เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ »

01.เว็บธรรมะ (284)
02.ประวัติพระพุทธศาสนา (17)
03.วันสำคัญทางศาสนา (3)
04.พระบรมสารีริกธาตุ พระเจดีย์ (10)
05.พระพุทธรูป (26)
06.พระพุทธเจ้า (13)
07.พระสาวก (30)
08.พระสงฆ์ไทย (33)
09.การศึกษาศาสนา (53)
10.องค์กร และหน่วยงานศาสนา (45)
12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม (429)
13.เว็บประชาสัมพันธ์กิจกรรม (42)
14.พระไตรปิฎก (17)
15.หนังสือธรรมะ (15)
16.สุภาษิต (8)
17. คติธรรม และคำกลอน (11)
18.ซีดีธรรมะ (4)
19.เสียงสวดมนต์ mp3 (11)
20.นิทาน (10)
21.รูปภาพ (35)
22.บอร์ดสนทนาธรรม (9)
24.ศาสนาอื่นๆ (14)
25.บทสวดมนต์ (11)
26.เสียงแสดงธรรม mp3 (23)
27.ศาสนพิธี (9)
29.เว็บศาสนาพุทธ (อังกฤษ) (13)
30.คำศัพท์ (7)
31.เว็บทั่วไป (64)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

เว็บใหม่:  

» พระนะโมดอทคอม
เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์

» สำนักพิมพ์ต้นบุญ
สำนักพิมพ์ต้นบุญ จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือทำบุญ หนังสือแจกเป็นธรรมทาน หนังส...

» พ่อผ้าขาว'com
เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เ...

» มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
โหราศาสตร์แนวพุธ วิชาที่เปิดสอน กรรมจักร (จักราศี) สัตตาภิธรรมเบื้องต้น ...

» ธรรมะจังดอทคอม
ธรรมะง่ายๆ ฟังแล้วสบายพร้อมทั้งแง่คิดเพื่อพัฒนาชีวิต


  1.  วัดราชสิทธาราม [กรุงเทพฯ]
   บอกประวัติความเป็นมา และลำดับเจ้าอาวาสของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และพุทธศาสนา
   http://www.geocities.com/watplub
   คลิกชม 1634   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  2.  รัฐสภาสำหรับเยาวชน
   โครงการพัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมสื่อสารสองทางของรัฐสภา เพื่อพัฒนาแนวคิดระบอบประชาธิปไตย สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
   http://www.parliamentjunior.in.th/
   คลิกชม 1634   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  3.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี [เชียงใหม่]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติธรรมสีวลี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ให้การฝึกฝนสำหรับชาวพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอนหลักปฏิบัติและการฝึกจิตใจให้พ้นทุกข์ ฯลฯ
   http://www.sivalicentre.com/
   คลิกชม 1622   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  4.  วัดพระแก้ว [เชียงราย]
   รวบรวมประวัติของวัดพระแก้ว (วัดพระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้ง ประวัติของพระแก้ว, เจ้าอาวาส ตลอดจน และถาวรวัตถุภายในวัด ฯลฯ
   http://www.watphrakaew.org/
   คลิกชม 1622   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  5.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติ-ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง กระดานสนทนา อัลบั้มภาพ และสาระเบ็ตเตล็ด ฯลฯ
   http://www.pkkv.org/
   คลิกชม 1622   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  6.  พรพระดอทคอม
   รวบรวมพระเครื่อง ชมวัด เล่าเรื่องจากภาพ รวมทั้ง บทความ กระดานสนทนา และกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
   http://www.pornpra.com/
   คลิกชม 1620   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  ค่ายวัยใส
   รวบรวมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายสำหรับเยาวชน-กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน
   http://www.kaiwaisai.net/
   คลิกชม 1620   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
   ประวัติมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ โครงสร้าง แผนและนโยบาย บริการของมูลนิธิ ข่าวของมูลนิธิฯ และข่าวสถานการณ์โลกมุสลิม ปฏิทินกิจกรรม แผนที่มูลนิธิฯ
   http://www.thaiislamiccenter.com
   คลิกชม 1614   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  วัดตาลเอน [พระนครศรีอยุธยา]
   เว็บไซต์ของวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาส เป็นประธานที่ปรึกษา ข้อมูลในเว็บประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดกับพุทธศาสนิกชน ตารางปฏิบัติธรรม ข่าวสารอื่นๆ ภาพกิจกรรม บทสวดมนต์ บทความ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลสื่อสารสองทางกับผู้สนใจทุกท่าน
   http://wattanen.org/
   คลิกชม 1610   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  วัดมั่งมีศรีสุข นอร์ แคโรไลน่า [สหรัฐอเมริกา]
   ตั้งอยู่ที่ 1919 เอ็นซี ไฮเวย์ 24 คาเมอร่อน นอร์ แคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา 28326-9721 

   http://www.watmungmesrisuk.org
   คลิกชม 1608   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  วัดราชสิงขร [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ศาสนวัตถุภายในวัด รวมภาพกิจกรรมของวัด ข่าวปะชาสัมพันธ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯลฯ
   http://www.watrachsingkorn.com/
   คลิกชม 1608   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  การสร้างบารมีแนวใหม่ "สายสัญญาบารมีธรรม"
   ขออนุญาตแนะนำเว็บการปฏิบัติธรรมแนวใหม่ "สายสัญญาบารมีธรรม" เป็นการสร้างตัวเพื่อหนีกรรม http://www.sysunya.com/
   http://www.sysunya.com/
   คลิกชม 1608   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  13.  วัดบ้านสำโรงพลัน [ศรีสะเกษ]
   วัดบ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ที่ 1 บ้านสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

   http://www2.se-ed.net/sumrongplun/
   คลิกชม 1605   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  พัฒนศึกษา
   เกี่ยวกับการศึกษา,พัฒนศึกษา,มหาวิทยาลัยศิลปากร
   http://www.edude.th.gs/
   คลิกชม 1605   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  15.  วัดถ้ำขวัญเมือง [ชุมพร]
   รวบรวมประวัติของวัดถ้ำขวัญเมือง ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร รวมทั้งอัตตชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ และเจ้าอาวาส ตลอดจน แผนที่การเดินทาง และกิจกรรมข่าวสารของวัด ฯลฯ
   http://www.wattham.com/
   คลิกชม 1604   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  16.  พลังแห่งชีวิต
   ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือพลังแห่งชีวิต และฟังคำกล่าวจากบุคคลต่าง ๆ ที่นับถือศาสนาคริสต์
   http://www.palang.org/
   คลิกชม 1603   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  17.  จริยศาสตร์
   ความรู้ทางด้านจริยศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา ศีลธรรม 

   http://www.geocities.com/sophy543
   คลิกชม 1602   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  18.  วัดกลางบางพระ [นครปฐม]
   ประวัติความเป็นมาของ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ข้อมูลวัตถุมงคลของวัด ข่าวงานบุญและกิจกรรมต่าง ๆ และมีเว็บบอร์ดเพื่อสนทนาธรรม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ
   http://www.watkangbangpa.th.gs/
   คลิกชม 1598   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  19.  ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ [ปทุมธานี]
   รวบรวมประวัติหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้ง กิจกรรม-โครงการ ปฏิทินกิจกรรมปฏิบัติภาวนา ฯลฯ 

   http://www.horpra.tu.ac.th/
   คลิกชม 1594   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  20.  กายทิพย์โลกวิญญาณ
   มหาสติปัฏฐานสี่ การดำเนินชีวิตของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
ท่องไปในโลกแห่งวิญญาณ ฝึกถอดกายทิพย์ ชีวิตหลังความตาย
   http://www.geocities.com/gaytiplokvilyan
   คลิกชม 1591   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  21.  ปัญญาศิลป์
   องค์พระพุทธชินราช และ เมืองโอฆบุรี
   http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=payasinp&month=05-2006&date=16&group=2&blog=2
   คลิกชม 1589   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  22.  วัดอลาสก้าญาณวราราม [สหรัฐอเมริกา]
   ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอลาสก้าญาณวราราม เมืองแองโคเรจ มลรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติวัด แผนที่วัด พระสงฆ์และคณะกรรมการวัด ข่าวกิจกรรมต่างๆ 


   http://www.watalaska.com
   คลิกชม 1584   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  23.  โรงพิมพ์ ซีเคเค พริ้นติ้ง : รับพิมพ์งานออนไลน์ครบวงจร ราคาถูก ด้วยระบบ Offset และ Injet
   หากท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์ เพื่อทำสือประชาสัมพันธ์ หรือทำโปรโมชั่นสินค้า เรายินดีให้บริการท่านในราคาที่ประหยัดกว่า บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รับพิมพ์โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ นิตยสาร วารสาร แคตตาล็อค และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆทุกชนิด
   http://www.ckkprinting.com
   คลิกชม 1583   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  24.  วัดผาพุทธรังษี นิวเซ้าธ์เวลส์ [ออสเตรเลีย]
   ปฏิทินกิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับวัด หนังสือธรรมะ ภาพต่างๆ ของวัด รายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 

   http://watthai.net/talon
   คลิกชม 1581   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  25.  ธรรมะไอที
   ธรรมะไอที เว็บแรกที่คุณเลือกเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแนวใหม่ ด้วยสื่อการสอนที่หลากหลาย ดาวโหลดสื่อการสอนธรรมะ จัดทำโดยพระนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   http://www.dhamma-it.com/
   คลิกชม 1580   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  26.  วัดญาณรังษี [สหรัฐอเมริกา]
   บอกประวัติของวัด มีรายนามพระสงฆ์ของวัดแนะนำ กิจกรรมต่างๆ บอกแผนที่เดินทางไปวัด
   http://www.watyarn.com/
   คลิกชม 1579   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  27.  สกลธรรม
   เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมชีวประวัติ พระธรรมคำสอน ปฏิปทา ของพระบูรพาจารย์และของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ฯลฯ 
 

   http://www.sakoldham.com/
   คลิกชม 1578   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  28.  วัดบางกร่าง [นนทบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง กระดานสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ และพระพุทธรูปปางต่างๆ ฯลฯ
   http://www.wat-bk.com/
   คลิกชม 1578   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  29.  หลวงพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล
   รวบรวมประวัติสำนักสงฆ์วัดป่าประชานิมิต อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รวมทั้ง ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่เจียม อติสโย ผู้เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสุพัฒน์ เตชะพะโล สำนักสงฆ์วัดป่าประชานิมิต ตลอดจน บทความพระบรมสารีริกธาตุ ข่าวประกาศ ฯลฯ
   http://www.luangporsupat.org/
   คลิกชม 1577   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  30.  วัดไทยธรรมปทีป [ฝรั่งเศส]
   รายงานข่าวสาร กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ประวัติการสร้างวัด นโยบายพระพุทธศาสนา วารสารธรรมออนไลน์
   http://www.watpthai.com
   คลิกชม 1576   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  31.  พุทธภูมิ
   รวบรวมเรื่องราวของพระพุทธเจ้า, พุทธภูมิ, การสร้างพุทธบารมี, ทศชาติชาดก, พระโพธิสัตว์, พระอนาคตวงศ์, ปกิณกะสาระ, ประวัติเรื่องเล่าต่างๆ รวมทั้ง ประวัติของสมเด็จองค์ปฐม (สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลที่ 1) ตลอดจน กระทู้เสวนา และอัลบั้มรูปภาพ ฯลฯ

   http://www.buddhabhumi.info/
   คลิกชม 1574   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  32.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน
   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน อาคารเวสสันดรรังสรรค์
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๑- ๑๔๖๐ โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๑๔๖๑

   http://www.lamphunbuddhist.th.gs/
   คลิกชม 1574   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  33.  วัดชลประทานรังสฤษฎ์ [นนทบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รวมทั้งประวัติ-ผลงานของพระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาส ตลอดจน พระธรรมเทศนา และภาพกิจกรรมภายในวัด ฯลฯ
   http://www.watcholpratan.net/
   คลิกชม 1574   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  34.  วัดบางปลา [นครปฐม]
   บอกประวัติความเป็นมาวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประวัติเจ้าอาวาส ประวัติพระครูจิรวัสโสภณ (หลวงพ่อตี๋ จนฺทโสภโณ) ศาสนสถาน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และโรงเรียนวัดบางปลา
   http://www.geocities.com/watbangpla
   คลิกชม 1573   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  35.  วัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์ [สหรัฐอเมริกา]
   บอกประวัติความเป็นมาของวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์ ณ เมืองดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข่าวสารและกิจกรรมของวัด แนะนำหนังสือทางด้านพระพุทธศาสนา
   http://www.buddhavihara.org
   คลิกชม 1573   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  36.  พระไพศาล วิสาโล
   ขอฝากลิงค์เว็บไซต์ http://www.visalo.org เว็บไซต์รวบรวมงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล
   http://www.visalo.org
   คลิกชม 1573   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  37.  ชมรมลูกศิษย์วัดปัญญานันทาราม
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมทั้งประวัติและธรรมโอวาทของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ตลอดจน กิจกรรมสำหรับเยาวชน-บุคคลที่สนใจทั่วไป ภาพกิจกรรมของวัด และแนะนำหนังสือธรรมะใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.watpanya.org/
   คลิกชม 1571   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  38.  ธรรมะคิด
   DMK (ธรรมะคิด) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถานีวิทยุธรรมะออนไลน์ กระดานถาม-ตอบ กระดานบทความธรรมะ รวมทั้ง ห้องสนทนาธรรมะ ห้องภาพธรรมะ และดาวน์โหลดธรรมะ ฯลฯ

 

   http://www.dhammakid.com/
   คลิกชม 1570   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  39.  Siripat.com
   การพัฒนาสติปัญญา การจัดการองค์ความรู้ และการจัดการทุนทางปัญญา โดยเน้นการประยุกต์ตามหลักพุทธศาสนา เหมาะสำหรับนักบริหาร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
   http://siripat.com/
   คลิกชม 1568   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  40.  มหายาน [mahayan]
   เว็บพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
   http://www.buddhamahayan.com/
   คลิกชม 1566   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  41.  พุทธธรรม
   เพื่อเผยแผ่ธรรมะ พุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้ค้นเข้าไปพบแล้ว ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์สืบๆ กันมา โดยหวังว่า "พระธรรม" เป็นประทีบส่องทางในการดำเนินชีวิต รู้ทางบุญ รู้ทางบาป ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ให้สมกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว
   http://www.buddhaDham.org
   คลิกชม 1565   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  42.  วัดมัชฌิมาวาส [อุดรธานี]
   ประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาส ฯลฯ ข่าวสารงานบุญ
   http://www.watmutchimawat.com/
   คลิกชม 1563   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  43.  เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่
   เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่
   http://www.ybcm.net
   คลิกชม 1559   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  44.  พุทธานุภาพ สำนักพิมพ์
   เว็บไซต์ หนังสือธรรมะ บทสวดมนต์ จัดจำหน่าย เพื่อการแจกจ่าย เป็น ธรรมทาน ราคาถูก หากสั่งจำนวนมาก จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
   http://www.putthanuparp.com/index.php
   คลิกชม 1559   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  45.  วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) [นครปฐม]
   รวบรวมประวัติวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมทั้ง ตำนานหลวงพ่อวัดไร่ขิง จิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ แจ้งข่าวสารภายในวัด ฯลฯ
   http://www.wat-raikhing.com/
   คลิกชม 1558   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  46.  วัดเพลงวิปัสสนา
   วัดเพลงวิปัสสนา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
   http://www.watplengvipassana.org
   คลิกชม 1556   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  47.  วัดสุพรรณรัตน์ [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติของวัดสุพรรณรัตน์ (วัดบ้านพราน) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง ประวัติของพระอาจารย์สุโข กตปุญโญ เจ้าอาวาส รวมทั้ง หนังสือธรรมะออนไลน์ของพระอาจารย์สุโข จำนวน 5 เล่ม ตลอดจน กระดานสนทนาธรรม ธรรมะครูบาอาจารย์ กฎแห่งกรรม นิทานธรรมะ สมาธิ รายการวิทยุธรรมะ บทสวดมนต์ และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ

   http://www.watsupannarat.com/
   คลิกชม 1555   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  48.  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
   วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย
   http://www.wattraimitr-withayaram.com
   คลิกชม 1555   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  49.  วัดพุปล [กาญจนบุรี]
   วัดพุปล ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
   http://puplu.kn.ac.th
   คลิกชม 1549   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  50.  วัดเสมียนนารีดอทคอม
   ประวัติวัดเสมียนนารี ประวัติเจ้าอาวาส ข่าวสารงานบุญ และอื่นๆ อีกมากมาย
   http://www.watsameinnaree.com
   คลิกชม 1548   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  51.  โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ [สระบุรี]
   โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รับผู้ที่สนใจใฝ่ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสี่ ทั้งระดับเริ่มต้น (ผู้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน), ผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้ว และผู้ที่ต้องการปฏิบัติให้ถึงฝั่งตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งพระวิปัสสนาจารย์ จะเป็นผู้พิจารณาว่าท่านใด หมู่คณะใด สมควรที่จะปฏิบัติอยู่ในระดับใด
   http://www.polyboon.com/phothipak/
   คลิกชม 1548   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  52.  วัดดอนขมิ้น [กาญจนบุรี]
   รวบรวมประวัติของวัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัติหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ตลอดจน ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เว็บบอร์ดสนทนาธรรม และกิจกรรมงานบุญต่างๆ ฯลฯ

   http://www.watdonkhamin.th.gs/
   คลิกชม 1547   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  53.  วัดถ้ำผาเกิ้ง [ขอนแก่น]
   รวบรวประวัติวัดถ้ำผาเกิ้ง บ้านโคกหนองขาม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เจ้าอาวาส ตลอดจน เทศนาธรรม ข่าวสาร ประมวลรูปภาพ ฯลฯ
   http://www.pakeong.toptestcenter.com/
   คลิกชม 1547   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  54.  วัดอ้อน้อย [นครปฐม]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้ง มูลนิธิธรรมะอิสระ หนังสือ-เทปธรรมบรรยายของหลวงปู่พุทธะอิสระ ห้องสมุดธรรม ธรรมเสวนา ปุจฉา-วิสัชนา ตลอดจน ปฏิทินศาสนกิจ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัด และบทความธรรมะสาระน่ารู้ ฯลฯ
   http://www.dhamma-isara.org/
   คลิกชม 1544   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  55.  วัดกบ [นครสวรรค์]
   วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดกบ หรือ วัดเขากบ ตั้งอยู่เชิงเขากบ ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   http://www.geocities.com/watkob2005
   คลิกชม 1544   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  56.  บัณฑิต .ดอท อินโฟ เว็บไซท์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
   เว็บไซท์รวบรวมแหล่งข้อมูลพระธรรมคำสอน ตาม พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ อนุฎีกา รวบรวมแหล่งค้นพระไตรปิฎก อรรถกถา พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับต่างๆ แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษาพระธรรม ลิงค์ พระมิลินทปัญหา พระวิสุทธิมรรค พระอภิธัมมัตถสังคหะ ฯลฯ
   http://www.bundit.info
   คลิกชม 1542   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  57.  วัดนาครินทร์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
   เป็นเว็บไซต์แนะนำข้อมูลข่าวสารชุมชนเกี่ยวกับวัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
   http://www.watnakkharin.org/
   คลิกชม 1542   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  58.  วิถีธรรม (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
   รวบรวมอัตตโนชีวประวัติ หลักคำสอน พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชชนา ของหลวงปูเทสก์ เทสรังสี รวมทั้ง ประวัติของวัดหินหมากเป้ง บ้านไทยเจริญ หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ฯลฯ

   http://www.thewayofdhamma.org/
   คลิกชม 1541   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  59.  ไทยมิชชั่นดอทคอม
   รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโบสถ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสเตียนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียใต้ รวมบทกลอน เรื่องสั้น บทความ หลักการดำเนินชีวิต บริการห้องสนทนา และรวมของตกแต่งบ้านจากญี่ปุ่น
   http://www.thaimission.com
   คลิกชม 1536   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  60.  สมาธิหนุนจิตวิวัฒน์เพื่อความพ้นทุกข์
   แนะนำการฝึก และให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ ทั้งสมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน สมาธิหมุน การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากายและจิต บอกประวัติของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
   http://www.geocities.com/dynamicmeditation
   คลิกชม 1535   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  61.  สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถร (สุก ไก่เถื่อน)
   รวบรวมประวัติวัดราชสิทธาราม (วัดพลับ) แขวงวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รวมทั้งพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถร (สุก ไก่เถื่อน) ประวัติอดีตเจ้าอาวาสวัด ตลอดจน พระธรรมคำสอน-วิชากัมมัฏฐาน-พระสติปัฎฐาน กระดานข่าวถามตอบธรรมะ และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.somdechsuk.com/
   คลิกชม 1535   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  62.  วัดเขาหินเทิน [ประจวบคีรีขันธ์]
   รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดเขาหินเทิน บ้านมะขามโพรง ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง ประวัติและพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อเกษตร ปคุโณ ตลอดจน กิจกรรมของวัด ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ สนทนาธรรม และบทความธรรมะที่น่าสนใจ ฯลฯ
   http://www.watkhaohinturn.com/
   คลิกชม 1533   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  63.  วัดวังด้ง
   วัดสันติราษฏร์บำรุงวราราม หรือวัดวังด้ง ตั้งอยู่ที่หมู่1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
   http://watwangdong.com
   คลิกชม 1531   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  64.  วัดบ้านโพธิ์ [สุรินทร์]
   เว็บไซต์วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เผยแผ่งานพระพุทธศาสนา การศึกษาสงฆ์ การปฏิบัติธรรม การอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ
   http://www.watbanpho.com/
   คลิกชม 1528   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  65.  ธรรมติดใจ
   ธรรมบันเทิงและเว็บธรรมทั่วไทย
   http://www.nongza.is.in.th
   คลิกชม 1526   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  66.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร
   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
   http://www.seesun-raja.com/index.php
   คลิกชม 1526   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  67.  วัดอุดมวารี
   หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา เทศนาธรรมโดย หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น
   http://www.udomwaree.net
   คลิกชม 1524   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  68.  วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ [ศรีสะเกษ]
   รวบรวมประวัติของวัดกระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งประวัติของพระอธิการชาญ อนาลโย เจ้าอาวาส ตลอดจน ทำเนียบพระสงฆ์-สามเณร, ภาพบริเวณวัด และกระดานข่าว ฯลฯ

   http://www.watkrapor.com/
   คลิกชม 1524   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  69.  ธรรมะสายพระโพธิสัตว์
   เพื่อเผยแผ่ธรรมะสายพระโพธิสัตว์ โดยเฉพาะอันเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธาต่อ พระโพธิสัตว์กวนอิม และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นสัจจะจริงอีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ศรัทธาในการทำความดีต่อไป
   http://bannketkeaw.blogspot.com/
   คลิกชม 1524   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  70.  c.l. accounting & law, สำนักงานบัญชี, บัญชี, ตรวจสอบบัญชี
   บัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ภาษี, กฎหมาย, โปรแกรมบัญชี, ระบบบัญชี, การทำบัญชี, รับทำบัญชี, บริการทำบัญชี, นักบัญชี, พนักงานบัญชี, การตรวจสอบบัญชี, ทนายความ, สำนักงานบัญชี, วางระบบบัญชี, sme, ธุรกิจขนาดย่อม
   http://www.claccount.com
   คลิกชม 1523   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  71.  วัดโคน [บุรีรัมย์]
   รวบรวมประวัติของวัดโคน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ประวัติของพระครูบริหารกิจโกศล เจ้าอาวาส รวมทั้ง กระดานข่าว บทความ ดาวโหลด เว็บลิ้งค์ และข่าวสาร ฯลฯ
   http://www.watkon.org/
   คลิกชม 1523   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  72.  มูลนิธิดวงแก้ว [วัชรธรรมสถาน]
   มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร มีโครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการต่อต้านความพิการในชนบท, โครงการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสในชนบท, โครงการส่งเสริมงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (วัชรธรรมสถาน) ฯลฯ 

   http://www.duangkaew.ksc.net/
   คลิกชม 1522   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  73.  วัดป่าภูริทัตตาราม [เยอรมนี]
   วัดไทยในเมืองกีเซ่น ประเทศเยอรมนี มีข้อมูลประวัติวัดและประวัติเจ้าอาวาส ข่าวและกิจกรรมของทางวัด 

   http://www.watgiessen.com
   คลิกชม 1521   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  74.  โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ
   โครงการธัมมะศึกษาและปฏิบัติ โดยเบนซ์ทองหล่อ และสถาบันศึกษาพระไตรปิฎกธม̣มาภิสมโย ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธัมมะตามพระไตรปิฎกเพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งได้ร่วมเผยแผ่พระสัทธรรมคำสั่งสอนให้กว้างขวางต่อไป โดยทางโครงการฯ ได้เปิดหลักสูตรทั้งธัมมะศึกษาและปฏิบัติตลอดทั้งปี
   http://www.abhidhammavimutti.org/
   คลิกชม 1521   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  75.  วัดอีสาน.คอม
   รวบรวมข่าวภิกษุ ข่าวประชาสัมพันธ์ บอกบุญ บอร์ดกระทู้ธรรม ผังรายการวิทยุธรรมออนไลน์ ธรรมแกลรอรี่ และวันสำคัญของพุทธศาสนา ฯลฯ

   http://www.watisan.com/
   คลิกชม 1520   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  76.  วัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) [กาญจนบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดมโนธรรมาราม (วัดนางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รวมทั้งประวัติของพระครูวิสุทธิกาญจนคุณ (ปริญญา ญาณวิสุทฺโธ) เจ้าอาวาส ตลอดจน ระเบียบสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม แผนที่ ธรรมะบรรณาการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ประการของวัด และเวบบอร์ดวัดนางโน ฯลฯ
   http://www.watnangno.com/
   คลิกชม 1518   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  77.  พุทธ-ฝ่ายฆราวาส
   ในชีวิตประจำวัน ของชาวบ้าน คนธรรมดา
เป็นเรื่องของคนที่อยู่บ้าน โดยไม่ต้องไปวัด
   http://www.chaobaan.com/bhud/bhud.html
   คลิกชม 1517   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  78.  วัดใหม่สามัคคีธรรม
   ทำเนียบพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระพุทธรูปประจำวัดใหม่สามัคคีธรรม กระดานข่าว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมของวัดใหม่สามัคคีธรรม
   http://www.newtemplenv.iirt.net/
   คลิกชม 1516   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  79.  วัดธรรมประทีป [สหรัฐอเมริกา]
   ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของวัดธรรมประทีป คณะสงฆ์-คณะกรรมการวัด การสื่อสารถึงถึงวัด คติธรรม รวมภาพพุทธประวัติ พระไตรปิฏกออนไลน์ เกร็ดความรู้ทั่วไป บทความน่าสนใจ นิทานธรรมะ และข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ 

   http://www.tummaprateip.com
   คลิกชม 1516   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  80.  ศูนย์ปฎิบัติธรรมกาญจนภิเษก [อุบลราชธานี]
   รวบรวมประวัติ-ตารางปฏิบัติธรรมและกิจกรรมประจำวัน ของศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนภิเษก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งศูนย์ฯ นี้มีจุดประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ ทางธรรมะ การปฏิบัติธรรม ฝึกอบรมธรรมและจริยธรรม ฯลฯ
   http://www.skpubon.com/
   คลิกชม 1513   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  81.  วัดหนองขนาก [นครราชสีมา]
   เว็บไซต์เพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณธรรม สำนักงานเจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์ วัดหนองขนาก ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
   http://www.thaibuddnism.com/
   คลิกชม 1511   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  82.  พระนะโมดอทคอม
   เว็บไซต์ธัมมะ นิทานชาดก คติธรรม คำสอนครูบาอาจารย์
   http://pranamo.com
   คลิกชม 1510   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  83.  แหม! ธรรมไปได้
   "ทุกวันนี้ท่านเลือกที่จะฟังใคร ท่านเลือกที่จะปฎิบัติตามคำสอนของผู้ใด" "ธรรมไปได้" เป็นเว็บที่ช่วยเผยแพร่หลักธรรมคำสอน"พุทธวจน" ซึ่งเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ไม่มีคำของสาวกท่านอื่นมาสอดแทรกเพื่อมิให้เกิดการผิดเพี้ยนของหลักธรรมคำสอน ซึ่งเป็นพุทธประสงค์เพื่อให้ศาสนาพุทธดำรงอยู่ได้นานตราบเท่าที่จะนานได้
   http://dhampaidai.blogspot.com/
   คลิกชม 1509   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  84.  วัดพุทธมหามุนี [สหรัฐอเมริกา]
   -
   http://www.watbuddhamahamunee.com/
   คลิกชม 1508   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  85.  วัดเจดีย์หลวง [เชียงราย]
   รวบรวมประวัติของวัดเจดีย์หลวง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประวัติของเจ้าอาวาส รวมทั้ง โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจีย์หลวงวิทยา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม และกระดานเสวนา ฯลฯ
   http://www.watchediluang.com/
   คลิกชม 1506   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  86.  คนมีธรรมะ
   รวบรวมความคิดของผู้เขียนเองครับ
   http://virot05.exteen.com
   คลิกชม 1506   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  87.  วัดสังฆทาน [นนทบุรี]
   รวบรวมประวัติวัดสังฆทาน บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้งประวัติของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาส ตลอดจน ระเบียบ-กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆทาน ฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมออนไลน์ บทความทางธรรม และพระธรรมเทศนา ฯลฯ 

   http://www.sanghathandhamma.com/
   คลิกชม 1506   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  88.  วัดท่าพระ [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติวัดท่าพระ เเขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัตหลวงพ่อเกษร ตลอดจน บทความธรรมะ และข่าวสารของวัดทั่วไป ฯลฯ
   http://www.watthapra.com/
   คลิกชม 1503   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  89.  วัดศรีลังกา [สหรัฐอเมริกา]
   รายงานข่าวสาร กิจกรรม ประวัติความเป็นมาของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
   http://www.bhavanasociety.org/
   คลิกชม 1501   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  90.  วัดหาดน้อย [สุราษฎร์ธานี]
   เผยแผ่ธรรมะทางพระพุทธศาสนา พร้อมกับกิจการต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ และข่าวสารของวัดหาดน้อย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   http://www.wathadnoi.com
   คลิกชม 1498   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  91.  วัดสำโรง [นครปฐม]
   รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัด อาทิเช่น ประวัติวัด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ถาวรวัตถุ การบริหารการจัดการเกี่ยวกับวัด ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
   http://www.watsamrong.com
   คลิกชม 1498   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  92.  วัดพุทธวิหารแอสตัน
   แนะนำวัดไทยในประเทศอังกฤษ เรื่องราวของคนไทย งานของพระสงฆ์ไทยในอังกฤษ
   http://www.watthaiuk.com/
   คลิกชม 1497   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  93.  วัดพระธาตุบังพวน [หนองคาย]
   รวบรวมประวัติของวัดพระธาตุบังพวน และพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวมทั้ง ประวัติพระอาจารย์ทวี มหาสีโร เจ้าอาวาส ตลอดจน ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, สัตมหาสถาน, บทสวดมนต์ และพระเครื่องดังๆ ฯลฯ
   http://www.phrathatbangphuan.net/
   คลิกชม 1497   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  94.  วัดบ้านโพธิ์ [สุรินทร์]
   วัดบ้านโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การศึกษาพระปริยัติธรรมการศึกษาสงฆ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ไทอีสาน ฯลฯ
   http://www.watbanpho.org/
   คลิกชม 1494   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  95.  ชมรมคนรู้ใจ
   รวบรวมบทความธรรมะ กิจกรรมและประมวลภาพต่างๆ ของชมรมคนรู้ใจ ฯลฯ ทั้งนี้ ชมรมคนรู้ใจมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเรียนรู้ศาสตร์แห่งกายและใจ เพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องทันสมัย ใกล้ตัว สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อรณรงค์ให้เกิดการ "รักการอ่าน" เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเขียนและผู้อ่าน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และบุคคลรอบข้าง    http://www.konrujaibooks.com/konrujai/
   คลิกชม 1492   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  96.  พุทธวิธีบริหาร
   การประยุกต์พุทธศาสน์มาใช้ในการบริหารงาน คน เวลา และชีวิต
   http://www.budmgt.com
   คลิกชม 1490   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  97.  วัดพระสันติธรรม [สหรัฐอเมริกา]
   ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า บอกประวัติความมา รายงานข่าวสาร และกิจกรรมของวัด
   http://www.watpa.iirt.net
   คลิกชม 1484   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  98.  วัดสระทอง [ร้อยเอ็ด]
   รวบรวมประวัติของวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวมทั้ง ระเบียบปฎิบัติการไปวัด อัลบั้มภาพวัดสระทอง พระรูปองค์หลวงพ่อพระสังกัจจายน์ ทำเนียบวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจน บทความเรื่องศาสนาคืออะไร และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ


   http://www.watsrathongroiet.com/
   คลิกชม 1484   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  99.  วัดบึงพระลานชัย [ร้อยเอ็ด]
   รวบรวมประวัติวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวมทั้ง ถาวรวัตถุภายในวัด ประมวลภาพกิจกรรมของวัด และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
   http://www.watbueng101.org/
   คลิกชม 1484   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  100.  วัดดาวดึงษาราม [กรุงเทพฯ]
   ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของ พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

   http://www.watdao.com/
   คลิกชม 1481   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 1242

  << < 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/13 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน