วันเวลาปัจจุบัน 24 ก.พ. 2024, 09:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 25 ต.ค. 2008, 08:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 มิ.ย. 2004, 01:20
โพสต์: 1785


 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

ประวัติพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์

๑. พระกังขาเรวตะเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7595

๒. พระกัปปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7593

๓. พระกาฬุทายีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7592

๔. พระกิมพิลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7590

๕. พระกุมารกัสสปเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57860

๖. พระกุณฑธานเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7588

๗. พระคยากัสสปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7587

๘. พระควัมปติเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7586

๙. พระจุนทเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7584

๑๐. พระจุลปันถกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7583

๑๑. พระชตุกัณณิกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7582

๑๒. พระติสสเมตเตยยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7581

๑๓. พระโตเทยยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7580

๑๔. พระทัพพมัลลบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7576

๑๕. พระโธตกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7574

๑๖. พระนทีกัสสปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7573

๑๗. พระนันทเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7572

๑๘. พระนันทเถระ [พุทธอนุชา] (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7571

๑๙. พระนันทกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7570

๒๐. พระนาคิตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7569

๒๑. พระนาลกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7568

๒๒. พระปิงคิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7567

๒๓. พระปิณโฑลภารทวาชะเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7565

๒๔. พระปิลินทวัจฉเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7564

๒๕. พระปุณณกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7562

๒๖. พระปุณณชิเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7561

๒๗. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7559

๒๘. พระปุณณสุนาปรันตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7558

๒๙. พระโปสาลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7557

๓๐. พระพากุลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7556

๓๑. พระพาหิยทารุจีริยเถระ หรือ พระพาหิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7555

๓๒. พระภคุเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7554

๓๓. พระภัททิยกาฬิโคธาบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7553

๓๔. พระภัททิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7551

๓๕. พระภัทราวุธเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7550

๓๖. พระมหากัจจายนเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7544

๓๗. พระมหากัปปินเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7543

๓๘. พระมหากัสสปเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7539

๓๙. พระมหาโกฏฐิตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7536

๔๐. พระมหานามเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7535

๔๑. พระมหาปันถกเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7534

๔๒. พระมหาโมคคัลลานเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7531

๔๓. พระเมฆิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7530

๔๔. พระเมตตคูเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7529

๔๕. พระโมฆราชเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7528

๔๖. พระยสเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7527

๔๗. พระยโสชเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7524

๔๘. พระรัฐปาลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7523

๔๙. พระราธเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=57955

๕๐. พระราหุลเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7516

๕๑. พระเรวตขทิรวนิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7512

๕๒. พระลกุณฏกภัททิยเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7511

๕๓. พระวักกลิเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7510

๕๔. พระวังคีสเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7508

๕๕. พระวัปปเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7507

๕๖. พระวิมลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7506

๕๗. พระสภิยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7504

๕๘. พระสาคตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7503

๕๙. พระสารีบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7502

๖๐. พระสีวลีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7500

๖๑. พระสุพาหุเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7499

๖๒. พระสุภูติเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7498

๖๓. พระเสลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7497

๖๔. พระโสณกุฎิกัณณเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7496

๖๕. พระโสณโกฬิวิสเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7493

๖๖. พระโสภิตเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7492

๖๗. พระเหมกเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7491

๖๘. พระองคุลีมาลเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7490

๖๙. พระอชิตเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6808

๗๐. พระอนุรุทธเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6776

๗๑. พระอัญญาโกณฑัญญเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6771

๗๒. พระอัสสชิเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6770

๗๓. พระอานนท์เถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6748

๗๔. พระอุทยเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6732

๗๕. พระอุทายีเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6730

๗๖. พระอุบาลีเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6723

๗๗. พระอุปวาณเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6722

๗๘. พระอุปสีวเถระ
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6720

๗๙. พระอุปเสนวังคันตบุตรเถระ (เอตทัคคะ)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6718

๘๐. พระอุรุเวลกัสสปเถระ (เอตทัคคะ)

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6711

:b47: :b44: :b47:

๘๑. พระจูฬปันถกเถระ พระปัญญาทึบผู้แตกฉาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57213

๘๒. พระมหากัจจายนเถระ (พระสังกัจจายน์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57582

๘๓. พระสีวลี ผู้มีลาภมาก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57583

๘๔. พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) ผู้ปราบพญามาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=57464

๘๕. พระมหาจุนทเถระ ผู้มีส่วนริเริ่มการสังคายนา
(น้องชายของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=71&t=58007

๘๖.


---------------------------------------------------

•• พระอสีติมหาสาวก (ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ) ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=70&t=18709

---------------------------------------------------

.....................................................
ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ต.ค. 2008, 11:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 3
สมาชิก ระดับ 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 ส.ค. 2008, 11:55
โพสต์: 101

งานอดิเรก: เล่นเกมส์ Angry Bird
อายุ: 0
ที่อยู่: กำแพงเพชร

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b44: สาธุ :b8:

.....................................................
เธอจงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต
คำสอนหลวงปู่ชา สุภทฺโท


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ย. 2008, 20:05 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.ย. 2008, 11:39
โพสต์: 316

ที่อยู่: กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
คิดดี พูดดี ทำดี มองเเต่ดีเถิด...


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 06 พ.ย. 2008, 14:32 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ก.ค. 2008, 14:11
โพสต์: 839

ที่อยู่: สงขลา

 ข้อมูลส่วนตัว


ขอบพระคุณท่านในธรรมทาน สาธุ :b20:

.....................................................
ทำดีทุกทุกวัน เมื่อโอกาสมา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ก.ค. 2009, 04:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 มี.ค. 2009, 20:48
โพสต์: 745


 ข้อมูลส่วนตัว


ขอกราบนอบน้อม พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปักเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย

.....................................................
“เวลาทำสมาธิ ให้ระลึกลมหายใจเข้าออก ให้รู้ลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องบังคับลมหายใจ ตามรู้ลมหายใจเข้าออก สงบก็รู้ ไม่สงบก็รู้ สงบก็ไม่ยินดี ไม่สงบก็ไม่ยินร้าย ไม่เอาทั้งสงบและไม่สงบ เอาแค่รู้ตามความเป็นจริงของสภาวธรรมปัจจุบันนั้น”

ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด
เป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้
เป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลส
เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย
เป็นไปเพื่อสันโดษ
เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คณะ
เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร
เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ก.ค. 2009, 21:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 ก.ค. 2009, 23:11
โพสต์: 1044

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


เป็นสุดยอดแห่งคลังความรู้เลยครับ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

.....................................................
ตักบาตรทุกวัน....ได้บุญทุกวัน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 เม.ย. 2010, 13:39 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 มิ.ย. 2009, 09:55
โพสต์: 4062

แนวปฏิบัติ: มรณานุสสติ
อายุ: 0
ที่อยู่: ตรงปลายจมูก

 ข้อมูลส่วนตัว


พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

:b44: :b44: :b44:

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน
ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจปฏิบัติไว้ดีแล้ว
จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเกิดความสุข ความเจริญ
และเกิดปัญญาญาณทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ง
จนบรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตกาลนั้น เทอญ.


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
~ นิพพานัง ปัจจโยโหตุ ~


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 เม.ย. 2010, 20:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b48: :b8: :b48:


รูปภาพ

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 ก.พ. 2019, 21:03 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2374

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 23:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 มิ.ย. 2007, 13:49
โพสต์: 1012


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:

.....................................................
ทำความดีทุกๆ วัน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 10 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร