วันเวลาปัจจุบัน 10 ส.ค. 2020, 18:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 25 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 18 ก.ค. 2020, 21:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 257


ร่างทับถม จมดิน สิ้นภพชาติ ตัดไม่ขาด อาฆาตจิต คิดขุ่นแค้น แม้นเกิดใหม่ ฉันใด ไม่เปลี่ยนแปลง ขอตามแค้น ตามอาฆาต ทุกชาติไป......... จุลลสุภัททา โพธิสัตว์ฉัททันต์ ครั้งชินวร สอนโลก โปรดเหล่าสัตว์ ให้สละ ตัดรอน ถอนนิสสัย ขุดรากเหง้า เถากิเลส ให้เฉดไกล เพื่อจิตได้ คลายเขลา เข้านิพพาน มีอยู่ครา องค์มหา มุ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: สามเณรโข่งผู้ไม่ย่อท้อ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 16 ม.ค. 2020, 16:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 350


สามเณรโข่งผู้ไม่ย่อท้อ สมัยหนึ่งยังมีบุรุษผู้หนึ่งเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้าเป็นอย่างยิ่ง ทุกวันจักออกจากบ้านแต่เช้าเข้าป่าไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นทวิบาทตัวเล็กตัวน้อย หรือจตุบาทที่มีร่างกายใหญ่โต หากว่าเนื้อหรือหนังของมันกินได้ขายได้ล่ะก็เขาจะไม่รีรอที่จะเข้าไปประหัตประหาร แล่เอาเนื้อเอาหนั...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กุสราชมหาสัตว์ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 10 ม.ค. 2020, 07:12 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 349


กุสราชมหาสัตว์ ๒ เมื่อทรงมาถึงขณะนั้นได้เป็นเวลาเย็นแล้ว ดังนั้นจึงทรงพักสรงน้ำก่อน หลังจากชำระพระวรกายเสร็จจึงเสด็จเข้าเมือง ด้วยเดชะแห่งพระโพธิสัตว์เจ้า ทันทีที่พระองค์ทรงเหยียบพระบาทลงบนแผ่นดินแห่งนครสาคละ พระนางประภาวดีที่บรรทมอยู่บนพระแท่นบรรทมก็ให้ทรงรู้สึกร้อนรุ่มพระวรกายขึ้นมาทันใด มิอาจที่...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กุสราชมหาสัตว์ (เขียนโดย สืบ ธรรมไทย)

เมื่อ: 10 ม.ค. 2020, 07:05 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 349


กุสราชมหาสัตว์ ๑ สมัยหนึ่งขณะที่พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารพระอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ได้ทรงปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งผู้ไม่ยินดีในธรรมวินัย มีใจใคร่จะสึกว่า “ เราได้ยินว่ากุลบุตรชาวสาวัตถีผู้หนึ่งได้ถวายตนเข้ามาบรรพชาในพระศาสนาแล้ว ขณะบิณฑบาตเห็นสตรีนางหนึ่งแต่งกายงดงามก็ถือเอา...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ไม้แตกคอ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 27 ก.พ. 2019, 09:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 632


ไม้แตกคอ ณ ดินแดน แม้นสรวง ล่วงไพรเขา สุดลำเนา เผ่าชน ด้นดั้นถึง มีถิ่นแคว้น แสนวิจิตร ติดตราตรึง ปานประหนึ่ง กึ่งสวรรค์ บรรจบกัน สงฆ์เรืองฤทธิ์ เหล่านักสิทธิ์ วิทยาธร ชนทั้งผอง กองก่าย หมายใฝ่ฝัน พรหมเทพมาร ยามสงบ นัดพบกัน ดินแดนฝัน ดื่มด่ำจิต งามติดใจ ดุจเสกสรร พิลาสล้ำ เกินคำเปรียบ เอ่ยขานเรียก ส...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สามเณรสุขะผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 05 ต.ค. 2018, 09:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 657


สามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาล เกิดในตระกูลคหบดี บิดาเป็นโยมอุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการประหลาด อยากกินอาหารที่เหลือจากภิกษุ สามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนหนึ่งให้มาฉันอาหารที่บ้าน แล้วจัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุดท้าย คอยรับอาหารที่เหลื...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: “สามเณรสุขะ” ผู้มากบารมี เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 04 ต.ค. 2018, 22:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 763


สามเณรสุขะ ผู้มากบารมี สามเณรสุขะเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาล เกิดในตระกูลคหบดี บิดาเป็นโยมอุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อครั้งมารดาท่านตั้งครรภ์มีเรื่องเล่าว่านางมีอาการประหลาด อยากกินอาหารที่เหลือจากพระภิกษุ สามีจึงไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมพระสงฆ์จำนวนหนึ่งมาฉันอาหารที่บ้าน แล้วจัดให้นางนั่งต่อจากพระรูปสุดท้าย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อสุรกายผู้มีกรรม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 25 พ.ค. 2018, 08:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 957


อสุรกายผู้มีกรรม ครั้งหนึ่งยังมีอสุรกายตนหนึ่ง เขาทนทุกข์เพราะความกระหายน้ำมาเป็นเวลาเนิ่นนานนักหนา ตลอดเวลาเขาได้แต่เที่ยวหาน้ำไปตามที่ต่างๆ แต่จักมีสักครั้งที่ประสบพบพานก็หาไม่ จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาสะเปะสะปะมาเจอแม่น้ำสายหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ มีความกว้างยาวจนสุดลูกหูลูกตา อารามดีใจจึงรีบวิ่งไป หวังจั...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: วสวัตตีมาราธิราชคำกลอน(ภาคจบ) ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 14 ก.ย. 2017, 15:24 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1687


วสวัตตีมาราธิราช (ภาคจบ) กาลวันคร่า พร่าประหาร ผลาญทุกสิ่ง กลบกลืนกิน สิ้นแม้ซาก ยากแก้ไข ล้วนเกิดดับ กลับเปลี่ยน หมุนเวียนไป พ้นวิสัย ใครจักฉุด ให้หยุดลง พุทธกาล ล่วงนานคล้อย สองร้อยเศษ มวลประเทศ เขตมัชฌิม สิ้นสุขสม เกิดข้าวยาก หมากแพง แก่งแย่งสะดม ซ้ำฟ้าฝน พิกลแกล้ง แล้งเหลือใจ ผลหมาก รากไม้ ก็ตาย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 15 พ.ย. 2016, 07:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 957


ครั้งหนึ่งก่อนที่ศาสนาของพระสมณโคดมจักปรากฏ ครานั้นยังมีบุรุษผู้หนึ่ง เขาไม่มีบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่ง ได้แต่ยึดเอากำแพงเมืองทิศอุดรเป็นที่พำนักพักกายเรื่อยมา บุรุษผู้นี้ไม่มีความรู้ใด อาศัยว่าตนนั้นอยู่ในวัยฉกรรจ์ ดังนั้นจึงใช้พละกำลังของคนหนุ่มเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ มีอยู่คราวหนึ่งเขาสะส...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หัวใจเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 10 พ.ย. 2016, 16:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 498


สมัยหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระกัสสปะพุทธเจ้ายังคงประกาศสัจธรรมอยู่ มีอยู่คราวหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ขีณาสพจำนวนสองหมื่นรูปได้เสด็จมาถึงนครแห่งหนึ่ง บรรดาชาวเมืองพอทราบพระองค์เสด็จถึงต่างก็ปลาบปลื้มดีใจกันจนบอกไม่ถูก รีบชักชวนพวกพ้องพากันมาบริจาคทานรักษาศีลกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่า...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ทศพิธธรรมราชา ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 29 ต.ค. 2016, 16:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 974


ทศพิธธรรมราชา ธ ทรงยิ่ง ด้วยทาน เจือจานราษฎร์ ธ ทรงศีล ผุดผาด ปราศมัวหมอง ธ สละ ความสุข ทุกข์จำยอม หวังไทยผอง ร่มเย็น เป็นสุขใจ ธ สัตย์ซื่อ ถือมั่น ทำหน้าที่ เปี่ยมอารี มีเมตตา อัฌชาสัย มากความเพียร เลี่ยงความโกรธ งดโทษภัย ไม่ขวนขวาย พอเพียง เลี้ยงครอบครัว ธ อดทน ข่มกลั้น ระวังจิต ไม่มองผิด คิดทำลาย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 27 ต.ค. 2016, 08:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 962


ครั้งหนึ่งสมัยที่พระอรหันต์ขีณาสพยังคงมีมากอยู่ในชมพูทวีป สมัยนั้นมีคหบดีผู้หนึ่ง เขาเป็นผู้มีใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทุกๆต้นเดือนแลกึ่งเดือนเขามักนินมต์พระเรวตะเถระให้มาฉันอาหารที่บ้านอยู่เป็นประจำ คหบดีผู้นี้มีธิดาสองนาง คนพี่ชื่อภัททา ส่วนคนน้องชื่อ สุภัททา ทุกครั้งที่ว่างจากกิจเ...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

 หัวข้อกระทู้: ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
เมื่อ: 04 ธ.ค. 2015, 09:12 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1216


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ประณมค้อม น้อมก้ม บังคมกราบ ขออาราธ พุทธคุณ ผดุงศรี มหาราช ภูมิพล วงศ์จักรี อย่าได้มี ซึ่งโรคา พยาธิ์ภัย อุปทว อันตราย ใดใดนั้น มลายพลัน ยาม ธ ย่าง สว่างใส เหนือจดใต้ ออกจดตก หมดเภทภัย ข้อขัดข้อง ประการใด อย่าได้มี สุขเกษม เปรมฤทัย ใจผอ่งผุด โศกสิ้นสุด ทุกข์คลาย หายหลบหนี ทั่ว...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: พกามหาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 20 พ.ค. 2015, 08:13 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1352


ย้อนไปเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ มีอยู่คราวหนึ่งพญาวสวัตตีมารเห็นมหาพรหมองค์หนึ่งนามว่า พกาพรหม ชอบคุยโม้ว่าตนนั้นมีฤทธานุภาพแลศักดานุภาพเหนือผู้ใด เขาเกิดครึ้มใจขึ้นมาจึงเหาะไปยังวิมานของท้าวมหาพรหม จากนั้นก็ไปพูดจายกยอปอปั้นต่างๆนานาว่า “ ดูก่อนพกาพรหม ท่านนี้แลที่เป็นผู้เลิศกว่าใ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 25 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร