วันเวลาปัจจุบัน 02 มิ.ย. 2023, 15:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 118 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ๒๖ อย่างที่เลิกยึดติด....แล้วชีวิตจะดีขึ้น!!!

เมื่อ: 03 ม.ค. 2023, 23:38 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3439


อยากมีความสุข ต้องปล่อยวาง

สาธุในธรรม tongue tongue tongue

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: โรคใหม่สำหรับคนชอบ Chat !

เมื่อ: 03 ม.ค. 2023, 23:31 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2599


เราควรเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และปลอดภัยให้มากที่สุด

tongue tongue tongue

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมจักษุ : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:47 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3638


cry ผู้ใดเห็นธรรม ผู้เห็นเรา ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม cry

:b49: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อดทนได้ก็มีความสุข : หนังสือพระอานนท์พระพุทธอนุชา

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2562


tongue มงคล ที่ ๒๗ มีความอดทน tongue หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็ก ๆ แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด คนเราแม้กำลังทรัพย์ กำลังความรู้ ความสามารถจะยังน้อย แต่ถ้ามีความอดทนแล้ว ย่อมสามารถฝึกฝนตนเอง ให้ประสพความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น :b42: :b42: :b42: onion กราบอนุโมทนาบุญ พุ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:33 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1673


onion การมีมิตรดี มิตรผู้แนะประโยชน์ ย่อมนำความสุขความเจริญรุ่งเรือง onion

:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ดูเขา เห็นเรา : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:23 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2544


:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: การเปรียบเทียบ บาป กับ บุญ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:16 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 4798


Onion_no กุศลกรรมนำไปสู่สุคติ :b42: :b42: :b42: อกุศลกรรมนำไปสู่ทุคติ Onion_no

:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระมหาวีระ ถาวโร)   หัวข้อ: การเปรียบเทียบบาปกับบุญ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:16 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1971


Onion_no กุศลกรรมนำไปสู่สุคติ :b42: :b42: :b42: อกุศลกรรมนำไปสู่ทุคติ Onion_no

:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ลักษณะของคนมีบุญมาก : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:07 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 5295


tongue บุญมากบรรลุธรรมง่าย tongue

:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: ลักษณะของคนมีบุญมาก : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:07 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1086


tongue บุญมากบรรลุธรรมง่าย tongue

:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ชื่อนั้นสำคัญไฉน

 หัวข้อกระทู้: Re: ชื่อนั้นสำคัญไฉน
เมื่อ: 07 ก.ค. 2014, 23:00 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2212


rolleyes ถ้าเรามี ชื่อที่ดี ดีในที่นี้คือเป็นชื่อที่ ฟังแล้วไพเราะ มีความโดดเด่น เมื่อเอ่ยชื่อนึกหน้าได้ทันที และที่สำคัญจะต้องเป็นมงคล มีพลังในการเสริมชะตาชีวิต ไม่ใช่ไพเราะแต่มีดาวให้โทษแก่ชีวิต อันนี้ไม่จัดว่าดี นั้นคือ ชื่อที่ดีนั้น จะต้องมีความโดดเด่น ไพเราะ และที่สำคัญที่สุด จะต้องเสริมชะตาชีว...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: มัชฌิมาปฏิปทา

 หัวข้อกระทู้: Re: มัชฌิมาปฏิปทา
เมื่อ: 18 ม.ค. 2014, 10:59 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5047


:b42: ดูก่อนนายคามณี ก็ข้อปฏิบัติสายกลางอันพระตถาคตตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว กระทำให้เกิดจักษุ กระทำให้เกิดญาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานนั้นเป็นไฉน คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล คือ ความเห็นที่ถูกต้อง เป็นต้น ดูก่อนนายคามณี ข้อปฏิบัติสายกลางนี้แล อ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ป่าช้ามี..ที่ตัวเรา

 หัวข้อกระทู้: Re: ป่าช้ามี..ที่ตัวเรา
เมื่อ: 18 ม.ค. 2014, 10:48 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 5409


:b8: ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในบุคคลผู้เปรียบด้วยป่าช้า ๕ ประการนี้ ฉันนั้น เหมือนกัน ๕ ประการ เป็นไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาด ด้วยวจีกรรมอันไม่สะอาด ด้วยมโนกรรมอันไม่สะอาด เรากล่าวข้อนี้เพราะเขาเป็นผู้ไม่สะอาด ป่าช้านั้นเป็นที่ไม่สะอาด แม้ฉันใด เรากล่าวบุคคลนี้เปรียบฉันน...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: กวีคลายร้อน

 หัวข้อกระทู้: Re: กวีคลายร้อน
เมื่อ: 18 ม.ค. 2014, 10:37 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 5161


:b20: อยู่ด้วยการให้ อย่าอยู่ด้วยการคิดจะเอา :b4:

:b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ สาธุอนุโมทามิ tongue tongue tongue Kiss

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: บทปลงสังขาร

 หัวข้อกระทู้: Re: บทปลงสังขาร
เมื่อ: 18 ม.ค. 2014, 10:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 5076


onion onion onion

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ):b42: กราบอนุโมทนาบุญ พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ tongue tongue tongue Kiss
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 8 [ พบ 118 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร