วันเวลาปัจจุบัน 12 เม.ย. 2021, 10:03  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 14 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพสังคหนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: แผนภาพสังคหนัย
เมื่อ: 06 ก.พ. 2017, 14:21 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1894


มีความรู้สึกว่าเรื่องสังคหนัยนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้แผนภาพ จึงทำเป็นลักษณะสัญลักษณ์ขึ้นมา โดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะสากล เผื่อจะได้นำไปใช้ในการอธิบายกับคนต่างประเทศ .................................................................. มอบเป็นธรรมทาน ภาพขนาดจริง https://goo.gl/photos/rDwo4im23fvRSV6g...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แสดงสัมปโยคนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: แสดงสัมปโยคนัย
เมื่อ: 10 ม.ค. 2017, 14:46 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5358


ขอเพิ่มเติมด้วยอีกหนึ่งแผนภาพ เนื่องจาก เมื่อใช้แผนภาพแล้ว เวลาจะพูดว่าประกอบในจิตดวงใดบ้าง ก็ต้องมานั่งนึกอีกทีว่าต้องพูดว่าอย่างไรจึงจะสะดวก ก็เลยทำแผนภาพนี้ขึ้นมา .............................................................................. มอบเป็นธรรมทาน ภาพเท่าขนาดจริง https://goo.gl/photos/rD...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แสดงสัมปโยคนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: แสดงสัมปโยคนัย
เมื่อ: 10 ม.ค. 2017, 14:32 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5358


ขอเสริมด้วยแผนภาพสรุปนะครับ
......................................
มอบเป็นธรรมทาน
ภาพเท่าขนาดจริง
https://goo.gl/photos/rDwo4im23fvRSV6g7
............................................................................
มีส่วนใดผิดแจ้งด้วยนะครับ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สมุฏฐานของรูป

 หัวข้อกระทู้: Re: สมุฏฐานของรูป
เมื่อ: 10 ม.ค. 2017, 14:21 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 2412


ขอเสริมด้วยแผนภาพจิตตชรูปนะครับ (จะได้ไม่ต้องตั้งกระทู้ใหม่เดี๋ยวจะทำให้ผู้เข้าเว็บสับสน) ............................................................. มีส่วนเพิ่มเติม จากข้อสังเกตุส่วนตัว คือ ๑.ที่ว่า มหัคคตกุศลจิต ๙, มหัคคตกริยาจิต ๙,อภิญญาจิต ๒ และ โลกุตตรจิต ๘ เป็นจิตที่สนับสนุนให้เกิดรูปในอิริย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: รูปปวัตติกมนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: รูปปวัตติกมนัย
เมื่อ: 20 ธ.ค. 2016, 15:47 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2666


ขอเสริมนะครับ ...................... เป็นแผนภาพแค่บางส่วนนะครับ เพราะเรื่องนี้เนื้อหาเยอะมาก สำหรับแผนภาพนี้ไม่ได้แสดงเป็น แผนภาพรูป ๒๘ นะครับ เพราะจำกัดด้วยเนื้อกระดาษ ....................................................................... มีส่วนใดผิดแจ้วด้วยนะครับ ................................ ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพตทุภยมิสสกนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: แผนภาพตทุภยมิสสกนัย
เมื่อ: 20 ธ.ค. 2016, 15:23 

ตอบกลับ: 45
แสดง: 6477


สาธุครับ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ ........................................... ตามความคิดเห็นของผม การศึกษา ศาสตร์ใดก็ตาม การใช้ตัวอักษร เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุด เพราะโดยส่วนใหญ่บุคคลก็สามารถอ่านอักษรนั้นๆ ออก แต่มีข้อจำกัด คือ แม้อ่านออก แต่อาจแปลความหมายไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้ และ สำหรับศาส...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพเภทนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: แผนภาพเภทนัย
เมื่อ: 20 ธ.ค. 2016, 14:53 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3016


สาธุ ครับ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พระพิธีธรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: พระพิธีธรรม
เมื่อ: 11 พ.ย. 2016, 14:13 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2353


ผมมีข้อสงสัยตรงพระวิภังค์ ว่า ในพระไตรปิฏกบาลีฉบับสยามรัฐ ปกรูปช้าง (สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ พ.ศ.๒๕๓๘) เล่มที่ ๒๕ อภิธมฺมปิฏเก วิภงฺโค หน้า ๑ ข้อ ๒ ปรากฏพิมพ์ว่า ... ยํ ทูเร สนฺติเก วา ... คือ ไม่มีคำว่า "วา" ระหว่าง ทูเร กับ สันติเก แต่ตามหนังสือมนต์พิธีเล่มสีเหลืองนั้นมีคำว่า"วา" ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: หมวดที่ ๒ รูปวิภาคนัย

 หัวข้อกระทู้: Re: หมวดที่ ๒ รูปวิภาคนัย
เมื่อ: 25 ต.ค. 2016, 15:18 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 8392


ขอเสริมด้วยแผนภาพแบบสรุปนะครับ จะได้ไม่ต้องไปตั้งกระทู้ใหม่ ............................................. จัดไปจัดมาก็มาได้ดังรูปที่แสดง มอบเป็นธรรมทาน ภาพเท่าขนาดจริง https://goo.gl/photos/QhXJNqdyX3c8dpMMA ........................................................................... มีส่วนใดผิดโปรดแ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพตทุภยมิสสกนัย

 หัวข้อกระทู้: แผนภาพตทุภยมิสสกนัย
เมื่อ: 14 ก.ย. 2016, 14:30 

ตอบกลับ: 45
แสดง: 6477


พยายามทำแผนภาพตทุภยมิสสกนัยให้อยู่ในกระดาษ A4 แผ่นเดียว ............................................................................ ตอนแรกว่าจะแจกแจงทุกเจตสิกก็เกินหนึ่งหน้ากระดาษ และจะทำให้ผู้ศึกษาเกิดความลำคาญตรงสัพพจิตตสาธารณเจตสิกว่าจะแจกแจงมาทำไม ..................................................

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพสังคหนัย

 หัวข้อกระทู้: แผนภาพสังคหนัย
เมื่อ: 12 ก.ค. 2016, 14:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1894


ในเน็ตมีแต่ไม่ได้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ลองพยายามใส่ภาพเจตสิกให้ครบแต่มีขนาดเกิน ๑ แผ่น เลยต้องตัดเอาเฉพาะเจตสิกที่ประกอบ จึงได้ดังภาพที่แสดง ............................................................... มีส่วนผิดพลาด บกพร่องประการใด ขอได้โปรดเขียนบอกชี้แจกด้วย เพื่อจะได้แก้ไขเป็นลำดับต่อไป .............

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพเภทนัย

 หัวข้อกระทู้: แผนภาพเภทนัย
เมื่อ: 06 พ.ค. 2016, 21:57 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3016


แผนภาพเภทนัยในอินเตอร์เน็ตมีอยู่หลายแบบ แต่ไม่มีแบบที่เป็นกระดาษ A4 แนวนอน ..................................................... จึงทำมาเพื่อเป็นอีกแบบให้เลือก (จะทำให้เข้าคู่กับแผนภาพสัมปโยคนัย) ............................................. นอบให้เป็นธรรมทาน ภาพเท่าขนาดจริง https://goo.gl/photos/2v...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: แผนภาพจิต

 หัวข้อกระทู้: แผนภาพจิต
เมื่อ: 03 เม.ย. 2016, 21:45 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1182


ขอแนะนำตัวด้วยแผนภาพจิต ให้เพื่อนสมาชิกได้ติชม
เป็นแผนภาพที่ทางห้องเรียนขอให้ทำขึ้น
มอบเป็นธรรมทาน
ภาพเท่าขนาดจริง โหลดได้ที่
https://goo.gl/photos/2vciSWoB8XZb9bUP6
การโหลด คือ คลิ๊กรูปหนึ่งครั้งให้ขยายใหญ่ขึ้นแล้ว
กด จุด ๓ จุด แนวตั้งที่อยู่ขวามือสุด แล้วกด download

 บอร์ด: แนะนำวิธีใช้บอร์ด   หัวข้อ: วิธีการใส่รูปประจำตัว

เมื่อ: 30 มี.ค. 2016, 20:18 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 7838


ขอขอบคุณนะครับ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ พบ 14 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร