วันเวลาปัจจุบัน 20 ก.ค. 2024, 08:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2013, 15:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

งานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช ครบ ๑๐๐ ปี

รัฐบาลกำหนดจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๑๐๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ การจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะทรงมีพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ และได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra yanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013”

โดยกำหนดระยะเวลาของการจัดงานฉลอง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ ตามที่กรมศิลปากรเสนอ และเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และวัดบวรนิเวศวิหารดำเนินการ รวมทั้ง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาอนุญาตก่อน

สำหรับการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี รัฐบาลได้กำหนดจัดงานต่างๆ อาทิ การจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ การจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ การจัดทำหอจดหมายเหตุวชิรญาณ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น


ที่มา : ข่าว สปน. ข่าวที่ ๒๐/๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

http://www.opm.go.th/opmportal/

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ก.ค. 2013, 01:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ค. 2004, 19:46
โพสต์: 2305

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

กำหนดการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวหิาร

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๐๖.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป ณ ที่รับรอง

เวลา ๐๗.๐๐ น. - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป
ณ ถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๐๘.๐๐ น. - นายกรัฐมนตรีชมพิพิธภัณฑ์และเปิดนิทรรศการ
๑. ชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
๒. เปิดนิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร”
ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๐๙.๓๐ น. - นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๖.๐๐ น. - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพร
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๑๔.๐๐ น. - พิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
- สมเด็จพระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ ๖๑๙ รูป สดับปกรณ์

เวลา ๑๖.๐๐ น. - ทอดผ้าป่าสมทบทุน
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๑๐.๐๐ น. - พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
- พระสงฆ์ ๒๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
และพระภิกษุสามเณรอีก ๑,๑๑๙ รูป บริเวณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
และอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)

เวลา ๑๖.๐๐ น. - คณะสงฆ์เจริญนวัคคหายุสมธัมม์
ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัด พระศรีรัตนศาสดาราม

กองอำนวยการงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) วัดบวรนิเวศวิหาร คณะสูง (นานาชาติ) ชั้น ๑
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๙๘๖๖, ๐๘๑-๖๒๖-๐๐๘๔, ๐๘๕-๑๐๕-๕๘๗๓
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๐๕๑
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
โทรศัพท์ o-๒๒๘๒-๒๔๔๗ โทรสาร o-๒๒๘๑-๙๕๕๕
ดาวน์โหลดข้อมูลงานได้ที่ http://www.watbowon.com
อีเมล์ : somdej100y@yahoo.com

กิจกรรมพิเศษเนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)

วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ลงนามถวายพระพรแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. - พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
สาธุชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

วันที่ ๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. - ประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ ตึก สว. ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. - ชมนิทรรศการ “พระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร”
ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
- ชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
- เปิดพุทธสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง คือ
๑. พระอุโบสถ ๒. พระเจดีย์ ๓. พระไพรีพินาศ
๔. พระวิหารพระศาสดา ๕. พระวหิารเก๋ง ๖. ศาลารอยพระพุทธบาทศิลา
๗. พระปรางค์พระไวโรจนะ ๘. พระปรางค์พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ๙. โพธิฆระ


:b42: ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46470

รวมพระนิพนธ์ “สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=43452

พระสารถวายพระพรจากองค์ทะไลลามะ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=46498

.....................................................
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง...ปรารถนาจะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ก.ค. 2013, 10:46 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 6
สมาชิก ระดับ 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 พ.ค. 2013, 10:07
โพสต์: 406

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา :b8: :b1:
ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 ส.ค. 2013, 16:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2757


 ข้อมูลส่วนตัว


ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 27 ก.ย. 2013, 15:00 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 มิ.ย. 2011, 14:07
โพสต์: 278


 ข้อมูลส่วนตัว


ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา :b8: :b8: :b8: ขอน้อมกราบสมเด็จพระสังฆราชเจ้าค่ะ


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร