วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.ย. 2021, 07:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2014, 16:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5018

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


สารบัญ
ประวัติ-คำสอน-รูปภาพหายาก
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์


:b39:

หมวดอักษร

:b44: กบ (หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30139


:b44: กวง โกสโล

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงปู่กวง โกสโล” วัดป่านาบุญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48271

:b44: กวย ชุตินฺธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43898

:b44: กลั่น ธัมมโชติ (หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=39481

:b44: เกิ่ง อธิมุตตโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20021

:b44: กู่ ธัมมทินโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18308

ประมวลภาพ “หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน” วัดป่ากลางโนนภู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44433

:b44: กว่า สุมโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20983

ประมวลภาพ “หลวงปู่กว่า สุมโน” วัดป่ากลางโนนภู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44408

:b44: กินรี จันทิโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26618

ประมวลภาพ “หลวงปู่กินรี จนฺทิโย” วัดกันตศิลาวาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42518

:b44: กงมา จิรปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33519

ประมวลภาพ “หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ” วัดดอยธรรมเจดีย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48557

รวมคำสอน “หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44339

:b44: เกษม เขมโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20009

ประมวลภาพ “หลวงพ่อเกษม เขมโก” สำนักสุสานไตรลักษณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=23169

:b44: ก้าน ฐิตธัมโม (หลวงปู่ก้าน วัดเขาต้นเกด)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=29551

:b44: ก้าน จิตฺตธมฺโม (วัดถ้ำเป็ด)

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม” วัดถ้ำเป็ด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48374

:b44: กัณหา สุขกาโม

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” วัดป่าทรัพย์ทวี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=37258

รวมคำสอน “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47448

:b44: กัสสปมุนี

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44395

:b44: แก้ว สุวัณณโชโต (พระเทพสาครมุนี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33459

:b44: เก๋ ถาวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27338

หมวดอักษร

:b44: ขาว อนาลโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22390

ประมวลภาพ “หลวงปู่ขาว อนาลโย” วัดถ้ำกลองเพล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21449

รวมคำสอน “หลวงปู่ขาว อนาลโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43187

:b44: ขาวปี (ครูบาเจ้าอภิชัย ขาวปี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43903

:b44: เขียน ฐิตสีโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19528

:b44: เขียน ธัมมรักขิโต (หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43904

:b44: เขียน ขันธสโร (พ่อท่านเขียน วัดกระทิง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21884

:b44: เขมธัมโมภิกขุ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25674

:b44: เขี่ยม โสรโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24746

:b44: ขันตี ญาณวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21263

ประมวลภาพ “หลวงพ่อขันตี ญาณวโร” วัดป่าม่วงไข่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22840

:b44: ไข่ อินฺทสโร วัดเชิงเลน

รูปภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43913


หมวดอักษร


:b44: คำ ยสกุลปุตฺโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19987

:b44: คำปัน สุภัทโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48468

:b44: คำดี ปภาโส

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
(๑)http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21222

(๒)http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18545

รวมคำสอน “หลวงปู่คำดี ปภาโส”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=40903

:b44: คำพอง ติสฺโส

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30837

ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42541

:b44: คำพอง ขันติโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27088

ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ขันติโก” วัดป่าอัมพวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=38360

:b44: คำฟอง เขมจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21343

:b44: คำคะนิง จุลมณี

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24810

:b44: คำตา ทีปังกโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20766

:b44: คำพันธ์ โฆสปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19512

:b44: คำพันธ์ จันทูปโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30161

:b44: คำตัน ฐิตธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19875


:b44: คำแพง อัตตสันโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21435


:b44: คำบ่อ ฐิตปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21286

:b44: คำเขียน สุวัณโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20249

รวมคำสอน “หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ”
viewtopic.php?f=72&t=44276

:b44: คำสุข ญาณสุโข

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48734

ประมวลภาพ “หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข” วัดป่าซับคำกอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48741

:b44: คำแสน อินทจักโก (ครูบาคำแสนใหญ่ วัดสวนดอก)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43925

:b44: คำแสน คุณาลังกาโร (ครูบาคำแสนน้อย วัดดอนมูล)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43940


:b44: คร่ำ ยโสธโร (พระมงคลศีลาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33322

:b44: คูณ สุเมโธ (พระครูวิมลภาวนาคุณ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45407

ประมวลภาพ “หลวงพ่อคูณ สุเมโธ” วัดป่าภูทอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22886

:b44: คูณ ปริสุทฺโธ (หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33510

:b44: คง ธัมมโชโต (หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33348

:b44: คง สุวัณโณ (หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=37921


:b44: คล้าย จันทสุวัณโณ (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=31397


:b44: คลิ้ง จันทสิริ (พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง)

http://www.dhammajak.net/forums/download/file.php?id=38263

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=31400

:b44: เครื่อง ธัมมจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20253

ประมวลภาพ “หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร” วัดเทพสิงหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42912

:b44: เครื่อง สุภัทโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24775หมวดอักษร


:b44: เงิน พุทฺธโชติ (หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44022

:b44: เงิน จันทสุวัณโณ (หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44037

:b44: โง่น โสรโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44047หมวดอักษร


:b44: จันทร์ สิริจันโท (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26908

ประมวลภาพ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48555

รวมคำสอน “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47595


:b44: จันทร์ เขมิโย (พระเทพสิทธาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19642

ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทร์ เขมิโย” วัดศรีเทพประดิษฐาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42757

:b44: จันทร์ เขมปัตโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44470

:b44: จันทร์ กุสโล (พระพุทธพจนวราภรณ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20885

ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทร์ กุสโล” วัดเจดีย์หลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=23143

:b44: จันทร์โสม กิตติกาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30945

ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร” วัดป่านาสีดา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48528

:b44: จันทา ถาวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21128

ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทา ถาวโร” วัดป่าเขาน้อย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=29221

รวมคำสอน “หลวงปู่จันทา ถาวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48699

:b44: จันทร์ศรี จันททีโป (พระอุดมญาณโมลี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20124

ประมวลภาพ "หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป" วัดโพธิสมภรณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=48828

รวมคำสอน “หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38762

:b44: จันทร์แรม เขมสิริ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13100

ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ” วัดระหาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48583


:b44: จันทร์เรียน คุณวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48722

ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร” วัดถ้ำสหาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48725

รวมคำสอน “หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48726


:b44: จูม พันธุโล (พระธรรมเจดีย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19461

ประมวลภาพ “พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล)” วัดโพธิสมภรณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42646


:b44: จวน กุลเชฏโฐ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18740

ประมวลภาพ “พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ” วัดเจติยาคิรีวิหาร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42680

รวมคำสอน “พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42684


:b44: เจี้ยะ จุนฺโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=38764

ประมวลภาพ “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท” วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42858

รวมคำสอน “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38692

:b44: จาม มหาปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24254

:b44: จาด คังคสโร (หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44149

:b44: เจฟฟรี ฐานิสฺสโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=38396

:b44: เจริญ ฐานยุตฺโต (พระครูพิพัฒน์วิทยาคม)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=47942

:b44: เจริญ ญาณวโร (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44102

:b44: จั่น จันทสร (หลวงพ่อจั่น วัดบางมอญ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44218

:b44: จวบ สุภัทโท (หลวงพ่อตาทิพย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27369

:b44: จง พุทฺธสโร (หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44261

:b44: เจียม อติสโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20269

:b44: เจียม สันติธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27564

:b44: จรัล จรณสัมปันโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=43888

:b44: จรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44128

รวมคำสอน “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44758


หมวดอักษร


:b44: ฉลวย สุธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=31153

:b44: ฉิ้น โชติโก (พระธรรมสิทธิมงคล)

รูปภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23010หมวดอักษร


:b44: ชอบ ฐานสโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24649

ประมวลภาพ “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” วัดป่าสัมมานุสรณ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27512

รวมคำสอน “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38683


:b44: ชา สุภัทโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=39086

ประมวลภาพ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” วัดหนองป่าพง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=20430

รวมคำสอน “หลวงพ่อชา สุภัทโท”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38519


:b44: ช่วง (สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ )

รูปภาพ

ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26854

:b44: ใช่ สุชีโว

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22809

:b44: ชยสาโรภิกขุ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22230

รวมคำสอน “พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38509

:b44: ชาลี ถิรธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24751

:b44: ชายแดน สีลสุทโธ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=29090

ประมวลภาพ “พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=45786

:b44: โชดก ญาณสิทฺธิ (พระธรรมธีรราชมหามุนี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19975

:b44: แช่ม ฐานุสฺสโก (หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44457

:b44: แช่ม สังฆปาโมกข์ (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44516

:b44: ชื่น ติคญาโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27326

:b44: ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44829

:b44: ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดชัยมงคล (วัดวังมุย)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45065หมวดอักษร


:b44: ซามา อาจุตฺโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19957

:b44: ซุน ติกขปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27387

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2014, 16:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5018

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


หมวดอักษร


:b44: ดูลย์ อตุโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6703

ประมวลภาพ “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล” วัดบูรพาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21226

รวมคำสอน “หลวงปู่ดูลย์ อตุโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38522


:b44: ดิเรก พุทธยานันโท(พระพุทธยานันทภิกขุ )

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระพุทธยานันทภิกขุ (ดิเรก พุทธยานันโท)”
viewtopic.php?f=72&t=45777

:b44: ดี ฉันโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27115


:b44: ดีเนาะ (พระเทพวิสุทธาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44214

:b44: ดาด สิริปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20230

:b44: เดิม พุทฺธสโร (หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ)

รูปภาพ
ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27108

ประมวลภาพ “หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร” วัดหนองโพ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=19652

:b44: ดิ่ง คังคสุวัณโณ (หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45569

:b44: แดง สีลวันโต (พระสุมังคลาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26745

:b44: แดง รตโต (หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33418


:b44: ดู่ พรหมปัญโญ (หลวงปู่ดู่ วัดสะแก)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=34732

ประมวลภาพ “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” วัดสะแก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=34696

รวมคำสอน “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43690


หมวดอักษร


:b44: ตื้อ อจลธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24633

ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26976

รวมคำสอน “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43511

:b44: แตงอ่อน กัลยาณธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20696


:b44: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6925

ประมวลภาพ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)"
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22831

รวมคำสอน “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38704


:b44: สมเด็จเจ้าแตงโม (ทอง) วัดใหญ่สุวรรณาราม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44982


:b44: โต๊ะ อินทสุวณฺโณ (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33413หมวดอักษร


:b44: ถิร ฐิตธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=36233

ประมวลภาพ “หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม” วัดทิพยรัฐนิมิตร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21440


:b44: ถาวร ติสฺสานุกโร (พระธรรมปัญญาบดี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23317หมวดอักษร


:b44: เทสก์ เทสรังสี

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
๑) http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24594
๒) http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=35963

ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42782

รวมคำสอน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43000

:b44: ทองรัตน์ กันตสีโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26860

รวมคำสอน “หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43380

:b44: ทองสุก สุจิตฺโต (พระครูอุดมธรรมคุณ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18307

ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต” วัดป่าสุทธาวาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43058

:b44: ทองอินทร์ กตปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44107

:b44: ทอง จันทสิริ (พระญาณวิศิษฏ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20953

:b44: ทองเฒ่า (พระอาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45581

:b44: ทองเจือ จินฺตากโร (สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20362

:b44: ทอง สิริมงฺคโล (พระธรรมมังคลาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22210

:b44: ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45116

:b44: ทองพูล สิริกาโม

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม” วัดสามัคคีอุปถัมภ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27907

:b44: ท่อน ญาณธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20749

ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร” วัดศรีอภัยวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22879

รวมคำสอน “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38755

:b44: ทูล ขิปฺปปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42881

รวมคำสอน “หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ”
viewtopic.php?f=72&t=42885

:b44: ทา จารุธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45441

ประมวลภาพ “หลวงปู่ทา จารุธัมโม” วัดถ้ำซับมืด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21510

:b44: เทวิน จันทปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27356

:b44: ทวด ราโมธัมมิโก (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24613

ประมวลภาพ “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” วัดช้างไห้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22539

:b44: ทรง ฉันทโสภี

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22586

:b44: ทิม อิสริโก (หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45570

:b44: ทิม อัตตสันโต (หลวงปู่ทิม วัดพระขาว)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45585

:b44: โทน กันตสีโล (หลวงปู่โทน วัดบูรพา)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=46056

:b44: เทียน จิตฺตสุโภ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44206

รวมคำสอน “หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38672


หมวดอักษร


:b44: ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ (เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=46797

รวมคำสอน “ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ (เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=46795

:b44: ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48209

ประมวลภาพ “ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย” วัดทุ่งหลวง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48585

:b44: ธีร์ เขมจารี

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27322


หมวดอักษร


:b44: เนย สมจิตฺโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20733

:b44: นิยม ฐานิสฺสโร (สมเด็จพระมหาธีราจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27202

:b44: เนียม (หลวงพ่อเนียม วัดน้อย)

:b44: นำ ชินวโร

:b44: นวล ปริสุทโธ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22779

:b44: นนท์ พรหฺมสีโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27321

:b44: นนท์ วราโภ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24389

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2014, 16:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5018

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


หมวดอักษร


:b44: บัว ญาณสัมปันโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24738

รวมคำสอน “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38517

:b44: บัว สิริปุณฺโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24568

:b44: บัวพา ปัญญาภาโส

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19472

ประมวลภาพ “หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส” วัดป่าพระสถิตย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42950

:b44: บุญ ชินวํโส

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42561

:b44: บุญจันทร์ กมโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18758

ประมวลภาพ “หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล” วัดป่าสันติกาวาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42448

รวมคำสอน “หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44294

:b44: บุญจันทร์ จันทวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44873

:b44: บุญมา ฐิตเปโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25700

ประมวลภาพ “หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม” วัดสิริสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42464

:b44: บุญมา คัมภีรธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=46493

:b44: บุญมี สิริธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20929

ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร” วัดป่าวังเลิง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=38393

:b44: บุญมี โชติปาโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44953

:b44: บุญมี ปริปุณโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20728

:b44: บุญเพ็ง กัปปโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27013

:b44: บุญเพ็ง เขมาภิรโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20750

:b44: บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

รูปภาพ

ประวัติแะปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21313

ประมวลภาพ “หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต” ที่พักสงฆ์สวนทิพย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=36578

:b44: บุญนาค โฆโส

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20729

:b44: บุญนาค อุตฺตโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20764

:b44: บุญพิน กตปุญโญ

รูปภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27316

:b44: บุญหนา ธัมมทินโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20850

:b44: บุญ ขันธโชติ (หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว)

รูปภาพ

:b44: บุญชื่น ฐิตธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27345

:b44: บุญทืม พรหมเสโน

รูปภาพ

:b44: บุญเลิศ โฆสโก (พระธรรมสิริชัย)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21932

:b44: บุดดา ถาวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44201

ประมวลภาพ “หลวงปู่บุดดา ถาวโร” วัดกลางชูศรีเจริญสุข
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44348

รวมคำสอน “หลวงปู่บุดดา ถาวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44200

:b44: แบน ธนากโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27597


หมวดอักษร


:b44: ปิ่น ปัญญาพโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18762

ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล” วัดป่าแสนสำราญ


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48719

:b44: ปิ่น ชลิโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44205

ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต” วัดอริยวงศาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43230

รวมคำสอน “หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=50303


:b44: ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ (Peter J. Morgan)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45022

ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42521

:b44: ปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19991

รวมคำสอน “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44349

:b44: มหาปราโมทย์ ปราโมชฺโช

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20126

ประมวลภาพ “หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปราโมชฺโช”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21178

:b44: ปาน คุตฺตสติ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19943

:b44: ปสันโนภิกขุ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22218

:b44: เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9335

ประมวลภาพ “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=36190

รวมคำสอน “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38758

:b44: แปลง สุนทโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27318

:b44: เปรื่อง ฐานังกโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26750

:b44: เปรื่อง เขมปัญโญ (หลวงปู่เปรื่อง วัดบางจาก)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33511

:b44: เปลื้อง ปัญญวันโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20767

:b44: ประสิทธิ์ ปุญญมากโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21027

ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27858

:b44: ประนอม วิริโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22910

:b44: ประยูร สนฺตงฺกุโร (สมเด็จพระญาณวโรดม)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27063

:b44: ประยูร ธมฺมจิตฺโต (พระพรหมบัณฑิต)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44132

รวมคำสอน “พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44331

:b44: ประยุทธ์ ปยุตฺโต (พระพรหมคุณาภรณ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27255

ประมวลภาพ “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48604

รวมคำสอน “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”‏
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48552

:b44: เปิ่น ฐิตคุโณ (พระอุดมประชานาถ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22254

:b44: ปาน โสนันโท (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=47728

:b44: ปาน ติสฺสโร (หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย)

รูปภาพ

:b44: ปาล ปาลธัมโม

รูปภาพ

:b44: ป้อ ธัมมสิริ

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27090

:b44: ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19100


หมวดอักษร


:b44: ผาง จิตฺตคุตฺโต


รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19464

ประมวลภาพ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต” วัดอุดมคงคาคีรีเขต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=36659

:b44: ผาง ปริปุณฺโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18743

:b44: ผิน สุมโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45604

:b44: ผ่าน ปัญญาปทีโป

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=36404

ประมวลภาพ “หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป” วัดป่าปทีปปุญญาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21392

:b44: ผั่น ปาเรสโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27571

ประมวลภาพ “หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก” วัดป่าหนองไคร้
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42939

:b44: ผนึก สิริมังคโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19939

:b44: แผ้ว ปวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=39002

:b44: ผล ญาณจารี

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26714

:b44: ผินะ ปิยธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26055

:b44: ผล คุตฺตจิตฺโต (พระสุนทรศีลสมาจาร วัดหนัง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48674

ประมวลภาพ “พระสุนทรศีลสมาจาร (ผล คุตฺตจิตฺโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48556


หมวดอักษร


:b44: ฝั้น อาจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24612

ประมวลภาพ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” วัดป่าอุดมสมพร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42819

รวมคำสอน “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44391หมวดอักษร


:b44: พุธ ฐานิโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=28240

ประมวลภาพ “หลวงพ่อพุธ ฐานิโย” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=28489

:b44: พุฒ สุทัตโต

รูปภาพ

ประมวลภาพ “พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=45668

:b44: พุฒ ยโส

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25852

:b44: พรหม จิรปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19903

:b44: พวง สุขินฺทริโย (พระเทพสังวรญาณ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21725

:b44: เพ็ง พุทฺธธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24279

:b44: พันธุ์ อาจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27373

:b44: พยุง ชวนปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22870

:b44: พระพุทธโฆษาจารย์ (Buddhaghosacharya)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=46152

:b44: พุทธทาสภิกขุ (หลวงพ่อพุทธทาส)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26614

:b44: พรหมา พรหมจักโก (พระสุพรหมยานเถร)

รูปภาพ

:b44: พรหม ถาวโร (หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค)

รูปภาพ

:b44: เพิ่ม ปุญญวสโน (หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว)

รูปภาพ

:b44: พริ้ง อินทโชติ (หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก)

รูปภาพ

:b44: พระโพธิรังษี (บุญศรี พุทฺธิญาโณ) วัดพันตอง

รูปภาพ

:b44: พีร์ สุชาโต (พระธรรมสุธี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25026


:b44: แพ ติสฺสเทโว
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)


รูปภาพ

ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=23335

:b44: แพ เขมังกโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23163

:b44: พูล อตฺตรกฺโข

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24226

:b44: พยอม กัลยาโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=31814

:b44: ไพศาล วิสาโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22853

รวมคำสอน “พระไพศาล วิสาโล”
viewtopic.php?f=72&t=42477

:b44: ครูบาพรชัย ปิยวัณโณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44847


หมวดอักษร


:b44: เฟื่อง โชติโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27449

ประมวลภาพ “ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก” วัดธรรมสถิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21515

รวมคำสอน “ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47090

:b44: แฟ๊บ สุภัทโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20128

:b44: ฟิลลิป ญาณธมฺโม

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45914


หมวดอักษร


:b44: ภู จันทเกสโร (หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร)

รูปภาพ

:b44: ภัททันตะ อาสภมหาเถระ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25720

:b44: ภากร ฐิตธัมโม (พระเทพสิริโสภณ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22307


หมวดอักษร


:b44: มั่น ภูริทัตโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6786

ประมวลภาพ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” วัดป่าสุทธาวาส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42852

รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43188

:b44: มี ญาณมุนี

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42792

ประมวลภาพ “หลวงปู่มี ญาณมุนี” วัดป่าสูงเนิน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=45436

:b44: มี (เกล้า) ปมุตโต

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงปู่มี (เกล้า) ปมุตฺโต” วัดถ้ำเกีย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21451


:b44: มา ญาณวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21302

:b44: มิตซูโอะ คเวสโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20086

รวมคำสอน “พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38514

:b44: มหาสี สะยาดอ (พระอาจารย์อู โสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=46146

:b44: มุ่ย พุทธรักขิโต (หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่)

รูปภาพ

:b44: พระพุฒาจารย์ (มา อินทสโร) หรือท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม

รูปภาพ

:b44: มี เขมธัมโม

รูปภาพ


หมวดอักษร


:b44: ยิ้ม จันทโชติ (หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33485


:b44: เยื้อน ขันติพโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44126


:b44: แย้ม ฐานยุตโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22549


หมวดอักษร:b44: รักษ์ เรวโต (พระธรรมไตรโลกาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20001

ประมวลภาพ “พระธรรมไตรโลกาจารย์ (รักษ์ เรวโต)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42922


:b44: ระแบบ ฐิตญาโณ (พระธรรมเมธาภรณ์)

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47886

:b44: รอด (หลวงปู่รอด วัดโคนอน)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44805

:b44: พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=34508

ประมวลภาพ “หลวงพ่อฤาษีลิงดำ” วัดท่าซุง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22899

รวมคำสอน “พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38703

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 29 พ.ย. 2014, 16:46 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.ย. 2010, 20:29
โพสต์: 5018

แนวปฏิบัติ: พิจารณากาย
สิ่งที่ชื่นชอบ: มณีรัตน์,พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ร้วห่อทอง
อายุ: 34

 ข้อมูลส่วนตัว


หมวดอักษร


:b44: ลี ธัมมธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

ประมวลภาพ “หลวงพ่อลี ธมฺมธโร” วัดอโศการาม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731

รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679


:b44:ลี ฐิตธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20179

ประมวลภาพ “หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม” วัดเหวลึก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42516

:b44: ลี กุสลธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13088


:b44: เลี่ยม ฐิตธมฺโม

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม” วัดหนองป่าพง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27851


หมวดอักษร

:b44: สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

รูปภาพ

ประมวลพระรูป “สมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48812

:b44: วัง ฐิติสาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=35359

:b44: วัน อุตฺตโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25699

:b44: วิริยังค์ สิรินฺธโร (พระธรรมมงคลญาณ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20338

รวมคำสอน “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43841

:b44: วิชัย เขมิโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44134

:b44: วิชัย เมตติโก (พระธรรมวงศ์มุนี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27347

:b44: วิบูลย์ กัลยาโณ (พระเทพวรมุนี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20155

:b44: วิบูลย์ พุทฺธญาโณ วัดโพธิคุณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21566

:b44: วิไลย์ เขมิโย

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย” วัดถ้ำพญาช้างเผือก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22344

:b44: แว่น ธนปาโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24679


:b44: วุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26601

ประมวลภาพ “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=34108

รวมคำสอน “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38561

:b44: วรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า)

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงตาม้า (พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26820


หมวดอักษร


:b44: ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17827

:b44: ศรีจันทร์ วัณณาโภ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19457


:b44: ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22857

ประมวลภาพ “ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย” วัดบ้านปาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22417

:b44: เจ้าคุณศรี (สนธ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์

รูปภาพ

:b44: ศุข เกสโร (หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

รูปภาพ

ประมวลภาพ “หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22807

:b44: ศรีนวล ฐานวโร วัดวชิรธรรมสาธิต (พระโสภณวชิรธรรม)


หมวดอักษร


:b44: สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20232

ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=29577

รวมคำสอน “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42714

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43517

:b44: สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44309

รวมคำสอน “สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44327

:b44: เสาร์ กันตสีโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
๑) http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6725
๒) http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16485

ประมวลภาพ “หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล” วัดเลียบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42921

รวมคำสอน “พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44193

:b44: สิงห์ ขันตยาคโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19481

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม” วัดป่าสาลวัน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42790

รวมคำสอน “หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43688

:b44: สิงห์ สุนฺทโร (หลวงปู่เมตตาหลวง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24696

:b44: สิงห์ทอง ธัมมวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8160

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42484

รวมคำสอน “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44382

:b44: สิงห์ทอง ปภากโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42461

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร” วัดป่าสุนทราราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48571

:b44: โส กัสสโป

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21030

:b44: สาม อกิญจโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
๑) http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26825
๒) http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=18541

ประมวลภาพ “หลวงปู่สาม อกิญจโน” วัดป่าไตรวิเวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42851

:b44: สิม พุทธาจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21573

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร” วัดถ้ำผาปล่อง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21581

รวมคำสอน “หลวงปู่สิม พุทธาจาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42673

:b44: สีทน กมโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21227

ประมวลภาพ “หลวงพ่อสีทน กมโล” วัดสิรินธรวราราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48732

:b44: สีทน สีลธโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21232

:b44: สีลา อิสฺสโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19901

:b44: สมชาย ฐิตวิริโย

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13154

รวมคำสอน “หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43691

:b44: สุวัจน์ สุวโจ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22212

ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42409

รวมคำสอน “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48833

:b44: เสถียร สมาจาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20763

:b44: สุพัฒน์ สุขกาโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20859

:b44: สัมมา ขันติปาโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19881

:b44: สอ พันธุโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26988

ประมวลภาพ “หลวงปู่สอ พันธุโล” วัดป่าบ้านหนองแสง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42942

:b44: สาย เขมธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20725

:b44: สังวาลย์ ธัมมสาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13054

:b44: สนธิ์ อนาลโย (พระราชภาวนาพินิจ)

รูปภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20990

:b44: สมภพ โชติปัญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19971

ประมวลภาพ “พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ” วัดไตรสิกขา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21521

:b44: สุพีร์ สุสัญญโม (หลวงปู่สุพีร์ วัดถ้ำซับมืด)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48566

:b44: สุเมโธภิกขุ(โรเบิร์ต สุเมโธ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19591

ประมวลภาพ “พระราชสุเมธาจารย์” (พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27376

รวมคำสอน “พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44534

:b44: สุมโนภิกขุ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=36363

:b44: สาคร ธัมมาวุโธ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20794

:b44: สุธรรม สุธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22493

:b44: สัมภาษ โกวิโท

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21400

:b44: สุรเสียง ปัญญาวชิโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26719

:b44: สมหมาย อัตตมโน

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22514


:b44: สมศรี อัตตสิริ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48908

ประมวลภาพ "หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ"
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48909

รวมคำสอน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48909


:b44: สิริปันโนภิกขุ (Ajahn Siripanno)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=41957

:b44: สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน (สุวรรณมาโจ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20731

ประมวลภาพ “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48753

:b44: สี ฉันทสิริ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30195

:b44: สด จันทสโร (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24153

ประมวลภาพ “หลวงพ่อสด จนฺทสโร” วัดปากน้ำภาษีเจริญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=23691

:b44: สงฆ์ จันทสโร (หลวงปู่สงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22333

:b44: สวน ฉันทโร (หลวงปู่ญาท่านสวน วัดนาอุดม)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=42463

:b44: สรวง ออยเตียนสรูล (หลวงปู่สรวงแห่งภูตะแบง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30143

:b44: สรวง ปริสุทฺโธ วัดถ้ำขวัญเมือง

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44187

รวมคำสอน “หลวงปู่สรวง ปริสุทฺโธ” (วัดถ้ำขวัญเมือง)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44188

:b44: สมปอง ตาลปุตฺโต

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38673

:b44: สุด สิริธโร (หลวงพ่อสุด วัดกาหลง)

รูปภาพ

:b44: สนธิ์ สุรชโย (หลวงปู่สนธิ์ วัดท่าดอกแก้วเหนือ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=31045

:b44: สมุท รชตวัณโณ (พระพรหมจริยาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22288

:b44: โสภณ โสภณจิตฺโต (พระเทพคุณาภรณ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27095

:b44: สุภา กันตสีโล (พระมงคลวิสุทธิ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=25154

ประมวลภาพ “หลวงปู่สุภา กันตสีโล” วัดสีลสุภาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48002

:b44: สุรศักดิ์ เขมรํสี (พระครูเกษมธรรมทัต)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44652

รวมคำสอน “พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44192

:b44: พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) หรือปิยโสภณ

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) หรือปิยโสภณ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44115

:b44: สุชาติ อภิชาโต

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต”
viewtopic.php?f=72&t=47981


:b44: สังวาลย์ เขมโก

รูปภาพ

:b44: สนอง กตปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20372

รวมคำสอน “หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44299

:b44: สุทัศน์ โกสโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44114

:b44: สำราญ ธัมมธุโร (หลวงพ่อกล้วย)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21552

:b44: แสง ปริปุณโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27085

:b44: สุบิน สันติกโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27409

:b44: สมชาติ ธัมมโชโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24981

:b44: สุโข กตปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=39001หมวดอักษร


:b44: แหวน สุจิณโณ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24628

ประมวลภาพ “หลวงปู่แหวน สุจิณโณ” วัดดอยแม่ปั๋ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=40776

รวมคำสอน “หลวงปู่แหวน สุจิณโณ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=42686

:b44: หลุย จันทสาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26088

ประมวลภาพ “หลวงปู่หลุย จันทสาโร” วัดถ้ำผาบิ้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26087

รวมคำสอน “หลวงปู่หลุย จันทสาโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44178

:b44: หล้า เขมปัตโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44660

ประมวลภาพ “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” วัดภูจ้อก้อ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=44375

:b44: หลวง กตปุญโญ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27238

ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21429

:b44: เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20708

ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” วัดอรัญญบรรพต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=20963

รวมคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: หลอด ปโมทิโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=4626

:b44: โหน่ง อินทสุวัณโณ (หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน)

รูปภาพ

:b44: หลิว ปัณณโก (หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33512

:b44: หมุน ฐิตสีโล

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=37551

:b44: หอม รามธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26715

:b44: หอม เขมิโย

รูปภาพ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27325

:b44: หอม จันทโชโต

รูปภาพ

:b44: หงษ์ พรหมปัญโญ (หลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=33458

:b44: ไหล โฆสโก (พระศรีวรญาณ)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20893


หมวดอักษร


:b44: อ่อน ญาณสิริ

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24879

ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ” วัดป่านิโครธาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48739

:b44: อ่อนสา สุขกาโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26102

ประมวลภาพ “หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร” วัดประชาชุมพลฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21488

:b44: อ่อนศรี ฐานวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=31157

:b44: อุ่น อุตฺตโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19902

:b44: อุ่น กัลยาณธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21469

ประมวลภาพ “หลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมโม” วัดป่าวิสุทธิธรรม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21430

:b44: อุ่น ชาคโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=38864

รวมคำสอน “หลวงปู่อุ่น ชาคโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44381

:b44: อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22248

:b44: อ่ำ ธัมมกาโม

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=32623

:b44: อร่าม รักขิตตจิตโต

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48350

:b44: อว้าน เขมโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22527

:b44: อุทัย สิริธโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44078

:b44: อินตอง สุภวโร

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26749

:b44: อินทร์ถวาย สันตุสสโก

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44265

รวมคำสอน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=49566
:b44: อ้วน ติสฺโส (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏฺิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22704

:b44: อัมพร อัมพโร (สมเด็จพระมหามุนีวงศ์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23000

:b44: อุตตมะ อุตตมรัมโภ (พระราชอุดมมงคล)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=19590

:b44: อู โสภณมหาเถระ (พระอาจารย์มหาสี สยาดอว์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=41842

:b44: โอภาสี (หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30137

ประมวลภาพ “หลวงพ่อโอภาสี (พระมหาชวน มลิพันธ์)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22953

:b44: เอี่ยม สุวัณณสโร (หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44681

:b44: เอียด ปทุมสโร (พระอาจารย์เอียด วัดดอนศาลา)

รูปภาพ

:b44: เอียดคำ อริยวังโส (พ่อท่านเอียดดำ วัดศาลาไพ)

รูปภาพ

:b44: อี๋ พุทฺธสโร (หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ)

รูปภาพ

:b44: อำพัน บุญ-หลง อาภรโณ (พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์)

รูปภาพ

:b44: ครูบาอิน อินโท (ครูบาฟ้าหลั่ง-ฟ้าลั่น)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22950

:b44: อำนาจ โอภาโส

รูปภาพ

รวมคำสอน “พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38760


หมวดอักษร


:b44: เฮี้ยง ปุณณัจฉันโท (พระวรพรตปัญญาจารย์)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22799


แม่ชี,อุบาสก,อุบาสิกา


:b44: แก้ว เสียงล้ำ (แม่ชีแก้ว)

รูปภาพ

ประมวลภาพ “แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ” สำนักชีบ้านห้วยทราย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42864

:b44: ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh)

รูปภาพ

ประวัติและปฏิปทา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21739

รวมคำสอน “หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=45472

.....................................................
"เกิดดับ..เกิดแล้วไม่ดับไม่มี"


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร