วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ย. 2023, 12:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2564 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: วันนี้, 05:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 61


. "สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี" " .. คนเรามักจะเชื่อปรัมปราไปทั่ว "เชื่อพระอินทร์ พระพรหม พวกเจ้าแม่กวนอิมก็เอามาเชื่อกัน" ไม่ทราบว่า เป็นมาอย่างไร "เจ้าแม่กวนอิมนั้นสร้างบุญบารมีมายังไง นับถือกันค่อนประเทศ" เท่าที่ฟังอยู่ "รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมเต็มเลย" อันนี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 385


. "ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม" " .. "เมื่อจิตเป็นกุศล จิตมันว่างหมด จิตมันสบาย" จิตดีมีความสุขความสบาย "ที่เรามานี้ต้องการความสุข ความสบาย ต้องการความพ้นทุกข์เท่านั้น" เราจะเอาอะไรสุขสบายล่ะนอกจากใจของเราสงบ "เมื่อใจของเราสงบแล้ว ความสุขความสบายก็เกิดที่นั่น&...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความเป็นจริงของกาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: 28 พ.ย. 2023, 05:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 471


. "ความเป็นจริงของกาย" " .. วันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ฯ เข้าที่ภาวนา "ท่านได้นิมิตเห็นภรรยาเก่ามาปรากฏในวงภาวนา ในนิมิตนั้นแสดงถึงการสลายไปแห่งรูปกายให้ท่านได้เห็นอย่างชัดเจน" ท่านเล่าว่า .. "อยู่ห้วยทราย กะนั่งภาวนาอยู่เนี่ย "จักหน่อยเกิดแสงสว่างภาพปรากฏเห็นภรรยาเก่าย่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ภาวนาหาหลักจิต หลักใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 27 พ.ย. 2023, 05:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 525


. "ภาวนาหาหลักจิต หลักใจ" " .. "การภาวนาหาหลักจิต หลักใจ" คนเรามีจิตมีใจทุกคนแต่ว่าไม่เห็นจิตใจของตน เรียกว่าไม่มีหลัก เห็นจิตใจของตนแล้ว "ตั้งสติพิจารณาอยู่ที่ใจของตนตลอดเวลา คิดดี คิดชั่ว หยาบ ละเอียดก็ให้รู้ตัว" มันก็ไม่สามารถที่จะทำชั่วได้ "ถ้าเห็นจิตของตน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลงของเก่า" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 26 พ.ย. 2023, 05:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 650


. "หลงของเก่า" " .. พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่า "สัจจังเว อมตา วาจา เอสะ ธัมโม สนันตโน" ธรรมเป็นของเก่า มิใช่เป็นของใหม่ เราประพฤติเราปฏิบัติ ให้รู้จักของเก่า "คือที่เราเกิดมาแล้วของเก่าทั้งนั้น" อารมณ์สัญญาทั้งหลายที่เราได้รู้ได้เห็น ได้ยินได้ฟังมา เป็นแต่ของเก่าทั้งหม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใจเป็นรากฐานของศาสนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 25 พ.ย. 2023, 05:18 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 685


. "ใจเป็นรากฐานของศาสนา" " .. "มรดกอันล้ำค่าคือพุทธศาสนา" เอ้าหาที่ไหนมาในสามแดนโลกธาตุนี้จะมาแข่งพุทธศาสนาไม่มี "ถ้าพูดถึงเรื่องใจที่เป็นรากฐานของศาสนา ใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์" "ใจนอกนั้นไม่บริสุทธิ์" เป็นเจ้าของศาสนากี่ศาสนาก็เป็นใจของคนมีกิเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ปัญญา ความรู้แจ้ง เห็นจริง" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 24 พ.ย. 2023, 05:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1064


. "ปัญญา ความรู้แจ้ง เห็นจริง" " .. เมื่อเราภาวนาจริง ๆ รวมจิตรวมใจเข้ามาจริง ๆ แล้ว "ปล่อยวางอารมณ์ภายนอก" ไม่เก็บเอาอารมณ์อดีต อนาคตมายุ่งเหยิงในอารมณ์ปัจจุบัน "จิตใจปัจจุบันภาวนาติดต่ออยู่ทุกขณะทุกเวลา" จิตใจดวงนี้ก็จะสงบตั้งมั่น จะมีสติ สมาธิ ปัญญา ขึ้นมา "...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำสมาธิ อย่าทำด้วยความอยาก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 23 พ.ย. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 895


. "ทำสมาธิ อย่าทำด้วยความอยาก" " .. "ตั้งใจทำสมาธิเกินไป ก็กลายเป็นความอยาก" แต่ว่าพวกเราทุก ๆ คนมันร้อนเหมือนกันนะ มันร้อน "พอทำปุ๊บ ก็อยากให้มันไปไว ๆ ไม่อยากจะอยู่ช้า อยากจะไปหน้า" การกำหนดตั้งใจหาสมาธินี้บางคนจึงตั้งใจเกินไป บางคน "ถึงกับอธิษฐานเลยจุดธูปปั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ความทุกข์ของดวงจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 22 พ.ย. 2023, 05:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1254


. "ความทุกข์ของดวงจิต" " .. บัดนี้ "อยากเห็นความทุกข์ของดวงจิต" ในเมื่อดวงจิตนี้ได้รับความกระทบกระทั่งจากเรี่องภายนอกบ้าง กระทบกระทั่งจากร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี้บ้าง "เมื่อจิตไม่รู้เท่าทัน มันก็จะหวั่นไหว เสียใจบ้าง เศร้าบ้าง โกรธบ้าง ขุ่นเคืองบ้าง" ถ้าว่าเป็นเช่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "โรคทางจิตเหมือนโรคทางกาย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 21 พ.ย. 2023, 05:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1709


. "โรคทางจิตเหมือนโรคทางกาย" " .. โรคทางจิดก็เหมือนโรคทางกาย "ยารักษาโรคทางจิตก็เหมือนยารักษาโรคทางกาย" ไม่ว่าจะใช้ยาวิเศษขนานใดก็ตาม "ก็ด้องใช้ยานั้นให้ได้ขนาดเพียงพอกับอาการของโรค" โรคทางกายบางโรคไม่ต้องใช้ยามากและไม่ต้องใช้นาน "บางโรคต้องใช้มากและต้องใช้นาน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ผู้ถึงไตรสรณาคมน์" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 20 พ.ย. 2023, 05:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1637


. "ผู้ถึงไตรสรณาคมน์" " .. "เราไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่ง" เราเอาพระรัตนตรัยทั้งสามนี้ "คือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ" รัตนะแปลว่าแก้ว "แก้วคือพระพุทธเจ้า แก้วคือพระธรรม แก้วคือพระสงฆ์" เปรียบเหมือนกับแก้ว "เราไม่นับถือสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่ง&qu...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมะเปรียบดวงประทีป" (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)

เมื่อ: 19 พ.ย. 2023, 05:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2071


. "ธรรมะเปรียบดวงประทีป" " .. "พระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ยังมีเวลาดับ เวลาสว่าง" ได้แก่ "เดือนดับ เดือนเพ็ญ" พระอาทิตย์ก็เช่นเดียวกัน คือ "มีเวลากลางวัน เวลากลางคืน" และสิ่งเหล่านั้น "สว่างก็จริงแล จะเห็นได้ก็ด้วยคนมีตาดี" คือตาใสสว่างอยู่จึงค่อยม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "อริยบุคคลเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

เมื่อ: 18 พ.ย. 2023, 05:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1946


. "อริยบุคคลเบื้องต้น" " .. "โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล" อริยบุคคลนี้เป็นผู้มีศีลอันเต็มรอบ คือ "เป็นผู้ไม่วุ่นในศีลแล้ว มิได้รักษาศีลเสียแล้ว" เพราะเป็นทาสศีลมานาน "ต่อนี้คุณศีลจะต้องตามรักษาท่านมิให้ตกไป ในอบาย ๔ ได้" แปลว่า "เป็นผู้มีโทษอันเชื่องแล...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 17 พ.ย. 2023, 05:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2372


. "ทำอย่างไรจึงแยบคาย" " .. "นักภาวนาที่ดีต้องรู้จักค้นหาอุบายอันแยบคาย เพี่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกจิด" หลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ของท่านรู้จักสอนตัวเอง ตักเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า "อย่าไปสรรเสริญจิตของเราอย่างเดียว" เมื่อถึงคราวสรรเสริญมันหน่อยให้พอดี อย่าใ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มันหลงจริง ๆ นะ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 16 พ.ย. 2023, 05:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2220


. "มันหลงจริง ๆ นะ" " .. ถ้าบุคคลไม่เบื่อไม่หน่ายตราบใดแล้ว "ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ ต้องเที่ยวมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่อย่างนี้แหละ" เที่ยวมาหวงสมบัติในโลกอันนี้ หวงไว้แล้วแต่เอาติดตัวไปไม่ได้ "มันเป็นความหลงของดวงจิตต่างหาก" หวงในสิ่งที่ไม่เที่ยง "หวงแห...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 171 [ พบ 2564 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร