วันเวลาปัจจุบัน 11 ส.ค. 2020, 20:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1233 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ย้อนบรรยากาศการศึกษาและการเผยแผ่ธรรมในอดีต

เมื่อ: 03 ส.ค. 2020, 20:48 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3709


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ”

เมื่อ: 03 ส.ค. 2020, 20:14 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3238


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__11_737.jpg :b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่จาม มหาปุญโญ” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=24254 :b44: หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็น “พระนิยตโพธิสัตว์” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48339 :b44: หลวงปู่จาม มหา...

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ”

เมื่อ: 03 ส.ค. 2020, 20:13 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 3238


:b39: ศีล-ฟังธรรม

:b45: สีลานุสสติ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=50187

:b45: การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=58203

:b50: :b49: :b50:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สัจจะ (หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ)

เมื่อ: 03 ส.ค. 2020, 19:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 348


สัจจะ พระธรรมเทศนาโดย...หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ http://www.dhammajak.net/board/files/_59_165.jpg นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ) สจฺจํ เว อมตํ วาจา เอสธมฺโม สนนฺตโน ตีติ ณ บัดนี้จะได้เตือนพ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สอนใจไว้ด้วยธรรม (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

เมื่อ: 03 ส.ค. 2020, 19:39 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 887


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย” กับ “พระบุญนาค โฆโส”

เมื่อ: 01 ก.ค. 2020, 09:26 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1530


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เมตตาตนเอง (หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)

เมื่อ: 01 ก.ค. 2020, 09:26 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 944


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: วินัยและศีลคือการนำความชั่วออก (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 01 ก.ค. 2020, 09:23 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1742


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: ทศบารมีวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

เมื่อ: 01 ก.ค. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 2239


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: “พระองค์ไหนนี่ แบกคัมภีร์มาตีหัวเรา” ??

เมื่อ: 01 ก.ค. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1195


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จบที่ใจเรา (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 09 มิ.ย. 2020, 12:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 365


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph____733.jpg จบที่ใจเรา พระธรรมเทศนาโดย...หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ :b50: :b45: :b50: ฝึกให้ใจสงบ ให้ใจอยู่กับกาย ฝึกปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีต ปล่อยวางที่วิตกกังวลในเรื่องอนาคต พยายามให้ใจสงบอยู่กับปัจจุบัน ความสงบนี...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: อดีตชาติของ “หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ” กับ วัดป่าหนองแซง

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2020, 12:47 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 406


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ถ้ามันดีแล้วก็พอ ถ้ามันพอแล้วก็ดี (หลวงปู่กินรี จนฺทิโย)

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2020, 12:47 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 567


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หลวงปู่ขาว อนาลโย เล่าเรื่อง “สองพี่น้องประลองวิชา”

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2020, 12:46 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2541


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ไม่เห็นจิตเห็นใจก็ไม่เห็นบาปเห็นบุญ (หลวงปู่แบน ธนากโร)

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2020, 12:45 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 885


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 83 [ พบ 1233 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร