เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  นวกาพรหม
   เล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของพระพุทธห้าพระองค์, แผ่นดินสุวัณณภูมิ, พุทธพจน์ทำนาย,พระเมตไตรยมหาโพธิสัตว์, พระศรีอาริยเมตไตรย
   http://www.navagaprom.com
   คลิกชม 3271   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  วัดสันมะเหม้า [เชียงราย]
   เว็บวัดสันมะเหม้า ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวบรวมธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงาม ฯลฯ
   http://watsunmamout.igetweb.com/index.php
   คลิกชม 3263   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  วัดป่าภูผาสูง [นครราชสีมา]
   วัดป่าภูผาสูง ตั้งอยู่บนเขาช้างหลวงเทือกเขาภูหลวง เป็นวัดที่มีธรรมชาติงดงาม มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบ เป็นภูเขาสูง มีหน้าผาสูงชันครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ อุดมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เป็นวัดที่ได้รักษาสภาพป่าให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความร่มเย็นสงบวิเวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพระและประชาชนญาติโยมผู้ต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งมวล 

   http://www.pupasoong.com/
   คลิกชม 3259   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง [กรุงเทพฯ]
   สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
   http://www.watpaknam.org/
   คลิกชม 3239   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  kaskaew.com
   รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับคำสอนพระสุปฏิปันโน ประวัติหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน กฎแห่งกรรม บุคคลตัวอย่าง เว็บบอร์ดงานบุญวัดท่าซุง และปกิณกะธรรมต่างๆ ฯลฯ
   http://www.kaskaew.com/
   คลิกชม 3239   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  สวดมนต์(วัดพุทธบูชา)
   รวมเสียงสวดมนต์ ทุกอย่าง ทั้งมหานิกาย และธรรมยุต ตลอดถึงสวดมนต์จีน และอินเดีย ทิเบติ
   http://sites.google.com/site/bandxnswrrkh/
   คลิกชม 3233   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  ศาสนาเปรียบเทียบ
   บทความ - ศาสนาเปรียบเทียบ โดย สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
   http://www.mbu.ac.th/index.php?option=content&task=view&id=46&Itemid=89
   คลิกชม 3231   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  ธรรมสวนะ
   รวบรวมห้องสมุดธรรมสวนะ บทความธรรมะต่างๆ บอร์ดสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.dhammasavana.or.th/
   คลิกชม 3216   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  คนเมืองบัว
   ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ รูปรอยพระพุทธบาทที่ต่างๆ วิธีฝึกฤทธิ์ทางใจ อนุสติ10 หรือกรรมฐานทั้งสี่สิบกอง เรื่องเล่าประสบการณ์เรื่องวิญญาณ ฤทธิ์ทางใจ ภาพอภินิหาร ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ถาม-ตอบปัญหาธรรมจากคนเมืองบัวและผู้รู้ กำหนดการทำบุญ จัดสอนกรรมฐานแบบฤทธิ์ทางใจในจังหวัดต่างๆรวบรวมประวัติและคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ รวมทั้งประวัติของอาจารย์และสหธรรมมิกของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตลอดจน ปกิณกะธรรม ห้องข่าว ห้องสมุด นิทานอิงเรื่องจริง และรวมรูปภาพต่างๆ ฯลฯ
   http://www.konmeungbua.com/
   คลิกชม 3207   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  พระเครื่อง พระล้านนา ครูบาศรีวิชัย
   เป็นเว็บศูนย์รวมพระเครื่อง พระล้านนา ครูบาศรีวิชัย และร้านพระเครื่องออนไลน์
   http://www.cm-pra.com
   คลิกชม 3198   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  11.  พระอุบาลี
   พระอุบาลีเถระ เป็นพระพุทธสาวกองค์หนึ่ง ที่มีความสำคัญยิ่งในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระวินัยปิฎกทั้งนี้เป็นเพราะเหล่าพระเถระทราบดีว่าพระพุทธองค์ ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะ เลิศกว่าพวกภิกษุผู้ทรงวินัย
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-ubalee.htm
   คลิกชม 3191   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  อภิญญาตาทิพย์กับแม่ชีพิมพา และบันทึกนรกภูมิ
   เรื่องราวการฝึกอภิญญาตาทิพย์ กับ แม่ชีพิมพา และผู้สำเร็จอภิญญา ได้ท่องนรกภูมิ บันทึกลงในหนังสือ บันทึกนรกภูมิ เพื่อเตือนสติมนุษย์ ว่านรกสวรรค์มีจริง
   http://www.geocities.com/apinyatatip/
   คลิกชม 3183   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม
   ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 แจกฟรีซีดีบทสวดมนต์ บทความน่ารู้เกี่ยวกับการสวดมนต์
   http://www.suadmonnetwork.com
   คลิกชม 3182   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  วัดพระธรรมกาย
   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้ง ธรรมะหลักคำสอนต่างๆ กิจกรรม และโครงการอบรมต่างๆ ของวัด ตลอดจน แนะนำสถานที่สำคัญของวัด ฯลฯ
   http://www.dhammakaya.or.th/
   คลิกชม 3181   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา
   CM77 วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา : ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม วิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา ห้องสนทนา ห้องพระ บอร์ดกระทู้ข่าวสาร และอัลบั้มภาพ ฯลฯ
   http://www.cm77.com/
   คลิกชม 3181   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) [ปัตตานี]
   รวบรวมประวัติของวัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รวมทั้ง ชีวประวัติของ "หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปฏิทินธรรม เสวนาธรรม และวัตถุมงคล ฯลฯ
   http://www.watchanghai.com/
   คลิกชม 3169   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  ธรรมาไรตี้
   เว็บบอร์ดธรรมะ Chat Room บทความธรรมะ อดีตชาติของพระพุทธเจ้า พุทธประวัติ พุทธสุภาษิต ฯลฯ
   http://enjoydhamma.pantown.com/
   คลิกชม 3165   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  แสงชัยพุทธศิลป์
   เว็ปไซค์เกี่ยวกับการแกะสลักพระพุทธรูปจากหิน โดยช่างผู้ชำนาญงาน สามารถแกะได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบตามสั่ง
   http://www.sangchai-pra.com
   คลิกชม 3152   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  19.  พุทธภูมิ.คอม
   รวบรวมความรู้ทางด้านหลักธรรมทางสายเอก "สติปัฏฐาน" ดวงตาเห็นธรรม กายนครคำกลอน (พุทธะอิสระ) ชุมนุมภาพปาฏิหาริย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ

   http://www.buddhapoem.com/
   คลิกชม 3146   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  ธรรมะวิโมกข์
   หนังสือ "การพัฒนาสติในการภาวนา" โดย หลวงพ่อวิโมกข์ มีไฟล์ pdf ให้ดาวน์โหลด

   http://www.vimokkhadhamma.com/
   คลิกชม 3140   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  สมาธิเน็ท
   รวบรวมบทความเรื่องการฝึกสมาธิ ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน, เคล็ดลับการทำสมาธิ, แจ้งข่าวสารการอบรมสมาธิต่างๆ, เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสมาธิ จิต วิญญาณ และนิทานธรรมะ รวมทั้ง แนะนำวัดสำหรับการฝึกสมาธิ ฯลฯ
   http://www.geocities.com/samadhinet/
   คลิกชม 3131   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  โอมอารตี
   เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู รวมบความที่เกี่ยวกับการบูชาองค์เทพ รูปภาพองค์เทพ มนต์บูชาเทพ การทำพิธีอารตี การถวายไฟและการสวดภชัน ตำหนักทรงต่าง ๆ
   http://www.omaarti.com/
   คลิกชม 3129   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  สติ99
   มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติแบบพองยุบ ถามตอบปัญหาสภาวธรรม โดยพระวิปัสสนาจารย์ มีภาพการปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ
   http://www.sati99.com
   คลิกชม 3127   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  24.  The Illustrated History of Buddhism
   -
   http://www.goldenlandpages.com/hotspots/buddhism/index.html
   คลิกชม 3122   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  พระอสีติมหาสาวก
   พระอสีติมหาสาวก (หอมรดกไทย)
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/priest/priest.html
   คลิกชม 3118   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) [พิจิตร]
   แนะนำวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนักธรรม-บาลี กระดานสนทนาธรรม ห้องแสดงภาพ บทความธรรมะ กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวณาคุณ)
   http://www.watthapklo.com/
   คลิกชม 3107   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  กระดานสนทนาธรรม [เรื่องเล่าลึกลับ]
   รวมเรื่องราวที่เล่าต่อกันมา และบางส่วนที่มีหลักฐานบันทึกไว้ ซึ่งคนนอกวงการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหน เช่น เรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า Black Hole คนที่ระลึกชาติได้ ประวัติศาสตร์จริงที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ ฯลฯ โดยมีทั้งพระและนักปฏิธรรมเป็นผู้เล่า
   http://mysteriousstory.pantown.com/
   คลิกชม 3094   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  บทความทางพระไตรปิฎก (ฉบับมหามกุฎฯ)
   ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องพระไตรปิฎก,ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท, ประวัติพระไตรปิฎกฉบับจีนพากย์ และภาพพระคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์
   http://mahamakuta.inet.co.th/tipitaka/tipitaka.html
   คลิกชม 3089   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
   ประวัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ปฏิทินการศึกษา ทำเนียบผู้บริหาร สถิติบุคลากร ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน แผนผัง/ที่ตั้งโรงเรียน กระดานสนทนา
   http://www.dmk.ac.th/
   คลิกชม 3088   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  พระอารามหลวง
   -
   http://www.dhammathai.org/gallery/royalwat.php?name=Phrachetupon&soy=wimonmangkhalaram
   คลิกชม 3085   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  วัดอโศการาม [สมุทรปราการ]
   รวบรวมประวัติของวัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของ พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย สถานที่เป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบ้ติธรรมเป็น
อย่างยิ่ง รวมทั้ง ประวัติและคำสอนของท่านพ่อลี ธัมมธโร ฯลฯ 

   http://www.geocities.com/asokaram00/thai.html
   คลิกชม 3084   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัย มจร. แนะนำหน่วยงาน ส่วนธรรมนิเทศ, ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ
   http://dcd.mcu.ac.th/site/office/coll.php?b_id=14
   คลิกชม 3080   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติของวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ประวัติของพระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช เจ้าอาวาส ตลอดจน ศูนย์พระกรรมฐานไทย ธรรมบรรยาย ธรรมะภาคปฏิบัติ ประมวลภาพกิจกรรมข่าวสาร บทความธรรมะ เว็บบอร์ดถาม-ตอบ ห้องสนทนาธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ฯลฯ
   http://www.doisaengdham.com/
   คลิกชม 3079   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  www.bswa.org
   The Buddhist society Western Australia เว็บบอร์ดที่ชาวต่างชาติใช้ศึกษาและพูดคุยเรื่องธรรมะ มีคนจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีไฟล์เสียงให้ดาว์นโหลดอีกด้วย
   http://www.bswa.org
   คลิกชม 3070   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  การสังคายนาพระธรรมวินัย
   รวบรวมบทความข้อมูลเกี่ยวกับการทำสังคายนา อันหมายถึงการร้อยกรอง หรือการรวบรวมพระธรรมวินัย รวมทั้ง สาเหตุของการสังคายนา ฯลฯ
   http://www.geocities.com/sungkayana/
   คลิกชม 3057   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
   รวบรวมประวัติความเป็นมาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก รวมทั้ง กิจกรรมประจำเดือน กิจกรรมในประเทศ กำหนดการบำเพ็ญกุศล สารพันข่าวสาร การวิจารณ์และบทความ บทสัมภาษณ์ และคำคมคำคน ฯลฯ (The World Fellowship of Buddhists ( WFB ) was founded on May 25 B.E.2493 (1950) in Colombo, Sri Lanka, where representatives from 27 countries in Asia, Europe and North America (including Hawaii) met for this purpose.)
   http://www.wfb-hq.org/
   คลิกชม 3046   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  Life of the Buddha
   -
   http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/lifebuddha/contents1.htm
   คลิกชม 3040   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  รวมรูปภาพวัฒนธรรมอิสลาม
   รวมภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลามไว้มากมาย กว่า 7000 ภาพ นอกจากนั้นยังมีภาพประวัติศาสตร์อิสลามต่างๆ ไว้ทั่วโลก
   http://www.halalthailand.com/muslimgallery
   คลิกชม 3038   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  พระรัตนตรัย.คอม
   รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี และเชิญฟังคำสอนออนไลน์ของหลวงพ่อ รวมทั้ง ศูนย์ข้อมูลวัดท่าซุง กระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.praruttanatri.com/
   คลิกชม 3027   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  พุทธญาณ
   ศูนย์กลางข้อมูลพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย ประวัติพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามหายาน หลักธรรมคำสอน ประวัติคณะสงฆ์จีนนิกาย ลำดับเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย สมณศักดิ์จีนนิกาย ทำเนียบวัดจีนนิกาย
   http://www.buddhayan.com/
   คลิกชม 3022   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  วัดป่าสามแยก [เพชรบูรณ์]
   เว็บสามแยก.คอม : แหล่งรวบรวมความรู้ และแนวทางปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วยความเมตตาขององค์หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล (พระผู้เป็นยิ่งกว่าความอัศจรรย์) วัดป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อโปรดแก่เหล่าบรรดาผู้แสวงหาธรรมะ ตามแบบฉบับพระป่า หรือที่ท่านเรียกว่า ธรรมะทาร์ซาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การแสดงธรรมในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว VCD ครบทุกชุด 2. การแสดงธรรมในรูปแบบเสียงธรรม MP3 หรือ WMA 3. เนื้อหาการแสดงธรรม เทียบเคียงกับพระไตรปิฏก ฉบับ 91 เล่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ


   http://www.samyaek.com/
   คลิกชม 3020   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  Mindcyber.com [สังคมธรรมะออนไลน์]
   งคมธรรมะออนไลน์ ศึกษาร่วมกัน ได้รวบรวมรูปภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพลงธรรม หนังสือธรรมะ บทความธรรมะ บอร์ดสนทนาธรรม เมนูอาหารเจ เซียมซี คำคม อนุตตรธรรม-พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามรอยพระอริยเจ้า หัวข้อศึกษาธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดชาวโลก พระโอวาทจากวารสาร ธรรมะเพื่อชีวิต ภาพพุทธประวัติ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เห็นทุกข์-เห็นธรรม ฯลฯ

   http://www.mindcyber.com/
   คลิกชม 3016   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  Websangha
   Discuss Dhamma and Theravada Buddhism in English from friends around the world.
   http://www.forum.websangha.org
   คลิกชม 3015   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  เสถียรธรรมสถาน
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของเสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๔/๕ ซอยวัชรพล รามอินทรา ๕๕ กรุงเทพ ฯ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ แผนที่การเดินทาง กิจกรรม วิถีชีวิตประจำวัน จุดเยี่ยมชม บทความมองนอก ... ดูใน ฯลฯ
   http://www.sathira-dhammasathan.org/
   คลิกชม 3014   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 1
   รวบรวมประวัติและหลักธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย อัลบั้มภาพ หนังสือธรรมะ-เทปธรรมะ รวมทั้ง ประวัติของวัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตลอดจน งานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพุธ ฯลฯ
   http://www.geocities.com/thaniyo/
   คลิกชม 3008   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
   -
   http://www.ybat.org/
   คลิกชม 3006   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  Buddha Images
   รวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ กว่า 100 ปาง พร้อมภาพประกอบสวยงาม
   http://www.freewebs.com/buddhaimages/
   คลิกชม 3006   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ
   จำหน่ายหนังสือนิทานสอนใจ
   http://www.dokyawichakan.com
   คลิกชม 3003   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  กัลยาณมิตร
   รวบรวมรายงานข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของกัลยาณมิตร และบทความทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
   http://www.kalyanamitra.org/
   คลิกชม 2997   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
   ประวัติหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล บูรพาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลักธรรม พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์
   http://www.geocities.com/bhuthaphum/
   คลิกชม 2996   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  คิดดี ทำดี จิตดี
   รวบรวมเรื่องราวของจิต วิญญาณ เรื่องเร้นลับ เรื่องที่ไม่สามารถหาคำตอบจากที่อื่นได้ รวมทั้ง บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อ จิต วิญญาณ เรื่องเร้นลับ เรื่องการทำสมาธิ บทสวดมนต์ การทำสมาธิที่ก้าวหน้า และเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิต ฯลฯ
   http://www.extrasoul.com/
   คลิกชม 2996   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
   ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุ บอกประวัติความเป็นมาของพระธาตุที่สำคัญในเมืองไทย รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมธาตุ ชมภาพพระธาตุเจดีย์ และพระอรหันตธาตุ
   http://www.geocities.com/wnicha
   คลิกชม 2987   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร
   นำเสนอประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ ข้อมูลการบริหารจัดการ เนื้อหาสาระการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ บทความธรรมะ
   http://www.sundayweb.tk/
   คลิกชม 2975   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  พระจันทร์
   รวบรวมประวัติท่านจันทร์ จนฺทเสฏฺโฐ รวมทั้ง มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน คลังข่าว กวีวิถีธรรม สื่อธรรมะ และกระทู้ธรรม ตลอดจน เชิญฟังวิทยุผ่านเว็บ ฯลฯ

   http://www.prajan.com/
   คลิกชม 2974   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  ประวัติสมเด็จพระสังฆราช (กรุงรัตนโกสินทร์) 2
   รวบรวมพระประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระสังฆราชไทย ในสมยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 19 พระองค์
   http://www.dhammathai.org/thailand/sangkharaja.php
   คลิกชม 2962   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  หลวงพ่อเกษม เขมโก
   รวบรวมประวัติและคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ (ประตูม้า) อ.เมือง จ.ลำปาง รวมทั้ง สถานที่ปฏิบัติธรรม และรวมภาพอิริยาบทต่างๆ ของหลวงพ่อเกษม ฯลฯ
   http://www.geocities.com/kasam_kam/
   คลิกชม 2951   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  ดวงแก้ว
   รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติจิต การทำสมาธิ ศาสตร์แห่งโยคะ ราชาโยคะและสหจะโยคะ กุณฑาลิณีโยคะ เซน เต๋า ธรรมในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล และแนะนำเว็บวัดป่าสายพระกรรมฐาน ฯลฯ
   http://www.duangkaew.net/
   คลิกชม 2946   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  58.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติของวัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุทัศนเทพวราราม, หลักสูตรการศึกษา, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวการศึกษา และเว็บบอร์ด ฯลฯ
   http://www.suthatsunday.com/
   คลิกชม 2946   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  พุทธวงศ์
   รวบรวมบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเว็บบอร์ดเสวนาธรรม ฯลฯ
   http://www.phuttawong.net/
   คลิกชม 2940   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   รวบรวมพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้ง พระศาสนกิจในประเทศ-ในต่างประเทศ รูปนิทรรศการ งานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ปกิณณกะ และเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
   http://www.sangharaja.org/
   คลิกชม 2933   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  วัดเกตุมดีศรีวราราม [สมุทรสาคร]
   รวบรวมสังเขปประวัติของพระบรมธาตุเกตุมวดีย์ แผนที่ตั้งของวัด รวมทั้ง สังเขปประวัติของพระสิวลี, พระพุทธสิหิงค์, ท่านท้าวเวชสุวรรณมหาราช ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ธรรมบัณฑิต (เจิม คุณาบุตร) และเจ้าอาวาส ตลอดจน ภาพกิจกรรมงานของวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.ktum.net/
   คลิกชม 2918   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  พระพุทธรูปประจำวัน
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปประจำวันเกิด อันมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
   http://www1.mod.go.th/heritage/religion/buddha/buddha2.htm
   คลิกชม 2916   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  วัดป่าสาลวัน - ภาพพาโนรามา รอบทิศทาง 360 องศา
   ชมบรรยากาศภายใน วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ด้วยระบบ ภาพพาโนรามา วีอาร์ ทัวร์ รอบทิศทาง 360 องศา
   http://www.rosenini.com/thaniyo/
   คลิกชม 2915   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  64.  พระอานนท์
   พระอานนท์เถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูตร
   http://www.84000.org/one/1/12.html
   คลิกชม 2908   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  วัดพระพุทธบาทตากผ้า [ลำพูน]
   รวบรวมประวัติวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รวมทั้งประวัติของครูบาพรหมา พรหมจักโก-ครูบามหาเขื่อนคำ อตฺตสนฺโต อดีตเจ้าอาวาส-พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต จารุวัณโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ตลอดจน กิจกรรม ศิลปะวัฒนธรรม ข่าวประกาศทั่วไป และกระดานสนทนา ฯลฯ
   http://www.phrabat.com/
   คลิกชม 2904   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  พระไตรปิฎกออนไลน์
   ข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎกตั้งแต่ เล่ม 1- 45 มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

   http://www.geocities.com/tipitakaonline
   คลิกชม 2895   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  ภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
   ภาพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   http://www.relicsofbuddha.com/worralapo/wpics.htm
   คลิกชม 2891   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  พระมหากัสสปเถระ
   ประวัติพระมหากัสสปเถระ -เอตทัคคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนธุดงค์
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-mahakassapa.htm
   คลิกชม 2889   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  วัดป่าอุดมสิทธิกุล [นครปฐม]
   เว็บไซต์แนะนำวัดอุดมสิทธิกุล (วัดใหม่อุดม) ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีประวัติวัด และข่าวกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ฯลฯ
   http://www.luangpumun.org/watpaaudom/
   คลิกชม 2886   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  ชมรมพระธาตุล้านนา
   เผยแพร่ และสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระธาตุอริยสงฆ์ ตลอดจนพระธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์รวมศรัทธา เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเรื่องพระธาตุ จัดธรรมะกิจกรรมร่วมทำบุญเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ
   http://www.pratatlanna.com/
   คลิกชม 2877   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  วัดเสมียนนารี [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส บทความธรรมะ และข่าวงานบุญกุศล ฯลฯ
   http://www.watsameinnaree.com/
   คลิกชม 2862   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย
   -
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/misc/study.htm
   คลิกชม 2862   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  กระดานถาม-ตอบธรรมะ [Boarddham.net]
   กระดานถาม-ตอบปัญหาธรรมะโดยเฉพาะ ของเว็บไซต์ boarddham.net
   http://www.boarddham.net/
   คลิกชม 2860   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  กฎแห่งกรรม
   ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม เหตุต้นผลกรรม รวบรวมเรื่องราวมาจากประสบการณ์ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และสอนวิธีการทำสมาธิ
   http://www.geocities.com/actiongb/
   คลิกชม 2855   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  วัดพุทธาราม [สวีเดน]
   วัดพุทธาราม เฉลิมพระเกียรติ เป็นวัดไทยในประเทศสวีเดนที่เผยแพร่พระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธให้เป็นที่รู้จักและให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในต่างแดน 

   http://www.buddharam.se
   คลิกชม 2841   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) [เชียงใหม่]
   วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 สร้างขึ้นก่อนสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต อายุประมาณ 300-400 ปี ได้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับวัด มีประวัติวัด ประวัติคนสร้างวัด ทำเนียบเจ้าอาวาส กิจกรรมประเพณี และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ 

   http://www.srinawaratt.com
   คลิกชม 2838   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  วัดเครือวัลย์ [ชลบุรี]
   รวบรวมประวัตของวัดเครือวัลย์ ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมทั้ง ประวัติของบูรพาจารย์ (อดีตเจ้าอาวาส) ของวัด เช่น หลวงพ่อแก้ว ฯลฯ ตลอดจน โรงเรียนพระปริยัติธรรมเครือวัลย์วิทยา ศาสนสถานภายในวัด และรับฟังการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล ฯลฯ
   http://www.geocities.com/chruawan/
   คลิกชม 2836   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  ทำดีแด่ในหลวงของเรา
   เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นแด่โครงการเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   http://www.tamdee-for-king.net/
   คลิกชม 2835   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  หลวงพ่อชา สุภัทโท [ใต้ร่มโพธิญาณ] 1
   หนังสือ "ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)" ได้รวบรวมชีวประวัติของหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
   http://www.isangate.com/dhamma/prawat.htm
   คลิกชม 2834   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  พระไทยเน็ต :: ชุมชนพระไทยในอินเตอร์เน็ต
   กิจการคณะสงฆ์ ข่าวสาร ธรรมะสาระ สื่อธรรม กลุ่มงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญต่างๆ ฯลฯ
   http://www.phrathai.net/
   คลิกชม 2833   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  วัดพระพุทธบาทสี่รอย [เชียงใหม่]
   บอกประวัติความเป็นมาของวัด และเจ้าอาวาส รวมทั้งให้ ข้อคิดทางพุทธศาสนา
   http://members.tripod.com/~stinp/1.htm
   คลิกชม 2830   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  ฝึกสมาธิแล้วดีอย่างไร
   รวบรวมประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกสมาธิของบุคคลต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับความงามภายในจากธรรมะ และสวยใสด้วยสมุนไพรปราศจากสารเคมีและสารกันบูด รวมทั้ง รวบรวมเว็บไซต์วัดไทยในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ
   http://meditation14.tripod.com/
   คลิกชม 2826   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานวัดไทรงามธรรมธราราม จ.สุพรรณบุรี
   สถานที่สำหรับปฏิบัติกัมมัฏฐาน สงบ สัปปายะ มีพื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในแต่ละปีมี พระภิกษุ, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา (ชี), เนกขัมมะ ตลอดจนคณะครู นักเรียน ไปฝึกกัมมัฏฐานเป็นจำนวนมาก โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีคุณวุฒิและวัยวุฒิ ให้คำแนะนำตลอดแห่งการปฏิบัติ ในหลักแนวมหาสติปัฏฐานสูตร
   http://www.watsai.net/
   คลิกชม 2807   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  เมตตาธรรม (สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม.)
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดธรรมมงคล สถาบันพลังจิตตานุภาพ แนะนำหลักสูตรทางธรรมที่เปิดอบรม ข้อมูลฝ่ายอบรม คำคม ข้อคิดทางธรรม และข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
   http://www.mettadham.com/
   คลิกชม 2788   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง [พังงา]
   รวบรวมวิธีปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและธรรมบรรยาย ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก แห่งศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา รวมทั้ง ตำนานบ้านวังเมือง ฯลฯ
   http://www.thammatipo.com/
   คลิกชม 2772   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  ธรรมภัณฑ์
   รวมความรู้ สาระเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ วันสำคัญ ศาสนพิธี ปฏิทินชาวพุทธ และผลิตภัณฑ์ของธรรมภัณฑ์
   http://www.dhamma1000.com
   คลิกชม 2772   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  เทวาลัย
   เผยแผ่ประวัติและความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ และประวัติขององค์เทพเจ้า คำบูชาองค์เทพเจ้า เรื่องราวตำนานขององค์เทพวสถานและเทวาลัยสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย และเรื่องของพระเวทไสยศาสตร์ ฯลฯ
   http://www.devalai.com/
   คลิกชม 2771   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  บทความทางพระไตรปิฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ)
   ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎกเบื้องต้น, บทความพระไตรปิฎก และพระไตรปิฎกวิจารณ์
   http://www.mcu.ac.th/mcutrai/
   คลิกชม 2753   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  วัดศรีโสดา [เชียงใหม่]
   รวมรวมประวัติวัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการพระธรรมจาริก มูลนิธิวัดศรีโสดา สำนักศาสนศึกษาวัดศรีโสดา โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา สิบสองชนเผ่าบนพื้นที่สูง และประมวลภาพงานบุญต่างๆ ฯลฯ
   http://watsrisoda.com/
   คลิกชม 2740   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  90.  สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   สถาบันที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยเป็นองค์กรในการพิจารณา กำหนดแนวทางการวิจัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา โดยตระหนักว่าการวิจัยเป็นยอดของความรู้และเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกชนิด
   http://www.yri.or.th/
   คลิกชม 2739   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
   Dhammakaya Open University (DOU) เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองอะซูซ่า ห่างจากมหานครลอสแองเจลิสไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๔๐ ไมล์ มีสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่ 801, E. Foothill Blvd., P.O. Box 1036, Azusa, California, 91702, USA.
   http://www.dou.us
   คลิกชม 2724   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  พระธาตุเจดีย์
   ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระธาตุเจดีย์ ในประเทศไทย
   http://www.heritage.thaigov.net/religion/pratat/pratat.htm
   คลิกชม 2723   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  วัดมเหยงคณ์ [พระนครศรีอยุธยา]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ แผนที่ของวัด แจ้งกำหนดการอบรมปฏิบัติธรรม-บวชเนกขัมมภาวนา รายการวิทยุธรรมะ ฟังธรรมะของพระครูเกษมธรรมทัต มีคู่มือปฏิบัติวิปัสสนาให้ดาวน์โหลด ฯลฯ
   http://www.mahaeyong.org/
   คลิกชม 2710   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
   ทัวร์ธรรมะที่ สวนโมกขพลาราม - สวนโมกข์ พุมเรียง - สวนโมกข์นานาชาติ ในรูปแบบ ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Tour) 360 องศา ให้เลือกชมมากกว่า 80 ภาพ ร่วมกันค้นหาความหมายของปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ในคำถามที่ว่า "สวนโมกข์อยู่ที่ไหน"


   http://www.rosenini.com/suanmokkh/
   คลิกชม 2708   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  พระพุทธชินราช
   พงศาวดาร พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรีและพระศรีศาสดา
   http://www.soonphra.com/topic/pongsawadan/index.html
   คลิกชม 2706   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  ตำนานพระพุทธรูป
   "พระพุทธรูปประจำวันเกิดพร้อมคำสวดมนต์"
   http://www.soonphra.com/horo/bd/index.html
   คลิกชม 2689   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  คนดีดอทคอม
   รวบรวมความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ความสำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ประมวลรูปภาพของโครงการ ข้อแนะนำการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการวิสุทธิธรรม ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา และรูปภาพวอลเปเปอร์ ฯลฯ
   http://www.kondee.com/
   คลิกชม 2687   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  พุทธธรรม
   พุทธธรรม นำพัฒนาชีวิต ยกจิตให้สูง มุ่งสู่พระนิพพาน
   http://www.kaewkaydham.org
   คลิกชม 2682   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม [กรุงเทพฯ]
   ข้อมูลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นำเสนอประวัติความเป็นมาของวัด พระพุทธรูปภายในระเบียงคด ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด การศึกษา กิจกรรมของวัด เป็นต้น
   http://www.watbencha.com/
   คลิกชม 2680   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  100.  วัดไทรงามธรรมธราราม [สุพรรณบุรี]
   ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 
วัดไทรงามธรรมธราราม 
ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท์ 035-522-005 , 035-535-530 
Fax 035-535-531
   http://www.watsai.net/
   คลิกชม 2676   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 1 | 2 | 3 | 4/13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน