วันเวลาปัจจุบัน 19 ม.ค. 2022, 17:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8634 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: สมเด็จพระสังฆราช (สา) ทรงเคยครองเรือนมีครอบครัวมาก่อน

เมื่อ: 22 พ.ย. 2021, 17:50 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1282


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์เดียว ที่ทรงเคยครองเรือนมีครอบครัวมาก่อน :b8: :b8: :b8: http://www.dhammajak.net/board/files/__183.jpg เจ้าพระคุ...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คำสวดบูชา “หลวงพ่อองค์ดำ” เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์

เมื่อ: 10 พ.ย. 2021, 10:19 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 764


http://www.dhammajak.net/board/files/36_417.jpg :b44: ประวัติหลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ สำหรับประวัติความเป็นมาของ “หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ” หรือ “หลวงพ่อองค์ดำ” หรือ “หลวงพ่ออ้วน” นั้น จากบันทึกของ ท่านราม ปิล่า สิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวอินเดีย ทำให้เราได้ทราบว่า พระพุทธรูปองค์นี้ส...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คำสวดบูชา “หลวงพ่อองค์ดำ” เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์

เมื่อ: 10 พ.ย. 2021, 10:19 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 764


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraphae_3_192.jpg หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ หรือ “หลวงพ่อองค์ดำ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ พระพุทธรูปสำคัญที่เลื่องชื่อที่สุดในประเทศอินเดีย :b47: :b45: :b47: ณ เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ศาสนวัตถุสำคัญนอกจาก ซากก...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คำสวดบูชา “หลวงพ่อองค์ดำ” เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์

เมื่อ: 10 พ.ย. 2021, 10:19 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 764


:b44: คำสวดบูชา “หลวงพ่อองค์ดำ” หรือ หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องชื่อที่สุด แห่งเมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphparagraph_paragraphparagraphae_11_109.jpg นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ให้สวด ๓ จบ) คำส...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์

 หัวข้อกระทู้: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์
เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:16 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 919


http://www.dhammajak.net/board/files/11___139.jpg สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงถวาย “พัดแฉกงาพ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์

 หัวข้อกระทู้: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์
เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:15 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 919


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_542.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/__671.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงฉายพระรูปหน้าพระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังได้รับการสถาป...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์

 หัวข้อกระทู้: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์
เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:15 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 919


http://www.dhammajak.net/board/files/__102.jpg พัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พัดรัตนาภรณ์ หรือ พัดประจำรัชกาล เป็นพัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่ทรงเคารพนับถือและคุ้นเคยเป็นการส่วนพระองค์ อันมีจำนวนน้อยรูป อนุ...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์

 หัวข้อกระทู้: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์
เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:14 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 919


พัดแฉกงา ...จากความทรงจำของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์” เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกา (เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต) เขียนบันทึกโดย... สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ก...

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์

 หัวข้อกระทู้: พัดแฉกงา - พัดรัตนาภรณ์
เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:13 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 919


พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย พัดยศประจำตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต http://www.dhammajak.net/board/files/5_609.jpg พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย มีลักษณะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ทำด้วยงาแกะตลอดทั้งเล่ม พื้นพัดสลักเป็นลายโปร่งอย่างประณีตประดับพลอย พัดยศสมณศักดิ์เล่มนี้ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี บุรณศิ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: โสเภณี กับ พระพุทธศาสนา

เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:10 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3591


http://www.dhammajak.net/board/files/89_145.jpg โสเภณีที่ถวายสวนสร้างวัดคนแรก (นางอัมพปาลี) โสเภณี มีคำเต็มว่า “นครโสเภณี” แปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งาม แปลเป็นไทยแท้ๆ ว่า “หญิงงามเมือง” สมัยก่อนโน้น โสเภณีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติระดับที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมือง พระราชามหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง โดยคัด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โสเภณีกับพระพุทธศาสนา (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 09 พ.ย. 2021, 20:10 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 18471


http://www.dhammajak.net/board/files/89_145.jpg โสเภณีที่ถวายสวนสร้างวัดคนแรก (นางอัมพปาลี) โสเภณี มีคำเต็มว่า “นครโสเภณี” แปลว่าหญิงผู้ยังพระนครให้งาม แปลเป็นไทยแท้ๆ ว่า “หญิงงามเมือง” สมัยก่อนโน้น โสเภณีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติระดับที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมือง พระราชามหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง โดยคัด...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: “หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม” เล่าเรื่อง “หลวงปู่ขาว” ล่วงรู้วาระจิต

เมื่อ: 14 ต.ค. 2021, 21:01 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1359


สืบต่อปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย จากรุ่นสู่รุ่น http://www.dhammajak.net/board/files/analayo4_298.jpg ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ด้วยบุญบารมีของ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ทำให้ท่านได้มีโอกาสมาเป็นศิษย์พระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงมากอีกรูปหนึ่ง คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่ขาวเป็นศิษย์หล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ทำอย่างไรจึงจะตัดภพตัดชาติได้ (อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย)

เมื่อ: 14 ต.ค. 2021, 21:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1030


คำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม หลวงปู่ขาว อนาลโย http://www.dhammajak.net/board/files/page_504.jpg :b44: ถาม จะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเล่าปู่ :b44: ตอบ ก็ต้องทำความดี มีการบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลส ตัณหา ตัดภพ ตัดชาติ ให้เบาบางและสั้นเข้ามา เมื่อบำเพ็ญอ...

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)   หัวข้อ: พระสังฆราชพระองค์เดียวที่ทรงเคยครองเรือนมีครอบครัวมาก่อน

เมื่อ: 27 ก.ย. 2021, 17:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1194


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์เดียว ที่ทรงเคยครองเรือนมีครอบครัวมาก่อน :b8: :b8: :b8: http://www.dhammajak.net/board/files/__183.jpg เจ้าพระคุ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระนพีสีพิศาลคุณ (พระมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)”

เมื่อ: 27 ก.ย. 2021, 17:00 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1868


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__4_189.jpg พระนพีสีพิศาลคุณ (พระมหาคำปิง คนฺธสาโร) http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__61_135.jpg พระนพีสีพิศาลคุณ (พระมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต) อาถรรพ์สมณศักดิ์ “พระนพีสีพิศาลคุณ” ราชทินนามคณะสงฆ์ธรรมยุตเชียงใหม่ :b44: :b47:...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 576 [ พบ 8634 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร