วันเวลาปัจจุบัน 25 ต.ค. 2020, 06:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ธ.ค. 2008, 14:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พระบรมราโชวาท จากหนังสือ “คำพ่อสอน”


(หน้า 21)
...การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว
ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว
ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย
และมีความหนักแน่นรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา
จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2507
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา วันศุกร์ 27 พ.ย. 2507)(หน้า 55)
...ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก
เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ
ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้
เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไร ที่จะมาช่วยเราได้
แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ
ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้...


พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
วันศุกร์ 31 ต.ค. 2518)(หน้า 67)
...วิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้
จะต้องมีทุกข์ มีภัย มีอุปสรรค ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ
ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ข้อสำคัญอยู่ที่ ทุกๆ คนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจ
และเตรียมการไว้ให้พร้อมทุกเวลา เพื่อเผชิญและแก้ไข
ความไม่ปรกติเดือดร้อน (ทั้ง) นั้นด้วยความไม่ประมาท
ด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม
จึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาและกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้...


พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2528 วันจันทร์ 31 ธ.ค. 2527)(หน้า 69)
...ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร
ทำให้แข็งแกร่งจิตใจก็เหมือนกัน
เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
เราก็ขุ่นหมองแต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี
อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้น
มีกำลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ
ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำให้ใจเราแข็งแกร่ง แข็งแรง..


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงดนตรี
เป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุม มธ. วันเสาร์ 7 มี.ค. 2513)(หน้า 71)
...ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง
ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณี
โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้น
ทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล
จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหา
และกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี 2 ก.ค. 2535)(หน้า 95)
...จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ
เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติ
ดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้
หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ
นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด
ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข
ความสำเร็จในการครองชีวิต
ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ...


พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ
ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
จัดให้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ 15 ธ.ค. 2516)(หน้า 96)
...การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์
คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา
อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น
ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอน
ให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ
ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ สืบต่อไป...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต
และนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
วันพฤหัสบดี 13 ธ.ค. 2505)(หน้า 97)
...สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน
ล้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น
ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้
และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด
ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า
ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง
อยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง
สมบูรณ์โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได้...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน
ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันจันทร์ 27 ก.ค. 2524)(หน้า 103)
...หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง
ก่อนจะพูดจะทำสิ่งไร จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน
เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส
ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้ว
จะกระทำได้คล่องแคล่ว
ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่างๆ
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด
ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ 10 ก.ค. 2535)(หน้า 107)
...การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม เป็นการศึกษาที่สำคัญ
และควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศ
และของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน
เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล
จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้
ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายาม
ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้
พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2510)(หน้า 152)
...การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ
และความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า
แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร
แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีฯ รร.นายร้อยตำรวจฯ
วันจันทร์ 10 มี.ค. 2529)(หน้า 171)
...ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมาก
สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ
เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ
และเอารัดเอาเปรียบกัน
นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผล
และความดีผู้มีความจริงใจ
จะทำการสิ่งใด ก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น...


พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ 11 ก.ค. 2535)


คัดลอกจาก...
http://www.ch7.com/website/king/index.html

:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron