วันเวลาปัจจุบัน 07 มิ.ย. 2023, 14:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8880 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ (บาลี) แด่สรีระสังขารหลวงตามหาบัว

เมื่อ: 29 ม.ค. 2023, 11:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1155


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_58_106.jpg :b44: ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ แด่สรีระสังขารหลวงตามหาบัว กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ แด่สรีระสังขารพระธรรมวิสทุธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อเป็นพุทธบูชา นาค ๒๒๐ คนเป็นผู้อัญเชิญ มีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ประ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:58 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่แว่น ธนปาโล กับ หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:57 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:56 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:56 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:55 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


http://www.dhammajak.net/board/files/_132_212.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_125_763.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_126_621.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_225_414.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_128_161.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_23_908.jpg ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:55 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


http://www.dhammajak.net/board/files/_22_348.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_21_188.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_224_581.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_25_151.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/_127_120.jpg :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย

เมื่อ: 20 พ.ย. 2022, 12:54 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3555


ประมวลภาพ “หลวงปู่กิ ธมฺมุตฺตโม” วัดป่าสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี :b8: :b8: :b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ ท่านพระอาจารย์ธวิช จนทวณฺโณภิกขุ :b44: :b47: :b44: http://www.dhammajak.net/board/files/_100_510.jpg ๔ พระเถราจารย์ ในงานพิธีเททองหล่อพระกริ่ง ชุดสายรกพระพุทธเจ้า เ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 14:47 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1612


จะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามเรา ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ วันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่ได้ไปโรงพยาบาล ส่วนมากมักจะไปตามวัด ไปวัดก็คือไปให้ ไปวัดนั้นวัดนี้เอาของไปเต็มรถ เทลงๆ ถ้าวันธรรมดาก็ไปโรงพยาบ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 14:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1612


พญานาคมีจริงหรือ :b50: :b49: คำถาม โดย : siripen deesuk ถามเมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๔๖ กราบนมัสการหลวงตามหาบัว ถามว่า พญานาคมีจริงไหมเจ้าค่ะ และการทำบุญจะได้บุญหรือไม่ :b50: :b49: คำตอบ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๖ (เขาว่าพญานาคมีจริงหรือไม่) โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเห็น มันมาถามหาอะไร พระพุทธเจ้าทุกพระอง...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 14:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1612


พญานาคเคารพ...หลวงพ่อผาง “... (หลวงพ่อผาง) ไปพักภาวนาอยู่ทางน้ำหนาว นี่ล่ะที่สําคัญนะ มีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ทางด้านนู้น เดินจงกรมอยู่กลางวันนะไม่ใช่กลางคืน หลวงพ่อผางเดินจงกรมอยู่ทางนี้ องค์นั้นเดินอยู่ทางนั้น งูใหญ่ ใหญ่เท่ากับต้นมะพร้าว มานี้มายกคอขึ้นอ้าปากใส่หลวงตาองค์นี้ ตัวมันใหญ่กว่านี้ ฟังเ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:39 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1612


สัตว์ร้ายเกรงบารมีหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น หลวงพ่อผาง “... หลวงปู่ชอบ กับเสือนี้บ่อย เสือขึ้นไปหาท่าน มันแปลกอยู่นะ ก็แบบเสือที่เดินเอื่อยๆ ผ่านเรา มันปั๊บนี่เลย แล้วเขาก็เดินเฉย เสือพวกนั้นก็ลักษณะนั้นละ ดูเหมือนมันจะรักท่าน มันขึ้นไปหาท่านเรื่อย ‘สูมาทําไม’ ท่านว่างั้น ถามเขา เขาขึ้นไปแล้วไปนั่งข้า...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:39 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1612


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__712.jpg หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph__111_184.jpg หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ไสยศาสตร์ ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ ตุ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่บุดดา ถาวโร”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4423


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1599048040.jpg_199.jpg พระเพชรน้ำหนึ่ง...ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนัก หลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มักได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ เกี่ยวกับธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นคำปรารถของท่านคราวหนึ่งดังนี้ “...พระลูกศิษย์ ห...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว เกี่ยวกับ “หลวงปู่บุดดา ถาวโร”

เมื่อ: 11 ก.ค. 2022, 09:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2110


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1599048040.jpg_199.jpg พระเพชรน้ำหนึ่ง...ธาตุขันธ์ยามอาพาธหนัก หลวงตา (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) มักได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจครั้งสำคัญๆ เกี่ยวกับธาตุขันธ์ยามอาพาธหนักของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นคำปรารถของท่านคราวหนึ่งดังนี้ “...พระลูกศิษย์ ห...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 592 [ พบ 8880 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร