วันเวลาปัจจุบัน 29 ก.พ. 2020, 07:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8380 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)” วัดสุทัศน์

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:09 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6145


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph____131.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___170.jpg พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ณ วัดโกมุทพุทธรังสี ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร http://www.dhammajak.net/board/files/parag...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)” วัดสุทัศน์

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:09 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6145


http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraph_1_156.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__20_598.jpg สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีปลุกเสกพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีพระศรีสัจจญาณมุนี (เจ้าคุณสนธิ์&...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)” วัดสุทัศน์

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:08 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6145


http://www.dhammajak.net/board/files/__3_810.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__2_100.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__216_147.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__99_736.jpg สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: พระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)” วัดสุทัศน์

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:08 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 6145


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_36_704.jpg กรรมการมหาเถรสมาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ บันทึกภาพร่วมกันเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) กรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)”

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:07 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6261


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph____131.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph___170.jpg พระรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ณ วัดโกมุทพุทธรังสี ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร http://www.dhammajak.net/board/files/parag...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)”

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:07 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6261


http://www.dhammajak.net/board/files/__paragraph_1_156.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__20_598.jpg สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีปลุกเสกพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีพระศรีสัจจญาณมุนี (เจ้าคุณสนธิ์&...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)”

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:06 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6261


http://www.dhammajak.net/board/files/__3_810.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__2_100.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__216_147.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__99_736.jpg สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)”

เมื่อ: 27 ก.พ. 2020, 12:05 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6261


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_36_704.jpg กรรมการมหาเถรสมาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ บันทึกภาพร่วมกันเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) กรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2295


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_36_704.jpg กรรมการมหาเถรสมาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ บันทึกภาพร่วมกันเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) กรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2295


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___29_147.jpg พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นกุฏิเจ้าอาวาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร (หม่อมเจ้ากระจ่าง ลดาวัลย์...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2295


http://www.dhammajak.net/board/files/__18_515.jpg ๓ สมเด็จพระสังฆราช กับอีก ๑ สมเด็จ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) ทรงฉายพระรูปหมู่ร่วมกับพระมหาเถรานุเถระ ในคราวที่มาประชุมสวดมนต์ถวายพระพร หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ใน...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2295


http://www.dhammajak.net/board/files/__88_114.jpg >>> :b44: แถวหน้า จากซ้าย องค์ที่ ๑-๙ : พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:30 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2295


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_10_152.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_11_107.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_36_179.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๑ แห่งกรุ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: •o• “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:28 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 907


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_36_704.jpg กรรมการมหาเถรสมาคม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ บันทึกภาพร่วมกันเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร) กรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: •o• “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อ: 19 ก.พ. 2020, 12:28 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 907


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___29_147.jpg พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นกุฏิเจ้าอาวาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร (หม่อมเจ้ากระจ่าง ลดาวัลย์...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 559 [ พบ 8380 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร