วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.ย. 2020, 15:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 11 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 09:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m008.JPG
m008.JPG [ 86.55 KiB | เปิดดู 9282 ครั้ง ]
m180.JPG
m180.JPG [ 141.1 KiB | เปิดดู 9282 ครั้ง ]
ประวัติวัดท่ามะโอ

วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 อุบาสกชาวพม่าชื่อ “อูจันทณ์โอง” เป็นผู้สร้าง มีประวัติย่อต่อไปนี้

ในรัชการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี มีอุบาสกชาวพม่าชื่ออูจันทร์โองได้เข้ามาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าไม้ในจังหวัดลำปาง

อุบาสกอูจันทร์โองเป็นผู้นับถือและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมั่นคง สมบูรณ์ด้วยศรัทธาปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระศาสนา ได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินในบริเวณท่ามะโอ ริมแม่น้ำวัง สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 (ตรงกับ จ.ศ. 1256) เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้ว ก็ได้สร้างถาวรวัตถภายในวัดคือ กุฏิ หอฉัน ศาลาการเปรียญ วัจจกุฏิ บ่อน้ำ โรงพระอุโบสถและกำแพงก่ออิฐ ได้อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในวัดด้วยปัจจัย 4 เป็นประจำเสมอมา เมื่อท่าถึงแก่กรรมแล้ว บรรดาบุตรหลานของท่านก็ได้อุปถัมภ์วัดและพระภิกษุสามเณรสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้

ชื่อของวัดนี้ เรียกตามคำบาลีว่า “มาตุลุงคติตถาราม” เรียกตามภาษาไทยว่า “วัดท่ามะโอ” เพราะอาศัยท่ามะโอหรือท่าส้มโอ คำว่า “วัด” ตรงกับคำบาลีว่า “อาราม” คำว่า “ท่า” ตรงกับคำบาลีว่า “ติตถะ” คำว่า “มะโอ” ตรงกับคำบาลีว่า “มาตุลุงคะ” คำทั้ง ๓ คือ อารามะ, ติติถะ, มาตุลุงคะ เมื่อสับเปลี่ยนคำหน้าไปไว้หลัง สับเปลี่ยนคำหลังมาไว้หน้า ก็สำเร็จรูปเป็น “มาตุลุงคติตถาราม” แปลว่า “วัดท่ามะโอ พื้นที่วัดภายในกำแพง มีเนื้อที่กว้าง ๔๐ วา ยาว ๔๐ วา ภายนอกกำแพง ทิศเหนือ มีเนื้อที่กว้าง ๑๘ วา ยาว ๓๑ วา


ลำดับเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ
รูปที่ ๑ ท่านพระอาจารย์ อู นันทิยะ ถึงมรณภาพปีใดไม่ปรากฏ
รูปที่ ๒ ท่านพระอาจารย์ อู ติกขะ ถึงมรณภาพปีใดไม่ปรากฏ
รูปที่ ๓ ท่านพระอาจารย์ อู เนมินทะ อัคคมหาบัณฑิต ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙
รูปที่ ๔ ท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ ธัมมาจริยะ

ท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ นั้น พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ได้ขอต่อสภาพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่า มาเป็นครูสอนพระไตรปิฎกประจำวัดโพธาราม สภาพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่าได้จัดส่งมาตามความประสงค์ของพระธรรมคุณาภรณ์ ท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ พร้อมด้วย อู โสภณะ ได้เดินทางจากประเทศพม่าเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ และถึงวัดโพธารามในวันเดียวกัน

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านพระอาจารย์ อู เนมินทะ เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ได้ขอท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ ต่อสภาพุทธศาสนาแห่งสหภาพพม่า เพื่อมาอยู่วัดท่ามะโอ สภาพุทธศาสนาได้อนุมัติและได้แจ้งให้ทางวัดโพธารามทราบ ท่านพระอาจารย์ อู ธัมมานันทะ ได้เดินทางจากวัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘ และถึงวัดท่ามะโอโนวันเดียวกัน เมื่อท่านพระอาจารย์ อู เนมินทะ ถึงมรณภาพแล้ว ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดท่ามะโอ และได้ตั้งโรงเรียนปริบัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐:b8: ที่มาของข้อมูล
http://www.wattamaoh.com/home/story_kha ... iwonga.php

:b41: เว็บไซต์ "บ้านจิตสบาย"
แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ

http://www.jitsabuy.com/

:b44: ติดตามปฏิทินธรรมบ้านจิตสบายได้ที่
http://www.jitsabuy.com/index.php?optio ... Itemid=248

:b44: :b44:
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 09:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m010.JPG
m010.JPG [ 175.58 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
ประวัติพระคันธสาราภิวงศ์ (พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร)

ชื่อ พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร (ศุภสถาพร) อายุ ๔๕ พรรษา ๒๔ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๘, เจติยังคณะ คณวาจกธรรมาจริยะ และสาสนธชธรรมาจริยะ (เทียบเท่า ป.ธ. ๙ ของประเทศไทย) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ฝ่ายการศึกษาวัดท่ามะโอ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

บรรพชา
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่ออายุ ๑๒ ปี ณ จิตตภาวันวิทยาลัย พัทยา โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริ) เป็นอุปัชฌาย์

อุปสมบท
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่ออายุ ๒๑ ปี ณ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง โดยมีพระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ เป็นอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จประถมศึกษาปีที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบได้ชั้นโสตุชนปันติ (ชั้นนักศึกษา) วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๒๗ เดินทางไปศึกษา ณ ประเทศเมียนม่าร์ โดยพำนักอยู่ที่วัดวิสุทธาราม จังหวัดแปร (prome) ๗ ปี และวัดวิสุทธาราม จังหวัดมันดเลย์ ๓ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ชั้นพื้นฐาน ของรัฐบาลพม่า (เกียรตินิยมของภาค)
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ชั้นนักศึกษา ของสมาคมพุทธสาสนานุเคราะห์ จ.แปร (เกียรตินิยม)
พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบได้ชั้นนักศึกษา ของสมาคมเอกชนเจติยังคณะ ประเทศเมียนม่าร์ (สอบได้เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ)
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ ธรรมาจริยะ ของสมาคมเอกชนเจติยังคณะ ประเทศเมียนม่าร์ ได้รับเกียรติบัตรเป็น เจติยังคณะ คณวาจกธรรมาจริยะ (เกียรตินิยมอันดับ ๒ ของประเทศ)
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ ธรรมาจริยะ ของรัฐบาลพม่า ได้รับเกียรติบัตรเป็น สาสนธชธรรมาจริยะ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบได้ ป.ธ.๘ สำนักเรียนวัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

เกียรติคุณ
เข็มเชิดชูเกียรติวิปัสสนาจารย์ ถวายเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปี
สถาปนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

เกียรติบัตรในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นสาขาพระพุทธศาสนา มูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

เสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือพระพุทธศาสนา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลงานฝ่ายพระอภิธรรม
๑. อภิธัมมัตถสังคหะ และปรมัตถทีปนี (แปล)
๒. พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์ และประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส
๓. สัจจสังเขป (แปลและอธิบาย)
๔. อภิธัมมาวตาร (แปลและอธิบาย)
ผลงานฝ่ายพระสูตร
๕. เนตติปกรณ์ (แปลและอธิบาย)

ผลงานฝ่ายวิปัสสนา
๑. สติปัฏฐาน ทางสายเดียว
๒. การเจริญสติปัฏฐาน
๓. ศึกษาวิธีเจริญสติด้วยภาษาง่ายๆ
๔. วิปัสสนานัย เล่ม ๑ (แปล)
๕. อานาปานทีปนี (แปล)
๖. โพธิปักขิยธรรม
๗. มหาสติปัฏฐานสูตร (แปล)
๘. วิปัสสนานัย เล่ม ๒ (แปล)

ผลงานฝ่ายหลักภาษา
๑. สังวัณณนานิยาม และสาธนะในกิต์ก
๒. พาลาวตาร (ปริวรรต)
๓. กัจจายนสารมัญชรี (ช่อดอกไม้แห่งกัจจายนสาระ)
๔. สังวัณณนามัญชรี (ช่อดอกไม้แห่งสังวัณณนา)
๕. คันถาภรณมัญชรี (ช่อดอกไม้แห่งคันถาภรณะ)
๖. ถาม-ตอบคัณฐิบทในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ
๗. วฤตตรัตนากร (แปล)
๘. วุตโตทยมัญชรี (ช่อดอกไม้แห่งวุตโตทัย)
๙. สุโพธาลังการมัญชรี (ช่อดอกไม้แห่งสุโพธาลังการ)
๑๐. ปทสังคหะ (ปริวรรต)
๑๑. ปทรูปสิทธิมัญชรี (เล่ม ๑)

ผลงานฝ่ายปกิณกธรรม
๑. เมตตาภาวนา
๒. ทารุกขันโธปมสูตร (แปลจาก Parable Of The Log)
๓. นมักการะ และมหาปณามะ (แปล)
๔. เตลกฏาหคาถา (แปล)
๕. คุณธรรมของคนดี และพรหมวิหาร ๔
๖. พระปริตรธรรม (แปล)
๗. ปัชชมธุ (แปลและอธิบาย)
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 09:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
Copy of m026.JPG
Copy of m026.JPG [ 157.84 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
Copy of m033.JPG
Copy of m033.JPG [ 233.25 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m003.JPG
m003.JPG [ 162.15 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m012.JPG
m012.JPG [ 170.4 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
Copy of m086.JPG
Copy of m086.JPG [ 228.11 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
:b8:
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 09:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m025.JPG
m025.JPG [ 153.77 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m032.JPG
m032.JPG [ 275.26 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m035.JPG
m035.JPG [ 158.36 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m036.JPG
m036.JPG [ 137.03 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
:b8:
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 10:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m017.JPG
m017.JPG [ 240.39 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m038.JPG
m038.JPG [ 105.14 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m066.JPG
m066.JPG [ 178.66 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m071.JPG
m071.JPG [ 155.06 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m104.JPG
m104.JPG [ 303.89 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
:b8:
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 10:11 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m106.JPG
m106.JPG [ 158.81 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m108.JPG
m108.JPG [ 161.02 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m110.JPG
m110.JPG [ 162.69 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m112.JPG
m112.JPG [ 240.65 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
:b8: พระอาจารย์ แนะนำวิธีการเดินจงกรมในเบื้องต้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 10:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m123.JPG
m123.JPG [ 179.97 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m120.JPG
m120.JPG [ 194.16 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m127.JPG
m127.JPG [ 166.91 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m169.JPG
m169.JPG [ 209.65 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
:b8:
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 10:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ก.ย. 2007, 17:49
โพสต์: 1721

ที่อยู่: สุโขทัยธานี

 ข้อมูลส่วนตัว
m090.JPG
m090.JPG [ 86.88 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m170.JPG
m170.JPG [ 346.09 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m173.JPG
m173.JPG [ 67.14 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m199.JPG
m199.JPG [ 89.04 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
m223.JPG
m223.JPG [ 87.65 KiB | เปิดดู 9280 ครั้ง ]
:b44: เก็บทัศนียภาพอันสบายๆ และ งดงามมาฝาก

แล้วพบกันใหม่ "ธรรมะสวัสดีทุกท่าน"


.
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 มิ.ย. 2011, 12:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b20: :b8: ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนา :b8: :b20: :b8:
ในไวยาวัจมัยที่มีอย่างสม่ำเสมอของ "คุณมด ดุสิตธานี"
กัลยาณมิตรที่น่ารักและมากด้วยน้ำใจ
ด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง...นะคะ
สาธุยิ่งค่ะ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ก.ย. 2011, 15:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 6
สมาชิก ระดับ 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 มิ.ย. 2011, 10:28
โพสต์: 439


 ข้อมูลส่วนตัว


อนุโมทนาบุญด้วยคะ :b8: สาธุ :b8: สาธุ :b8: สาธุ
ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ

.....................................................
สรรพสิ่งทุกอย่าง ล้วนมี เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

.................................................................................................
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลอยู่ในตัว
การกระทำของตนย่อมเป็นกรรมที่ตนกำหนดเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ย. 2014, 09:39 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 1865


 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุคะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 11 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร