วันเวลาปัจจุบัน 02 ธ.ค. 2023, 22:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 105 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: เจริญมรณานุสสติ

 หัวข้อกระทู้: เจริญมรณานุสสติ
เมื่อ: 13 พ.ค. 2014, 15:15 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4032


เจริญมรณานุสสติ ในเมืองพาราณสี แคว้นกาสี มีตระกูลพราหมณ์ชื่อว่า ธรรมปาละ ตระกูลนี้เป็นครอบครัวใหญ่ มีพ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ลูกสะใภ้ และคนใช้ ทุกคนชอบเจริญมรณานุสสติ ระลึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะทำให้ตนเองไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น หากใครจะออกจากบ้าน จะต้องให้โอวาทคนที่อยู่ในบ้านก่อนแ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: เชื่อฉันซิ : พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

เมื่อ: 04 พ.ค. 2014, 17:19 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3906


เชื่อฉันซิ! อาจารย์ที่อินเดียคนหนึ่งที่ไม่ใช่ชาวพุทธนะ ท่านสอนให้ลูกศิษย์เชื่อฟังอาจารย์ ให้ทำเฉพาะสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเท่านั้น ถ้าอาจารย์ไม่สั่งล่ะก้อ อย่าได้ทำเป็นอันขาด วันหนึ่งอาจารย์พาลูกศิษย์สามสี่คนนั่งเกวียนไปธุระที่ต่างจังหวัด อาจารย์นั่งพิงเกวียนหลับไป ผ้าโพกศีรษะของอาจารย์ตกลงไปบนถนน ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: บุคคลควรกล่าวแต่คำสัตย์จริง

เมื่อ: 17 เม.ย. 2014, 16:35 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3025


บุคคลควรกล่าวแต่คำสัตย์จริง สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี โกกาลิกภิกษุไม่พอใจในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กาลกรรณีย่อมไม่ร่วมกับสิริ

เมื่อ: 17 เม.ย. 2014, 15:05 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2756


กาลกรรณีย่อมไม่ร่วมกับสิริ ครั้งนั้น มีมาณพคนหนึ่ง ชื่อปิงคุตตระเป็นชาวมิถิลา ไปกรุงตักกศิลาเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เรียนได้รวดเร็ว มาณพนั้นให้ทรัพย์เครื่องตอบคุณอาจารย์แล้วจึงลากลับบ้าน ก็ธรรมเนียมมีอยู่ว่า ถ้าธิดาในสกุลนั้นเป็นผู้เจริญวัย อาจารย์ต้องยกให้แก่ศิษย์ผู้ใหญ่ อาจารย์นั้นมีธ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ผู้เกียจคร้านย่อมไม่สำเร็จประโยชน์

เมื่อ: 15 เม.ย. 2014, 11:01 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3582


ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ย่อท้อในการปฏิบัติธรรม พระพุทธองค์มีรับสั่งถามภิกษุรูปนั้นว่า จริงหรือไม่ที่ว่าเธอเป็นผู้เกียจคร้าน ภิกษุรูปนั้นจึงยอมรับว่าเป็นความจริง พระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่า “ภิกษุเอ๋ย ตัวเธอได้บวชเข้ามาในศาสนาที่สามารถนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ แล้วทำไมถึงได้กลายเป็นคนเกียจคร้านไปได้ ในสมัย...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: กรรมเพราะปาก

 หัวข้อกระทู้: กรรมเพราะปาก
เมื่อ: 14 เม.ย. 2014, 16:52 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3157


ภิกษุประมาณ ๑๒ รูป หลังจากเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เดินทางไปแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ตอนช่วงใกล้จะเข้าพรรษา ได้พากันเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งน่ารื่นรมย์ และอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก จึงพากันปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านั้นหนึ่งคืน รุ่งเช้าก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านช่างหู...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: สาณราสีเปตร : พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)

เมื่อ: 10 เม.ย. 2014, 11:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2968


ยังมีสมเด็จพระบรมกษัตริยาธิบดีพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเจ้ากิตติวัสสราช เสวยราชสมบัติปกครองไพร่ฟ้าประชาชนในแว่นแคว้นของพระองค์ให้ได้ความสุขสืบมา กาลไม่ช้า พระองค์ก็ทรงได้พระราชโอรสองค์หนึ่ง แต่พอประสูติออกมา บรรดาโหราจารย์ทั้งหลายก็พากันถวายพยากรณ์ว่า " ต่อไปภายหน้าพระราชกุมารนี้ จักสิ้นพระ...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ความรักความเข้าใจ

 หัวข้อกระทู้: ความรักความเข้าใจ
เมื่อ: 10 มี.ค. 2014, 16:20 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 4514


"ชายผู้ยากจน" อาศัยอยู่กับภรรยา วันหนึ่ง..ภรรยาผู้มีผมยาว ได้ขอให้สามี..ซื้อหวีมาให้ เพื่อจะได้หวีผมให้เป็นทรง ให้ดูดี เขารู้สึกเสียใจที่จะต้อง..ปฎิเสธ เนื่องจากเขาไม่มีแม้แต่เงิน ที่จะไปซ่อมสายนาฬิกาที่ชำรุด ภรรยา..เข้าใจและไม่ว่าอะไร ชายคนนั้นไปทำงานและผ่านร้านนาฬิกา เขาตัดสินใจ..ขายตัว...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อำนาจแห่งความโกรธ

 หัวข้อกระทู้: อำนาจแห่งความโกรธ
เมื่อ: 30 ม.ค. 2014, 15:59 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5086


อำนาจแห่งความโกรธ ในอดีตกาล พระนางพิมพาจุติจากพรหมโลก มาเกิดเป็นกุมารีงดงามในตระกูลมั่งคั่งในแคว้นกาสี ส่วนพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพรหมโลกมาเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ผู้มั่งคั่งชาวกาสีเช่นเดียวกัน บิดามารดาตั้งชื่อให้ว่า โพธิกุมาร ครั้นเจริญวัยขึ้น โพธิกุมาร ก็ได้ไปเรียนสรรพวิชาที่เมืองตักกศิลา เมื่อโพธิกุมา...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อภิชาตบุตร

 หัวข้อกระทู้: อภิชาตบุตร
เมื่อ: 26 ม.ค. 2014, 19:50 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4022


อภิชาตบุตร ในอดีตอันไกลโพ้น บิดาของพระโพธิสัตว์หลงเชื่อคำยุยงของภรรยา จึงคิดจะฝังบิดาผู้ชราตาบอดทั้งเป็น จึงอุ้มขึ้นเกวียนแล้วออกไปที่ป่าช้า แล้วตั้งหน้าตั้งตาขุดหลุมเพื่อที่จะฝัง พระโพธิสัตว์อายุ ๗ ขวบตามไปด้วย จึงถามขึ้นว่า พ่อจ๋า มันนก มันเทศ มันมือเสือ ผักทอดยอด ก็มิได้มี พ่อต้องการอะไร จึงขุดห...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ทานที่เลือกให้ย่อมมีผลมาก

เมื่อ: 25 ม.ค. 2014, 10:59 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2732


http://www.dhammajak.net/board/files/buddha__644.jpg ทานที่เลือกให้ย่อมมีผลมาก ในสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ได้เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขณะที่พระองค์ประทับ ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ทรงมีพระรัศมีแผ่กว้างครอบคลุมหมู่เทวดาทั้งหลาย เทพบุตรพุทธมารดาเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิต ประทับในที่เบื้องขวาข...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: มูลรากของตัณหา

 หัวข้อกระทู้: มูลรากของตัณหา
เมื่อ: 23 ม.ค. 2014, 15:19 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3825


ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันอยากสึกเพระเห็นสาวงามรูปหนึ่งจึงตรัสให้โอวาทว่า "ภิกษุ..ธรรมดากิเลสย่อมไม่มีความชื่นบาน มีแต่จะให้ตกนรก กิเลสทำให้เธอลำบากเหมือนลมพัดภูเขา ทำให้ใบไม้เก่า ๆ กระจัดกระจายได้ โบราณบัณฑิตได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ แล้ว ยังเสื่...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: อานิสงส์รักษาอุโบสถศีล : ท่านพระเอกุโปสถิกาภิกษุณี

เมื่อ: 21 ม.ค. 2014, 16:57 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3822


http://www.watpa.com/images_subforum/96173.jpg ท่านพระเอกุโปสถิกาภิกษุณี ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่า พันธุมา ในวันเพ็ญ ท้าวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเป็นนางกุมภทาสีในพระนครพันธุมดีนั้น เห็นเสนาพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์ จึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่า แม้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงล...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: มองต่างมุม

 หัวข้อกระทู้: มองต่างมุม
เมื่อ: 17 ม.ค. 2014, 20:28 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4093


http://www.wutkate.com/images/bank/Tric/002/perception_vase.gif นานมาแล้วมีตาแก่ผู้น่าสงสารอยู่คนหนึ่ง เมียและลูกแกเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่แกก็ยังต้องมีภาระเลี้ยงหลานๆอีก 4 คน ที่ชอบเอาแต่ใจตัวเอง วันๆไม่ทำ ไม่ช่วยอะไรเลย ดีแต่ทะเลาะกันทุกวันว่า คนนั้นผิด คนนี้ผิดที่ไม่ทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างงี้ จนมาว...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: บัณฑิตแม้ลำบากก็ไม่ทิ้งธรรม

เมื่อ: 17 ม.ค. 2014, 14:15 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3726


http://static.tlcdn1.com/data/8/pictures/0213/02-20-2012/p16md49arvspr00euio7o16pp3.jpg ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์สมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้เป็นเศรษฐีนามว่า วิสัยหะ มีทรัพย์สมบัติ ๘๐ โกฏิ ได้เป็นผู้ประกอบด้วยศีล ๕ มีอัธยาศัยในทางทาน ยินดียิ่งในทาน พระโพธิสัตว์นั้นให้สร้างโรง...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 [ พบ 105 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร