วันเวลาปัจจุบัน 27 ก.ย. 2020, 17:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1462 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: วันนี้, 06:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 140


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_175.jpg "แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต" " .. เพราะอะไรจึงว่า "แก่นบุญแก่นบาปอยู่ที่จิต" เพราะจิตเป็นใหญ่กว่าโลกทั้งหมด จิตน่ะคุ้ม ครองตัวเรา "โลกจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะจิต" แต่ละจิตๆ นั้นเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จงทำตนให้พ้นทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 186


http://www.dhammajak.net/board/files/41_112.jpg "จงทำตนให้พ้นทุกข์" " .. หลักของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีอะไร "ไม่มีฤทธื์ ไม่มีปาฏิหาริย์อย่างอื่นทั้งหลายทั้งปวง" สิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญ แต่มันก็อาจทำได้ เป็นได้ "สิ่งเหล่านี้เป็นโมหธรรม" พระศาสดาไม่สรรเสริญ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 25 ก.ย. 2020, 06:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 164


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1391777827.jpg_192.jpg . "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" " .. ใครที่เคยมีความคิดผ่านเข้ามาว่า "ไม่อยากอยู่ในโลกอีกต่อไปแล้ว อยากตายให้พ้นความน่ากลัวนานาประการ" เช่นความยากจน ความเป็นหนี้ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ "ขอให้คิดถึงผ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "ชนะกิเลสตนนั่นแหละประเสริฐ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 24 ก.ย. 2020, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 190


. "ชนะกิเลสตนนั่นแหละประเสริฐ" " .. "ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วแต่ชนะตัวเอง คือชนะกิเลสของตัวเอง ยังไม่เคยเลย" เอ้า .. เอาให้ชนะให้ได้เป็นพัก ๆ ไป จนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ การชนะอะไรหรือผู้อื่นใดคูณด้วยล้าน ยังไม่จัดว่าชนะเลิศประเสริฐเหมือนชนะกิเลสของตนคน...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้ทำคู่กันไป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2020, 06:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 186


. "ให้ทำคู่กันไป" " .. เรื่องภาวนา "เราต้องทำการพิจารณาทุกครั้ง" เราบริกรรมแล้วมันไม่สงบ เราจะพักเสียนอนเสียนั้นไม่ควร มันต้องทำไปพร้อม ต้องพิจารณา "เรียกว่าวิปัสสนาพร้อมกัน" ทำไปอยู่อย่างนั้นทุกครั้ง ไม่ทำอันเดียว มันเป็นคู่กัน "ให้เป็นคู่กันไป" นั่งบริก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ล้วนแต่เป็นธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2020, 06:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 229


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82887 . "ล้วนแต่เป็นธรรม" " .. "เขาว่าเราทำผิด แต่เราไม่ผิดดังเขาว่า เขาพูดไม่ถูก ก็ไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไม" เพราะเขาพูดไม่ถูกตามความจริง "ถ้าเราผิดดังเขาพูด ก็ถูกดังเขาว่าแล้วไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไมอีก" ถ้าคิดได้ดั...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: "ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 21 ก.ย. 2020, 06:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 245


http://www.dhammajak.net/board/files/444_402.jpg . "ศีลเท่านั้น เป็นเลิศในโลก" พุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า "ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลก ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด ความชนะในหมู่มนุษย์และเทวดา ย่อมมีเพราะศีลและปัญญา" หมายถึง ในบรรดาคุณทั้งปวงในโลก ศีลเป็นคุณวิเศษ แต่มิได้กล่า...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: "การให้การเสียสละเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 20 ก.ย. 2020, 06:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 205


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__150_807.jpg . "การให้การเสียสละเป็นของสำคัญ" " .. ท่านว่า "การให้การเสียสละต่อกัน นับแต่มนุษย์ลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ นี้เป็นรากฐานสำคัญ" ที่มนุษย์และสัตว์อยู่ด้วยกันได้ "ถ้าไม่มีทานเสียอย่างเดียว แม้ที่สุดพ่อกับแม่กับลูกก็...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "กรรมให้ผลตรงตามเหตุ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 19 ก.ย. 2020, 07:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 223


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=74846 . "กรรมให้ผลตรงตามเหตุ" " .. "กรรมนั้นน่าเชื่อนักในการให้ผลตรงตามเหตุ ไม่มีอคติด้วยอำนาจได้เลย" แม้เกิดอยู่ในฐานะสุขสบาย ก็มิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องนึกถึงกรรม มิใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเขื่อกรรม สุขสบายเพียงไร ก็จำเป็นต้องนึ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 18 ก.ย. 2020, 06:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 326


http://www.dhammajak.net/board/files/__123_183.jpg . "โลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" " .. "มนุษย์ในโลกมนุษย์ เป็นโลกอันสมบูรณ์" สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นกลาง กลางอะไร "กลางบุญ กลางบาป" กลางสุข กลางทุกข์ กลางมี กลางจน "กลางนรก กลางสวรรค์ กลางพรหมโลก กลางพระนิพ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 17 ก.ย. 2020, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 277


. "พุทโธนั้น เป็นอย่างไร" หลวงปู่ : เวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอก "ความรู้อะไรทั้งหลาย อย่าไปยึด ความรู้ที่เราเรียนกับตำรา หรือครูอาจารย์ อย่าเอามายุ่งเลย" ให้ตัดอารมณ์ออกให้หมด แล้วเวลาภาวนาไปให้มันรู้ รู้จากจิตของเรานี่แหละ จิตของเราสงบ เราจะรู้เอง ต้องภาวนาให้มากๆ เข้า "เวลาม...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 16 ก.ย. 2020, 06:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 283


. "เมตตาที่แท้จริงถูกต้องเป็นเช่นนี้" " .. พระพุทธศาสนาสอนให้แผ่เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขและให้แผ่ให้ตนเองก่อน ผู้อื่นเป็นอันดับต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลธรรมดาที่ถูกต้อง "คือผู้ใดจะให้อะไรใครได้ ผู้นั้นต้องมีอะไรนั้นเสียก่อน" ผู้ไม่มีจะให้ได้อย่างไร ผู้ไม่มีให้ไม่ได้ จะปรารถ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "แว่นดวงใจแว่นส่องทาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 15 ก.ย. 2020, 07:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 362


. "แว่นดวงใจแว่นส่องทาง" " .. "คำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นส่องทาง" เป็นทางร่มเย็นก้าวหน้าไปสู่ที่สุดทุกข์โดยชอบเต็มภูมิอยู่ไม่บกพร่องไปไหน จะลังเลสงสัยไปซอกค้นหาที่ใด ๆ อีกเล่า "ถ้ายิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นยิ่งมืดยิ่งทวีคูณ" ยิ่งจะไปตกเหวลึกและหลุ่มถานเพลิ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

เมื่อ: 14 ก.ย. 2020, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 389


. "สุขทุกข์อยู่ที่ใจ" " .. "บุญนั้นมันเป็นอย่างไร บาปนั้นเป็นอย่างไร" ในขณะใดที่ใจของเรามีปีติยินดี หรือ "ใจของเราเยือกเย็นสงบระงับ นั้นเรียกว่าเป็นบุญ" ถ้าในขณะใดที่ "ใจของเรามีความโกรธ ความฉุนเฉียว มีความคับแค้นใจ ในขณะนั้นเรียกว่า ใจเป็นบาป" ทีนี้โบราณ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: "จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ)

เมื่อ: 13 ก.ย. 2020, 06:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 287


http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=82611 . "จิตนี้เองเป็นที่อาศัยของกิเลส" " .. จิตนี้เองเป็นสิ่งที่ประสบโลก ประสบทุกข์ "เป็นสิ่งที่เป็นที่อาศัยของกิเลส" หรือว่ามีกิเลส เพราะฉะนั้น "ที่ที่มีโลกมีทุกข์มีกิเลส ก็คือจิตนั่นเอง" ที่ที่ไม่มีโลกไม่มีทุ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 98 [ พบ 1462 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร