วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2023, 14:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 68 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงปู่ บุดดันดะ อูเตชะนียะ ชาวพม่า

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 14:58 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3765


แผนภูมิแสดงพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน ด้านบนเป็นแผนภูมิพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานที่สำคัญที่ผ่านมาในประเทศพม่า ซึ่งพระอาจารย์เลดีสยาดอ ท่านมีลูกศิษย์คือ ท่านอู บะขิ่น ซึ่งเป็นฆราวาส (อู แปลว่านาย เป็นข้าราชการตวจสอบเงินแผ่นดิน) และท่านสะยาเตะ โดยท่านอู บะขิ่น สอนกรรมฐานให้ท่านอาจารย์โคเอนก้า ส่ว...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงปู่ บุดดันดะ อูเตชะนียะ ชาวพม่า

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 14:55 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3765


ชื่อเต็มของท่านคือ บุดดันดะ อูเตชะนียะ ซึ่งคนทั่วไปมักนิยมเรียกท่านว่า หลวงปู่อูเตชะนียะ ท่านเกิดในตระกูลชาวพุทธ อาชีพทำนา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2459 บิดาชื่อ อูเชวยี มารดาชื่อ ดอตินไมย บิดาของท่านถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุได้ 9 ปี ชื่อเดิมของท่านคือ หม่องตวิ่น ถิ่นกำเนิดคือ บ้านยวากะเล เมือง...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ขันธ์ห้าเป็นภาระหนัก (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2012


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1238553546.jpg_803.jpg ขันธ์ห้าเป็นภาระหนัก พระธรรมเทศนา ของ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม) วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ พวกเราทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์ อยากได้ความสุข แต่ก็เนื่องจากภพชาติที่เราเกิดขึ้นมา จิตที่ก่อเกิดมีกิเลสอาสวะ เมื่อเกิดขึ้...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ขันธ์ห้าเป็นภาระหนัก (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:56 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2012


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มารกระซิบ (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:53 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1992


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1358667304.jpg_263.jpg มารกระซิบ พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๒ ตามสบายนะ...ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรสู่ฟัง...เรื่องธรรมะทุกรูปนามก็มีอยู่แล้ว แต่เราไม่ฉลาดที่จะนำธรรมมาประดับกายวาจาใจของตัว เนื่องจากไม่ฉลาด ภพชาติของเราจึงยืดเย...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มารกระซิบ (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:51 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1992


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: อบรมวันเข้าพรรษา (พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:47 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1977


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1614752752.jpg_260.jpg อบรมวันเข้าพรรษา โดย พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ :b50: :b47: :b50: ในวันเข้าพรรษานี้ ตามวัดตามวาครูบาอาจารย์ ตามประเพณีครูบาอาจารย์ เคยว่าธรรมะ คารวะซึ่งกันและกันเป็นประเพณี ใกล้จะเข้าพรรษาท่านก็ตักเตือนให้พวกสามเณรนักบวช...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ทุกขสัจจ์ (พระอาจารย์ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:47 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2169


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1264209126.jpg_122.jpg ทุกขสัจจ์ พระอาจารย์ขาว อนาลโย :b44: :b44: ร่างกายที่อาศัยอยู่นี่ก็ดี มันเป็นของสำหรับโลก เหมือนกันทุกคนน่ะแหละ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของใคร ก็แม่นร่างกายนี่แหละ หมดก้อนเท่านี้เป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้ยึดถือ นั่นแหละอัสส...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: อบรมวันเข้าพรรษา (พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1977


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ทุกขสัจจ์ (พระอาจารย์ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 05 ก.พ. 2021, 12:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2169


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ศีล (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 27 พ.ย. 2019, 19:55 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2496


http://www.dhammajak.net/board/files/_155_602.jpg :b49: :b50: นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย) :b49: :b50: นั่งแถวที่ ๒ จากซ้าย : พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ), พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต), พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ” วัดพระงามศรีมงคล

เมื่อ: 27 พ.ย. 2019, 19:55 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 5224


http://www.dhammajak.net/board/files/___75_161.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_11_129.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_8_135.jpg :b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ :b49: :b50: ...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: มรณกรรมฐาน (พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 27 พ.ย. 2019, 19:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2350


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1259055649.jpg_512.jpg มรณกรรมฐาน พระธรรมเทศนา ของ พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร) ณ บัดนี้เป็นต้นไป ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชา ทำความเพียรเพื่อละกิเลสราคะ ละกิเลสโทสะ ละกิเลสโมหะ ให้หมดสิ้นไปในจิตใจของเราทั้งหลายทุกๆ คน ฉะนั้นการนั่...

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ศีล (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:27 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2496


http://www.dhammajak.net/board/files/_6_138.jpg ศีล พระธรรมเทศนา ของ พระครูสีลขันธ์สังวร (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ) :b44: :b44: ต่อไปนี้เป็นเนื้อความใน ธรรมมัตถาธิบาย ขยายความว่า ศีล ตามคัมภีร์ต่างๆ กล่าวคือ ในคัมภีร์มงคลทีปนีว่า จตุตถปาริสุทธิศีล นั้น ได้แก่ ศีลอันบริสุทธิ์ ๔ ประการของภิกษุ...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ศีล (หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2019, 11:27 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3032


http://www.dhammajak.net/board/files/_6_138.jpg ศีล พระธรรมเทศนา ของ พระครูสีลขันธ์สังวร (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ) :b44: :b44: ต่อไปนี้เป็นเนื้อความใน ธรรมมัตถาธิบาย ขยายความว่า ศีล ตามคัมภีร์ต่างๆ กล่าวคือ ในคัมภีร์มงคลทีปนีว่า จตุตถปาริสุทธิศีล นั้น ได้แก่ ศีลอันบริสุทธิ์ ๔ ประการของภิกษุ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 5 [ พบ 68 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร