วันเวลาปัจจุบัน 14 เม.ย. 2021, 16:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1599 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 ต.ค. 2007, 19:29 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณต้องทำความเข้าใจไว้อย่างหนึ่งในเรื่องของคำว่าทุกข์ ความทุกข์นั้น หากจะอธิบายอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย จำเป็นต้องแยกแยะรายละเอียดออกไป ไม่ใช่ว่า ความทุกข์ ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ่งที่เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น อาจจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ ก็ได้ ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะ มนุษย์ เข้า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 ต.ค. 2007, 22:40 

ตอบกลับ:
แสดง:


กฎหมายใด ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
กฎหมายนั้น ถือเป็นโมฆะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 ต.ค. 2007, 20:40 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/files/_1_210.jpg เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2550 ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ... เสนอโดย พล.อ.ปรีชา โรจนเสน สมาชิก สนช. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 ต.ค. 2007, 21:39 

ตอบกลับ:
แสดง:


เอามาให้สมาชิกได้อ่าน และแสดงความคิดเห็นกัน ยาวไปนิดแต่ก็น่าอ่านน่าศึกษา ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา (ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ) ****************************** 1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติกับเนื้อหาและหลักการในตัวร่างพระราชบัญญัติ ขัดแย้งกันเอง เพราะในขณะท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 ต.ค. 2007, 08:39 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำถามคำตอบที่ท่านทั้งหลายจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติธรรม อันจักเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับท่านทั้งหลายได้เข้ามาเยี่ยมชม หรือศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ท่านทั้งหลายไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นศาสนาอะไร ขอเพียงให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ศา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ต.ค. 2007, 20:29 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณเข้าใจผิดแล้วนะ สติ สัมปชัญญะ ไม่ใช่ข้อธรรมะ แต่เป็นสภาพสภาวะจิตใจรูปแบบหนึ่งอันเกิดจากการได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีสมาธิ สิ่งที่เป็นผลต่อจากสมาธิ คือ สติ สัมปชัญญะ สติ สัมปชัญญะนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ อันได้รับการขัดเกลาทางสังคมอีกด้วย คุณไปพิจารณาหรือสังเกตตัวคุณเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ต.ค. 2007, 14:11 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าหลักธรรมมีมากมายหลายข้อหลายหมวดหมู่ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ชีวิตมีเป้าหมายที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่หลักธรรมที่มากหลาย ก็นำมาซึ่งการโต้แย้ง หาเหตุผลว่าหลักธรรมใดที่ดีที่สุด เพราะมนุษย์มาจากที่ๆแตกต่างกัน ต่างความคิด ต่างการดำเนินชีวิต หลักธรรมจึงมีความหลากหลายเพื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ต.ค. 2007, 13:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำตอบที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้ จะเป็นคำตอบที่นับเอาจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมมา ก่อนอื่น คุณต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า การปฏิบัติธรรมนั้น มีหลายอย่างหลายรุปแบบ ถ้าคุณได้อ่านกระทู้เรื่อง"หลักการฝึกนั่งสมาธิของข้าพเจ้า" ก็จะช่วยทำให้คุณได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นไปอีก แต่น...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ต.ค. 2007, 00:18 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 9 การฝึกการเอาใจจดจ่อในสิ่งนั้น หรือการฝึกการเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดสมาธิ หรือจะเรียกสั้นๆว่า "การฝึกสมาธิ"นั้น แท้ที่จริงแล้วดังที่ได้กล่าวไปว่า เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์(หมายเอาเฉพาะมนุษย์)และได้รับการขัดเกลาจากสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่แล้ว แต่การฝึกการเอาใจจดจ่อในสิ่ง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ต.ค. 2007, 22:46 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตอนที่ 8 คำถาม........... ผมเริ่มปฎิบัติสมาธิมาระยะหนึ่งประมาณ 1 เดือนหรือประมาณ 30-40 ครั้ง ทำสมาธิช่วง 22.00-23.00 น. ถ้าวันไหนตื่นเช้าก็จะทำเพิ่ม ช่วง 5.30-6.30 น. ทำสมาธิครั้งละ 1 ชั่วโมง และ ในช่วงการใช้ชีวิตประจำวันนั้นจะกำหนด "สติ" รู้ลมหายใจ และ "สติ" กำหนดรู้ร่างกายสม่ำเ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 18 ต.ค. 2007, 15:50 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำตอบ 1. คุณหากระทู้ "หลักการฝึกนั่งสมาธิของข้าพเจ้า" แล้วอ่านหลักการหรือหลักวิชา จนเกิดความเข้าใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจก่อนที่จะฝึกปฏิบัติสมาธิ 2. การฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะด้วยการนั่งหรือการนอน หรือด้วยวิธีอื่นใด ย่อมมีอุปสรรคอย่างหนึ่ง คือ สภาพสรีระร่างกาย คุณจะมีสมาธิหนักแน่น ขนา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 16 ต.ค. 2007, 09:13 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เหล่าโรคภัย อย่าได้กลายกล้ำ สุขภาพ แข็งแรง เลิศล้ำ ด้วยฤทธิ์ทำ ให้เห็นจริง พระมิ่งขวัญของพสกนิกร นั่งเดินนอน สมาธินิ่ง ลมหายใจ คืออากาศ จะประวิง ทุกสิ่งอวัยวะ ให้คงดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ ควรมิควร แล้วแต่จะทรงพระกรุณา ข้าฯพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 13:50 

ตอบกลับ:
แสดง:


((คำถาม) อยากทราบว่าดวงดาวมีผลต่อชะตาชีวิตจริงมั้ยคะ เห็นเพื่อนไปดูหมอดู หมอดูบอกดาวเดินผิดปกติ ทำให้มีเคราะห์ร้ายมาก จึงอยากทราบว่าจริงมั้ยคะ (คำตอบ) คุณควรได้ทำความเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่า เรื่องของดวงดาวกับชะตาชีวิตของแต่ละบุคคลนั้น เป็นเรื่องทางหลักวิชาโหราศาสตร์ หลักวิชาโหราศาสตร์นี้มีมาก่อนพุทธก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 09 ต.ค. 2007, 08:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ suwi ลุงครับ.. ที่ผมกล้าใช้คำว่า "การตัดต่อพันธุกรรมของกิเลส" นั้น เพราะพิจารณาแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ และคำนี้มันไกล้เคียงกับสิ่งที่ผมได้ทำและผลที่ได้รับ มากที่สุด เช่นผมตัดสัญญาแห่งเวทนาหนึ่ง (เช่นความเศร้า) ออกไป และนำสัญญาแห่งแห่งปิติเข้าแทนที่ สังขารธรรมที่ได้ก็...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ต.ค. 2007, 19:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณเหม่งตุ๊ก ลองไปอ่านกระทู้ "หลักการนั่งสมาธิของข้าพเจ้า" คงจะเกิดความเข้าใจ
เรียงตาม:  
หน้า 104 จากทั้งหมด 107 [ พบ 1599 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร