วันเวลาปัจจุบัน 29 พ.ค. 2023, 06:04  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 511 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตั้งใจภาวนา

 หัวข้อกระทู้: Re: ตั้งใจภาวนา
เมื่อ: 26 เม.ย. 2019, 08:43 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1149


Kiss Kiss Kiss

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อายตนะ

 หัวข้อกระทู้: Re: อายตนะ
เมื่อ: 25 เม.ย. 2019, 12:03 

ตอบกลับ: 93
แสดง: 11508


ที่อ้างอิง * คคห. บนตามลำดับ * “ผัสสะ” และ “สัมผัส” (contact) นี้ ไม่ควรใจสับสนกับความหมายในภาษาไทย แม้คำอื่นๆ คือ อารมณ์ วิญญาณ เวทนา ก็มีความหมายไม่ตรงกันแท้กับที่ใช้ในภาษาไทย *เวทนา ๖ (feeling) ๑ จักขุสัมผัสชา เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา ๒. โสตสัมผัสชา เวทนา - เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู ๓. ฆานส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

เมื่อ: 24 เม.ย. 2019, 13:58 

ตอบกลับ: 141
แสดง: 18212


แต่คุณโรสกับท่านกรัซกายก็เหมาะสมกันนะครับ เนื้อคู่กันแน่ๆ แต่ท่านทั้ง 2 ก็หากันจนเจอ มันนานแค่ไหนที่คอยกันมา :b32: :b32: :b32:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

เมื่อ: 24 เม.ย. 2019, 13:54 

ตอบกลับ: 141
แสดง: 18212


อนัตตาไม่ได้มีความหมายว่าสูญ หรือไม่มีอะไร ว่างเปล่า นะคุณโรส :b32: :b32: :b32: อนัตตาในความหมายที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน หมายถึง ความไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนของเรา ไม่ได้เป็นเรา ไม่ได้เป็นใคร เป็นของใคร เหมือนเคยบอกคุณโรสไปก่อนหน้านี้นานแล้ว ไม่ใช่ความไม่มีตัวตนบุคคลใดที่สูญ แต่คือไม่ใช่ใคร ไม่ใช่เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลุงฟันใต้ดิน

 หัวข้อกระทู้: Re: ลุงฟันใต้ดิน
เมื่อ: 23 เม.ย. 2019, 15:51 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3393


กบนอกกะลา เขียน:
สลากกินแบ่ง...ที่เป็นของรัฐ..จัดเป็นการเล่นพนันที่เป็นทางแห่งความเสื่อม...มั้ยคับ?

:b12: :b12: :b12:สักพักจะมีกล่าวอ้างว่า..เป็นการลงทุนครับ ท่านอ๊บ :b32: :b32: :b32:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางดับทุกข์

 หัวข้อกระทู้: Re: ทางดับทุกข์
เมื่อ: 20 เม.ย. 2019, 23:40 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 7629


นั่นแหละครับ ที่ผมบอกว่า.. อวิชชา คือ ความไม่รู้เห็นตามจริง อริยะสัจ ๔ คือ ความรู้เห็นตามจริง สัจจะ คือ ความจริง :b1: :b1: :b1: ซึ่งโดยแท้จริงแล้วขณะที่จิตทำกิจ ขณะนั้นเป็นมรรค เมื่อจิตกำกิจสำเร็จนั่นคือผล ผลนี่เมื่อสะสังโยชน์จิตก็จะรู้เห็นตามจริงไม่กลับกลายอีก ผมจึงมักจะบอกว่า อวิชชา คือ ความไม่รู้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกุตตรจิต นับเป็น ๘ บ้าง นับเป็น ๔๐ บ้าง เพราะเหตุใด ?

เมื่อ: 20 เม.ย. 2019, 23:16 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3391


ตอบคำถามที่ว่า :- ๑. เพราะเหตุใด โลกุตตรจิต จึงนับเป็น ๘ ? และเพราะเหตุใด จึงนับเป็น ๔๐ ๒. โลกุตตรจิต ที่ไม่จัดเป็นฌานจิต มีหรือไม่ ? อย่างไร ? – เราเรียกว่า มรรคจิต ๔ เป็นการเรียกตามการเกิดขึ้นนของมรรค เพราะมรรค เกิดได้เพียง ๔ ครั้ง คือ ๑. เกิดขึ้นครั้งแรก เรียกว่า โสดาปัตติมรรค ๒. เกิดขึ้นครั้งที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกุตตรจิต นับเป็น ๘ บ้าง นับเป็น ๔๐ บ้าง เพราะเหตุใด ?

เมื่อ: 20 เม.ย. 2019, 22:46 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3391


การเข้าไปเห็นรูปนามขันธ์ ๕ โดยปรมัตถ์ ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเห็นความไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ เห็นความเป็นทุกข์ว่าไ่มใช่ตัวใช่ตน เห็นแล้วดับกิเลสแล้วพ้นส่วนนั้นไปแล้ว มันก็ไม่กลับไปพิจารณาสิ่งที่เห็นแจ้งแล้วอีก มีแต่สัญญาในใจให้นึกถืงใคร่ครวญถึงสิ่งที่เคยได้รู้ได้เห็นนั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกุตตรจิต นับเป็น ๘ บ้าง นับเป็น ๔๐ บ้าง เพราะเหตุใด ?

เมื่อ: 20 เม.ย. 2019, 22:11 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 3391


ตอบคำถามที่ว่า :- ๑. เพราะเหตุใด โลกุตตรจิต จึงนับเป็น ๘ ? และเพราะเหตุใด จึงนับเป็น ๔๐ ๒. โลกุตตรจิต ที่ไม่จัดเป็นฌานจิต มีหรือไม่ ? อย่างไร ? – เราเรียกว่า มรรคจิต ๔ เป็นการเรียกตามการเกิดขึ้นนของมรรค เพราะมรรค เกิดได้เพียง ๔ ครั้ง คือ ๑. เกิดขึ้นครั้งแรก เรียกว่า โสดาปัตติมรรค ๒. เกิดขึ้นครั้งที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยวิชชา ๓

 หัวข้อกระทู้: Re: ว่าด้วยวิชชา ๓
เมื่อ: 20 เม.ย. 2019, 01:05 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 5893


ไม่มีอะไรจริง..หรอกน่า...แค่พะยับแดด.. :b12: :b12: :b12: ใช่เลยท่านอ๊บ สาธุ ผมเห็นด้วยเช่นนั้นครับ อีกมุมผมก็เป็นแค่พยับแดด มายุบยิบๆ เกิดดับๆปรุงแต่งสมมติมากระทบกระเพื่อมจิตให้รู้เท่านั้น :b17: :b17: :b17: ป้าก็อย่าเครียดล่ะครับ ทำความสละคืนมันก็ไม่มีอะไรแระ เม บอกแล้วน๊ะ คุณอากาศ ว่าคุณยายเธอ โพส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยวิชชา ๓

 หัวข้อกระทู้: Re: ว่าด้วยวิชชา ๓
เมื่อ: 18 เม.ย. 2019, 22:51 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 5893


กบนอกกะลา เขียน:
ไม่มีอะไรจริง..หรอกน่า...แค่พะยับแดด..

:b12: :b12: :b12:


ใช่เลยท่านอ๊บ สาธุ ผมเห็นด้วยเช่นนั้นครับ อีกมุมผมก็เป็นแค่พยับแดด มายุบยิบๆ เกิดดับๆปรุงแต่งสมมติมากระทบกระเพื่อมจิตให้รู้เท่านั้น :b17: :b17: :b17:

ป้าก็อย่าเครียดล่ะครับ ทำความสละคืนมันก็ไม่มีอะไรแระ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเสื่อมไปจากปัญญาและเรื่องเล่า

เมื่อ: 18 เม.ย. 2019, 18:45 

ตอบกลับ: 34
แสดง: 6757


ตอนแรกจะลงอธิบายเสริมให้ แต่คิดไปคิดมาบางอย่างที่นอกเหนือซึ่งเป็นส่วนของคนถึงแล้วเข้าใจ ขอสงวนคำไว้ดีกว่า เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะพูดไป

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปรโตโฆสะที่ดี = กัลยาณมิตร

เมื่อ: 18 เม.ย. 2019, 18:34 

ตอบกลับ: 141
แสดง: 18212


ท่านกรัซกายกับคุณโรสคงเป็นเนื้อคู่กันจริงๆ :b32: :b32: :b32:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นั่ง นอน ยืน เดิน

 หัวข้อกระทู้: Re: นั่ง นอน ยืน เดิน
เมื่อ: 18 เม.ย. 2019, 16:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 923


Kiss Kiss Kiss

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผาสุข

 หัวข้อกระทู้: Re: ผาสุข
เมื่อ: 18 เม.ย. 2019, 16:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1071


Kiss Kiss Kiss
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 35 [ พบ 511 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร