วันเวลาปัจจุบัน 25 มิ.ย. 2021, 19:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ก.พ. 2014, 16:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 มี.ค. 2011, 13:32
โพสต์: 245


 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยมายาวนานถึง 96 ปี ถึงแม้ว่าจะได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่เนื่องจากปริมาณผู้มารับการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 1,400,000 คน (ผู้ป่วยเก่า 1,018,149 คน ผู้ป่วยใหม่ 302,091 คน โดยแบ่งออกเป็น ผู้ป่วยนอก 1,320,240 คน ผู้ป่วนใน 51,187 คน) ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” (อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มาก (Mega Project) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการให้พอเพียงกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ

ความไม่เพียงพอและการกระจายของห้อง ICU และห้องผ่าตัด ที่มีห้อง ICU กระจายอยู่ตามตึกต่างๆ 14 แห่ง 99 เตียง และมีห้องผ่าตัดกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 แห่ง 53 ห้อง ทำให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนหนึ่งมีสภาพเก่า ยากต่อการปรับปรุง และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยได้

ห้องฉุกเฉินคับแคบและไม่สามารถให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี และที่ตั้งของห้องฉุกเฉินอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างจำกัด ไม่สามารถปรับปรุงและขยายเพิ่มได้อีก

ความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาโครงสร้างอาคารรักษาพยาบาลที่กระจัดกระจาย ไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอาจเกิดความเสี่ยง หน่วยบริการที่ต้องเชื่อมโยงกันอยู่ห่างไกล ทั้งยังมีสภาพเก่า ทำให้การปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังขาดแคลนห้องพิเศษละขาดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น

การเสริมพื้นที่บริการให้แก่ผู้รับบริการและญาติ ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำเป็น ห้องน้ำ พื้นที่นันทนาการ เป็นต้น

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักยภาพสูงมาก โดยมีผลงานต่างๆ อาทิ Publication สูงที่สุด บุคลากรได้รางวัลระดับชาติ และนานาชาติในสัดส่วนสูง เครื่องมือเทคโนโลยีและความเป็นสภากาชาดไทย

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จะเป็นอาคารสูง 29 ชั้น ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสิ้น 224,752.25 ตารางเมตร (อาคารรักษาพยาบาลรวม 172,889.25 ตารางเมตร และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 51,863 ตารางเมตร) ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างนาน 5 ปี (2551-2555) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท) ประกอบด้วย

งบประมาณการก่อสร้างอาคาร 6,500 ล้านบาท
งบประมาณแผ่นดิน (ผูกพัน) 4,000 ล้านบาท
สภากาชาดไทย 2,500 ล้านบาท
งบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000 ล้านบาท

โดยในขณะนี้ตัวอาคารได้ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2558 และยังเปิดรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างและซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อการก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์ตราบนานเท่านาน จึงเป็นการกุศลอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้

การบริจาคและสถานที่รับบริจาค

รูปภาพ

ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ที่

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศาลาทินฑัต และตึกวชิรญาณวงศ์
โทรศัพท์ 0-2256-4397, 0-2256-4382, 0-2251-7804

2. สำนักงานจัดหารายได้ ณ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม โดย

2.1 เงินสด

2.2 เช็คสั่งจ่าย “สภากาชาดไทย เพื่อโครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”

2.3 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-5-22129-3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 939-0-01333-3

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 630-2-01570-6

ธนาคารออมสิน สาขาหน่วยให้บริการจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 00-0013-20-048211-6

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 098-2-00808-5

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-2-73148-4

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซิลลิคเฮาส์ เลขที่บัญชี 503-1-08964-5

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-0-12943-9

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนิยะ เลขที่บัญชี 053-2-12978-8

** กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่
โทรสาร 0-2251-7901 ** หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. ศาลาทินฑัต โทร. 0-2256-4397

2. หน่วยพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โทร. 0-2251-7804, 0-2256-4505, 0-2256-4382

รูปภาพ
ศาลาทินฑัต


อ่านรายละเอียดได้ที่ : http://www.chulalongkornhospital.go.th/ ... &Itemid=34

.....................................................
"องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร"


แก้ไขล่าสุดโดย หัวหอม เมื่อ 22 มี.ค. 2014, 17:26, แก้ไขแล้ว 2 ครั้ง.

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ก.พ. 2014, 19:11 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2185


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: สาธุค่ะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร