วันเวลาปัจจุบัน 27 ม.ค. 2021, 04:30  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3833 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติปัฏฐาน

 หัวข้อกระทู้: สติปัฏฐาน
เมื่อ: เมื่อวานนี้, 08:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 156


"ของดี ก็มีอยู่ด้วยกัน ทุกคนแล้ว จะไป เอาของดี ที่ไหนอีก ของดีก็ต้องทำให้มัน เกิด มันมีขึ้นในจิตใจของตน ความดีอันใด ที่ยังไม่มี ก็ต้องเพียรพยายาม ทำให้เกิด ให้มีขึ้น นี่แหละ ของดีมองให้มันเห็น หา ให้มันเห็น ภายในตน ของตน นี่แหละ จึง ใช้ได้ ถ้าไปมองหาแสวงหา ของดีภายนอกแล้ว ใช้ไม่ได้ ให้เอาของดี ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เยือกเย็น

 หัวข้อกระทู้: เยือกเย็น
เมื่อ: 25 ม.ค. 2021, 07:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 212


“บางคนก็ปลูกบ้านไว้ใหญ่โต ไม่ได้ตายที่บ้านหรอก ไปตายโรงพยาบาลนู่น ปลูกบ้านไว้ซะใหญ่โต ไม่ได้ตาย ไปตายที่นู่น สู้มาปลูกบ้านเรือนทองซะดีกว่า ถึงจะรับรองเราได้นะ “ศีล สมาธิ ปัญญา” เนี่ย มีบ้านเรือนทองรองรับเลย ใครว่าไม่มีจริง อาตมาว่ามีจริง เพราะรู้เห็น” โอวาทธรรม หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ...ต้องทำใจของเร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: การพิจารณา
เมื่อ: 24 ม.ค. 2021, 06:34 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 227


“.. ความตายไม่ต้องสงสัย เป็นแต่ตายก่อน ตายหลังกันเท่านั้น ไม่เลือกสักคน ผลที่สุด ก็กลับไปเป็นดินหมด อัตภาพว่าเป็นของเราแล้ว เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็นอนทับแผ่นดินเอาไปไม่ได้ด้วยซ้ำ เพราะจิตมันเป็นบ้า มันหลง หลงร่างกาย พอได้ความนอบน้อมคำสรรเสริญก็ดีใจ ผู้อื่นเขาติฉินนินทาก็ยุบตัวลง... " #จิตไม่รู้เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจริญก้าวหน้า

 หัวข้อกระทู้: เจริญก้าวหน้า
เมื่อ: 23 ม.ค. 2021, 05:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 218


"..คำสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีทาน ศีล ชีวิตจะไม่ตกต่ำ จะช่วยให้ไปเกิดในโลกหน้าอย่างมีความสุข การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมาก เพราะส่วนใหญ่จะเกิดเป็นเปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรก นี่มากมายเหลือเกิน เพราะฉะนั้น ต้องเดินทางให้ถูกต้องเพื่อให้พ้นจากทุกข์..." หลวงปู่ทิวา อาภากโร ๑๗ ก.ค.๒๕๕๙...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติ

 หัวข้อกระทู้: สติ
เมื่อ: 22 ม.ค. 2021, 06:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 207


...พยายามทำไปเถิดนี่ของดี ของวิเศษจริงๆนะ ไม่มีอะไรในโลกนี้ "ที่จะดีกว่า..สติ" . สติคือ พุทโธ นี่เวลาเราท่องพุทโธนี่ เป็นเวลาที่เรากำลังสร้างสติขึ้นมา .”สติ...เป็นตัวที่จะทำให้ใจเรานิ่ง ทำให้ใจเราหยุดคิดได้”. .................................. . คัดลอกการสนทนาธรรม ธรรมะบนเขา 17/1/2561 พระอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พยายามรักษาศีล

 หัวข้อกระทู้: พยายามรักษาศีล
เมื่อ: 20 ม.ค. 2021, 05:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 266


"..คนเราจะดีเพราะ ความประพฤติ ไม่ได้ดีเพราะ รูปร่างกลางตัวเฉย ๆ ว่ามีเงินมีทอง ว่าดีไม่ดี มันดีอยู่กับตัวเอง ถ้าตัวเองไม่ดีแล้ว มีเท่าไรก็ฉิบหายหมด ถ้าเจ้าของดี แล้วมีน้อย ก็มีมาก ไม่ดีก็ดีขึ้น ไปโดยลำดับ ให้พากันจำเอา บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ให้ดัดแปลงตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับ เจ้าของ เจ้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขัดเกลากิเลส

 หัวข้อกระทู้: ขัดเกลากิเลส
เมื่อ: 19 ม.ค. 2021, 07:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 256


...ถ้าอยู่คนเดียว ในสถานที่สงบสงัดวิเวก การเจริญสติก็จะ ง่ายกว่าอยู่ ๒ คนหรือ ๓ คน .พออยู่ ๒ คน ๓ คนแล้ว จิตมักจะคิดถึงกัน..อยากจะคุยกัน แต่ถ้าอยู่คนเดียว ก็ไม่รู้จะไปคุยกับใคร .จะทำให้การดูแลการรักษาสติ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เวลานั่งสมาธิ..”ก็จะสงบได้ง่ายกว่า” เพราะไม่มีอะไร “มาฉุดกระชากลากใจไป”. .....

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตั้งใจภาวนา

 หัวข้อกระทู้: ตั้งใจภาวนา
เมื่อ: 18 ม.ค. 2021, 06:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 263


พลังสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้น มือแห่งกรรมไม่ดี ที่ติดตามตะครุบอยู่ได้ และเป็นพลังที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ไม่ยาก คือ การนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพุทโธ นึกไว้ให้คุ้นเคย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ สิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง ความไม่อาจแยกจากกันเลย ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม จะส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตสงบเป็นสุข

 หัวข้อกระทู้: จิตสงบเป็นสุข
เมื่อ: 17 ม.ค. 2021, 08:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 257


#ปีชงมันไม่มีหรอก ชงกันขึ้นมาเอง สมมติกันขึ้นมาเอง ปีนี้กับปีที่แล้วมันก็ปีเดียวกันนั่นแหละ มีมืดกับมีแจ้ง มี ๓๖๕ วันเหมือนกัน ดีหรือชั่ว ไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปี มันอยู่ที่การกระทำ ความดี ความชั่ว มันอยู่ที่การกระทำของเรา ถ้าเราทำความดีไว้ ต่อให้มันจะปีชงกี่ชง มันก็ไม่เกี่ยวกัน ส่วนบาปกรรมที่ทำไว้ก็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสงบ

 หัวข้อกระทู้: ความสงบ
เมื่อ: 16 ม.ค. 2021, 11:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 214


...ถ้าผู้ใด..”ได้มาเกิด มาพบกับพระพุทธศาสนา” จะย่นเวลารอไปพระนิพพานนี้ จากล้านชาติ ..เหลือแค่ชาติเดียว .."ชาตินี้แหละ ไปนิพพานกันได้ทุกคน ถ้าอยากจะไปกัน". ...................................... ธรรมะโดนใจเล่ม4 หน้า66 ธรรมะบนเขา 3/10/2558 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวรารามฯ ชลบุรี #ทำ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความดี

 หัวข้อกระทู้: ความดี
เมื่อ: 15 ม.ค. 2021, 08:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 235


#ทำบาปนั้นง่ายเหมือนกลิ้งครกลงภูเขา เมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้ว เราก็จะต้องรู้จักว่านี่คือ “บาป” อย่างนี้คือ “บุญ” บาปเราละ บุญเราทำอย่างนี้เป็นต้น แล้วทีนี้ในการที่เรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นี้เราก็มีหนทางที่เราจะต้องไปที่สะดวกหรือที่ต้องสบาย ก็คือ ชั้นสวรรค์ นอกจากมนุษย์คือไปชั้นสวรรค์ก็ยังได้รับความสบา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สร้างความดี

 หัวข้อกระทู้: สร้างความดี
เมื่อ: 14 ม.ค. 2021, 05:22 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 220


...ขอให้พวกเราพยายาม เดินตามขั้นตามตอนที่พระพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนกัน .”อย่าไปฟังพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง” พวกที่ศึกษาแล้วก็มาสอน พวกนี้..มักจะสอนไปตามความอยากของกิเลสตัณหา .กิเลสตัณหาไม่ชอบนั่งสมาธิ ไม่ชอบทำใจให้สงบ เขาก็จะสอนว่า.. ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องทำใจให้สงบ เจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เพียรทำจิต

 หัวข้อกระทู้: เพียรทำจิต
เมื่อ: 13 ม.ค. 2021, 05:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 215


...ตอนนั่งสมาธินี้ ห้ามเจริญวิปัสสนา ห้ามพิจารณา ถ้าต้องการความสงบ ถ้าต้องการอัปปนาสมาธิ อย่าไปพิจารณาเป็นอันขาด .พิจารณาแล้วจิตจะไม่มีวันรวมได้ ต้องเพ่งอย่างเดียว เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง .ในสติปัฏฐานท่านก็สอน ลมหายใจ เข้าออกเป็นหนึ่งใน ๔๐ กรรมฐาน เราจะเอาอย่างอื่นแทน ลมหายใจเข้าออกก็ได้ .เช่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาศีลมิขาด

 หัวข้อกระทู้: รักษาศีลมิขาด
เมื่อ: 12 ม.ค. 2021, 07:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 235


...ดังนั้น ในสติปัฏฐานสูตร ถ้าอ่านเบื้องต้นนี้ พระพุทธเจ้า ก็บอกว่า..” ให้ลองไปนั่งสมาธิดู “ .นั่งที่โคนต้นไม้ นั่งหลับตา “แล้วก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก” .ลองนั่งดูว่านั่งได้หรือไม่ ถ้านั่งไม่ได้ แสดงว่าสติยังไม่มี ก็ให้หยุดการนั่งก่อน “แล้วมาฝึกสติก่อน” .ให้มาเจริญสติ ที่เรียกว่า..กายคตาสติ ค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีพุทโธ ติดแนบตัวเสมอ

 หัวข้อกระทู้: มีพุทโธ ติดแนบตัวเสมอ
เมื่อ: 11 ม.ค. 2021, 06:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 236


"เราเป็นลูกเราเกิดมาได้อย่างไร เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ใช่ไหม การที่เราเป็นตัวเป็นตนมาได้ ก็เพราะเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่ใช่ไหม เรามีแต่วิญญาณ ร่างกายเป็นของพ่อของแม่ ดังนั้นเวลาที่เราไปไหนมาไหน ก็ให้คิดเสมอว่า เราไม่ได้ไปเพียงลำพังคนเดียว เราไปกันสามคน เราเอาพ่อเอาแม่ไปด้วย เอาเงาไปด้วย ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 256 [ พบ 3833 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร