วันเวลาปัจจุบัน 29 มี.ค. 2020, 07:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1190 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: •• มุตโตทัย พระธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่น (ฉบับสมบูรณ์) ••

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 605


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับ “จุฬาลังกรโณภิกขุ”

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:15 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 787


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ๑๐๐ คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:14 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 25499


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: พระรูป “กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุดแรก พ.ศ. ๒๔๓๖”

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:11 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 737


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทัตโต)” วัดทุ่งแก้ว

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:10 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 9765


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เพียรเพื่อพ้น (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:08 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 529


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลวงตาเล่าเรื่อง “ท่านพ่อลี” สอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:08 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 5471


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ต้นสายพระธุดงคกรรมฐาน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 14:07 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 8735


น้อมกราบสาธุพระอริยสงฆ์
4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติตนอย่างไร (หนังสือศาสนาอยู่ที่ไหน)

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 09:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 267


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__3_738.jpg พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติตนอย่างไร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ :b49: :b45: :b50: ภาวะสงครามโลก ก็คือความทุกข์ ความพินาศ ฉิบหายของส...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ทางเดินถึงความสิ้นทุกข์ (หนังสือแว่นดวงใจ)

เมื่อ: 09 มี.ค. 2020, 09:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 267


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__3_738.jpg ทางเดินถึงความสิ้นทุกข์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ :b49: :b45: :b50: การตั้งข้อสังเกตจิตในเวลาฟังเทศน์หรือเวลานั่งภาวนา เราไม่ต้อ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: เจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ กับ “เหล็กไหล” (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

เมื่อ: 07 มี.ค. 2020, 21:21 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 11679


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: ประวัติและความสำคัญ “วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร”

เมื่อ: 07 มี.ค. 2020, 21:21 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 9573


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

เมื่อ: 07 มี.ค. 2020, 21:20 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 7142


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ “คิดจะสึก”

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:53 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 617


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (เจริญ สุวฑฺฒโน) กับ หลวงปู่เหรียญ

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 566


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 80 [ พบ 1190 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร