วันเวลาปัจจุบัน 02 ต.ค. 2023, 22:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2501 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "บาป-บุญ มีอำนาจเหนือจิตใจ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: วันนี้, 05:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 182


. "บาป-บุญ มีอำนาจเหนือจิตใจ" " .. คนเรานะ "เมื่อเวลาบาปมันให้ผลแล้ว มันไป อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ให้มาช่วยเหลือปัดเป่า" ความทุกข์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้ออกไป มันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่า "อานุภาพแห่งบาปบุญนี่ มันมีเหนือชีวิตจิตใจของบุคคล ผู้ใดทำ มันก็มีอำนาจเหนือช...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ที่เกิด-ที่ดับแห่งธรรม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 05:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 236


. "ที่เกิด-ที่ดับแห่งธรรม" " .. การปฏิบัติธรรม ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหน "ในเมื่อกายยาว ๑ วา หนา ๑ คืบ นี้แลเป็นตัวธรรม" เป็นตัวโลก "เป็นที่เกิดแห่งธรรม เป็นที่ดับแห่งธรรม" เป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยบัญญัติไว้ซึ่งธรรมทั้งปวง แม้ใครใคร่จะปฏิบัติธรรม "...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ประโยชน์ของการแผ่เมตตา" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

เมื่อ: 30 ก.ย. 2023, 05:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 371


. "ประโยชน์ของการแผ่เมตตา" หลวงปู่ครับ : การแผ่เมตตานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ "มีประโยชน์เพื่อจะไม่ให้จิตใจของตนมีพยาบาทและเบียดเบียน" เมื่อจิตใจของตน ไม่มีพยาบาทและเบียดเบียนแล้ว ใจก็อยู่เป็นสุข "ธรรมที่เป็นคู่กันกับใจในตอนนี้ ก็เป็นสุข" และอีกประการหนึ่ง "ผู้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "นิทานหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ไม่ถึงคราวตาย"

เมื่อ: 29 ก.ย. 2023, 06:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 541


. นิทานหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ "ไม่ถึงคราวตาย" ... มีนิทานเรื่องหนึ่งที่องค์ท่าน (หลวงปู่อ่อน) มักเล่าเรื่อง "ไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตาย" ท่านพูดถึงท่านไปอยู่ป่ากลัวเสือคาบคอเอาไปกิน เรื่องนี้มีอยู่ว่า คน ๆ หนึ่ง "จับสัตว์สองอย่าง คือปลาและกระต่าย" ได้ดิ้นไม่หลุด "ปลามันแกล...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ท่านสอนกายวาจาใจให้สุจริต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 28 ก.ย. 2023, 05:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 830


. "ท่านสอนกายวาจาใจให้สุจริต" " .. พระพุทธเจ้าสอนธรรมที่ตัวคนเรา "ตัวคนเรานี้ก็มีกาย วาจา ใจ" ถ้าไม่ครบทั้งสามก็สอนไม่ได้ "เพราะศาสนาจะตั้งอยู่ได้ก็ที่ กาย วาจา ใจ" คนตายแล้วไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้ "สอนให้คนประพฤติ กาย วาจา ใจให้สุจริต" โลกอันนี้จะเป็นโ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คนมีบารมี ทำสิ่งใดเขาก็ทำจริง" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 27 ก.ย. 2023, 05:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 922


. "คนมีบารมี ทำสิ่งใดเขาก็ทำจริง" " .. "คำว่าบารมีไม่ใช่คำพูด มันเป็นจิตใจนั่นแหละ" คนดี คนมีบารมี "ทำสิ่งใดเขาก็ทำจริง ปฏิบัติสิ่งใดเขาก็ปฏิบัติจริง" นึกภาวนาพุทโธในใจก็นึกจริง ๆ รวมเข้าไปได้จริง ๆ ใครจะพูดอย่างไรว่าอย่างไร ข้าไม่เกี่ยว "ข้าภาวนาเสียอย่าง จิต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ผู้มีธรรม ใจย่อมสงบเย็น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

เมื่อ: 26 ก.ย. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 980


. "ผู้มีธรรม ใจย่อมสงบเย็น" " ..คำว่า "ธรรมเจริญ" ตามความนิยมและยอมรับของปราชญ์นั้น "หมายถึง ความเจริญทางใจ" ใจมีความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นสัตว์อื่น ไม่ลำเอียงอันเป็นการบิดเบือนความจริง "ผู้มีธรรมเจริญ ภายในใจย่อมสงบเย็น" มีฝั่งมีฝา มีกฎเกณฑ์ด้วยความ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ใช้พลังจิตรักษาโรคภัย" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

เมื่อ: 25 ก.ย. 2023, 05:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 901


. "ใช้พลังจิตรักษาโรคภัย" " .. ขณะที่กำลังนั่งสนทนาธรรมะอยู่ ก็มีโยมชื่อมหาน้อม บอกว่า "ขอนิมนต์ท่าน ไปเยี่ยมคนปวยที่บ้านซึ่งเป็นภรรยา ชื่อแม่ฟื้น ป่วยเป็นโรคใน สมัยอยู่ไฟ" นอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลา ๓ ปีแล้ว ใช้เงินรักษาจนหมดเนื้อหมดตัว แต่ก็ยังไม่หายและไม่มีทีท่าว่าจะหาย มห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ธรรมเป็นของเก่า" (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)

เมื่อ: 24 ก.ย. 2023, 05:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1004


. "ธรรมเป็นของเก่า" " .. "ถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่" ธรรมอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้เสียแล้ว ทั้งที่ของมีอยู่แล้ว "มนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้" หาธรรมะไม่ได้ หาอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น ท่านจึงเรียกว่า "ธรรมเป็นของเก่า" เพราะบาปบุญเหล่านี้ แต่ไหนแต่ไรม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "การบูชายัญ ในพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 23 ก.ย. 2023, 05:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 936


. "การบูชายัญ ในพระพุทธศาสนา" " .. "การได้มาพบพระพุทธศาสนานั้นเป็นลาภอันประเสริฐ" บางศาสนาเป็นศาสนาที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อบวงสรวงเทพเจ้า แต่พระพุทธองค์ ได้ตรัสอธิบายการ "บูชายัญ" ในพระพุทธศาสนาว่า "การบูชายัญ ให้ได้ผลดีนั้น" ต้องเอาเกวียนออกไปหาซื้อเสื้อ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จิตคนใกล้ตายนั้นสำคัญ" (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2023, 05:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1006


. "จิตคนใกล้ตายนั้นสำคัญ" " .. "คนที่กำลังจะตายนั้น ถ้าจิตไปเกาะยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิญญาณที่ออกจากร่างก็จะวนเวียนไปเกาะอยู่กับสิ่งนั้น" เหมือนกับผลมะม่วงหรือผลไม้ที่ห้อยอยู่กับกิ่งบนต้นของมัน ถ้ากิ่งนั้นมันโอนไปอยู่ตรงที่ ๆ ดีผลของมัน ก็หล่นลงมางอกตรงที่ ๆ ดี ถ้ากิ่งมันโอ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ผียักษ์กลับใจ" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

เมื่อ: 21 ก.ย. 2023, 05:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1060


http://www.dhammajak.net/board/files/_136_299.jpg "ผียักษ์กลับใจ" " .. "เจริญสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำเป็ด ไตรมาส ๓ เดือน ไม่นอนทั้งวันคืนนะ" เร่งรัดพัฒนาทำความเพียร เดิน ยืน นั่ง อยู่อย่างนั้นก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ เมื่อจิตสงบลงไปแต่ละครั้งแล้วมันลืม มันหมดความแสบ ความร้อน ความห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 20 ก.ย. 2023, 05:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 965


. "ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก" " .. ในครั้งแรกของการไปเผยแพร่พุทธธรรมยังต่างประเทศ ชาวอังกฤษบางคนเรียนถามหลวงพ่อว่า "ชีวิตของพระเป็น อย่างไร?.. ทำไมชาวบ้านถึงได้เลี้ยงดู โดยที่พระไม่ได้ทำอะไร?" หลวงพ่อตอบแบบอุปมาว่า .. "ถึงบอกให้ก็ไม่รู้หรอก" มันเหมือนกับนกที่อยากรู้เรื...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลักธรรมแท้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 19 ก.ย. 2023, 05:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1004


. "หลักธรรมแท้" " .. มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึง "คือชอบโจษขาน กันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้าง" ปรากฏอะไรมาบ้างหรือไม่ ก็ว่าตนนั่งภาวนามานานแล้วไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลย หรือไม่บางคนก็ว่า " ตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอ" ทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ยารักษาโรคฟุ้งและเครียด" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 18 ก.ย. 2023, 05:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 865


. "ยารักษาโรคฟุ้งและเครียด" " .. "อุเบกขาเป็นธรรมในธรรมสำคัญหมวดหนึ่ง คือพรหมวิหารธรรม" มนุษย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นพรหมแม้มีธรรมหมวดนี้สมบูรณ์ "คือมีพรัอมทั้ง เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา" อุเบกขา หมายถึง การวางใจเป็นกลางวางเฉย ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย จึงไม่หวั่นไหวด้วยความ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 167 [ พบ 2501 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร