วันเวลาปัจจุบัน 08 มี.ค. 2021, 04:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


กฏกติกา
สำหรับผู้ประกาศแจก
1. รายละเอียดสิ่งของที่จะแจก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ หรือซีดี
2. อีเมล์/เบอร์โทร (ถ้าสะดวก) เพื่อการติดต่อ
3. จำนวนของสิ่งของที่จะแจก
4. กำหนดวันเวลาสิ้นสุดการแจกชัดเจน
5. เมื่อสิ้นสุดการแจก กรุณาปิด-ลบกระทู้ หรือแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ

สำหรับผู้ขอรับ
1. กรุณาอ่านรายละเอียดข้อตกลงก่อนว่า ต้องลงชื่อขอรับในเว็บบอร์ดนี้ หรืออีเมล์ และเว็บไซต์ของผู้แจก
2. ชื่อ-ที่อยู่ ชัดเจน และเมื่อได้รับแล้ว กรุณาเข้ามาลบ หรือแจ้งผู้ดูแลลบชื่อท่านออก เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
....กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 พ.ค. 2014, 22:18 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ

ด้วย โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุด ๓ ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคหนังสือสำหรับห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งประเภทหนังสือที่ขาดแคลนและนักเรียนชอบอ่าน ดังนี้

๑. หนังสือที่มีรูปภาพประกอบ เช่น การ์ตูนความรู้วิชาต่างๆ
๒. พจนานุกรมไทย อังกฤษ
๓. หนังสือประเภทวิทยาศาสตร์
๔. หนังสือนิทาน
๕. หนังสือประเภทอื่นๆ
(เหมาะกับวัยของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์


นายสุรเดช ม่วงนิกร
ครูบรรณารักษ์


โทร. ๐๘-๑๘๗๑-๒๔๙๕
อีเมล์ sura-dech@windowslive.com
เว็บไซต์ห้องสมุด http://www.nblib.info

ที่อยู่ :b41: :b41:

โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์
เลขที่ ๒๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 พ.ค. 2014, 06:21 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ขออนุโมทนาบุญกับคุณธีรชาติ พันธุ์หอม ด้วยครับ
ที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือน่าอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน

ขอบคุณมาก ๆ ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 พ.ค. 2014, 06:40 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ขออนุโมทนาบุญกับคุณเผด็จ วิเศษทรัพย์ ด้วยครับ
ที่ได้บริจาคหนังสือสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา
ขอบคุณมาก ๆ ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 พ.ค. 2014, 17:31 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


โรงเรีียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ขอขอบคุณคุณชระนัน ทับทิม มากครับ สำหรับหนังสือน่าอ่านประเภทนิทานธรรมะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 มิ.ย. 2014, 23:29 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอขอบคุณสรัญญา วัฒนหงษ์ศิริ และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือจำนวน 2 กล่อง พร้อมตู้หนังสือจำนวน 1 ตู้ ให้กับห้องสมุดโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์

คณะครูทุกคนขออนุโมทนาบุญ ณ โอกาสนี้ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 มิ.ย. 2014, 13:12 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ กราบขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์สีลวัณตระ รฺกขิตธมฺโม (อาจารย์พเยาว์) ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์พุทธอุทยานป่าหินงาม (วัดเต่า) ที่ได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 3 กล่อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 มิ.ย. 2014, 11:55 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอขอบคุณ คุณสันติ ทยานานุภัทร์ ที่ได้ร่วมบริจาคหนังสือน่าอ่านให้กับนักเรียน จำนวน 1 กล่องใหญ่

คณะครูโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 26 ก.ค. 2014, 20:04 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอขอบคุณ คุณธัญทิพย์ จรัสชัยธนกรณ์ ที่ได้มอบหนังสือสาระน่ารู้และหนังสือธรรมะให้กับห้องสมุดโรงเรียน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 มี.ค. 2015, 13:54 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอขอบคุณร้านนัดพบ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้อนุเคราะห์หนังสือการ์ตูนนิทานอีสบ 2 ภาษาให้กับห้องสมุดโรงเรียน

ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 พ.ค. 2015, 05:28 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2014, 13:18
โพสต์: 17

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอขอบคุณ คุณพิมลรัตน์ ชาญจารุจิตร์ ที่ได้มอบหนังสือนิทาน หนังสือภาพการ์ตูนธรรมะให้กับห้องสมุดโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร