วันเวลาปัจจุบัน 27 พ.ค. 2020, 22:14  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1356 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ความสงบนั้นมี ๒ อย่าง" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: วันนี้, 06:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 120


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%AA%D2%20%CA%D8%C0%D1%B7%E2%B7.jpg "ความสงบนั้นมี ๒ อย่าง" - สงบเรื่องสมาธิอันหนึ่ง - สงบเรื่องปัญญาอันหนึ่ง "สงบเรื่องสมาธินี่หลง" หลงมากๆ เลย สงบเรื่องสมาธินี่คือปราศจากอารมณ์ มันจึงสงบ ไม่มีอารมณ์มันก็สงบ &...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "จิตอยู่กับพุทโธแล้วไม่มีกลัว" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 187


. "จิตอยู่กับพุทโธแล้วไม่มีกลัว" " .. ครูบาอาจารย์ท่านภาวนา "ท่านเอาแต่พุทโธนะ" ไม่ให้จิตส่งออกภายนอก "ผีหลอกก็ไม่มี เสือก็ไม่มี เพราะจิตอยู่กับพุทโธนะ" ไม่มีอารมณ์มาปรุงแต่งไปต่างๆ นานาอีก ถึงมันจะมีเสียงร้องของสัตว์ที่น่ากลัวอย่างไรก็ตามถึงหูจะได้ยินเสียงต่างๆ &q...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ดับความโง่อันเดียว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2020, 06:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 188


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86543 . "ดับความโง่อันเดียว" " .. ท่านว่า "ให้ดับความโง่อันเดียวเทานั้น ผลดับหมด" เพราะธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ "ธรรมทั้งหลายคือ ดีก็ดีชั่วก็ดี ไหลมาแต่เหตุ คือความโง่" ความไมเข้าใจ "คิดว่าเป็นตัวเป็นตน&quo...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ตนเป็นที่รักยิ่งของตน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 157


. "ตนเป็นที่รักยิ่งของตน" " .. "ผู้ใดสามารถ รักษาจิตใจ รักษาวาจา รักษาการกระทำให้เป็นไปเพื่อไม่เป็นการให้ทุกข์ให้ร้อนแก่ผู้อื่นนั้น" ไม่เรียกว่าเป็นการทำเพื่อผู้อื่น ไม่เรียกว่าเป็นการถือผู้อื่นว่าเป็นที่รักของตน "แต่เป็นการทำเพื่อตนเอง เป็นการถือว่าตนเป็นที่รักของตนอย่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ธรรมชาติของจิตฝึกได้เสมอ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2020, 06:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 209


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=69694 "ธรรมชาติของจิตฝึกได้เสมอ" " .. "ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได้" เอามาใช้ประโยชน์ได้ เปรียบได้กับต้นไม้ในป่า ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมัน เราก็จะเอามันมาสร้างบ้านไม่ได้ จะเอามาทำแผ่นกระดานก็ไม่ได้ หรือทำอะไรอย่...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "สุขทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 06:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 149


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=72132 . "สุขทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว" " .. "ธรรมกับกิเลสอยู่ในหัวใจอันเดียวกัน" จึงสอนลงที่นี่ ไม่สอนที่ไหน ที่อื่นเราไม่สอน สอนลงที่นี่ เพราะสิ่งที่รับเหตุการณ์ทั้งดีและชั่ว สุขและทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว เพราะฉะนั้น &...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: "หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 21 พ.ค. 2020, 06:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 153


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=69881 . "หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า" " .. พระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบปฏิบัติประมวลลงในหลัก ๓ คือ - ทรงสอนให้ละความชั่วทั้งปวง - ทรงสอนให้บำเพ็ญความดีทุกอย่าง - และทรงสอนให้ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ระเบียบปฏิบัติที่ทรงประมวลลงใน ...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: "ภัยทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 20 พ.ค. 2020, 06:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 136


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=86403 . "ภัยทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัย" " .. "ภัยทั้งหลายมันเกิดจากมันมีเหตุมีปัจจัยมา" ไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เออ .. อัคคีภัย .. อุทกภัย .. โจรภัยต่าง ๆ หมู่นี้น่ะ .. "ถ้าบุคคลใดมีกรรมมีเวรมาแต่ชาติก่อนแล้ว มันก็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 19 พ.ค. 2020, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 265


. "ให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่" ถาม : ถ้าญาติถวายทานอุทิศให้ผู้ตาย แต่ผู้ตายมารับไม่ได้ "บุญที่ญาติอุทิศจะตกแก่ใครล่ะปู่" ตอบ : บุญจะไปตกแก่นักโทษในเรือนจำได้อย่างไร "ก็ต้องตกเป็นของผู้ทำอยู่โดยดีละซิ" เพราะบุญเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนมากเกินกว่าความคิดคาดคะเนด้นเด...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "สติเป็นเรื่องสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 18 พ.ค. 2020, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 219


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=84827 . "สติเป็นเรื่องสำคัญ" " .. "การปฏิบัติสติเป็นเรื่องสำคัญ" คนที่ไม่มีสติกิริยาใด ๆ ที่แสดงออกไม่น่าดู นักปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเกตสอดรู้จิตภายในตนไม่มีสติด้วยแล้ว ไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมา "ถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: "เพราะความรักความหลง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 17 พ.ค. 2020, 06:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 207


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__paragraph_1_417.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เข้ากราบนมัสการ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” และได้ฉันจังหันร่วมกัน ณ วัดถ้ำขาม ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ผจญฝูงหมาป่า" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 16 พ.ค. 2020, 06:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 259


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1589592632.jpg_115.jpg "ผจญฝูงหมาป่า" " .. วันหนี่งหลวงพ่อและคณะได้เดินทางมาถึงป่าชายเขาแห่งหนึ่ง เวลานั้นใกล้จะมืดเต็มทีแล้ว ก็เลยหาที่ปักกลด เวลาล่วงไปประมาณสามทุ่มเศษๆ "ได้มีหมาป่าฝูงหนึ่งวิ่งผ่านมา เมื่อพวกมันเหลือบมาเห็นท่านเข้า ต่าง...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจนี้เหมือนกับน้ำ" (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)

เมื่อ: 15 พ.ค. 2020, 06:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 251


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__119_176.jpg "ใจนี้เหมือนกับน้ำ" " .. "ใจนี้สามารถปรุงแต่งไปน้อมไปในทางที่ดีก็เป็นใจที่ดี" ถ้าปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ไม่ดีมาประกอบก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี "เหมือนกับน้ำที่ใสบริสุทธิ์เอาดินที่ไม่สะอาดมาใส่ก็จะกลายเป...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "ทำดีทำชั่วจิตนี้ก็ไม่ลืม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 14 พ.ค. 2020, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 308


. "ทำดีทำชั่วจิตนี้ก็ไม่ลืม" " .. "เจ้ากรรมนายเวร ก็คือดวงจิตของเรานี่แหละ" ผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้ สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้ พรหมโลกก็ดวงจิตอันนี้ ครั้นรู้จักแล้ว ก็ทำความเพียรต่อไปจนเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่ายในอัตภาพของตนที่เป็นมาหลายภพหลายชาติ "การเกิดเวียนไปเวียนมาก็...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: "ด้วยความรักแม่" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)

เมื่อ: 13 พ.ค. 2020, 06:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 228


"ด้วยความรักแม่" " .. สมุดบันทึกประวัติพระอาจารย์เจี๊ยะที่วัดเขาแก้วจารึกไว้ว่า ... "พระอาจารย์เจี๊ยะท่านไปรับใช้อุปัฏฐากหลวงปขาวแล้วเป็นเวลา ๒ ปี ท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดเขาแก้ว เนื่องด้วยอาการปวยเกี่ยวกับโรคในลำไส้ของโยมมารดาที่เป็นเรื้อรังมานานนั้น ทำให้อาการทรงกับทรุดเท่านั...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 91 [ พบ 1356 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร