วันเวลาปัจจุบัน 25 มิ.ย. 2022, 09:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2079 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสมปันโน)

เมื่อ: วันนี้, 05:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 28


. "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ" " .. การภาวนานี่ "โอ๊ .. เราอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้ได้เห็นความพิสดารของจิตของธรรม" แล้วจะได้รู้ความพิสดารของกิเลสไปตาม ๆ กัน ไม่อย่างงั้นแก้ไม่ได้นะ "คือธรรมต้องเหนือกิเลสตลอด เวลาพิจารณาไปเท่าไร หลักเกณฑ์ของใจดีเท่าไร ความสว่างไสว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เนื้อนาบุญของโลก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 06:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 193


. "เนื้อนาบุญของโลก" " .. พระบรมศาสดาทรงตรัสว่า "พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้านี้ ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า" นี่การให้นี่ก็หมายความว่า "การให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดี สูงส่งอยู่ในตน" หรือว่า ท่านผู้บริสุ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "กาลต่อไปมนุษย์จะฆ่ากันตาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2022, 06:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 315


. "กาลต่อไปมนุษย์จะฆ่ากันตาย" " .. หลวงปู่ลีเทศน์สอนทำนายไว้ว่า "กาลต่อไป...เงินทองทรัพย์สมบัติเมื่อมากเข้ามนุษย์ก็จะฆ่ากันตาย ผู้มีศีลธรรมหลบเข้าป่าเข้าเขา" ปล่อยให้คนเขาฆ่ากัน "เมื่อมนุษย์ฆ่ากันจนเกือบหมด มาเห็นโทษของความประมาท" จึงกอดคอสามัคคีกัน "พวกมีศีลธ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "นอกเหตุเหนือผล" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2022, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 316


. "นอกเหตุเหนือผล" " .. ธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ "ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผล นอกสุขเหนือทุกข์ นอกเกิดเหนือตาย" ธรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับ คนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละ ผู้ชายยิ่งสงสัยมาก "ความสงสัยนี่ตัวสำคัญ" มีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะตายอยู่แล้ว มันไม่ใช่ธรรมของพร...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ริษยาพาโลกให้ฉิบหาย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2022, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 326


. "ริษยาพาโลกให้ฉิบหาย" " .. พระพุทธภาษิตนี้ "ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการน้อมนำมาพิจารณาอย่างใช้สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ" เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย "ทุกวันนี้บ้านเมืองไทยของเราค่อนข้างจะหาความสงบสุขยากมาก" อย่างไม่เคยเ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

เมื่อ: 20 มิ.ย. 2022, 06:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 323


. "ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย" .. กาลครั้งนั้น หลวงปู่ได้ให้โอวาทเตือนพระธรรมทูตครั้งแรก มีใจความตอนหนึ่งว่า .. " .. ท่านทั้งหลาย การที่จะออกจาริกไปเพื่อเผยแผ่ประกาศพระศาสนานั้น "เป็นได้ทั้งส่งเสริมพระศาสนาและทำลายพระศาสนา" ที่ว่าเช่นนี้ เพราะองค์ธรรมทูตนั้นแหละตัวสำคัญ "คือ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 19 มิ.ย. 2022, 06:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 337


. "ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์" " .. "อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา" ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์ ฐานะอ้นเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ โดยอธิบายว่า เราได้รับมรดก มาแล้วจากนโม คือบิดามารดา กล่าวคือ "ตัวของเรานี้แล อ้นได้กำเนิดเกิดมาเป็น...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เพราะกรรมเวรแต่หนหลัง" (หลวงปู่หรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2022, 06:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 332


. "เพราะกรรมเวรแต่หนหลัง" " .. บุคคลบางคนที่มีเวรตามสนอง มีแต่ความวิบัติ ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หน่อย ความวิบัติมาถึงแล้ว อย่างนี้แหละ "ทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลัง" นั่นแหละ มันตามมาสนองเอา บางคนดูดี ๆ ทำมาหากินตาม ปกติธรรมดา "บางทีก็ไป...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ท่านสอนเหมือนกันหมด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2022, 06:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 362


. "ท่านสอนเหมือนกันหมด" " .. พระพุทธเจ้าทุก ๆ "พระองค์สอนแบบเดียวกันตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย" ขอให้พากันฟังอย่างถึงใจ "แล้วให้ละชั่วทำดี ให้มีหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อความชั่วช้าลามก" ซึ่งเป็นภัยแก่ผู้ทำนั้นแล ให้ระวังให้มาก "อย่าดีดอย่าดิ้นในสิ่งที่เป็นภั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ให้รู้จักพอ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2022, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 355


. "ให้รู้จักพอ" " .. ความสุขของใจนั้นมันอยู่ที่ความพอ คือว่า "พอ" มันก็หยุดทันที อะไรทั้งหมดหยุดหมด จะมี จะจนหยุดหมด คำว่า "พอ" ในที่นี้มิใช่ไม่หา "หาแต่เป็นผู้รู้จักพอเป็น" หาไปทำไม ตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ "เมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องหาต้องรับประทา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "คติอันนี้เป็นคติอันดีเยี่ยม" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2022, 06:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 343


. "คติอันนี้เป็นคติอันดีเยี่ยม" " .. เราได้ค้นคว้า "พินิจพิจารณาร่างกาย จนละเอียดลออไปทุกส่วน ทุกชิ้นทุกอัน จนได้สภาวะของใจ" ได้ลงถึงความจริงประจักษ์ใจ "โลกทั้งหลายนี้ไม่มีปรากฏชิ้นกับใจ ขาดสูญไปหมด อยู่จำเพาะใจอันนั้นอันเดียว ไม่มีสิ่งใดที่เจือปน" ไม่มีเจือปนอยู่ใ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "ชีวิตเราต้องถึงซึ่งความตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2022, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 331


. "ชีวิตเราต้องถึงซึ่งความตาย" " .. ภาวนามรณกรรมฐานเตือนจิตใจนี้อยู่เสมอว่า "ชีวิตของเรานี้ต้องถึงซึ่งความตาย" ที่ใครคิดว่าเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ก็จะไปโรงพยาบาลให้มันดีมันหาย "มันไม่มีทางที่จะหายได้" มันนับวันนับคืน นับชั่วโมงนาทีวินาที มันใกล้ไปสู่ความตายทุกว...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "มันเป็นภาษาของธรรมะ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2022, 06:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 350


. "มันเป็นภาษาของธรรมะ" " .. วิชาทุกวิชานี่น่ะจะต้องเห็นเอง "คือบอกไปแล้วก็เห็นไม่ชัด ต้องดำเนินงานให้เห็นเองจึงจะรู้ความเป็นจริงได้" เอาผลไม้ผลนี้ให้เขาทานเสีย รสของผลไม้นี้ไม่ต้องตามไปบอกเขาแล้ว "เขาจะรู้เองทั้งนั้น" และพระพุทธศาสนานี่น่ะ เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะนี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 12 มิ.ย. 2022, 06:04 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 358


. "เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละ" " .. การที่บุคคล "จะไปนรกอบายภูมินั้น ก็เพราะความโกรธ ความพยาบาทจองเวรกัน เบียดเบียนกันนี่เอง" ไม่ใช่เรื่องอื่นใด เราคิดดูซิบุคคลจะทำบาป "มันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละ" เขาเรียกว่าทำบาปนั้น ไม่ใช่อย่างอื่น "ถ้าใครเว้นจากการเบีย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การทำตนที่ชั่วให้ดีได้ เป็นกุศลสูงสุด (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

เมื่อ: 11 มิ.ย. 2022, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 342


. "การทำตนที่ชั่วให้ดีได้ เป็นกุศลที่สูงที่สุด" " .. "การช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้น" ผู้ใดทำได้จักได้กุศลสูงยิ่ง "การช่วยตนเองที่ประพฤติไม่ดีให้เป็นประพฤติดีนั้น ก็เป็นการช่วยคนชั่วให้เป็นคนดีเช่นกัน และจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดเสียด้วยซ้ำ" เพราะนอกจากตนเองจะช่วยตนเองแ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 139 [ พบ 2079 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร