วันเวลาปัจจุบัน 07 มิ.ย. 2020, 14:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 75 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: รากแก้วของศาสนา 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 28 เม.ย. 2011, 22:07 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2453


01-วัฏจักรวัฏจิต-8-06-2527 02-เปิดเผยสภาวธรรม-18-06-2527 03-ความหวังของชาวพุทธ-16-07-2527 04-กิเลสทำให้สัตว์ตาบอด-9-08-2527 05-อริยสัจธรรม-27-08-2527 06-รากแก้วของศาสนา-11-09-2527 07-ตายเกิดตายสูญ-17-09-2527 08-การต่อสู้ของกิเลสและธรรม-14-11-2527 09-นอนใจจ่ายกิเลส-7-02-2528 10-วัตถุหรูหรา ธรรมแห้งผา...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ความลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ 22 กัณฑ์ - หลวงตาพระมหาบัว

เมื่อ: 23 เม.ย. 2011, 01:46 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2317


01-ขอความเป็นธรรม-21-01-2529 02-สารธรรมในตน-25-03-2529 03-ปราบ-29-04-2529 04-หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ-ปัญญา-3-05-2529 05-เรียนรู้จำ ปฏิบัติรู้จริง-13-05-2529 06-รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจ-28-05-2529 07-ครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนิน-9-07-2529 08-ประสบล้วนสิ่งที่หาและทำได้ยาก-21-07-2529 09-ปฏิปทาพ่อแม่ครูจาร...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: เข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรม 31กัณฑ์ -หลวงตาพระมหาบัว

เมื่อ: 23 เม.ย. 2011, 01:44 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2555


01_พระจริง พระปลอม_5-11-05 02_อวิชชารวมตัว ปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้_5-12-09 03_ดัดสันดานกิเลส_24-4-21 04_ขันธ์ ๕ ต่างหากจากจิต_26-9-21 05_ธรรมทายาท _31-10-21 06_กายคู่ควรกับวัตถุ ใจคู่ควรกับธรรม_8-1-22 07_บิณฑบาตโปรดสัตว์_01-05-2522 08_ความอยากเป็นมรรคก็มี_23-5-22 09_วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น_5-6-22 10_ศา...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: เข้าสู่แดนนิพพาน 30 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 23 เม.ย. 2011, 01:42 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2306


01_ตามรอยแห่งธรรม_5-12-2509 03_บ๋อยกลางเรือนของกิเลส_31-3-2521 04_เปิดเผยโลกธาตุ_6-6-2521 05_.ยอมตายกับความเพียร_23-8-2521 06_อริยสัจ ๔__7-10-2521 07_รู้อสุภะ รู้อย่างไร_31-10-2521 08_ยาแก้กิเลส_23-4-2522 09_คนจริงย่อมถึงธรรมของจริง_18-5-2522 10_ยึดแบบฉบับของผู้เห็นภัย_27-6-2522 11_อุบายแก้ความกลัว_...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 23 เม.ย. 2011, 01:39 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2756


1 ทาน (Mar2504) 2 จุดที่รวมแห่งอริยธรรม(Jun0705) 5 บำเพ็ญตนเพื่อหวังพ้นกรรม(Jan2008) 6 พ่อแม่ของกิเลสตัณหา (Feb1008) 7 ทุกข์ประจำสัตว์และบุคคล (Feb2208) 8 ความงามแห่งธรรม (Feb2408) 9 ยึดธรรมให้มั่นคง (Apr0108) 10 ฝืนใจเพื่อธรรม (Apr0308) 11 อัจฉริยมนุษย์ (May1508) 12 สังขารธรรม (Jul2805) 13 อย่าประม...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: Ebook หนังสือธรรมะหลวงตามหาบัว (ขอเชิญอ่าน & download)

เมื่อ: 23 เม.ย. 2011, 00:41 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 18567


Audio-Book : https://sites.google.com/site/dharmaluangta/audio (Audio file) ธรรมะชุดเตรียมพร้อม 93 กัณฑ์ http://www.scribd.com/full/53618750?access_key=key-f47pyzi8tuwf8dv83fg (Audio file) แว่นดวงใจ 29 กัณฑ์ http://www.scribd.com/full/53619037?access_key=key-kwej7d1yzfxvxwf1e32 (Audio file) เข้าสู่แ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:59 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


ตัวอย่างการเจริญกัมมัฏฐาน : การเจริญมรณสติ แต่นี้ไป จะว่าในการเจริญมรณสติ เมื่อจะเจริญตามบาลี ว่าดังนี้ มะระณะ ธัมโมมหิ มรณัง อนตีโต (ชายว่า) มะระณะ ธัมมามหิ มรณัง อนตีตา(หญิงว่า) หรือว่า ตัวเรามีความตาย เป็นธรรมดา ล่วงความตายไปไม่ได้แล้วดังนี้ก็ได้ หรือ จะคิดถึงความตาย โดยนัยนี้ว่า อะธุ วัง ชีวิตั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:56 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


ตัวอย่างการเจริญกัมมัฏฐาน : การเจริญกายคตาสติ ๑. ให้เจริญกายคตาสติด้วยบาลี เมื่อจะเจริญกายคตาสติ ให้เจริญโดยนัยที่มาในบาลี ดังนี้ว่า อะยัง โข เม กาโย, อุทธัง ปาทะตะลา, อะโธ เกสะมัตถะกา, ตะจะปะริยันโต, ปุโร นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน, อัตถิ อิมัสมิง กาเย, เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ, มังสัง นะหารู อัฏฐี ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:52 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


กัมมัฏฐาน ๔๐ ทัศ ประเภทกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานนั้น มีมากถึง ๓๘ ประการ มีมาในบาลีอรรถกถาเพิ่มอากาศกสิณ และ อาโลกกสิณทั้ง ๒ เข้าด้วยกัน จึง เป็นกัมมัฏฐาน ๔๐ ทัศ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ จตุธาตุววัตถาน ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ อรูปฌาน ๔ วิธีเจริญกัมมัฏฐาน เมื่อจะเจริญให้รู้จักลักษณะในกัมมั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:51 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


วิธีเจริญจตุรารักษ์ ที่นึกถึง ๑. คุณพระรัตนตรัย ๒. แลเจริญเมตตา ๓. แลอสุภะ ๔. แลมรณสติ ทั้งสี่อย่างซึ่งว่ามานี้ท่านกล่าวว่า จตุรารักษ์ เพราะเป็นธรรมป้องกันปกครองรักษาผู้ที่เจริญนั้น ให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายวิบัติทั้งสิ้นได้ แลเป็นทางสวรรค์แลนฤพานด้วย เหตุนั้น เราทั้งหลาย จงอุตส่าห์เจริญให้ได้ทุกวัน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:45 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


วิธีเจริญมรณสติ อนึ่ง เมื่อจะเจริญมรณสติ พึงเจริญได้ดังนี้ก็ได้ว่า มะระณะ ธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต (ชายว่า) มะระณะ ธัมมามหิ มะรณัง อะนะตีตา (หญิงว่า) แปลว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ล่วงความตายไปไม่ได้แล้ว ความตายนั้นคือ สิ้นลมหายใจ กายแตก วิญญาณดับ อนึ่ง พึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่า อะ ธุวัง ชีวิตัง ชีวิ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:43 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


วิธีเจริญอสุภะ อนึ่ง เมื่อจะเจริญอสุภะ พึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่า อัตถิ อิมัสมิง กาเย ของไม่งามเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดมีอยู่ในกายนี้ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มังสา นะหารู อัฏฐี อัฏฐิมิญชัง วักกัง คือ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง ปัปผาสัง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:41 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


วิธีเจริญเมตตา อนึ่ง เมื่อจะเจริญเมตตา พึงเจริญดังนี้ก็ได้ว่า สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา จงเป็นสุขๆเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันแลกันเลย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขๆเถิด อย...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:39 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


"จตุรารักขกัมมัฏฐาน " ของหลวงปู่เสาร์ วิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อนึ่งเมื่อจะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พึงระลึกดังนี้ได้ว่า เพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ ลุกโพลงรุ่งเรืองไหม้สัตว์เผาสัตว์ให้รุ่มร้อนอยู่เป็นนิตย์ในภพทั้ง ๓ เพลิงกิเลส นั้นคือราคะ ความกำหนัดยินดี แลโทสะ ความเคืองคิดประทุษร้าย แลโมหะ ควา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “จตุรารักขกัมมัฏฐาน” ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 04:34 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3155


หนังสือ จตุรารักขกัมมัฏฐาน ของหลวงปู่เสาร์ โดย พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา :b8: :b8: :b8: คำนำหนังสือ ณ โอกาสที่อาตมาภาพ และคณะได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจ ณ วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเตรียมฉลองเจดีย์ ท...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 5 [ พบ 75 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร