วันเวลาปัจจุบัน 29 ก.พ. 2020, 07:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 65 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: Dhamma Practice by Phra Arjan Prasoert Thanangkaro

 หัวข้อกระทู้: Re: Dhamma Practice by Phra Arjan Prasoert Thanangkaro
เมื่อ: 17 ก.พ. 2020, 10:50 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1490


7.Guidance for the Closing Ceremony Dhamma greetings to all practitioners. Today is the last day of our 7 day/6 night course. I have seen that everyone have shown their commitment to really practice vipassana, to really learn dhamma. I am glad that all the practitioners have shown their dedication....

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เกร็ดความรู้หัวข้อที่1-8 ธรรมปฏิบัติ (ท่านแม่ครูนราวรรณ)

เมื่อ: 17 ก.พ. 2020, 10:48 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1556


เกร็ดความรู้ หัวข้อที่ 6 โดย ท่านแม่ครูนราวรรณ กุลธรชุติภาส 1. เห็นอาการเกิดดับ ไม่ต้องใสใจว่าอะไรเกิด อะไรดับ เพราะการรู้ว่าอะไรเกิด อะไรดับ ยังจัดว่าอยู่ใกล้อุปาทาน 2. ในความว่างให้ดูอาการเกิดดับของนาม ไม่ต้องหาอารมณ์ 3. มีหลายๆอารมณ์เกิดขึ้น ให้เอาสติจับที่ความรู้สึก สติจะเลือกอารมณ์เอง 4. เห็นอ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดับตัวตน ค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร

เมื่อ: 17 ก.พ. 2020, 10:39 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 1897


สภาพจิต บรรยายธรรม ณ สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คำว่า “สภาพจิต” กับ “ตัวจิต” “สภาพจิต” คือ ผลของการปฏิบัติของเราที่เกิดขึ้นมา ก็คือสภาพจิตใจนั่นเอง พูดง่าย ๆ คือสภาพจิตใจเราเป็นอย่างไร สมมติ สภาพจิตใจเรารู้สึกสบาย รู้สึกเบา อันนั้นลักษณะของสภาพจิต แต่ตัวจิตตัวหนึ่งก็ค...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: Dhamma Practice by Phra Arjan Prasoert Thanangkaro

 หัวข้อกระทู้: Re: Dhamma Practice by Phra Arjan Prasoert Thanangkaro
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2019, 10:54 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1490


6.Using Dhamma Essence to Guide Our Lives Dhamma greetings to all practitioners. Today there seems to be fewer queries. As questions are fewer, so will the words. I will provide some dhamma lecture. As I was walking here, I was thinking what I could relate to practitioners as you all appear to be p...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เกร็ดความรู้หัวข้อที่1-8 ธรรมปฏิบัติ (ท่านแม่ครูนราวรรณ)

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2019, 10:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1556


เกร็ดความรู้ หัวข้อที่ 5 โดย ท่านแม่ครูนราวรรณ กุลธรชุติภาส 1. เข้าไม่ถึงสภาวธรรม ไม่เรียกว่ามีธรรมเป็นที่อยู่ 2. สภาวธรรมเคลื่อนไหว สติจะต้องอยู่ห่างจากอาการ เมื่อสติมีกำลังมากขึ้น ให้เอา สติไปจับที่อาการ 3. บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป ลบล้างกันไม่ได้ 4. การขออโหสิยังรวมไปถึง การให้สัญญากับใจตนเองว่า จะ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดับตัวตน ค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2019, 10:35 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 1897


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph_2___169.jpg :b42: หลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร ธรรมบรรยาย ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ ๔) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิปัสสนากรรมฐานนั้นเน้นอะไร วิปัสสนากรรมฐานเน้นการกำหนดรู้ถึงอาการ...

 บอร์ด: สถานที่ปฏิบัติธรรม   หัวข้อ: 15. ตรัง

 หัวข้อกระทู้: Re: 15. ตรัง
เมื่อ: 14 มี.ค. 2019, 15:03 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 7307


sssboun เขียน:
:b8:

อนุโมทนา สาธุ ด้วยครับ

มุ่งสู่ธรรมนำความสุขมาให้

:b8:

สาธุ ขอบคุณ เช่นกันครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บบอร์ดนี้ ที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

 บอร์ด: สถานที่ปฏิบัติธรรม   หัวข้อ: 15. ตรัง

 หัวข้อกระทู้: Re: 15. ตรัง
เมื่อ: 07 ม.ค. 2019, 10:06 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 7307


http://www.youtube.com/watch?v=QvdDfEJzC0Y โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จ.ตรัง เมตตาบรรยายธรรมะ เพื่อสอนการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ปัจจุบัน พระอาจารย์ได้เมตตาบรรยายธรรมะนอกสถานที่ ดังนี้ - ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เรือนพฤกษา นนท...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ดับตัวตนค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร

เมื่อ: 02 พ.ย. 2018, 08:38 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1669


ทำบุญ ได้บุญ ทำปัญญา ได้ปัญญา ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ก็จะหลุดพ้น
Making merits, receive merits;
Cultivating wisdom, receive wisdom;
Practicing dhamma for relinquishment, attain relinquishment.

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ดับตัวตนค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร

เมื่อ: 12 ต.ค. 2018, 10:01 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1669


เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้ว รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นของว่างเปล่า ควรหรือที่จะเข้าไปยึดว่าขันธ์ห้าเป็นของเรา? เราพิจารณาเพื่อไม่ให้ยึดติดในอารมณ์ต่างๆ สภาวะต่างๆ ไม่มีอะไรเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป จิตจะคลายจากอุปาทาน ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไป Once we have the Right Understanding - knowing that the fi...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: “แม่ครูนราวรรณ กุลธรชุติภาส” สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

เมื่อ: 09 ต.ค. 2018, 10:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3359


รู้อยู่ในความว่างจะเห็นว่าใจรู้กับความว่างแยกเป็นคนละส่วน ถ้าเข้าถึงบรรยากาศของความว่าง ใจรู้กับความว่างเป็นส่วนเดียวกัน ให้ใช้บรรยากาศของความว่างรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ
มิติธรรม ท่านแม่ครูนราวรรณ กุลธรชุติภาส

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: “พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร” สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

เมื่อ: 09 ต.ค. 2018, 10:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3378


ทำบุญ ได้บุญ ทำปัญญา ได้ปัญญา ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ก็จะหลุดพ้น
โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานงฺกโร พระวิปัสสนาจารย์แห่งสำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จังหวัดตรังMaking merits, receive merits;

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ดับตัวตนค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร

เมื่อ: 08 ต.ค. 2018, 16:39 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1669


การที่เรามีบรรยากาศรองรับ ใช้บ่อย ๆ ทำบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความว่าง ความโล่ง ความเบา ความสงบ ความนิ่มนวล ความอ่อนโยน ความสว่าง อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือมีทุกอย่างก็ได้ ถ้ามีทุกอย่างได้ก็ดี จะได้อยู่แบบมีความสุข เป็นรสชาติที่กลมกล่อม จะรู้สึกมั่นคง สบาย If we have the ambience to the support...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ดับตัวตนค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร

เมื่อ: 05 ต.ค. 2018, 14:56 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1669


“พอใจที่จะทำ” และบอกตัวเองเสมอว่า “เราต้องทำ” พอใจที่จะมีสติ
We must be contented to do, we must continually tell ourselves to do (practice dhamma).
Be contented to have the awareness.

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ดับตัวตนค้นธรรม โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร

เมื่อ: 01 ต.ค. 2018, 11:02 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1669


ทำอย่างไรให้ความผ่องใสของจิตตั้งอยู่ได้ตลอดไปจนเป็นธรรมชาติ? ต้องอาศัยความเพียรในการกำหนดรู้ เจริญธรรมอันนั้นให้ต่อเนื่อง เพื่อมิให้จิตเศร้าหมอง รู้อยู่กับปัจจุบันให้มาก What can we do to maintain the clarity of the mind until it becomes a natural condition? It takes a lot of dedication to contempl...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 5 [ พบ 65 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร