วันเวลาปัจจุบัน 18 พ.ค. 2024, 22:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 88 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:03 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


ภ า พ เ ก่ า ๆ ที่ ห า ดู ไ ด้ ย า ก ม า ก ๆ

:b47: :b44: :b47:
ศิษย์รุ่นสุดท้ายของ “หลวงปู่มั่น” ที่ยังดำรงขันธ์อยู่เวลานี้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=48343

:b50: :b49: :b50: รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

:b8: :b8: :b8: คำบรรยาย-คำอธิบายประกอบรูปภาพ ::
รวบรวมและเรียบเรียงมาจากหนังสือประวัติ ปฏิปทา คำสอน
ของบูรพาจารย์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปต่างๆ ทั่วเมืองไทย
รวมทั้ง สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ ฯลฯ
ตลอดจนเกิดจากการค้นคว้าข้อมูลของ
อาจารย์ณรงค์ชัย โตประเสริฐ, อาจารย์ภากร เก่งพล
และทีมงานเว็บธรรมจักร dhammajak.net


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และสานุศิษย์บรรพชิต
บันทึกภาพร่วมกัน ณ สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เมื่อออกพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
สานุศิษย์บรรพชิตขององค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ที่แยกย้ายกันไปอยู่จำพรรษาในบริเวณใกล้ๆ
ต่างองค์ต่างมารวมกันที่สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
เพื่อเตรียมต้อนรับผ้าป่าของทางพระราชวังซึ่งจัดมาทอดถวายเป็นครั้งแรก
โดยมี “เจ้าจอมมารดาทับทิม” นำคณะมาทอดถวายผ้าป่า ๗๐ กอง

๑. พระอาจารย์อุย บ้านหนองดินดำ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
(พระอุปัฏฐากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ในช่วงนั้น)

๒. พระอาจารย์บัวพา ปญฺญาภาโส
๓. สามเณรหงส์ทอง ธนกัญญา
(พระหงส์ทอง สหธมฺโม หลานพระอาจารย์ดี ฉนฺโน)
๔. สามเณรผาย ๕. สามเณรคำดี

๖. พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล ๗. พระอาจารย์ทอง อโสโก
๘. พระอาจารย์ดี ฉนฺโน ๙. พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
๑๐. พระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล กับ หลวงปู่มี ญาณมุนี
ภาพนี้ถ่ายเมื่อครั้งหลวงปู่เสาร์ เมตตามาเยี่ยมหลวงปู่มี
ณ วัดป่าสูงเนิน (วัดญาณโศภิตวนาราม)
บ้านญาติเจริญ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ครั้งเมื่อหลวงปู่เสาร์กลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิดขององค์ท่าน
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ สำนักวัดป่าข่าโคม หรือวัดป่าหนองอ้อ
บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ท่านได้เรียกหลวงปู่มี ญาณมุนี ให้มาจำพรรษาร่วมกับท่านด้วย

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : พระอาจารย์น้อย สุภโร, พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน,
พระอาจารย์กว่า สุมโน,
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ, พระอาจารย์บุญธรรม
บันทึกภาพ ณ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

องค์ถือไม้เท้าอยู่หน้าสุดคือ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
(ไม่ใช่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต),

หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย,
ส่วนองค์อยู่ด้านหลังสุดคือ หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
(ไม่ใช่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

บันทึกภาพ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาหลังเก่า
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


:b8: อ่านรายละเอียดจากกระทู้ข้างล่างนี้นะคะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=20251

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระเถรานุเถระและบรรดาศิษยานุศิษย์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่
ในงานประชุมเพลิงสรีระสังขาร “ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ”
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส บ้านคำสะอาด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร


รูปภาพ

:b44: ส่วนหนึ่งของภาพ...จากแถวบนลงล่าง

:b50: :b49: แถวที่ ๑ : (๑) พระธรรมเจดีย์ (พระมหาจูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะมณฑลอุดรธานี (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าคณะภาค ๓-๔-๕ (ธรรมยุต)
วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๒) พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ)
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง-สระบุรี (ธรรมยุต)
วัดมณีชลขัณฑ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พระภิกษุผู้น้องของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)


:b50: :b49: แถวที่ ๒ : (๓) พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต)
เจ้าคณะภาค ๑๐-๑๑ (ธรรมยุต) และรักษาการเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(๔) พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(๕) พระเทพบัณฑิต (พระมหาอินทร์ ถิรเสวี ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)
วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


:b50: :b49: แถวที่ ๓ : (๖) พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๗) พระอาจารย์กว่า สุมโน
วัดป่ากลางโนนภู่ (วัดป่าบ้านภู่) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๘) พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
(๙) พระอาจารย์ขุนศักดิ์


:b50: :b49: แถวที่ ๔ : (๑๐) พระอาจารย์อ้วน
(๑๑) พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน
วัดป่าไตรวิเวก ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
(๑๒) พระราชวุฒาจารย์ (พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต)
วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
(๑๓) พระภิกษุไม่ทราบชื่อและฉายา


:b50: :b49: แถวที่ ๕ : (๑๔) พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
วัดสิริสาลวัน ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
(๑๕) พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร


:b50: :b49: แถวที่ ๖ : (๑๖) พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน
วัดป่ากลางโนนภู่ (วัดป่าบ้านภู่) ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(๑๗) พระครูพุฒิวราคม (พระอาจารย์พุฒ ยโส)
วัดคามวาสี ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(๑๘) พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b49: นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

:b50: :b49: นั่งแถวที่ ๒ จากซ้าย : พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญฺโญ),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b50: :b49: นั่งแถวที่ ๓ จากซ้าย องค์ที่ ๓-๖, ๘ : หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส,
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
พระครูบริหารคณานุกิจ (หลวงปู่บุญมี ปวโร) วัดทุ่งสว่าง จ.หนองคาย,
พระครูสุนทรนวกิจ (สุนทร สิริธมฺโม) วัดอรุณรังษี จ.หนองคาย


บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๖
ในงานฉลองหอระฆัง วัดศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย


:b8: ลิขสิทธิ์กองทุนนิธิพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง
ที่มาของรูปภาพ : คุณร่ำเปิง แห่งลานธรรมเสวนา และคุณ Skye

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

:b50: :b49: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล),
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


:b50: :b49: แถวกลาง จากซ้าย : หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ

:b50: :b49: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

บันทึกภาพร่วมกัน ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b49: :b50: นั่งบนพื้น : พระตั๋น รุวรรณศร

:b49: :b50: แถวนั่งเก้าอี้ จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b49: :b50: แถวยืนหลังสุด จากซ้าย : หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
พระศรีรัตนวิมล (จันทร์ คุตฺตจิตฺโต) วัดศรีเมือง จ.หนองคาย,
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระครูบริหารคณานุกิจ (หลวงปู่บุญมี ปวโร) วัดทุ่งสว่าง จ.หนองคาย,
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน, หลวงปู่จันทร์ เขมปตฺโต

บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓
ในงานอุปสมบทของพระตั๋น รุวรรณศร


รูปภาพ

:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต (พระครูอุดมธรรมคุณ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระครูศรีภูมานุรักษ์ (พระอาจารย์คำมี สุวณฺณสิริ),
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน,
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ


:b47: :b44: :b47:

• พระครูศรีภูมานุรักษ์ (คำมี สุวณฺณสิริ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=50119

รูปภาพ

:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม, หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) และหลวงปู่ขาว อนาลโย


:b47: :b44: :b47:

พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล)
กับเหล่าสัทธิวิหาริกในองค์ท่าน อาทิ หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู,
หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าบ้านวไลย (วัดป่าวิทยาลัย)
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
และหลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม วัดราชายตนบรรพต (วัดเขาต้นเกด)
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม และหลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม
ท่านทั้งสองได้ทำญัตติกรรมใหม่เป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย
ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เวลา ๒๐.๔๒ น.
โดยมีพระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์
และพระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ได้รับนามฉายาว่า “สุธมฺโม” และ “ฐิตธมฺโม” ตามลำดับ
ในขณะนั้นหลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม มีอายุ ๔๒ ปีแล้ว
องค์หลวงปู่ทั้งสองนับเป็นสหธรรมิกคู่บารมีกัน

และด้วยใบหน้าของหลวงปู่ฉลวยคล้ายคลึงกับหลวงปู่ขาว
รูปภาพใบหน้าในวัยชราบางภาพของหลวงปู่ฉลวย
หลายท่านจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรูปภาพของหลวงปู่ขาว


รูปภาพ

รูปภาพ

:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป),
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล),
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญฺโญ)


:b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน),
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่สวัสดิ์ ขนฺติวิริโย) หรือท่านเจ้าคุณอุดร,
พระพันตรีพักตร์ ญาณิสฺสโร (มีนะกนิษฐ)
และจ่าคำมูล สีดาลาด นายทหารคนสนิท
บันทึกภาพร่วมกัน ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์
ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

:b49: :b50: แถวหน้าสุด จากซ้าย : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย),
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล),
พระอริยคุณาธาร (พระมหาเส็ง ปุสฺโส)


:b49: :b50: แถวกลาง จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย,
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่กว่า สุมโน,
หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต (พระครูอุดมธรรมคุณ),
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ


:b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร,
หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน


⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

พระอริยคุณาธาร (พระมหาเส็ง ปุสโส ป.ธ.๖)
แห่งวัดเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ท่านเป็นพระกรรมฐานชั้นผู้ใหญ่
เป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ฯลฯ
ท่านอยู่รุ่นเดียวกับครูบาอาจารย์หลายองค์ เช่น หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ,
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม และท่านพ่อลี ธมฺมธโร
รวมทั้ง เป็นอาจารย์องค์สำคัญของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ในสมัยฝึกกรรมฐานใหม่ๆ
และเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ ด้วย
ท่านเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือ “ทิพยอำนาจ”
อันโด่งดังและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
แต่น่าเสียดายมากที่ท่านมาลาสิกขาตอนอายุมาก
พอลาสิกขาแล้ว ท่านก็ไม่ได้กลับมาบวชใหม่
แต่ไปบวชเป็นฤาษี นามว่า “ฤาษีสันตจิต” เป็นที่โด่งดังมาก

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม แห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
ก็เคยเดินทางไปเรียนวิชาทิพย์อำนาจหลายอย่างจากพระอริยคุณาธาร
หลวงพ่อจรัญท่านบอกว่า องค์นี้เก่งกล้า
สามารถแยกจิตและวิญญาณออกจากกัน
ไปปรากฏกายสอนในที่ต่างๆ กันในเวลาเดียวกันได้อย่างอัศจรรย์

ท้ายที่สุดพระอริยคุณาธาร ท่านก็ละสังขารในขณะเป็นฤาษี
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า
กรณีของพระอริยคุณาธาร เป็นเรื่องของกรรม


⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

:b50: :b49: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ, หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล)


:b50: :b49: แถวหลัง ๒ องค์ขวาสุด : หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
(ยืนด้านหลังหลวงปู่ฝั้น),
พระอาจารย์ภุมมี ฐิตธมฺโม (ยืนระหว่างหลวงปู่เทสก์กับพระธรรมเจดีย์)

บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

รูปภาพ

:b50: :b49: แถวกลางนั่งเก้าอี้ จากซ้าย :
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
และ “พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล)” ฯลฯ
บันทึกภาพร่วมกับคณะพระเถระครูอาจารย์ผู้สอนพระปริยัติธรรม
ในสำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต)
บันทึกภาพร่วมกับพระภิกษุ-สามเณร
ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๙


รูปภาพ

ศรัทธาชาวบ้านใกล้เคียงถ้ำขามขึ้นมาร่วมงานทอดกฐิน
ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


:b50: :b49: พระภิกษุแถวบน จากซ้าย : หลวงปู่กว่า สุมโน,
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

และ “พระเทพสุเมธี (ไพบูลย์ อภิวณฺโณ)”
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) วัดศรีโพนเมือง


:b50: :b49: แถวล่าง : คือสามเณรที่ร่วมรับกฐินในปีนั้น


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่มหาปิ่น ปญฺญาพโล,
พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม)
๓ แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม,
หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล กับ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม

รูปภาพ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม
เมตตามาร่วมทอดผ้าป่ากับ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๔


รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ทรงคารวะ “หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร” พระภิกษุ ๖ แผ่นดิน
วัดเทพสิงหาร ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก และหลวงปู่เพียร วิริโย
มากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ”


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
นำพา “หลวงพ่อเยี้อน ขนฺติพโล” ออกรับบิณฑบาต
ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
ณ วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘


รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
และ “หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต”


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

:b50: :b49: จากซ้าย : ๕ พระบูรพาจารย์
๑. หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย (อายุ ๖๘ ปี)
๒. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี (อายุ ๗๑ ปี)
๓. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย (อายุ ๗๒ ปี)
๔. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย (อายุ ๗๒ ปี)
๕. หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต วัดป่าอัมพวัน จ.เลย (อายุ ๖๘ ปี)


บันทึกภาพร่วมกัน ณ ด้านข้างพระอุโบสถ
วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย
ในงานอุปสมบทนายช่างแขวงการทางจังหวัดเลย
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๓

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้แก่
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร”
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม

สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน) นั้น
พระองค์ท่านได้เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม โดยไปพักแรมอยู่ที่วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี
หรือวัดบ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
รุ่งขึ้นวันงานจึงได้เสด็จไปยังวัดป่าอุดมสมพรเพื่อทรงร่วมในพิธีสงฆ์


สำหรับพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่รูปอื่นๆ ที่มาร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) วัดราชบพิธฯ
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพุทธพจนวราภรณ์
สมเด็จพระมหามุนีวงค์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนารถฯ
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศ์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมบัณฑิต
พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต) วัดศรีเมือง จ.หนองคาย
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพบัณฑิต
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวราลังการ
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธาจารย์
พระราชธรรมานุวัตร (หลวงปู่อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีธรรมวงศาจารย์ เป็นต้น


ส่วนพระคณาจารย์รูปสำคัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มาร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน จ.อุดรธานี
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระรัตนากรวิสุทธิ์
หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต วัดป่าอัมพวัน จ.เลย
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูสันติวรญาณ
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูญาณวิสุทธาจารย์
หลวงปู่สาม อภิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์
หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต วัดพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) จ.บึงกาฬ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
พระอริยเวที (หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย)
วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุนทรธรรมภาณ
หลวงปู่ถวิล จิณฺณธมฺโม วัดธรรมหรรษาราม (วัดยางระหง) จ.จันทบุรี
พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)
วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต) จ.ลำปาง
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระชินวงศาจารย์
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
หลวงปู่แปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร (วัดธรรมมงคล)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระญาณวิริยาจารย์
หลวงปู่บุญรักษ์ ฐิตปุญฺโญ วัดสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ เป็นต้น


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

:b49: :b50: จากซ้าย : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร,
หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดป่าบ้านจิก),
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านวัวข้อง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
,
หลวงปู่กว่า สุมโน, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

บันทึกภาพร่วมกัน ณ ร้านสุขสมปอง
ร้านสังฆภัณฑ์เก่าแก่ของจังหวัดอุดรธานี


รูปภาพ

รวมพระมหาเถราจารย์
บันทึกภาพ ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐


:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร, พระอาจารย์วัน อุตฺตโม,
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร),
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร,
องค์สุดท้าย ไม่ทราบนามฉายา

:b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่แปลง สุนทโร, หลวงพ่อสีทน สีลธโน,
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร, หลวงปู่คำพอง (หลวงตาน้อย) ปัญญาวุโธ,
พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b49: :b50: แถวหน้า จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี,
พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พันธุโล),
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


:b49: :b50: แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 3
สมาชิก ระดับ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.ย. 2008, 23:07
โพสต์: 151

ที่อยู่: BKK.

 ข้อมูลส่วนตัว


โอ้.....นี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นภาพหลวงปู่มั่น
ตัวเองเลื่อมใสศรัทธาใปฏิปทาของท่านมาตลอด เคยลองนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างท่าน
เลยรู้ว่าไม่ใช่ของง่ายเลย ท่านมีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และมีใจเด็ดเดี่ยว
:b8:

.....................................................
จงระมัดระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้ไปทำร้ายใคร


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
และพระราชพุทธิมงคล (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร)


รูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : พระราชพุทธิมงคล (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร),
พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล), หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม,
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร และ “หลวงปู่เกตุ วณฺณโก”

บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดป่าดาราภิรมย์
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑


หมายเหตุ : (๑) รูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี
และลายมือบนรูปภาพนั้นเป็นลายมือของ หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี

(๒) หลวงปู่เกตุ วณฺณโก เป็นสัทธิวิหาริกรูปเดียว
ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทให้


:b47: :b40: :b47:

สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วย เป็นคำเรียกผู้ที่ได้รับอุปสมบท
กล่าวคือ ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์รูปใด
ก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์รูปนั้น

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
ได้แต่งตั้งให้ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เป็นพระครูวินัยธร และเป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต แห่งวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ได้ทำการอุปสมบทพระภิกษุเพียงรูปเดียว คือ
พระปลัดเกตุ วณฺณโก หรือหลวงปู่เกตุ วณฺณโก
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕


:b44: สัทธิวิหาริก (อุปัชฌาย์)-อันเตวาสิก (อาจารย์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=40263

รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ),
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แว่น ธนปาโล


รูปภาพ

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
นำพาครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่ธรรมสายกรรมฐาน
เพื่อโปรดศรัทธาญาติโยมทางภาคใต้
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓
หลังเสร็จงานประชุมเพลิงถวายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร แล้ว


อธิบายภาพโดย หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ
แห่งวัดแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : พระเทพโมลี (หลวงปู่สำรอง คุณวุฑฺโฒ) วัดอโศการาม,
พระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต) วัดป่าสุทธาวาส,
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ


รูปภาพ

:b50: :b49: จากซ้าย : หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ, หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต,
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่กู่ ธมฺมทินฺโน,
หลวงปู่จันทร์ เขมปตฺโต, องค์สุดท้ายไม่ทราบนามฉายา

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 15:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระเถรานุเถระศิษยานุศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
บันทึกภาพร่วมกันในงานผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดอโศการาม
บ้านนาแม่ขาว ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๓
ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน


:b50: :b49: แถวนั่ง จากซ้าย : หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน,
หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร, หลวงปู่แว่น ธนปาโล, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร,
พระเทพวรคุณ (หลวงพ่ออ่ำ ภทฺราวุโธ), ท่านพ่อลี ธมฺมธโร,
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต),
พระปลัดศรี (วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี) และหลวงปู่จันทร์ เขมปตฺโต


:b50: :b49: แถวกลาง จากซ้าย : พระอาจารย์ไสว, หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ,
พระอาจารย์สวด, พระครูพรหมวิหาร, พระอาจารย์เม้า ธมฺมุตฺตโม,
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร),
พระมหาสมจิตร จิตฺตวโร (วัดควนจงหรือวัดเขาล้อม จ.สงขลา),
พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก), หลวงปู่ถวิล จิณฺณธมฺโม,
พระอาจารย์บุญมี ปญฺญาปทีโป และพระครูสัน (วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี)


:b50: :b49: แถวหลัง จากซ้าย : พระครูธงชัย (วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์),
หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม, พระอาจารย์ปทุม (วัดหนองบัว จ.จันทบุรี),
พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม และพระใบฎีกา (ตุ๋ย)


>>> หมายเหตุ : ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ วัดอโศการาม ยังไม่มีอุโบสถ
ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าพิธีอุปสมบทในครั้งนั้น
จึงได้อุปสมบทกันภายในเรือที่ลอยอยู่ในน้ำ โดยใช้เรือเป็นสิมน้ำ


รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
และ “พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)”
บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดอโศการาม
บ้านนาแม่ขาว ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


:b47: :b40: :b47:

ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ วัดอโศการาม
บ้านนาแม่ขาว ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ได้มอบหมายหน้าที่ให้
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
แห่งวัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
เป็นผู้ฝึกหัดอบรมสั่งสอนนาคตลอดงาน
และให้เป็นหนึ่งในพระอุปัชฌาย์ที่ให้การอุปสมบท
แก่กุลบุตรที่ตั้งใจเข้ามาขอรับการอุปสมบท
เพื่อการสืบต่ออายุบวรพระพุทธศาสนา

๒ ปีต่อมา มีพระภิกษุที่เข้ารับการอุปสมบทจาก
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
ณ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒
และครองสมณเพศเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน
ก็คือ พระพุทธิสารเถร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
แห่งวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ


รูปภาพ

สรีระร่าง “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” หลังท่านได้มรณภาพอย่างสงบ
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น.
ณ กุฏิของท่าน วัดอโศการาม สิริอายุรวมได้ ๕๕ ปี พรรษา ๓๓


รูปภาพ

รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : พระโสภณคุณาธาร (หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ),
พระวิจิตรธรรมภาณี (หลวงปู่สิงห์ สุขปญฺโญ),
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
และ “พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)”
บันทึกภาพร่วมกันในงานบำเพ็ญกุศลศพและสวดมนต์อุทิศถวาย
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


:b47: :b40: :b47:

หลังจาก “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” ได้มรณภาพลงอย่างสงบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
มีบัญชาให้เก็บสรีระสังขารของท่านพ่อลีไว้ ยังไม่ให้ถวายเพลิง

เอาอย่าง “ท่านพระมหากัสสปเถระ”
ที่ในวันหนึ่งในอนาคตกาลจะมีพระศรีอริยเมตไตรย
มาถวายเพลิงสรีระสังขารพระมหากัสสปเถระอย่างสมศักดิ์ศรี


ในเวลาที่พระมหากัสสปเถระจักนิพพาน
พระเถระได้เข้าไปอยู่ในระหว่างภูเขา ๓ ลูกที่เมืองฮ่อ
(สันนิษฐานว่าตั้งอยู่ในประเทศจีน)
ภูเขา ๓ ลูกนั้นได้ประชุมรวมกันเข้าเป็นลูกเดียว
ปกปิดกำบังร่างของพระเถระเพื่อมิให้ปรากฏแก่มหาชนทั้งหลาย
ต่อเมื่อในอนาคต พระศรีอริยเมตไตรยได้เสด็จลงมา
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกแล้ว
พระองค์ก็จะนำเอาร่างของพระมหากัสสปเถระ
ยกขึ้นไว้บนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา
ชูขึ้นประกาศสรรเสริญคุณของพระเถระ
แล้วเตโชธาตุก็จะเกิดขึ้นเผาสรีระของท่าน
บนฝ่าพระหัตถ์ของพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้านั้น


เนื่องจากเวรกรรมที่ท่านทั้งสองได้เคยทำต่อกันในอดีตชาติ
เมื่อคราวที่พระศรีอริยเมตไตรยเกิดเป็นนายควาญช้าง
และพระมหากัสสปเถระเกิดเป็นพญาช้างเผือก
อดีตชาติในครั้งนั้น “นายควาญช้างได้สั่งให้พญาช้างเผือก
เอางวงอุ้มเหล็กแดงเอาไว้เพื่อเป็นการลงโทษ
ที่พญาช้างเผือกวิ่งหนีเข้าป่าติดตามกลิ่นสาปของนางช้าง
พญาช้างเผือกได้รับความเจ็บปวดจากแท่งเหล็กนั้น
จนกระทั่งล้มตายในที่สุด สรุปคติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้คือ
ราคะนี้มีความเผ็ดร้อนทารุณยิ่งกว่าไฟ
มีพิษร้ายยิ่งกว่าพิษของพญานาค”


นัยของท่านพ่อลีก็ขอให้เอาเยี่ยงอย่างนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า
“ผู้มีบุญกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่านในวันข้างหน้า
จะได้มาถวายเพลิงสรีระร่างของท่านอย่างสมศักดิ์ศรี
ที่เป็นอัศวินนักรบธรรมกรรมฐานผู้มีพลังจิตแก่กล้า
สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต”


พร้อมนี้เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ท่านยังมีบัญชาอีกว่า
ให้บำเพ็ญกุศลและสวดมนต์อุทิศถวายท่านพ่อลีทุกคืน
บรรดาบรรพชิตซึ่งเป็นคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อลี
ก็ได้ปฏิบัติตามบัญชามาโดยตลอด
และคณะทายกทายิกาได้ทำบุญอุทิศถึงด้วยความเคารพ
จุดธูปเทียนบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส


ต่อมาระยะหนึ่ง บรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ใหญ่ทางฆราวาส
ปรารภจะทำฌาปนกิจศพของท่านพ่อลีด้วยว่าพระกรรมฐานไม่เก็บศพไว้นาน
และอีกฝ่ายหนึ่งปรารภจะเก็บไว้บูชาสักการะให้เป็นที่อบอุ่นอยู่ตลอดไป

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีเสียงขึ้นเป็น ๒ เสียง ๒ ฝ่าย
เสียงฝ่ายหนึ่งจะทำฌาปนกิจศพของท่าน
อีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ควรทำ ควรเก็บไว้อย่างนี้
เป็นเหตุให้มีการประชุมใหญ่ของบรรดาศิษยานุศิษย์
ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ลงคะแนนเอาเสียงข้างมาก

ก็ปรากฏว่าเสียงที่ไม่ให้ทำการฌาปนกิจศพเป็นเสียงข้างมาก
เนื่องด้วยชาวจันทบุรีที่เลื่อมใสท่านพ่อลี
พากันแห่มาออกเสียงเป็นจำนวนนับหมื่นคน
สรุปคือไม่ได้ถวายเพลิง
จึงได้เก็บสรีระสังขารท่านไว้ตลอดมาจนทุกวันนี้
โดยอัญเชิญไว้ในโลงทอง ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม


เป็นที่น่าอัศจรรย์ !! ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ดอกไม้บูชาท่านพ่อลีไม่เคยเหี่ยวแห้ง
เพราะมีผู้คนนำดอกไม้มากราบไหว้บูชาท่านไม่เคยขาด
เสียงสวดมนต์ปฏิบัติบูชาจากสานุศิษย์
ตั้งแต่ ๒ ทุ่มถึง ๔ ทุ่มของทุกวัน ดังกึกก้องมาไม่รู้จบ
วันมรณภาพเวียนมาบรรจบประชาชนจะหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย
พระกรรมฐานมารวมกันในคราวจำเป็นในข้อธรรมวินัย ณ วัดอโศการาม
ซึ่งมีพระธุตังคเจดีย์อันยิ่งใหญ่ได้ปรากฏมาจนกระทั่งทุกวันนี้

นี่คือท่านพ่อลี ที่รักเคารพบูชาอย่างหาที่สุดมิได้
สายธารธรรมหลั่งไหลไปไม่มีวันหยุด
สายน้ำแห่งคุณงามความดีของท่านแผ่ซึมซับไปโดยทั่ว
ท่านคือพระผู้รุ่งเรืองด้วยเดช ด้วยยศ
และเป็นพระผู้สละโลกได้อย่างสิ้นเชิง
สมศักดิ์ศรีเป็นพุทธสาวกที่พระพุทธเจ้าได้ทำนายไว้ว่า
ในยุคกึ่งพุทธกาลพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิ
อันเป็นดินแดนสุดท้ายที่ยังมีท่านผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์


นับเป็นบุญของพวกเราชาวไทยจริงๆ ที่ผืนแผ่นดินแห่งนี้มีสิ่งอันเป็นมิ่งมงคล
เรามีทั้งพระพุทธศาสนา มีพระผู้แกร่งกล้า คือ
ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล, ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต,
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร และหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ฯลฯ
ตลอดจนมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


:b8: :b8: :b8: คัดลอกและปรับปรุงเนื้อหามาจาก...
หนังสือ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า
วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

รูปภาพ

:b50: :b49: แถวนั่ง จากซ้าย : หลวงปู่สาม อกิญฺจโน, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม,
พระครูสุภัทรคุณ (หลวงปู่คำปัน สุภทฺโท), หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
และคณะศิษยานุศิษย์ บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดป่าดาราภิรมย์
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐


:b47: :b40: :b47:

ในปีนั้น หลวงปู่สาม อกิญฺจโน
จำพรรษา ณ วัดผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
จำพรรษา ณ วัดป่าปากทาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดป่าอาจารย์ตื้อ”
สาเหตุที่มีชื่อเดิมว่า วัดป่าปากทาง
เพราะวัดตั้งอยู่ปากทางเข้าโครงการชลประทานแม่แฝก

พระครูสุภัทรคุณ (หลวงปู่คำปัน สุภทฺโท)
จำพรรษา ณ วัดสันโป่ง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ได้มารุกขมูลหาความสงบสงัดวิเวกภาวนาที่วัดสันโป่ง
จึงเป็นโอกาสที่หลวงปู่คำปัน สุภทฺโท ได้กราบถวายตัวเป็นศิษย์
เพื่อขอศึกษาอบรมธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้คำชี้แนะอบรมภาวนา
แต่มิได้อนุญาตให้ท่านเข้าทำการญัตติกรรม
เป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุติกนิกาย
ท่านให้ปฏิบัติธรรมและดำรงอยู่ในคณะมหานิกายต่อไป

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
จำพรรษา ณ วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : หลวงปู่อุ่น อุตฺตโม, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
และ “พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)”
ในงานฉลองเจดีย์วัดอรัญญวิเวก (วัดป่าบ้านข่า)
ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕


รูปภาพ

:b44: จากซ้าย : พระอาจารย์สุนิยม จนฺทิโย, หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป,
หลวงปู่อุ่น อุตฺตโม, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
และ “พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)”
ในงานฉลองเจดีย์วัดอรัญญวิเวก (วัดป่าบ้านข่า)
ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 19:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม กับ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน กับ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
ขณะออกรับบิณฑบาตโปรดศรัทธาญาติโยม
ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


รูปภาพ

บรรยากาศภายในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานหลายองค์มาร่วมงาน
หนึ่งในนั้นคือ “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน”
แห่งวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
(ขณะนั้นองค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ท่านมีอายุ ๔๔ ปี)


รูปภาพ

รูปภาพ

ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ วัดอโศการาม
“หลวงปู่สีลา อิสฺสโร” แห่งวัดอิสระธรรม
บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ศิษย์อาวุโสของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
องค์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในพระอุปัชฌาย์
ที่ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรที่ตั้งใจเข้ามาขอรับการอุปสมบท
เพื่อการสืบต่ออายุบวรพระพุทธศาสนา
พระภิกษุที่เข้ารับการอุปสมบทจากหลวงปู่สีลา อิสฺสโร ในครั้งนั้น
และครองสมณเพศต่อมาจวบจนถึงกาลมรณภาพ
ก็คือ พระครูสันติวีรญาณ (หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม)
และพระอาจารย์แสวง โอภาโส วัดพิชัยพัฒนาราม
หรือวัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


รูปภาพ

รูปภาพ

บรรยากาศภายในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 17 ธ.ค. 2008, 20:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มี.ค. 2005, 04:18
โพสต์: 1877


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ครั้นเมื่อได้ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนถึงขั้นสูงสุด (ป.ธ.๙) แล้ว
ก็มิได้ทรงละเลยด้านการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดปฏิเวธธรรมเลย
ดังจะเห็นได้ว่าแม้จะทรงภารกิจทางการคณะสงฆ์มากมาย
แต่ก็ทรงหาเวลาว่างปลีกไปหาสถานที่สงบ เช่น ป่าเขาต่างๆ
เพื่อปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอ และทรงหาโอกาสไปศึกษาด้านจิตตภาวนา
กับพระเถระฝ่ายอรัญญวาสี (พระป่า) เป็นประจำ อาทิเช่น
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร และวัดถ้ำขาม จ.สกลนคร
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย เป็นต้น

โดยจะเสด็จไปประทับอยู่เป็นเวลาหลายๆ วันเพื่อสนทนาธรรม
ศึกษาธรรม และปฏิบัติจิตตภาวนาส่วนพระองค์
นอกจากจะเสด็จไปศึกษากับพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าแล้ว
หากเป็นพระผู้มีอายุพรรษาใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่น้อยกว่า
แต่เป็นผู้มีความชำนาญด้านการปฏิบัติจิตตภาวนาแล้ว
สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ก็เสด็จไปศึกษาด้วยเช่นกัน อาทิ
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) จ.บึงกาฬ เป็นต้น
เฉพาะท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน นั้น
สมัยก่อนเมื่อท่านมีศาสนกิจที่จะต้องเข้ามาในกรุงเทพมหานคร
ท่านก็จะมาพักที่วัดบวรนิเวศวิหารอยู่เสมอ
เป็นเหตุให้ท่านมีความคุ้นเคยกันกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากมีอายุเท่ากัน และมีพรรษาใกล้เคียงกัน


รูปภาพ

:b49: :b50: ขวา : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ


:b49: :b50: ซ้าย : หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ในสมัยที่องค์ท่านทั้งสองยังพักจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด


รูปภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงมาออกตรวจการคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายธรรมยุต
และเข้าเยี่ยม “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน”
เพื่อมาสนทนาขอคำชี้แนะในการปฏิบัติธรรม โดยท่านได้ขอพักและจำวัด
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อความสะดวก
พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม “พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ”
(พระปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน - Peter J. Morgan)
พระภิกษุชาวอังกฤษ ผู้เป็นสัทธิวิหาริกที่องค์ท่านได้อุปสมบทให้


:b47: :b40: :b47:

• สัทธิวิหาริก-อันเตวาสิก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=40263

• “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” กับ วงศ์กรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43558

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงกล่าวเปิดการอบรมพระธรรมทูตรุ่นแรก
เพื่อส่งไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)
โดยมี “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน” นั่งร่วมเป็นกรรมการอยู่ทางขวา


รูปภาพ

รูปภาพ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงออกรับบิณฑบาตในหมู่บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ร่วมกับ “หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน”

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 88 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร