วันเวลาปัจจุบัน 15 ส.ค. 2020, 15:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 527 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กลอนดอกสร้อย ... เสียงรำพึงในวัฏฏสงสาร

เมื่อ: 01 ก.พ. 2012, 16:33 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5289


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b48: ๐ พลาด เอย พลาดพลั้ง ขาดสิ่งรั้ง ยั้งใจ ให้สู่ชั่ว เพราะธุลี ในนัยน์ตา พาเมามัว ช่า...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กลอนดอกสร้อย ... เสียงรำพึงในวัฏฏสงสาร

เมื่อ: 29 ม.ค. 2012, 20:17 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5289


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: smiley ขอบคุณท่านเอรากอนค่ะ คิดถึงเจ้าค่ะ มัวไปร่ายรำเพลงกระบี่ในเฟสน่ะค่ะ แต่คิดถึงท่านเ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กลอนดอกสร้อย ... เสียงรำพึงในวัฏฏสงสาร

เมื่อ: 28 ม.ค. 2012, 11:12 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5289


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b48: ต้องขึ้นมา อยู่เหนือเวลา เหนือประมาท ก็จะเห็น ความพลั้งพลาด เหนือวิสัย น้อมพุทธคุณ ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กลอนดอกสร้อย ... เสียงรำพึงในวัฏฏสงสาร

เมื่อ: 28 ม.ค. 2012, 09:51 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5289


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b48: กาล เอ๋ย กาลเวลา ไปข้างหน้า มิย้อนกลับ ลับเลยหาย จะสุข ทุกข์ เศร้า ดีใจ ไม่เคยคลาย ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กลอนดอกสร้อย ... เสียงรำพึงในวัฏฏสงสาร

เมื่อ: 28 ม.ค. 2012, 09:48 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5289


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b48: วัง เอ๋ย วังเวง หง่างเหง่ง เสียงระฆัง ดังขับขาน ตะวันลับ ขอบฟ้า มาเนิ่นนาน หลายกัปก...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ประดุจ .... ขอนไม้ที่ลอยน้ำ

เมื่อ: 26 ก.ย. 2011, 18:44 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4409


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: สวัสดีเจ้าค่ะ ท่าน eragon_joe :b48: แม้ไม่มี คำใด มากล่าวถ้อย แม้ไม่มี อักษรร้อย เป็นภาษา...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กาม .. กระดูกเปื้อนเลือด

เมื่อ: 26 ก.ย. 2011, 18:43 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3829


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: สวัสดีเจ้าค่ะ ท่าน eragon_joe :b48: แม้ไม่มี คำใด มากล่าวถ้อย แม้ไม่มี อักษรร้อย เป็นภาษา...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ชนผู้ประมาท

 หัวข้อกระทู้: Re: ชนผู้ประมาท
เมื่อ: 26 ก.ย. 2011, 18:42 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5508


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: สวัสดีเจ้าค่ะ ท่าน eragon_joe :b48: แม้ไม่มี คำใด มากล่าวถ้อย แม้ไม่มี อักษรร้อย เป็นภาษา...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ประดุจ .... ขอนไม้ที่ลอยน้ำ

เมื่อ: 25 ก.ย. 2011, 19:56 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4409


เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝั่งนี้ได้แก่อะไร ฝั่งโน้นได้แก่อะไร การจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไร การเกยบนบกได้แก่อะไร มนุษย์ผู้จับคืออะไร อมนุษย์ผู้จับคืออะไร เกลียวน้ำวนๆ ไว้คืออะไร ความเป็นของเน่าในภายใน คืออะไร พระผู้มีพระภาคตรัส...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กาม .. กระดูกเปื้อนเลือด

เมื่อ: 25 ก.ย. 2011, 19:50 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3829


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กาม .. กระดูกเปื้อนเลือด

เมื่อ: 20 ก.ย. 2011, 11:19 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3829


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนสุนัข อันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแล้ว พึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้เ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ชนผู้ประมาท

 หัวข้อกระทู้: Re: ชนผู้ประมาท
เมื่อ: 20 ก.ย. 2011, 11:12 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5508


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: กราบขอบพระคุณ ในความเมตตาเจ้าค่ะ ท่านจางบางลางเลือน :b48: ความรู้สึก รับได้ ในเมตตา ที่ส่...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ชนผู้ประมาท

 หัวข้อกระทู้: Re: ชนผู้ประมาท
เมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 10:40 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5508


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b48: มวลมนุษย์ผู้เคล้า ... กามา ทาสกิเลสและตัณหา ... ซ่านร้อน น้อยนักจักวิ่งหา ............

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กาม .. กระดูกเปื้อนเลือด

เมื่อ: 18 ก.ย. 2011, 00:17 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3829


http://www.dhammathai.org/kaveedhamma/data/imagefiles/R2358-3.gif :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: :b41: :b48: ๐ สุนัขเพลีย แลความหิว ครอบงำจิต หมายสะกิด เศษกระดูก นำผูกไฉน นายโคฆาต โยนกระดูก เปื้อนเล...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ประดุจ .... ขอนไม้ที่ลอยน้ำ

เมื่อ: 17 ก.ย. 2011, 23:54 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4409


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าท่อนไม้ จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้ หรือฝั่งโน้น จักไม่จมเสียในท่ามกลาง จักไม่เกยบก ไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ ไม่ถูกน้ำวนๆ ไว้ จักไม่เน่าในภายใน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 36 [ พบ 527 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร