วันเวลาปัจจุบัน 02 เม.ย. 2023, 00:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2322 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความผูกพัน คือกรรมทางใจ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 237


. "ความผูกพัน คือกรรมทางใจ" " .. "กรรมที่อาจทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่ง หรือทำสัตว์ในชาติหนึ่งให้กลับเป็นมนุษย์ในอีกชาติหนึ่ง" มีผู้เขียนบ้างเล่าบ้างไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องที่มีปรากฏในพุทธกาล " จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพึงไม่ปร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำนองคลองธรรม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 31 มี.ค. 2023, 05:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 407


. "ทำนองคลองธรรม" " .. ขอให้ลูกหลานทุกคนรู้จักคำว่า "ทำนองคลองธรรม" ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม ทรงตรัสไว้ ๑๐ ข้อ คือ .. ๑. "ทานที่ให้แล้วมีผลจริง" เราควรหมั่นให้ทาน เสียสละ ๒. "การบูชามีผลจริง" เราควรบูชา รำลึกถึงผู้ที่มีพระคุณ ๓. "การเคารพ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ถึงไตรสรณคมน์แล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก" (หลวงปู่หล้า)

เมื่อ: 30 มี.ค. 2023, 05:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 560


. "ถึงไตรสรณคมน์แล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก" " .. การเกิดในศาสนาพุทธนั้น "เมื่อเราได้ถึงไตรสรณคมน์แล้ว มันก็มีพืชไว้แล้วถึงแม้มีภพมีชาติอีก มันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนานั่นเอง" ไม่ต้องสงสัยเลยนา การเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรและพรหมมีทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ก็จริงอยู่แล้ว "แต่เมื...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บุญและบาปใจมันถึงก่อน" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2023, 06:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 585


. "บุญและบาปใจมันถึงก่อน" กรรมมันไม่ได้อยู่ถึงฟ้าอากาศ กรรมทั้งหลายที่เราว่าเป็นกรรมอย่างโน้นเป็นกรรมอย่างนี้ บาปอย่างโน้นบาปอย่างนี้ บาปอะไรมีที่โน่นที่นี่ ในป่าในดง ภูเขาเหล่ากอไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรม "มันเป็นจากดวงใจของเรา" ท่านจึงว่ากายกรรม "วจีกรรมมโนกรรมเป็นของเรา" ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 28 มี.ค. 2023, 05:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 608


. "บางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดี" " .. "อันความดีและความชั่วนี้ มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกัน" เมื่อเป็นความดีจริง ถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่ว ก็ไม่อาจทำได้ คงเป็นความดีอยู่นั้นเอง แม้ความชั่วก็เหมือนกัน "เมื่อเป็นความชั่วจริง ก็คงเป็นความชั่วอยู่นั้นเอง" ไม่ม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กรรมชั่วละได้ด้วยกุศล" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 27 มี.ค. 2023, 06:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 646


.
"กรรมชั่วละได้ด้วยกุศล"

" .. กรรมชั่วที่บุคคลใดทำไว้แล้ว
ย่อมละได้ด้วยกุศล

บุคคลนั้นย่อมส่องโลกให้สว่าง
เหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอก .. "


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เมื่อจิตวางอารมณ์" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อ: 26 มี.ค. 2023, 05:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 656


. "เมื่อจิตวางอารมณ์" .. ถ้านั่งเหนื่อย ท่านก็พักผ่อน "นอนกำหนดจิตอยู่อย่างนั้น ในทุกอิริยาบท" ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ก็ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่า "เรากำลังนั่งที่จะดูจิตของเรา" เราก็ตั้งสติดู เมื่อเราดูเห็นแล้ว "จิตนั้นเมื่อมันอยู่กับที่แล้ว มันวางอาร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เข้าใจว่าตนดีแล้ว นั่นคือมานะเกิด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 25 มี.ค. 2023, 05:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 682


. "เข้าใจว่าตนดีแล้ว นั่นคือมานะเกิด" " .. "ผู้ใดเข้าใจว่าตนดีแล้ว นั่น ยังไม่ทันดี ถ้าหากเข้าใจว่าดีแล้ว คนนั้นเรียกว่ามานะเกิดขึ้นแล้ว" อย่างพระสารีบุตรเทศน์ให้ พระโมคคัลลานะ ท่านบอกว่า "ท่านถือว่าท่านมีฤทธิ์เดชมีปฏิหาริย์ อันนั้นเรียกว่า มานะ" คือเกิดบรรลุวิเศษว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 24 มี.ค. 2023, 05:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 534


. "เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม" " .. เราเกิดมาทุกคนนี้ " เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม" ตกแต่งมาแล้วพร้อมมูลทุกคน "ไม่มีใครจะเอาไปเพิ่มให้ใครได้" เรียกว่าพอเหมาะพอดีกับกรรมของตัวเองที่สร้างมาด้วยกันทุกคน เพราะฉะนั้นจงให้เห็นใจซึ่งกันและกัน ท่านแสดงไว้ว่า "กมฺมํ สตฺเต วิ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รู้ทันมัน มันก็ดับ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 23 มี.ค. 2023, 05:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 561


. "รู้ทันมัน มันก็ดับ" " .. เวลากิเลสมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ "รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ" ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ "ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ มันบ่ได้คุมมันแหละ" ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ "รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับ คิ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "พยาธิธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 22 มี.ค. 2023, 05:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 570


. "พยาธิธรรม" ".. แท้จริงการเจ็บป่วยนับว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิต อันใคร ๆ ไม่พึงปรารถนาก็ตาม "แต่มันก็เป็นพยาธิธรรม" ผู้ปฏิบัติธรรมและมุ่งในธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย จะเว้นธรรม ๔ ประการนี้เสียมิได้เลย คือ "ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม มรณธรรม" หากไม่มีธรรม ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ต้องละจากความเห็นผิดเสียก่อน" (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)

เมื่อ: 21 มี.ค. 2023, 05:14 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 582


. "ต้องละจากความเห็นผิดเสียก่อน" " .. "การให้ทานและการรักษาศีลภาวนานั้น ถ้าจะให้เกิดผลานิสงส์มาก" จะต้องละจากความเห็นที่ผิดให้เป็นถูกเสียก่อน เช่น "การนับถือภูตผีปีศาจ ตลอดจนเทวดาและนางไม้เป็นสรณะ เป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้เหตุผล" .. " หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต :b8: ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทุกข์อย่างละเอียด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 20 มี.ค. 2023, 05:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 545


. "ทุกข์อย่างละเอียด" " .. มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุกข์ ต้องการแต่สุข "ความจริงสุขนั้นก็คือ ทุกข์อย่างละเอียดนั่นเอง" ส่วนทุกข์ก็คือ ทุกข์อย่างหยาบ พูดอย่างง่าย ๆ "สุขและทุกข์นี้ ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง" .. "ทางหัวมันเป็นทุกข์ ทางหางมันเป็นสุข" เพราะ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เจ้ากรรมนายเวร คือใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 19 มี.ค. 2023, 05:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 600


. "เจ้ากรรมนายเวร คือใจ" " .. จึงให้เข้าใจเสียว่า "เจ้ากรรมนายเวรคือใจ ตัวกรรมแม่นใจ" ดวงใจอันเดียว วิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรม แต่งกรรมเสียแล้ว ให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ ไม่เลิก เรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจ "แนะนำสั่งสอนใจ ทำใจของเราให้ผ่องแผ้ว" ว่าเอาย่อ ๆ นี่แหละ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "รวมอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 18 มี.ค. 2023, 05:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 614


.
"รวมอยู่ที่ใจ"

" .. อะไรในโลกนี้...มารวมอยู่ที่ใจ
ทุกข์ทั้งโลก-สุขทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจหมด
เวลาชำระได้แล้วเหลือแต่สุขล้วนๆ
"อยู่ที่ใจ"นั่นแหละ แสนสบายตรงนั้น
นอกนั้นไม่อะไรสบายล่ะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 155 [ พบ 2322 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร