เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 09.การศึกษาศาสนา » > พุทธศาสนาวันอาทิตย์

เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

  1.  ศูนย์ศึกษาพระพุธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางบุรีรัมย์
   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลาง วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
   http://www.cbs.ob.tc/
   คลิกชม 3734   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  2.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
   ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร ได้ก่อตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2519 โดยพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระสุธรรมาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นผู้อำนวยการ และมีคณะกรรมการบริหาร ดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ได้มุ่งผลกำไรเป็นเงินทอง แต่มุ่งผลเป็นวิทยาทาน ซึ่งท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เยาวชนของชาติตั้งแต่เยาว์?วัย เพื่อที่จะได้เป็นกำลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
   http://www.seesun-raja.com
   คลิกชม 2303   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  3.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร
   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
   http://www.seesun-raja.com/index.php
   คลิกชม 1527   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  4.  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี
   เว็บไซต์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3
   http://www.phosri.ac.th
   คลิกชม 1385   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  5.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง บุรีรัมย์
   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
   http://www.watklang-br.org/
   คลิกชม 701   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


  6.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ถนนท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
   http://sunday.mcu.ac.th/
   คลิกชม 4232   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  7.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร
   นำเสนอประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ ข้อมูลการบริหารจัดการ เนื้อหาสาระการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ บทความธรรมะ
   http://www.sundayweb.tk/
   คลิกชม 2974   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  8.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม [กรุงเทพฯ]
   รวบรวมประวัติของวัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุทัศนเทพวราราม, หลักสูตรการศึกษา, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวการศึกษา และเว็บบอร์ด ฯลฯ
   http://www.suthatsunday.com/
   คลิกชม 2945   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  9.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสมนัสวิหาร
   วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
   http://www.watsomanas.com/sunday.php
   คลิกชม 2255   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  10.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร
   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
   http://sunday.watraja.org/
   คลิกชม 2224   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  11.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
   ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดกระจับพินิจ สัญลักษณ์ของโรงเรียน ผู้บริหาร ผลงานดีเด่น ข่าวกิจกรรม และเสนอข้อมูลของวัดกระจับพินิจ
   http://www.krajabsunday.com/
   คลิกชม 2155   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  12.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดถิ่นใน [แพร่]
   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ แหล่งรวมการศึกษาธรรมแห่งใหม่
   http://www.sundaywattinnai.tk/
   คลิกชม 2079   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  13.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ คณะสงฆ์ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พระเทพญาณกวี
   http://www.geocities.com/watphrasri
   คลิกชม 2017   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  14.  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาิทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์
   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาิทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์
   http://www.pachsunday.com
   คลิกชม 617   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


  จำนวนเว็บทั้งหมด: 14


  หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

  Powered by CNCat 2.1
  © 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
   
   
    • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
   
  จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
  ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

  ขึ้นบน