เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin


 รวมเว็บ » 12.วัด - สถานที่ปฏิบัติธรรม

> วัดป่า-ศูนย์ปฏิบัติธรรม (50)
> วัดในต่างประเทศ (71)


เรียงตาม: เข้าชมมาก | ตัวอักษร | โหวต

 1.  watpuranawas
  วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  http://www.watpuranawas.com
  คลิกชม 661   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 2.  www.praubalee.com
  ฟังธรรมะกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล วัดจันทร์ตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก และร่วมหนทางบุญกับพระอาจารย์อุบาลี อตุโล
  http://www.praubalee.com
  คลิกชม 1654   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 3.  www.watnongmuang.com
  วัดหนองม่วงดอทคอม เป็นสื่อกลางความรู้เกี่ยวกับธรรมมะ พระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อเป็นตลาดความรู้ และเป็นที่ติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุย สำหรับศิษยานุศิษย์ของวัดหนองม่วงที่มีอยู่ทั่วประเทศ
  http://www.watnongmuang.com
  คลิกชม 2579   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 4.  WWW.WATSUWANNAPRADITH.com
  บ้านคำแฮด ม.4 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130
  http://WWW.Watsuwan.com
  คลิกชม 599   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 5.  ครูบาเจ้าบุญคุ้ม
  เว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และธรรมเทศนาดีๆและกิจกรรมปฏิบัติธรรมต่างๆของทางวัดโพธิสัตว์บรรพตนิมิต
  http://krubachaoboonkhoom.com/
  คลิกชม 1465   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 6.  ค่ายพุทธบุตรสัญจร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาส โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ (ธ) สำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ พระอารามหลวง สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ วัดประชาธิปไตย พระพุทธศาสนา ประเพณีโบราณ ชาวพุทธตัวอย่าง การปฏิบัติธรรม พระธรรมเทศนา ตลอดจน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของวัด รวมรูปภาพของวัด และศูนย์บริการสื่อธรรมมัลติมีเดีย เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ฯลฯ
  http://www.watphrasri.org/
  คลิกชม 2040   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 7.  ฉิมบุรีดอทคอม
  ให้ข้อมูลของวัดต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทย รวบรวมภาพและข้อมูลประวัติที่น่าสนใจของวัดแต่ละแห่ง 

  http://www.chimburi.com/
  คลิกชม 1286   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 8.  ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ลาดพร้าว
  ตารางปฏิบัติธรรม ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ลาดพร้าว ทุกวัน เวลา 05.00 น.-06.00 น. -สวดมนต์วัตรเช้า เวลา 10.00 น.-10.30 น. -สวดมนต์ถวายภัตตาหารแด่องค์พระแม่ กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) เวลา 11.00 น.-12.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลเจ ฟังธรรม และรับพร เวลา 15.30 น.-16.30 น. - สวดมนต์วัตรเย็น วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 19.00 น.-21.00 น. - สวดโพ่วมุนปิ้ง (บทสรรเสริญและขอพรองค์พระแม่กวนอิมฯ) เวียนเทียน ทำน้ำทิพย์ วันเสาร์ เวลา 10.00 น.-17.00 น. - สอนภาษาจีนกลาง ฟรี โดยอาจารย์จากประเทศจีน เวลา 10.00 น.-17.00 น. - สอนภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคม , ฟรี โดยอาจารย์อาสาสมัคร เวลา 12.00 น.-13.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลเจ ฟังธรรม และรับพร เวลา 18.30 น.-20.30 น. - สวดสะเดาะเคราะห์และเวียนเทียน (ณ ห้องสวดมนต์ ชั้น 3) เวลา 21.00 น. -เวียนเทียนคาถาหัวใจพระแม่กวนอิม (โอมมานีแปะหมีฮง) ที่พระมหาเจดีย์ วันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.-19.00 น. -สวดไหว้บรรพบุรุษและโปรดวิญญาณไม่มีญาติ , ทำน้ำทิพย์ ทุกวันพระจีน เวลา 20.00 น.-23.00 น. -สวดมนต์พระนามพระพุทธเจ้า 3,000 พระองค์ , ปั๊กเตาเกงและเวียนเทียน เวลา 24.00 น.-01.20 น. -สวดมนต์ถวายภัตตาหารแด่ฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้า (ก๊งจูเทียน)
  http://http://www.k-immm.net/2008/Job_Thaigraph/job_06_04_09/worksave_2/page1.php
  คลิกชม 1212   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 9.  ธรรมสถานวิจันท์โล
  ธรรมสถานวิจันท์โล ๒๒๗/๓ หมู่ที่ ๘ เขาเตียน ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รับผู้ที่สนใจใฝ่ในการปฏิบัติธรรม ทั้งระดับเริ่มต้น (ผู้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน), ผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้ว และผู้ที่ต้องการปฏิบัติให้ถึงฝั่งตามจุดมุ่งหมาย สงบ ร่มเย็น เป็นธรรมชาติ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
  http://www.wijunlo.com
  คลิกชม 624   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 10.  บ้านสวนดอทเน็ต [สุโขทัย]
  รวบรวมข้อมูลวัดในเขตตำบลบ้านสวน-ตาลเตี้ย จ.สุโขทัย เช่น วัดคุ้งยางใหญ่ วัดคลองตะเคียน วัดฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม วัดตาลเตี้ย วัดยางเอน วัดหัวฝาย วัดป่าเรไร วัดอมราวาส (คลองด่าน) วัดขุนช้าง วัดบึง และวัดร้างในเขตตำบลบ้านสวน รวมทั้ง โครงการห้องสมุดชุมชนประจำตำบล บ้านสวน และกระดานสนทนาธรรม ฯลฯ 

  http://www.bansuan.net/
  คลิกชม 1901   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 11.  พระพิน (วัดจันทร์ตะวันออก)
  เว็บเพื่อการเผยแผ่ธรรม รวบรวมประวัติของวัดจันทร์ตะวันออก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตลอดจน ภารกิจของโรงเรียนวัดจันทร์วิทยา ที่เปิดสอนสามเณร ม.1-6 สายฟิสิกส์-เคมี ให้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
  http://www.pharphin.org/
  คลิกชม 4675   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 12.  พ่อผ้าขาว'com
  เป็นบ้านปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครัวเรือน สอนการอยู่อย่างพอเพียง สนทนาธรรม เน้นการจาริกแสวงบุญ ครองเรือนปฏิบัติเหมือนโยชน์พระเวสสันดร
  http://www.porphakhao.com
  คลิกชม 1752   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 13.  วัดกบ [นครสวรรค์]
  วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดกบ หรือ วัดเขากบ ตั้งอยู่เชิงเขากบ ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
  http://www.geocities.com/watkob2005
  คลิกชม 1546   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 14.  วัดกระโจมทอง [สมุทรสาคร]
  ประวัติความเป็นมาของวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ธรรมะกับการดำรงชีวิต
  http://www.geocities.com/watkrajoom
  คลิกชม 1233   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 15.  วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ [ศรีสะเกษ]
  รวบรวมประวัติของวัดกระโพธิ์ช่างหม้อ ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งประวัติของพระอธิการชาญ อนาลโย เจ้าอาวาส ตลอดจน ทำเนียบพระสงฆ์-สามเณร, ภาพบริเวณวัด และกระดานข่าว ฯลฯ

  http://www.watkrapor.com/
  คลิกชม 1526   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 16.  วัดกลาง (พระอารามหลวง) [บุรีรัมย์]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส กระดานบอร์ดต่างๆ ประมวลภาพงานบุญต่างๆ และฟังธรรมะออนไลน์ ฯลฯ
  http://school.obec.go.th/watklang_br/
  คลิกชม 2242   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 17.  วัดกลางบางพระ [นครปฐม]
  ประวัติความเป็นมาของ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ข้อมูลวัตถุมงคลของวัด ข่าวงานบุญและกิจกรรมต่าง ๆ และมีเว็บบอร์ดเพื่อสนทนาธรรม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ
  http://www.watkangbangpa.th.gs/
  คลิกชม 1600   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 18.  วัดกองแก้ว [สมุทรปราการ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดกองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ประวัติความเป็นมา บูรพาจารย์ของวัด ภาพกิจกรรม แผนที่วัก และเรื่องราวธรรมะ คำแปลบทสวดมนต์ พระไตรปิฏก นิทานแฝงธรรมะ รูปภาพพุทธประวัติ สมุนไพร-ตำรายาโบราณ รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
  http://www.watkongkeaw.com
  คลิกชม 2132   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 19.  วัดกำแพง [นนทบุรี]
  เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมมะแก่เยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งเป็นของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกำแพง ต.บางเขน อ.เมือง จ. นนทบุรี จัดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์และผู้ที่มีความสนใจใจการเรียนธรรมมะเข้ามาหาความรู้ซึ่งคติธรรมและธรรมมะประยุกต์ต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากมาย อยากรู้ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลย อยากให้ปรับปรุงอะไร ก็ขอให้แจ้งมานะครับที่ wathamphang-th@hotmail.com
  http://www.watkamphang.com/
  คลิกชม 3770   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 20.  วัดคลองตาลอง
  วัดคลองตาลองเลขที่ 300 หมู่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
  http://www.watklongtalong.org
  คลิกชม 2302   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 21.  วัดคลองตาลอง [นครราชสีมา]
  รวบรวมประวัติวัดคลองตาลอง บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งประวัติของพระครูโชติวัตรวิมล (สมัย สมโย) ตลอดจน กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ระเบียบการเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน กระดานสนทนา ห้องสนทนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเสียงธรรมออนไลน์ ฯลฯ

  http://www.chotiwatwimol.com/
  คลิกชม 1690   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 22.  วัดควนคลัง [นครศรีธรรมราช]
  รวบรวมประวัติของวัดควนคลัง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้ง ประวัติของพระครูปิยสมาธิวัตร (หลวงพ่อชม) เจ้าอาวาส ตลอดจน เผยแผ่ความรู้ธรรมะ ข้อความทางวิชาการ งานอบรมนักเรียน เข้าค่ายเชาวชน และกิจกรรมของพระพุทธศาสนามากมาย ฯลฯ
  http://www.watkhuanklung.com/
  คลิกชม 2158   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 23.  วัดคีรีวงศ์
  วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 มีนโยบายหลักอยู่ 4 ประการ คือ ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ส่งเสริมการปฎิบัติกรรมฐานของพระภิกษุสามเณรและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม
  http://www.watkiriwong.net
  คลิกชม 741   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 24.  วัดคีรีวงศ์ [นครสวรรค์]
  วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 มีนโยบายหลักอยู่ 4 ประการ คือ ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ส่งเสริมการปฎิบัติกรรมฐานของพระภิกษุสามเณรและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม
  http://www.kiriwong.net/
  คลิกชม 1720   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 25.  วัดจอมมณีดอทคอม
  เผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีไทย
  http://www.jhommanee.com
  คลิกชม 1234   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 26.  วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร (สามปลื้ม) [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ ของวัด ตลอดจน สิ่งสำคัญในวัดและโบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย ฯลฯ
  http://www.chakkrawat.org/
  คลิกชม 2149   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 27.  วัดจันทึก [นครราชสีมา]
  รวบรวมข้อมูลของวัดจันทึก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานที่ตั้งวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของวัด ฯลฯ
  http://www.watchanthuk.com/
  คลิกชม 4147   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 28.  วัดจากแดง [สมุทรปราการ]
  เว็บไซต์วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวบรวมธรรมะออนไลน์ จุลสารของวัด บอร์ดถามตอบปัญหาธรรมะ รวมภาพเจดีย์ บทความธรรมะ กิจกรรมงานบุญต่างๆ รวมทั้ง ชมรมเผยแพร่พระธรรมตามพระไตรปิฎก และแผนที่เดินทางไปวัด ฯลฯ
  http://www.watjagdang.com/
  คลิกชม 1760   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 29.  วัดชลประทานรังสฤษฎ์ [นนทบุรี]
  รวบรวมประวัติวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รวมทั้งประวัติ-ผลงานของพระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาส ตลอดจน พระธรรมเทศนา และภาพกิจกรรมภายในวัด ฯลฯ
  http://www.watcholpratan.net/
  คลิกชม 1576   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 30.  วัดชุมแสงศรีวนาราม [ชลบุรี]
  รวบรวมประวัติวัดชุมแสงศรีวนาราม (วัดใหม่ยางงาม) ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รวมทั้งประวัติของพระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ รกฺขิตจิตฺโต) เจ้าอาวาส ตลอดจน กิจกรรม โครงการ สถานที่น่าสนใจภายในวัด และกระดานสนทนาปัญหาธรรม ฯลฯ
  http://www.chumseang.com/
  คลิกชม 1421   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 31.  วัดช่องลม [ชัยนาท]
  ข้อมูลของวัดช่องลม จังหวัดชัยนาท ประวัติวัดช่องลม ประวัติหลวงพ่อนพ หลวงพ่อเพชร และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ประเพณีของตำบลห้วยกรด ข่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และข่าวกิจกรรมของวัด
  http://www.geocities.com/chonglom2003
  คลิกชม 1265   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 32.  วัดช่องลม [ชัยนาท]
  ประวัติหลวงพ่อนพ ประวัติหลวงพ่อเพชร ประวัติวัดช่องลม วัดในตำบลห้วยกรด พระสงฆ์วัดช่องลม ประเพณีของตำบล แหล่งรวมธรรมะ ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ
  http://www.chonglom.th.gs
  คลิกชม 1378   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 33.  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) [ปัตตานี]
  รวบรวมประวัติของวัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รวมทั้ง ชีวประวัติของ "หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปฏิทินธรรม เสวนาธรรม และวัตถุมงคล ฯลฯ
  http://www.watchanghai.com/
  คลิกชม 3169   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 34.  วัดซับชะอม [สระบุรี]
  รวบรวมประวัติวัดซับชะอม ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวมทั้ง คณะสงฆ์, กิจกรรมการอบรมโครงการต่างๆ, Gallery รูปภาพ และกระดานถามตอบ ฯลฯ
  http://www.watsapchaom.com/
  คลิกชม 6396   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 35.  วัดญาณเวศกวัน [นครปฐม]
  รวบรวมประวัติวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม รวมทั้งประวัติและผลงานของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาส ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจน การขอบรรพชาอุปสมบท, การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ และกิจกรรมภายในวัด ฯลฯ

  http://www.watnyanaves.net/
  คลิกชม 1292   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 36.  วัดดอน [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดบรมสถล หรือ วัดดอน นำเสนอประวัติความเป็นมาของวัด แนะนำเจ้าอาวาส พระภิกษุ-สามเณร ภาพกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น และข้อมูลมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์
  http://www.geocities.com/watdonta_y
  คลิกชม 1369   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 37.  วัดดอน [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาและโครงการปฎิบัติธรรมวัดบรมสถล(วัดดอน) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑๖
  http://www.watdon.net/
  คลิกชม 1970   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 38.  วัดดอนขมิ้น [กาญจนบุรี]
  รวบรวมประวัติของวัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัติหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ตลอดจน ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เว็บบอร์ดสนทนาธรรม และกิจกรรมงานบุญต่างๆ ฯลฯ

  http://www.watdonkhamin.th.gs/
  คลิกชม 1549   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 39.  วัดดอนชะเอม [กาญจนบุรี]
  วัดดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี บรรยากาศภายในร่มรื่นเหมาะแก่การภาวนา และขอเชิญนมัสการพระสีวลีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  http://www.donchaam.th.gs/
  คลิกชม 1876   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 40.  วัดดอนชะเอม [กาญจนบุรี]
  วัดดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
  http://www.watdonchaam.com/
  คลิกชม 1470   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 41.  วัดดาวดึงษาราม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของ พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

  http://www.watdao.com/
  คลิกชม 1483   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 42.  วัดดาวดึงษาราม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของ พระเทพปริยัติวิธาน (บุศย์ โกวิโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 


  http://www.watdao.com
  คลิกชม 1407   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 43.  วัดตะคร้ำเอน [กาญจนบุรี]
  วัดในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลประวัติของวัดตะคร้ำเอน วัตถุมงคล ธรรมะ และความรู้ทางพระพุทธศาสนา 


  http://www.geocities.com/puramas17/
  คลิกชม 1425   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 44.  วัดตาลเอน [พระนครศรีอยุธยา]
  เว็บไซต์ของวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาส เป็นประธานที่ปรึกษา ข้อมูลในเว็บประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดกับพุทธศาสนิกชน ตารางปฏิบัติธรรม ข่าวสารอื่นๆ ภาพกิจกรรม บทสวดมนต์ บทความ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลสื่อสารสองทางกับผู้สนใจทุกท่าน
  http://wattanen.org/
  คลิกชม 1611   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 45.  วัดตาลเอน [พระนครศรีอยุธยา]
  รวบรวมประวัติวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ประวัติและคำสอนของพระครูสมุจิรยุทธิ์ เจ้าอาวาส ตลอดจน ข่าวสารงานบุญโครงการต่างๆ ของทางวัด ฯลฯ
  http://www.tanentemple.org/
  คลิกชม 1253   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 46.  วัดต้นสน [อ่างทอง]
  วัดต้นสน อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกชื่อย่อว่า ?สมเด็จพระศรีเมืองทอง? ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ วา ๓ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๙ วา ๑ ศอก ๑๙ นิ้ว หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทอง พระราชสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดต้นสนเดิมเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสวมเกตุสมเด็จพระศรีเมืองทอง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๘ นับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีวังปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย
  http://www.wattonson.net/
  คลิกชม 1641   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 47.  วัดถิ่นใน [แพร่]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดถิ่นใน ประวัติของท่านเจ้าคุณโอภาส ประวัติของตำบลบ้านถิ่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ และชมรมไทลื้อบ้านถิ่น
  http://www.wattinnai.th.gs/
  คลิกชม 1212   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 48.  วัดถิ่นใน [แพร่]
  ประวัติวัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และชมรมไทลื้อบ้านถิ่น
  http://wattinnai.awardspace.com/
  คลิกชม 1450   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 49.  วัดถ้ำขวัญเมือง [ชุมพร]
  เรื่องราวเกี่ยวกับวัดถ้ำ ประกาศวัด ธรรมจากพระไตรปิฎก กิจกรรมวัด มูลนิธิขวัญเมือง ข่าวสารคณะสงฆ์ กองทุนวัด 

  http://www.wattham.org
  คลิกชม 1411   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 50.  วัดถ้ำขวัญเมือง [ชุมพร]
  รวบรวมประวัติของวัดถ้ำขวัญเมือง ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร รวมทั้งอัตตชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ และเจ้าอาวาส ตลอดจน แผนที่การเดินทาง และกิจกรรมข่าวสารของวัด ฯลฯ
  http://www.wattham.com/
  คลิกชม 1606   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 51.  วัดถ้ำดอยโตน [เชียงใหม่]
  รวบรวมประวัติวัดถ้ำดอยโตน-ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งกำหนดการปฏิบัติธรรม ประจำปี, ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และสาระธรรม ฯลฯ 

  http://www.vimuttidhamma.org/
  คลิกชม 1732   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 52.  วัดถ้ำผาเกิ้ง [ขอนแก่น]
  รวบรวประวัติวัดถ้ำผาเกิ้ง บ้านโคกหนองขาม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น รวมทั้งประวัติของพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เจ้าอาวาส ตลอดจน เทศนาธรรม ข่าวสาร ประมวลรูปภาพ ฯลฯ
  http://www.pakeong.toptestcenter.com/
  คลิกชม 1549   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 53.  วัดถ้ำพระโบราณ (วัดถ้ำเหง้า) [แม่ฮ่องสอน]
  วัดถ้ำพระโบราณ (วัดถ้ำเหง้า) ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นวัดของคณะธรรมยุตินิกายแห่งแรกในอำเภอแม่สะเรียง ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของหลวงปู่สิม พุทธจาโร เป็นถ้ำโบราณที่ได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยพระอาจารย์จรัญ อภิชาโต
  http://www.geocities.com/pra.boran/
  คลิกชม 1265   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 54.  วัดถ้ำยายปริก [ชลบุรี]
  รวบลรวมประวัติของของวัดถ้ำยายปริก อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี รวมทั้ง ประวัติและคำสอนหลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัด แผนที่การเดินทาง ภาพภายในวัด ตลอดจน ฟังธรรมปฏิบัติ การปฏิบัติธรรม และอุทยานแห่งธรรมะ ฯลฯ
  http://www.wat-thamyaiprik.com/
  คลิกชม 1730   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 55.  วัดถ้ำสุมะโน [พัทลุง]
  ข้อมูลของวัดถ้ำสุมะโน จังหวัดพัทลุง ประวัติพระอาจารย์เดช สุมโน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง
  http://www.geocities.com/sumano_th
  คลิกชม 1858   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 56.  วัดถ้ำเมืองนะ [เชียงใหม่]
  รวบรวมประวัติวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ-หลวงปู่ทวด-หลวงตาม้า ตลอดจน การปฎิบัติภาวนา, บทความธรรมะ, วีดีโอ-เสียงธรรม และเว็บบอร์ดพุทธพรหมปัญโญ ฯลฯ
  http://www.watthummuangna.com/
  คลิกชม 1324   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 57.  วัดถ้ำเสาหินพญานาค [เชียงราย]
  รวบรวมประวัติวัดถ้ำเสาหินพญานาค ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ปูชนียวัตถุของวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด กิจกรรมภายในวัด บทความที่น่าสนใจ และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.wattumsaohin.th.gs/
  คลิกชม 1163   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 58.  วัดถ้ำเสาหินพญานาค [เชียงราย]
  รวบรวมประวัติวัดถ้ำเสาหินพญานาค ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ปูชนียวัตถุของวัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด กิจกรรมภายในวัด บทความที่น่าสนใจ และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.wattumsaohin.co.cc/
  คลิกชม 1024   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 59.  วัดถ้ำแฝด [กาญจนบุรี]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด และเจ้าอาวาส แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในวัด รวบรวมความรู้เรื่องเหล็กไหลและการจัดสร้างวัตถุมงคล การปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำแฝด
  http://www.watthamfad.com
  คลิกชม 2322   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 60.  วัดทรงเมตตาวนาราม [ชลบุรี]
  ข้อมูลของวัดทรงเมตตาวนาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้บริการประชาชนในการเจริญศีล ภาวนา ดำเนินงานโดย หลวงพ่อบุญส่ง อุปสโม เป็นประธานสงฆ์
  http://www.come.to/thudong
  คลิกชม 1662   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 61.  วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) [พิจิตร]
  แนะนำวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนักธรรม-บาลี กระดานสนทนาธรรม ห้องแสดงภาพ บทความธรรมะ กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ (พระครูวิสุทธิภาวณาคุณ)
  http://www.watthapklo.com/
  คลิกชม 3107   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 62.  วัดทุ่งบ่อแป้น [ลำปาง]
  รวบรวมประวัติของวัดทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รวมทั้ง ภาพบรรยากาศภายในวัด ข้อมูลศูนย์ฟื้นฟูอัมพฤกษ์-อัมพาต ขั้นตอนการบำบัดฟี้นฟูผู้ป่วย ตัวอย่างของผู้ป่วย ฯลฯ
  http://www.thungbopaen.com/
  คลิกชม 1473   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 63.  วัดท่ากระบือ [ขอนแก่น]
  รวบรวมประวัติวัดท่ากระบือ ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่านจ.ขอนแก่น รวมทั้งประวัติของพระครูอมรสารคุณ เจ้าอาวาส ตลอดจน สภาวัฒนธรรมอำเภอภูผาม่าน ฯลฯ
  http://www.wattakrabue.co.cc/
  คลิกชม 4567   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 64.  วัดท่าตอน [เชียงใหม่]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด แนะนำเจ้าอาวาส รายละเอียดการก่อสร้างพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ มีแผนที่การเดินทาง แนะนำโรงเรียนพระปริยัติธรรม
  http://www.geocities.com/wat_thaton
  คลิกชม 1289   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 65.  วัดท่าตอน [เชียงใหม่]
  ประวัติการสร้างวัด มีรายละเอียดของแผนที่ตั้งวัด แนะนำการเดินทาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัด และการศึกษาของสามเณรในวัด รวมภาพของบรรยากาศอ.ท่าตอน
  http://watthaton.itgo.com
  คลิกชม 1185   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 66.  วัดท่าตอน [เชียงใหม่]
  เป็นวัดไทยที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งมาหลายร้อยปี ให้ความรู้ประวัติของวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุทางศาสนาที่ได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนามาตลอด และกิจกรรมสำหรับชาวพุทธทั้งไทยและต่างชาติได้ร่วมปฏิบัติ 

  http://www.wat-thaton.org
  คลิกชม 1130   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 67.  วัดท่าตะโก [นครสวรรค์]
  รวบรวมประวัติของวัดท่าตะโก ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และกิจกรรมของวัด ตลอดจน บทความธรรมะ และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ
  http://www.watthatako.th.gs/
  คลิกชม 1443   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 68.  วัดท่าพระ [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดท่าพระ เเขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ประวัตหลวงพ่อเกษร ตลอดจน บทความธรรมะ และข่าวสารของวัดทั่วไป ฯลฯ
  http://www.watthapra.com/
  คลิกชม 1505   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 69.  วัดท่าสว่าง [บุรีรัมย์]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดท่าสว่าง บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ ๑๕ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาสนับแต่รูปแรกจนถึงรูปปัจจุบัน กิจกรรมด้านการเผยแผ่และกิจกรรมต่างๆ ของวัด ฯลฯ
  http://geocities.com/watthasawang/
  คลิกชม 1219   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 70.  วัดท่าเรือ [ราชบุรี]
  วัดท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ ต.แพงพวย อดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เดิมชื่อว่า วัดเก่าท่าเรือ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ หลวงพ่อนิวัตน์ อตฺตคุตฺโต 

  http://www.wattharue.com/
  คลิกชม 1667   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 71.  วัดท่าไม้ [สมุทรสาคร]
  รวบรวมประวัติวัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทิวทัศน์และบริเวณภายในวัด แผนที่การเดินทาง รวมทั้ง ชมภาพพระพุทธประวัติไทย และงานบุญต่างๆ ฯลฯ
  http://www.viewthai.com/watthamai/
  คลิกชม 4430   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 72.  วัดท้ายเมือง [นนทบุรี]
  ข้อมูลวัดท้ายเมือง ประวัติและความเป็นมาของวัดท้ายเมือง กิจกรรมทางศาสนา ความรู้ทางธรรมะ ศาสนาพุทธ จิตและวิญญาณ รวมรายชื่อวัดและเว็บไซต์วัดในประเทศและต่างประเทศ
  http://www.geocities.com/taymuang
  คลิกชม 2017   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 73.  วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ถ.สุขุมวิท ซอย 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ รวมทั้งประวัติของพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส ตลอดจน ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ นครธรรมและสถาบันพลังจิตตานุภาพ ถาวรวัตุสำคัญภายในวัด และกิจกรรมข่าวสารภายในวัด ฯลฯ 

  http://www.dhammamongkol.com/
  คลิกชม 1775   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 74.  วัดธรรมสถิต (ยาใจดอทคอม) [ระยอง]
  รวบรวมประวัติวัดธรรมสถิตย์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง รวมทั้งประวัติของหลวงพ่อเฟื่อง โชติโก ตลอดจน ธรรมคำสอน กำหนดการงานบุญ และข่าวสารภายในวัด ฯลฯ
  http://www.yajai.com/
  คลิกชม 1475   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 75.  วัดนาคปรก [กรุงเทพฯ]
  ตั้งอยู่ที่ 342 ถ.เทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร. 467-2380, 869-1699, 01- 857-7293
  http://www.watnakprok.org/
  คลิกชม 2518   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 76.  วัดนาครินทร์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
  เป็นเว็บไซต์แนะนำข้อมูลข่าวสารชุมชนเกี่ยวกับวัดนาครินทร์ (บ้านขี้นาค) ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
  http://www.watnakkharin.org/
  คลิกชม 1545   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 77.  วัดนางรอง [นครนายก]
  ข้อมูลทั่วไปของวัดนางรอง จังหวัดนครนายก ข้อมูลโครงการงานบูรณะวัด ข่าวงานบุญ ข่าวกิจกรรมภายในวัด และความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา 

  http://www.tangmai.com/watnangrong/
  คลิกชม 1258   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 78.  วัดนางรองนครนายก
  วัดนางรองนครนายก
  http://www.watnangrong.com/
  คลิกชม 654   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 79.  วัดนาป่าพง [ปทุมธานี]
  รวบรวมประวัติวัดนาป่าพง [วัดสาขาที่ 149 ของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี] ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รวมทั้ง ประวัติของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาส ตลอดจน เกณฑ์การเข้าปฎิบัติ-บวช, ปฏิทินกิจกรรม, บรรยากาศภายในวัด, แนวทาง-ระเบียบภายในวัดนาป่าพง อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์ และมูลนิธิพุทธโฆษณ์ ฯลฯ
  http://www.watnapahpong.org/
  คลิกชม 2168   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 80.  วัดนายมวราราม [ขอนแก่น]
  รวบรวมประวัติวัดนายมวราราม ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น รวมทั้ง ทำเนียบพระ คติธรรม กระดานสนทนา กิจกรรมภายในวัด ฯลฯ
  http://www.watnayome.com/
  คลิกชม 974   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 81.  วัดน่วมกานนท์ [สมุทรสาคร]
  รวบรวมประวัติวัดน่วมกานนท์ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รวมทั้ง ประวัติหลวงพ่อต่วน เตชธโร เจ้าอาวาสวัด ตลอดจน พระนอนขนาดใหญ่ พุทธศิลป์งาม, สาระธรรม และกิจกรรมทางวัด ฯลฯ
  http://watnuamkhanon.igetweb.com/index.php
  คลิกชม 1482   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 82.  วัดน้ำพราย [ตรัง]
  รวบรวมประวัติวัดน้ำพราย ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง และเผยแผ่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ
  http://watnamprai.igetweb.com/
  คลิกชม 2147   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 83.  วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  รวบรวมประวัติของวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ถนนพระราม ๖ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐๒-๒๑๔-๐๗๐๘ รวมทั้ง ประวัติเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ตลอดจน กิจกรรมของศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโท ข้อมูลการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.watboromniwas.com/
  คลิกชม 1476   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 84.  วัดบรมสถล (วัดดอน) [กรุงเทพฯ]
  วัดดอน ซ.สมานมิตร ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ, มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ พระพรหมโมลี พระพีระญาณ ฐิตญาโณ พระนวกะวัดดอน,เรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดดอน พระภิกษุช่วยสอน,คติธรรม ภาพหาชมยาก จิตวิทยาพุทธศาสนา พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ รูปภาพพระคำจันทร์ กิตฺติวณฺโณ
  http://www.geocities.com/watdonta_y/
  คลิกชม 2371   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 85.  วัดบวรนิเวศวิหาร [กรุงเทพ]
  รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง แผนที่การเดินทางไปวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของวัด ปฎิทินกิจกรรมทางศาสนา และภาพถ่าย ฯลฯ
  http://www.watbowon.org/
  คลิกชม 2564   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 86.  วัดบางกร่าง [นนทบุรี]
  รวบรวมประวัติวัดบางกร่าง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง กระดานสนทนา ข่าวประชาสัมพันธ์ และพระพุทธรูปปางต่างๆ ฯลฯ
  http://www.wat-bk.com/
  คลิกชม 1581   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 87.  วัดบางปลา [นครปฐม]
  บอกประวัติความเป็นมาวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประวัติเจ้าอาวาส ประวัติพระครูจิรวัสโสภณ (หลวงพ่อตี๋ จนฺทโสภโณ) ศาสนสถาน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และโรงเรียนวัดบางปลา
  http://www.geocities.com/watbangpla
  คลิกชม 1576   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 88.  วัดบางพระ [นครปฐม]
  บอกประวัติวัดบางพระ ข้อมูลหลวงพ่อเปิ่น และการสักยันต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  http://geocities.com/watbangpra
  คลิกชม 1767   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 89.  วัดบางพระ [นครปฐม]
  รวบรวมประวัติของวัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รวมทั้ง ประวัติของพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) ตลอดจน กระดานสนทนาธรรม เรื่องราวของการสักยันต์ การไหว้ครู การนะหน้าทอง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ฯลฯ 

  http://www.bp-th.org/
  คลิกชม 4072   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 90.  วัดบางแก้ว [ฉะเชิงเทรา]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และสำนักวิปัสสนากรรมฐาน ปั้นบำรุงสุข สามารถฟังเสียงสวดมนต์ออนไลน์ได้จากหน้าเว็บไซต์ และมีการถ่ายทอดสดการแสดงธรรม ธรรมปฏิบัติ และเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูรัตนพรหมคุณ (พระอาจารย์โกวิท สุตธโร
  http://www.geocities.com/watbangkaew
  คลิกชม 1848   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 91.  วัดบึงพระลานชัย [ร้อยเอ็ด]
  รวบรวมประวัติวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รวมทั้ง ถาวรวัตถุภายในวัด ประมวลภาพกิจกรรมของวัด และข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://www.watbueng101.org/
  คลิกชม 1486   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 92.  วัดบุคคโล [กรุงเทพฯ]
  วัดบุคคโล มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูปทุกๆ ปี-จัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ปีละ 6 ครั้ง คือ 1.วันมาฆบูชา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันแม่แห่งชาติ 4. วันเข้าพรรษา 5. วันที่ 5 ธันวาคม 6. วันปีใหม่ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมกันสร้างบารมี ทุกๆ บุญ
  http://bukkhalo.com/
  คลิกชม 1427   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 93.  วัดบุญนิมิตร [อุดรธานี]
  รวบรวมประวัติวัดบุญนิมิตร ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี รวมทั้ง ข้อมูลการปฏิบัติธรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  http://boonnimit.pr.in.th/
  คลิกชม 1469   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 94.  วัดบุปผาราม วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบุปผาราม วรวิหาร หรือ วัดดอกไม้ บอกถึงประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ เจ้าอาวาส การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ประวัติผู้สร้างและปฎิสังขรณ์วัด แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบุปผารามวรวิหาร
  http://www.watbuppha.com/index.php
  คลิกชม 3381   โหวต 5/0  แจ้งเสีย   


 95.  วัดบ้านกามาลา [ภูเก็ต]
  เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสร้างวัดบ้านกามาลา หลังจากเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิ ด้วยเงินบริจาคของหลายๆ แห่ง จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการสร้างวัด พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  http://www.watbaankamala.org/
  คลิกชม 1476   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 96.  วัดบ้านตะโคง [บุรีรัมย์]
  รวบรวมประวัติวัดบ้านตะโคง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน บทกลอน บทกวีเพื่อชีวิต งานสารบรรณ ภาพกิจกรรม ฯลฯ
  http://www.thakong.com/
  คลิกชม 2188   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 97.  วัดบ้านถนนกระสัง
  ชื่อวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สถานะของวัด แบบวิสุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต มีที่ดิน ๔๔ ไร่
  http://www.wattanonkrasang.com
  คลิกชม 1251   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 98.  วัดบ้านถนนกระสัง ต.โคกเหล็ก
  ชื่อวัดบ้านถนนกระสัง (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สถานะของวัด แบบวิสุงคามสีมา สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต มีที่ดิน ๔๔ ไร่
  http://www.wattanonkrasang.com
  คลิกชม 490   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 99.  วัดบ้านน้อยท่าทอง [พิษณุโลก]
  รวบรวมประวัติของวัดบ้านน้อยท่าทอง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้ง ประวัติของเจ้าอาวาส ตลอดจน ศาสนสถานที่สำคัญ กิจกรรมของทางวัด และภาพภูมิทัศน์บริเวณวัด ฯลฯ
  http://www.watbannoitatong.th.gs/
  คลิกชม 1452   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 100.  วัดบ้านปลาเดิด [สุรินทร์]
  รวบรวมประวัติของวัดบ้านปลาเดิด ต.ระเวียง อ.โนนณารายณ์ จ.สุรินทร์ รวมทั้ง บทความธรรมะ พุทธวินัย นิทานธรรมะ แหล่อีสาน รวมเสียงธรรมเทศนาจากหลายพระอาจารย์ชื่อดัง มีโปรแกรมให้ดาวโหลด ห้องสนทนาธรรม ถามตอบธรรม ฯลฯ
  http://www.watpladeard.org/index.php
  คลิกชม 4563   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


จำนวนเว็บทั้งหมด: 307

<< < 1/4 | 2 | 3 | 4 | > >>

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

Powered by CNCat 2.1
© 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
 
 
  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

ขึ้นบน