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติวัดป่าไร่สมบูรณ์ (ธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์) บ้านไร่สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งประวัติของบูรพาจารย์-เจ้าอาวาส ตลอดจน ประวัติพระพุทธศาสนา กำหนดการงานบุญปฏิบัติธรรม ประเพณีและพิธีกรรมไทย และเว็บบอร์ดถามตอบ ฯลฯ 

   http://www.matchananking.com/
   คลิกชม 1791   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  วัดผลิวัน [มหาสารคาม]
   รวบรวมประวัติของวัดผลิวัน ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัติพระบรมธาตุนาดูน ตลอดจน ข่าวประชาสัมพันธ์ วัดกับชุมชน และเว็บบอร์ด ฯลฯ
   http://www.tee25.th.gs/
   คลิกชม 1222   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  วัดผาพุทธรังษี นิวเซ้าธ์เวลส์ [ออสเตรเลีย]
   ปฏิทินกิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับวัด หนังสือธรรมะ ภาพต่างๆ ของวัด รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 

   http://watthai.net/talon
   คลิกชม 1581   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  วัดผาเทพนิมิตร [สกลนคร]
   รวบรวมประวัติวัดผาเทพนิมิตร บ้านดงสว่าง ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รวมทั้งประวัติของหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ เจ้าอาวาส ตลอดจน ประวัติของพระเถราจารย์, พระธรรมเทศนา, สื่อมัลติมีเดีย และกระดานธรรม ฯลฯ
   http://www.patepnimit.org/
   คลิกชม 1926   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  วัดพนัญเชิง [พระนครศรีอยุธยา]
   ข้อมูลประวัติหลวงพ่อโต วัตถุมงคลหลวงพ่อโต กำหนดการพิธีมหาพุทธาภิเษกอิทธิมงคล ฯลฯ 

   http://www.watphananchoeng.com
   คลิกชม 1925   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า [สหรัฐอเมริกา]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดพรหมคุณาราม มลรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา รวมทั้ง ประวัติการก่อตั้ง สถานที่ตั้ง ข่าวสารงานของวัด บทแห่งธรรมะพระพุทธศาสนา และบทความธรรมะของหลวงพ่อชา และรวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ฯลฯ
   http://www.watprom.iirt.net/
   คลิกชม 1314   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  วัดพระธรรมกาย
   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้ง ธรรมะหลักคำสอนต่างๆ กิจกรรม และโครงการอบรมต่างๆ ของวัด ตลอดจน แนะนำสถานที่สำคัญของวัด ฯลฯ
   http://www.dhammakaya.or.th/
   คลิกชม 3178   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  วัดพระธรรมจักร
   วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก เป็นวัด และ สถานปฏิบัติธรรม ได้รับการก่อตั้งเป็นวัน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีพระอาจารย์ พระปลัดชัชวาล ชินสโภ เป็นเจ้าอาวาส
   http://watpradhammajak.org
   คลิกชม 541   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  วัดพระธาตุจอมมอญ [แม่ฮ่องสอน]
   รวบรวมประวัติของวัดพระธาตุจอมมอญ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้ง ประวัติของพระอธิการสวัสดิ์ นริสฺสโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ธรรมะ (สงบใจ) เกร็ดความรู้ ปฎิทินกิจกรรมภายในวัด และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.watphradhatchommon.com/
   คลิกชม 1693   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  วัดพระธาตุช่อแฮ [แพร่]
   รวบรวมประวัติวัดพระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง) ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ รวมทั้ง ถาวรวัตุสำคัญของวัด ตำนานพระเจ้าเลียบโลก ภาพกิจกรรม และข่าวสารความเคลื่อนไหว ฯลฯ
   http://www.watphrathatchohae.com/
   คลิกชม 1402   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง ตำนานพระบรมธาตุ ประวัติการสร้างวัด ประวัติการสร้างถนน เจ้าอาวาสอดีต-ปัจจุบัน ปูชนียสถานในวัด กิจกรรม-ประเพณี ประมวลภาพงานบุญต่างๆ และข้อมูลทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ฯลฯ
   http://www.doisuthep.com/
   คลิกชม 3271   โหวต 8/0  แจ้งเสีย   


  88.  วัดพระธาตุบังพวน [หนองคาย]
   รวบรวมประวัติของวัดพระธาตุบังพวน และพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวมทั้ง ประวัติพระอาจารย์ทวี มหาสีโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, สัตมหาสถาน, บทสวดมนต์ และพระเครื่องดังๆ ฯลฯ
   http://www.phrathatbangphuan.net/
   คลิกชม 1497   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร [นครพนม]
   ประวัติความเป็นมาของ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลำดับเจ้าอาวาสของวัด สถานที่ที่สำคัญของวัด สภาพสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม
   http://www.geocities.com/prathatpanom
   คลิกชม 1952   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  90.  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร [เชียงใหม่]
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติวัด และกิจกรรมของวัด ประวัติเจ้าอาวาส ผลงานดีเด่น-เกียรติประวัติพระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล ตำนานพระบรมธาตุเจ้า รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
   http://www.geocities.com/watpratat
   คลิกชม 2300   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  วัดพระบาทน้ำพุ [ลพบุรี]
   รวบรวมประวัติของวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี รวมทั้ง ประวัติของพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาส ตลอดจน โครงการบ้านธรรมรักษ์นิเวศน์ เผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ติดเชื้อเอดส์ และรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ
   http://www.aidstemple.th.org/
   คลิกชม 2360   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  วัดพระปฐมเจดีย์ [นครปฐม]
   บอกประวัติความเป็นมาของวัด มี ตำนานการสร้างพระปฐมเจดีย์ และส่วนต่าง ๆ ของพระเจดีย์ ประวัติ เจ้าอาวาสนับแต่รูปแรก จนถึงรูปปัจจุบัน นอกจากนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจในจังหวัด เช่น พระราชวังสนามจันทร์,สวนสามพราน, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ,วัดไร่ขิง, บอกรายละเอียดในการเดินทางมาเยี่ยมชม
   http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/7648/HTML/ie-frame.htm
   คลิกชม 2620   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร [นครปฐม]
   รวบรวมประวัติของวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตำนานพระประโทณเจดีย์ ภาพศิลปวัตถุโบราณ และงานสาธารณะสงเคราะห์ต่างๆ ฯลฯ
   http://www.geocities.com/prapatone/
   คลิกชม 1328   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  วัดพระพุทธฉาย [สระบุรี]
   วัดพระพุทธฉาย สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวัด ทำเนียบผู้ใจบุญ จังหวัดสระบุรี
   http://www.watphraphutthachai.com/
   คลิกชม 1839   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  วัดพระพุทธบาทตากผ้า [ลำพูน]
   รวบรวมประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รวมทั้งประวัติของครูบาพรหมา พรหมจักโก-ครูบามหาเขื่อนคำ อตฺตสนฺโต อดีตเจ้าอาวาส-พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวัณโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ตลอดจน กิจกรรม ศิลปะวัฒนธรรม ข่าวประกาศทั่วไป และกระดานสนทนา ฯลฯ
   http://www.phrabat.com/
   คลิกชม 2900   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  วัดพระพุทธบาทผาหนาม [ลำพูน]
   ประวัติวัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลำพูน ประวัติชีวิตครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) ครูบาศรีวิชัย ประวัติเมืองลี้ และความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

   http://www2.se-ed.net/phanam/
   คลิกชม 2323   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร [สระบุรี]
   วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๑๖๗ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
   http://www.watphrabuddhabat.com
   คลิกชม 2329   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  วัดพระพุทธบาทสี่รอย [เชียงใหม่]
   บอกประวัติความเป็นมาของวัด และเจ้าอาวาส รวมทั้งให้ ข้อคิดทางพุทธศาสนา
   http://members.tripod.com/~stinp/1.htm
   คลิกชม 2829   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  วัดพระมหาชนก [จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา]
   รวบรวมประวัติวัดพระมหาชนก มลรัฐจอร์เจีย (Georgia) สหรัฐอเมริกา รวมทั้ง ข้อคิดทางธรรม คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และหลักความรู้ทั่วไป ฯลฯ
   http://www.watphramahajanaka.org/
   คลิกชม 5133   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  100.  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
   ข้อมูลของ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประวัติความเป็นมาของวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด แนะนำโรงเรียน พอ.พม. และรวมรูปภาพวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 


   http://www.geocities.com/watphrasri/
   คลิกชม 2210   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/13 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน