เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  พระจุลปันถกเถระ
   ประวัติพระจุลปันถกเถระ - เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้นฤมิตกายอันสำเร็จด้วยใจ และเอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษุผู้ฉลาดในการเปลี่ยนแปลงทางใจ

   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-chula-puntaka.htm
   คลิกชม 1805   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  สหจะโยคะ
   สหจะโยคะ คือ ประสบการณ์ ไม่ใช่ความเชื่อเพราะเพียงครั้งแรกที่ปฏิบัติ เราจะสามารถสัมผัสคลื่นพลังเย็นภายในที่ตื่นขึ้นในร่างกายผ่านทางฝ่ามือและเหนือศีรษะ ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง และสามารถรับรู้ถึงพลังกุณฑาลินีซึ่งเป็นพลังดั้งเดิมของจักรวาลซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นพลังที่ทำให้เด็กน้อย และดอกไม้เติบโต

   http://www.thaisahajayoga.com/
   คลิกชม 1805   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  วัดป่าสันติธรรม [อังกฤษ]
   แนะนำปฎิทินกิจกรรมต่างๆ ของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม
   http://www.users.zetnet.co.uk/phrakhem/
   คลิกชม 1804   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  วัดพุทธวิหาร นครเบอร์ลิน [เยอรมนี]
   ตั้งอยู่ที่ Steinkirchener Str. 17 13435 Berlin-Wittenau GERMANY โทร. 030-416-9844, 416-9846 แฟกซ์ 030-4169-844 

   http://www.thailife.de/buddhavihara
   คลิกชม 1801   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  วัดราชคฤห์วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
   เป็นวัดในสมัยปลายกรุงศีรอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสิน (มหาราช) พร้อมด้วยพระยาสีหราชเดโช (พระยาพิชัยดาบหัก) ร่วมกันบูรณะสร้างวัดบางยี่เรือเหนือ ปัจจุบันคือ วัดราชคฤห์วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 434 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
   http://www.watrajkrueh.com/
   คลิกชม 1798   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  วัดโคก [พระนครศรีอยุธยา]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดโคก ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ประวัติของพระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว อรุโณ) เจ้าอาวาส ตลอดจน สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่-สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก วิทยุชุมชนคนวัดโคก และข่าวสารงานพระศาสนา ฯลฯ
   http://www.watkhok.com/
   คลิกชม 1794   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม [เนเธอร์แลนด์]
   วัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ ฟาวเดชั่น ปาปาเวอร์เวก 7ซี, 1032 เคดีอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์s โทร (0031) 020-6363-104 แฟกซ์ (0031) 020-6363-289 

   http://www.buddhavihara.net/
   คลิกชม 1794   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  mai95.net
   เว็บไซต์เกี่ยวกับพิธีกรรม วัฒนธรรม พระพุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการสวดมนต์ไหว้พระ
   http://www.mai95.net
   คลิกชม 1794   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  วัดป่าขันติธรรม [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติวัดป่าขันติธรรม บ้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์วิรพล ฉัตติโก (หลวงปู่เณรคำ) ประธานสงฆ์ ตลอดจน หลักธรรมคำสอน ห้องรวมภาพ และกำหนดการงานสำคัญประจำปีของวัด ฯลฯ
   http://luangpunenkham.com/
   คลิกชม 1792   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  วัดป่าไร่สมบูรณ์ (ธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์) [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติวัดป่าไร่สมบูรณ์ (ธุดงค์สถานป่าศิริสมบูรณ์) บ้านไร่สมบูรณ์ ต.โนนสุวรรณ อ.โนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งประวัติของบูรพาจารย์-เจ้าอาวาส ตลอดจน ประวัติพระพุทธศาสนา กำหนดการงานบุญปฏิบัติธรรม ประเพณีและพิธีกรรมไทย และเว็บบอร์ดถามตอบ ฯลฯ 

   http://www.matchananking.com/
   คลิกชม 1791   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์
   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 รวมถึงแผนกธรรม-บาลี รับสมัครนักเรียนใหม่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี
   http://thcity.com/isan/
   คลิกชม 1785   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  บ้านธรรมะ
   บ้านธัมมะ :: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รวบรวมปกิณณกธรรม-หนังสือธัมมะ-เทปธัมมะ-ซีดีธัมมะ บรรยายโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพื่อเป็นสื่อสำหรับการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฏก ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป ฯลฯ 

   http://www.dhammahome.com/
   คลิกชม 1784   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  วัดป่าเลิงจาน [มหาสารคาม]
   รวบรวมประวัติวัดป่าเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม รวมทั้งประวัติของหลวงพ่อสุรเสียง ปัญญาวชิโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ฯลฯ
   http://www.surasieng.com/
   คลิกชม 1780   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  ศูนย์รับบริจาคออนไลน์
   ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ :- บริจาคทรัพย์และอวัยวะ บริจาคสิ่งของ บริจาคอาคาร สิ่งก่อสร้าง บริจาคกำลัง เวลา และจัดกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ


   http://www.thaigiving.org/
   คลิกชม 1779   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ถ.สุขุมวิท ซอย 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส ตลอดจน ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ นครธรรมและสถาบันพลังจิตตานุภาพ ถาวรวัตุสำคัญภายในวัด และกิจกรรมข่าวสารภายในวัด ฯลฯ 

   http://www.dhammamongkol.com/
   คลิกชม 1771   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  พระกุมารกัสสปเถระ
   ประวัติพระกุมารกัสสปเถระ - เอตทัคคมหาสาวกผู้แสดงธรรมได้วิจิตร
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-kumar-kassapa.htm
   คลิกชม 1769   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  วัดพุทธมณีรัตนาราม [สหรัฐอเมริกา]
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพุทธณีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุย รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงประวัติความเป็นมา เจ้าอาวาส ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของวัด พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา
   http://www.buddhamanee.com
   คลิกชม 1764   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  วัดบางพระ [นครปฐม]
   บอกประวัติวัดบางพระ ข้อมูลหลวงพ่อเปิ่น และการสักยันต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
   http://geocities.com/watbangpra
   คลิกชม 1763   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผางาม [เชียงราย]
   รวบรวมประวัติศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผางาม (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล เจ้าอาวาส ตลอดจน ธรรมะปฏิบัติ การเจริญวิปัสนากรรมฐาน ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม บทสวดมนต์ กระทู้ธรรม และปฏิทินธรรม ฯลฯ
   http://www.thongsuk.org/
   คลิกชม 1763   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ แนวทางอาจารย์โกเอ็นก้า
   มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานฯ เป็นศูนย์วิปัสสนาสอนโดยอาจารย์โกเอ็นก้า มี 5 ศูนย์ในประเทศไทย คือ ธรรมกมลา ปราจีนบุรี 089-7829180, ธรรมอาภา พิษณุโลก 081-6055576, ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น 086-7135617, ธรรมกาญจนา กาญจนบุรี 081-8116447 และธรรมธานี กรุงเทพฯ 02-9932711
   http://www.thai.dhamma.org/
   คลิกชม 1760   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  วัดอ้อมน้อยดอทอินไทยดอทอิน
   วัดอ้อมน้อยเทศบาลเมืองอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีหลวงพ่อเพ็งเป็นพระประธาน เนื้อหามีห้องสวดมนต์ บทความ ธรรมมะ ทั้งฟังบนบอร์ด หรือดาวโหลดไปฟังได้เลย
   http://watomnoi.inthai.in
   คลิกชม 1760   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  22.  วัดจากแดง [สมุทรปราการ]
   เว็บไซต์วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวบรวมธรรมะออนไลน์ จุลสารของวัด บอร์ดถามตอบปัญหาธรรมะ รวมภาพเจดีย์ บทความธรรมะ กิจกรรมงานบุญต่างๆ รวมทั้ง ชมรมเผยแพร่พระธรรมตามพระไตรปิฎก และแผนที่เดินทางไปวัด ฯลฯ
   http://www.watjagdang.com/
   คลิกชม 1755   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  วัดส้างพระอินทร์
   จัดทำเพื่อเผยแผ่พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
   http://www.sangpra-in.com/
   คลิกชม 1753   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  24.  สนทนาธรรมกับอโศกะ
   สนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม เน้นหนักทางด้านวิปัสสนาภาวนา ปัญญาวิมุติ ในกรอบ อริยสัจ 4 มรรค 8 อนัตตา โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ
   http://www.free-webboard.com/home.php?nm=asoka2552
   คลิกชม 1753   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  25.  พระพุทธมงคลศักยชัยศรี วัดรางเฆ่ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
   เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้สักทองอายุ ราว 200 กว่าปี แกะเมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์ในทางเมตตามหานิยม สามารถมาชมบารมี ได้ที่วัดรางเฆ่ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หรือสอบถามได้ที่ 081-7054094 เจ้าอาวาส
   http:// พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ วัดรางเฆ่
   คลิกชม 1751   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  26.  พ่อผ้าขาว'com
   เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เน้นการจาริกแสวงบุญ ครองเรือนปฏิบัติเหมือนโยชน์พระเวสสันดร
   http://www.porphakhao.com
   คลิกชม 1749   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  27.  สมาธิเพื่อการบำบัดรักษาโรค
   แนะนำวิธีฝึกสมาธิ บอกประเภทและประโยชน์ของสมาธิ และประวัติท่านพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
   http://www.geocities.com/healthmeditation/
   คลิกชม 1748   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  วัดพุทธเบญจพล [เยอรมัน]
   เป็นวัดป่าปฏิบัติภาวนา เจริญรอยตามอย่างพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นวัดในนิกาย ?ธรรมยุต? ตั้งอยู่ ถนนเฟลเก่น เลขที่36 จังหวัด63505 ลังเง่นเซลโบลด์ เยอรมัน 

   http://www.wat-p.de
   คลิกชม 1748   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  การฝึกสมาธิตามแนวทางโพธิปักขิยธรรม
   เผยแพร่บทความข้อเขียนของ พ.อ.(พิเศษ) สัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์ จากหนังสือการปฏิบัติสมาธิชั้นสูง ตามหลักโพธิปักขิยธรรม แนะนำการฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน แนวทางโพธิปักขิยธรรม สติปัฏฐาน 4 เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี
   http://www.geocities.com/samathi2005/
   คลิกชม 1747   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  ชมรมนิสิตมหาจุฬาฯ
   รวบรวมข่าวสารของชมรมนิสิตมหาจุฬาฯ รวมทั้ง บทความธรรมะบันเทิง กระดานเสวนา และห้องสนทนาธรรม ฯลฯ 


   http://mcucity.tripod.com/
   คลิกชม 1747   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุห้วยบอนเก่า
   ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดพระธาตุห้วยบอนเก่า หมู่ 13 บ้านห้วยบอน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

   http://www.portee.in.th
   คลิกชม 1743   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา
   แหล่งรวบรวมสื่อใช้สอนพระพุทธศาสนา เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา สมุดภาพระบายสี ฯลฯ
   http://www.pd-media.com
   คลิกชม 1737   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  วิทยุคลื่นไทธรรม
   เป็นเว็บธรรมะที่น่าสนใจ.....มีหลวงพ่อ หลวงพี่ พระอริยสัมสัพุทธเจ้าอีกมากมาย ลองคลิกเข้าไปชมกันดูนะครับ
   http://www.fm9525radio.org/
   คลิกชม 1736   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  phranippan.com
   the right easy way to follow Lord Father Buddha with Ariyamuk to Pra Nippan.
   http://phranippan.com
   คลิกชม 1736   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้ง โครงการพระธรรมจำริก งานธรรมจาริก เครือข่ายมูลนิธิ และข่าวสารของมูลนิธิ ฯลฯ

   http://www.highland-buddhism.com/
   คลิกชม 1733   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อาคาร 2 บ้านพิษณุโลก 428 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 รวมทั้ง กิจกรรมศูนย์คุณธรรม หนังสือส่งเสริมคุณธรรม และเว็บบอรืดถาม-ตอบ ฯลฯ 
 

   http://www.moralcenter.or.th/
   คลิกชม 1732   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  พุทธธรรม สถาบันพัฒนาทางจิต
   ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะสามมิติ หนทางสู่นิพพาน ทางพ้นทุกข์ มหาสติปัฏฐาน 4 ภาคปฏิบัติ วัดและสถานที่สำคัญ ฯลฯ
   http://www.buddha-dhamma.com/
   คลิกชม 1731   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  สาธุดอทคอม
   สาธุดอทคอม :: ชุมชน คน บ้าน วัด รับฝากข่าวสาร-งานบุญ งานสำหรับวัด และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รวมทั้ง ประมวลภาพงานพิธีต่างๆ ฯลฯ
   http://www.sathoo.com/
   คลิกชม 1731   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร
   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๒ ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๐-๕๑๗๗-๙
   http://www.freewebs.com/kamphengphet/
   คลิกชม 1729   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  โรงเรียนแห่งชีวิต [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตารางเวลาเรียน ใบสมัคร และกระดานถามตอบ ฯลฯ ของโรงเรียนแห่งชีวิต ซ.สุขุมวิท 67 (ประมาณ 200 ม. จากปากซอย) อยู่ใกล้กับโครงการบ้านแสนสิริ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
   http://www.schooloflifethailand.org/
   คลิกชม 1729   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  วัดถ้ำยายปริก [ชลบุรี]
   รวบลรวมประวัติของของวัดถ้ำยายปริก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รวมทั้ง ประวัติและคำสอนหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัด แผนที่การเดินทาง ภาพภายในวัด ตลอดจน ฟังธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม และอุทยานแห่งธรรมะ ฯลฯ
   http://www.wat-thamyaiprik.com/
   คลิกชม 1727   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  42.  วัดถ้ำดอยโตน [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติวัดถ้ำดอยโตน-ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งกำหนดการปฏิบัติธรรม ประจำปี, ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และสาระธรรม ฯลฯ 

   http://www.vimuttidhamma.org/
   คลิกชม 1727   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  มุสลิมแคมปัส
   ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม สอนหลักปฎิบัติตนตามหลักมุสลิม แจกฟรีอีเมล์ ชื่อคุณ@muslimcampus.com ส่งอีการ์ด แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องต่าง ๆ
   http://www.muslimcampus.com
   คลิกชม 1725   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  ธรรมะเพื่อคุณ
   เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้หลายด้าน ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่าไว้มากมาย เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ของทุกๆคน
   http://www.dhammaforyou.com
   คลิกชม 1725   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  45.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง
   ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานกลาง : กลางราชครูธาราม ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๑๐ โทร. ๐-๓๕๘๗-๓๐๖๕ โทร. ๐๓๕๘๗-๓๐๕๘ อีเมล:cmdaporg@gmail.com, เวบไซต์ www.cmdap.org
   http://www.cmdap.org
   คลิกชม 1725   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  46.  วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน
   ประวัติความเป็นมาของวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน (The Buddhapadipa Temple London) ศาสนกิจและงานพิธีต่างๆ ของวัด โรงเรียนพุทธศาสตร์ จดหมายข่าว รายละเอียดมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   http://www.padipa.org.uk
   คลิกชม 1724   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  47.  พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
   ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ -เอตทัคคะผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้เป็นธรรมกถึก
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-poonna-muntaneebood.htm
   คลิกชม 1720   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
   รวบรวม บันทึก ศึกษา ข้อมูลทางวัฒนธรรม สนับสนุนการอนุรักษ์เพื่อพัฒนา เผยแพร่เพื่อการศึกษาของสาธารณชน
   http://www.lek-prapai.org
   คลิกชม 1720   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  วัดคีรีวงศ์ [นครสวรรค์]
   วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 มีนโยบายหลักอยู่ 4 ประการ คือ ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ส่งเสริมการปฎิบัติกรรมฐานของพระภิกษุสามเณรและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม
   http://www.kiriwong.net/
   คลิกชม 1717   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  วัดป่าประชาศรัทธาธรรม [อุบลราชธานี]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดป่าประชาศรัทธาธรรม ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน กิจกรรม-โครงการภายในวัด บรรยากาศภายในวัด การเผยแพร่ธรรม เสียงธรรม Online และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watpapracha.com/
   คลิกชม 1716   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  วัดป่าบ้านชาติ [ร้อยเอ็ด]
   วัดป่าบ้านชาติ ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สร้างคนก่อนสิ่งใด ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก งานค่ายคุณธรรมนำความรู้
   http://www.watpha.th.gs/
   คลิกชม 1715   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  วัดชัยนาราม [สหรัฐอเมริกา]
   บอกวัตถุประสงค์ และประวัติในการจัดตั้งวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติและสอนธรรมะ
   http://www.watchai.iirt.net/
   คลิกชม 1712   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  วิธีเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ (แบบพองหนอยุบหนอ)
   เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่วิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (ใช้อาการพองยุบของท้องเป็นหลัก) ประกอบด้วยเนื้อหาธรรมบรรยายภาคปฏิบัติ ตารางสอนกรรมฐาน รวมภาพการปฏิบัติธรรม ธรรมะชาวบ้าน ถามตอบปัญหา ข่าวสารอนุโมทนา และสำนักปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เชียงใหม่ รวมทั้ง กิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ กระดานถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม-สภาวธรรมโดยพระวิปัสสนาจารย์ และดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติของครูบาอาจารย์หลายท่าน ฯลฯ
   http://www.sati99.com/
   คลิกชม 1712   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  ธรรมะเดลิเวอรี่
   รวบรวมประวัติพระวิทยากร อาทิ พระอาจารย์สมปอง ตาลปุตฺโต หัวหน้าธรรมะเดลิเวอรี่ รวมทั้ง ตารางกิจกรรมโครงการ ค่ายคุณธรรม คำสอน และกระดานสนทนา ฯลฯ
   http://www.dhammadelivery.com/
   คลิกชม 1711   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  วัดเขาไกรลาศ สุพรรณบุรี 72160
   รายละเอียดเว็บ วัดเขาไกรลาส อู่ทอง สุพรรณบุรี watkaokrailas.com http://www.siamanswer.com/web/www.watkao... เจาะเว็บ วัดเขาไกรลาส อู่ทอง สุพรรณบุรี watkaokrailas.com วิเคราะ รายละเอียด เว็บ วัดเขาไกรลาส อู่ทอง สุพรรณบุรี watkaokrailas.com ข้อมูล คำตอบ มากมายที่นี่ แหล่งรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ ค้นหา watkaokrailas.com ง่าย หาอะไรก็เจอ 8 จาก 11เลือกภาพตัวอย่าง ไม่แสดงภาพตัวอย่าง
   http://www.siamanswer.com/web/www.watkao...
   คลิกชม 1710   โหวต 0/2  แจ้งเสีย   


  56.  ธรรมดี๊ดี.คอม
   รวบรวมบทความธรรมะ วีดีโอธรรมะ ดาวน์โหลดธรรมะ ฯลฯ
   http://www.dhamdeedee.com/
   คลิกชม 1709   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ
   ปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ อังกฤษ-ไทย เว็บพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
   http://dictionary.flexthai.com/
   คลิกชม 1709   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  58.  วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
   วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ วิทยุวัดพุทธบูชา
   http://sites.google.com/site/watphutradio/
   คลิกชม 1708   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  59.  วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม [สหรัฐอเมริกา]
   วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอข้อมูลของวัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม ประวัติวัด คณะสงฆ์และคณะกรรมการของวัด ข่าวกิจกรรม และแผนที่ของวัด มีรวมเว็บไซต์วัดไทยในสหรัฐอเมริกา
   http://www.watsacramento.com
   คลิกชม 1707   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  บ้านปิยะธรรม [กรุงเทพฯ]
   บ้านปิยะธรรม เป็นสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๔๕ ซอยอ่อนนุช ๑๐ (สุขุมวิท ๘๑) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทร. ๐๒-๓๓๒-๕๘๒๗, ๐๘๑-๘๒๒-๒๓๓๕, ๐๘๙-๖๖๕-๔๒๔๒ เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกสมาธิให้แก่สาธุชน
   http://www.piyadhamma.org/
   คลิกชม 1707   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  สีไพรดอทคอม
   สมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวม
   http://www.sripai.com
   คลิกชม 1704   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  วัดไทยลุมพินี [เนปาล]
   วัดไทยลุมพินี ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถาน ที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ราชอาณาจักรเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ 

   http://www.watthailumbini.org
   คลิกชม 1700   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  dhammaonline
   แจก cd ธรรมะ ฟรี แจกหนังสือธรรมะฟรี และศึกษาประวัติพระอาจารย์ต่างๆ หลวงปู่เณรคำ พระครูเกษมธรรมทัต พระอาจารย์สมภพ ท่านเจ้าคุณโชดก
   http://dhamma-free.blogspot.com/
   คลิกชม 1700   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  64.  วัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ เยาวราช) [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (วัดเกาะ เยาวราช) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง องค์ปฏิสังขรณ์ พระบูรพาจารย์ ลำดับเจ้าอาวาส พระมหารัชชมังคลาจารย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แผนที่ตั้งวัด ข้อมูลท้องถิ่น เหตุการณ์สำคัญ ตลอดจน เสียงธรรม บทความ ดาวน์โหลด ถาม-ตอบ กระดานข่าว เว็บลิงค์ และอัลบั้มภาพ ฯลฯ 

   http://www.watsamphan.com/
   คลิกชม 1698   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  วัดพุทธรังษี ซิดนีย์ [ออสเตรเลีย]
   รายละเอียดของวัดพุทธรังษี ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เกี่ยวกัยกิจกรรมต่าง ๆ ประวัติของวัด รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 

   http://www.watthai.net/watbuddharangsee
   คลิกชม 1695   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  วัดพระธาตุจอมมอญ [แม่ฮ่องสอน]
   รวบรวมประวัติของวัดพระธาตุจอมมอญ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้ง ประวัติของพระอธิการสวัสดิ์ นริสฺสโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ธรรมะ (สงบใจ) เกร็ดความรู้ ปฎิทินกิจกรรมภายในวัด และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ
   http://www.watphradhatchommon.com/
   คลิกชม 1693   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  67.  วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) [สมุทรสาคร]
   รวบรวมประวัติของวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัติของพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว สุวณฺณโชโต) และประวัติสิ่งสำคัญต่างๆ ภายในวัด ตลอดจน เพลงธรรมะ-เสียงธรรม เส้นทางมาวัด สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ
   http://www.chonglom.com/
   คลิกชม 1689   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
   มาอ่านพระไตรปิฎกวันละ 5 หน้ากันเถอะ พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า อ่านง่าย พกพาสะดวก
   http://www.3pidok.com
   คลิกชม 1689   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  69.  วัดคลองตาลอง [นครราชสีมา]
   รวบรวมประวัติวัดคลองตาลอง บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งประวัติของพระครูโชติวัตรวิมล (สมัย สมโย) ตลอดจน กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระเบียบการเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน กระดานสนทนา ห้องสนทนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเสียงธรรมออนไลน์ ฯลฯ

   http://www.chotiwatwimol.com/
   คลิกชม 1688   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  70.  ปัญญาสาส์นออนไลน์ (วัดปัญญานันทาราม)
   รู้เรื่องวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และอ่านปัญญาสาส์นออนไลน์
   http://watpanya.wordpress.com/
   คลิกชม 1685   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  วัดภัททันตะอาสภาราม [ชลบุรี]
   ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม ตารางอบรมวิปัสสนา ฯลฯวัดภัททันตะอาสภาราม ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 หมู่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 


   http://www.watbhaddantaasabharam.com
   คลิกชม 1684   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  มหาโสภณดอทคอม
   เว็บไซต์ ของพระมหาโสภณ สุธีโร นักเทศน์มหาชาติ ชื่อดัง รวมความรู้บทความ ข่าวสาร และสาระดีๆ
   http://mahasophon.com/index.php?p=index&area=1
   คลิกชม 1684   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  73.  มูลนิธิบรรจงสนิท สหปฏิบัติฯ
   รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิบรรจงสนิท เลขที่ ๒๔/๗ หมู่ ๑ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักสหปฏิบัติฯ เลขที่ ๗๐ ซ.กรุงเทพ-นนท์ ๕ ถ.กรุงเทพ-นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศรายการธรรมะ ถามมา-ตอบไป ธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย บทความจิตวิทยา สู่จิตวิญาณ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ภาพข่าวและกิจกรรม และสหธรรม-สหปฏิบัติสาร ฯลฯ 
 
 

   http://www.sahapatibat.org/
   คลิกชม 1683   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  สำนักสงฆ์ห้วยปลากั้ง [เชียงราย]
   รวบรวมประวัติสำนักสงฆ์ห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวโส ประธานสงฆ์ ตลอดจน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทุกวันพระ ฯลฯ
   http://www.wathuayplakung.com/
   คลิกชม 1683   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติ-ของดีวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระคาถาชินบัญชร ตลอดจน โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการปฏิบัติธรรม โครงการศึกษาพระอภิธรรม และข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนา ฯลฯ


   http://www.watrakang.com/
   คลิกชม 1681   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ
   ประวัติพระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ -เอตทัคคะเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูง
   http://www.dharma-gateway.com/monk/great_monk/pra-pattiya-kalikotaboot.htm
   คลิกชม 1672   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  7วัดดอทคอม
   พระเครื่อง พระเครื่องอยุธยา พระกรุอยุธยา พระเกจิอยุธยา งบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ด
   http://www.7wat.com/
   คลิกชม 1668   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  นะโมบุ๊ค ดอทคอม
   ศูนย์รวมหนังสือธรรมะที่ดีที่สุด
   http://www.namobook.com/
   คลิกชม 1666   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  วัดท่าเรือ [ราชบุรี]
   วัดท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ ต.แพงพวย อดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เดิมชื่อว่า วัดเก่าท่าเรือ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ หลวงพ่อนิวัตน์ อตฺตคุตฺโต 

   http://www.wattharue.com/
   คลิกชม 1664   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร [เดนมาร์ก]
   รวมรูปภาพของวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
   http://www.geocities.com/watthaidk
   คลิกชม 1663   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  วัดพุทธาวาส [สหรัฐอเมริกา]
   บอกประวัติความเป็นมา ประกาศข่าวสาร และประมวลภาพกิจกรรมของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ และสอนธรรมในวันอาทิตย์
   http://www.watbuddhavas.iirt.net/
   คลิกชม 1663   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  วัดนวมินทรราชูทิศ เคมบริดจ์-บอสตัน
   ประวัติความเป็นมา กิจกรรมของวัด ประมวลภาพกิจกรรม ภาพงานสงกรานต์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดนวมินทรราชูทิศ เคมบริดจ์-บอสตัน
   http://www.watnawamin.org/
   คลิกชม 1662   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  ปอเนาะ
   เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จัดทำโดยสถาบันศึกษาปอเนาะ สุบุลลิสสาลาม ได้รับการขึ้นทะเบียบอย่างถูกต้อง
   http://www.pundok-malware.com/
   คลิกชม 1662   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  84.  เครือข่ายชาวพุทธ
   ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้อย่างสมสมัย และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม

   http://budnet.info
   คลิกชม 1661   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  วัดทรงเมตตาวนาราม [ชลบุรี]
   ข้อมูลของวัดทรงเมตตาวนาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้บริการประชาชนในการเจริญศีล ภาวนา ดำเนินงานโดย หลวงพ่อบุญส่ง อุปสโม เป็นประธานสงฆ์
   http://www.come.to/thudong
   คลิกชม 1661   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
   ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ แนะนำโครงการเข้าค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บ้านเปลี่ยนวิถีคืนคนดีสู่สังคม ค่ายเยาวชนอาสา ค่ายคนดีศรีสังคม และอื่น ๆ
   http://www.rakdee.net
   คลิกชม 1661   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  แสงธรรม
   ข่าวสารธรรม
   http://WWW.sangdham.com
   คลิกชม 1661   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  เผยแผ่พุทธศาสนา
   ข่าวกิจกรรมงานบุญบารมี เพลงธรรมะ คำสอนครู
   http://www.dod0075.com
   คลิกชม 1655   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  89.  www.praubalee.com
   ฟังธรรมะกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วัดจันทร์ตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก และร่วมหนทางบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล
   http://www.praubalee.com
   คลิกชม 1651   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  90.  มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
   โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข 7 ตัว) และสัตตาภิธรรมพัฒนา อานุภาพกสิณสมาธิเบื้องต้น และพัฒนา บายศรีแนวพุทธ ตั้งศาลเทวาแนวพุทธ พิธีจะมีขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. และวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ หมู่บ้านทวีสุข (แยกโพธิ์สามต้น) ตรงข้ามวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร 0-2465-4406,087-713-5416
   http://www.komcome.com
   คลิกชม 1649   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  ธรรมะ 5 นาที
   เว็บแนะนำธรรมะอย่างง่ายๆ ธรรมะคือธรรมชาติ ไม่ต้องลงทุน ทำเองรู้เอง ช่วยในการฝึกสติ สามารถนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบัน ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ หากเราได้ฝึกจิตฝึกใจให้รู้เท่าทันจิตตนเอง ฝึกให้มีสติและอยู่กับปัจจุบันให้มากๆ แล้วเราจะทราบว่าสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร
Look inside yourself 5 minutes then you realize the nature of life.
   http://www.dhamma5minutes.com
   คลิกชม 1648   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  วัดพุทธบารมี [เยอรมัน]
   วัดพุทธบารมี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2542 ที่ผ่านมา โดยสมาคมวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน ซึ่งว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมองค์กรการกุศล ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ในทาง การค้าหรือหากำไร โดย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการของประเทศเยอรมัน 


   http://www.wat-buddhabharami.org
   คลิกชม 1647   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
   รวบรวมประวัติความเป็นมา กำหนดการ สถานที่ประชุม นิทรรศการและการแสดง ห้องภาพ บทความ และสถานที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.vesakday.net/
   คลิกชม 1643   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  บ้านดอนดู่ ดอทคอม
   เว็บเผยแผ่คุณงามความดีครูบาอาจารย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนอักษรธรรม สอนอักษรธรรมประเทศลาว นิทานจากใบลานอักษรธรรม ฯลฯ
   http://www.bandondoo.com/
   คลิกชม 1643   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  วัดเทพนารี
   เว็บไซด์วัดเทพนารี วัดเทพนารี ตั้งอยู่เลขที่ 492 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 68 บางพลัด กรุงเทพ 10700 มี ดร.เจ้าอาวาส กมล ถาวโร เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายอย่าง เว็บไซด์นี้ จัดสร้างขึ้นโดย โยม วัดเทพนารี วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ชุมชน ประชาชนทั่วไป กับวัด เข้าหากัน
   http://www.watthepnaree.com
   คลิกชม 1643   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  96.  วัดหนองบัวทุ่ง
   วัดหนองบัวทุ่ง ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
   http://www.watnongbuathung.com
   คลิกชม 1642   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  97.  วัดต้นสน [อ่างทอง]
   วัดต้นสน อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกชื่อย่อว่า ?สมเด็จพระศรีเมืองทอง? ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๑ ศอก ๑๙ นิ้ว หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทอง พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสนเดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสวมเกตุสมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘ นับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีวังปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย
   http://www.wattonson.net/
   คลิกชม 1639   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  คณะสงฆ์ขุขันธ์
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสงฆ์ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   http://www.khanasongkhukhan.ob.tc/
   คลิกชม 1639   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  99.  วัดพุทธมหามุนี [สหรัฐอเมริกา]
   วัดไทยในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและงานสำคัญของทางวัด
   http://www.watbuddhamahamunee.com
   คลิกชม 1637   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  100.  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง chitaree welfare school
   จิตต์อารี,chitaree,welfare,school,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี,ลำปาง,chitaree welfare school,โรงเรียน,cws,ชมพูดำ,ชมพู,ดำ,นาย,เฉลิมพล,พงศ์ศรีมาศ,ขันโตก,งานเลี้ยง,กระดาษสา,ชมพูพันธุ์ทิพย์
   http://school.obec.go.th/chitaree
   คลิกชม 1635   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/13 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน