วันเวลาปัจจุบัน 12 ก.ค. 2020, 21:00  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8515 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 18:20 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2254


http://www.dhammajak.net/board/files/2_974.jpg จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์เจดีย์ เมืองกุสินารา • โทณพราหมณ์เจดีย์ จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เมืองกุสินารา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48446 http://www.dhammajak.net/board/files/3_326.jpg http://www.dhammajak.n...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 18:20 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2254


อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน :b47: :b40: :b47: http://www.dhammajak.net/board/files/2_823.jpg “มหาปรินิพพานสถูป” และ “มหาปรินิพพานวิหาร” http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_11_199.jpg พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ภายในมหาปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน • มหาปรินิพพานสถูป และมหาปรินิพพานวิ...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 18:20 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2254


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_5_203.jpg จากซ้าย : “มหาปรินิพพานวิหาร” และ “มหาปรินิพพานสถูป” ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน :b47: :b40: :b47: กุสินารา (ฮินดี : कुशीनगर, อูรดู : کُشی نگر, อังกฤษ : Kusinaga, Kushinagar ) พุทธสังเวช...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 18:19 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2254


เมืองปาวา http://www.dhammajak.net/board/files/268_1362204924.jpg_477.jpg บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) บุตรช่างทอง ณ เมืองปาวา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในปัจจุบัน • บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) เมืองปาวา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48447 http://www...

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 05 ก.ค. 2020, 18:19 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2254


เมืองไวสาลี http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_vaishali_ae_36_158.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_vaishali_ae_4_542.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphae__103_120.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_1_607.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/p...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

 หัวข้อกระทู้: Re: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:27 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2073


http://www.dhammajak.net/board/files/2_974.jpg จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์เจดีย์ เมืองกุสินารา • โทณพราหมณ์เจดีย์ จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เมืองกุสินารา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48446 http://www.dhammajak.net/board/files/3_326.jpg http://www.dhammajak.n...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

 หัวข้อกระทู้: Re: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:27 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2073


อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน :b47: :b40: :b47: http://www.dhammajak.net/board/files/2_823.jpg “มหาปรินิพพานสถูป” และ “มหาปรินิพพานวิหาร” http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_11_199.jpg พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ภายในมหาปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน • มหาปรินิพพานสถูป และมหาปรินิพพานวิ...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

 หัวข้อกระทู้: Re: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:27 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2073


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_5_203.jpg จากซ้าย : “มหาปรินิพพานวิหาร” และ “มหาปรินิพพานสถูป” ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน :b47: :b40: :b47: กุสินารา (ฮินดี : कुशीनगर, อูรดู : کُشی نگر, อังกฤษ : Kusinaga, Kushinagar ) พุทธสังเวช...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

 หัวข้อกระทู้: Re: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:26 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2073


เมืองปาวา http://www.dhammajak.net/board/files/268_1362204924.jpg_477.jpg บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) บุตรช่างทอง ณ เมืองปาวา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในปัจจุบัน • บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) เมืองปาวา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48447 http://www...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

 หัวข้อกระทู้: Re: สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:26 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 2073


เมืองไวสาลี http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_vaishali_ae_36_158.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_vaishali_ae_4_542.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphae__103_120.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_1_607.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/p...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: พุทธสังเวชนียสถาน : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 3176


http://www.dhammajak.net/board/files/2_974.jpg จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ โทณพราหมณ์เจดีย์ เมืองกุสินารา • โทณพราหมณ์เจดีย์ จุดที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ เมืองกุสินารา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48446 http://www.dhammajak.net/board/files/3_326.jpg http://www.dhammajak.n...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: พุทธสังเวชนียสถาน : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 3176


อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน :b47: :b40: :b47: http://www.dhammajak.net/board/files/2_823.jpg “มหาปรินิพพานสถูป” และ “มหาปรินิพพานวิหาร” http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_11_199.jpg พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ภายในมหาปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน • มหาปรินิพพานสถูป และมหาปรินิพพานวิ...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: พุทธสังเวชนียสถาน : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:20 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 3176


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_5_203.jpg จากซ้าย : “มหาปรินิพพานวิหาร” และ “มหาปรินิพพานสถูป” ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน :b47: :b40: :b47: กุสินารา (ฮินดี : कुशीनगर, อูรดู : کُشی نگر, อังกฤษ : Kusinaga, Kushinagar ) พุทธสังเวช...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: พุทธสังเวชนียสถาน : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:20 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 3176


เมืองปาวา http://www.dhammajak.net/board/files/268_1362204924.jpg_477.jpg บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) บุตรช่างทอง ณ เมืองปาวา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในปัจจุบัน • บ้านนายจุนทะ (จุนทกัมมารบุตร) เมืองปาวา http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48447 http://www...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: พุทธสังเวชนียสถาน : สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 27 มิ.ย. 2020, 09:19 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 3176


เมืองไวสาลี http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_vaishali_ae_36_158.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_vaishali_ae_4_542.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphae__103_120.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_1_607.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/p...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 568 [ พบ 8515 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร