วันเวลาปัจจุบัน 04 ต.ค. 2022, 19:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7392 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จุดประสงค์ของการฟัง

 หัวข้อกระทู้: จุดประสงค์ของการฟัง
เมื่อ: 12 ก.ย. 2022, 09:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 492


rolleyes การจะรู้จักคนหนึ่งคนว่าเป็นบุคคลเช่นใด เราต้องได้คบหาสมาคมเสพคุ้นอุปนิสัยและ รู้อารมณ์ของคนๆนั้นว่าคิดอะไรอยู่ต้องไต่ถาม สนทนากันเพื่อถามความคิดเห็นในเรื่องที่สนใจอยู่ ถ้าเราไม่รู้จักบุคคลผู้นั้นแต่มีประวัติของท่านให้ศึกษา เราไม่ศึกษาเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเรารู้จักแต่เกจิอาจารย์ เกจิแปลว่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หทยวัตถุ

 หัวข้อกระทู้: หทยวัตถุ
เมื่อ: 09 ก.ย. 2022, 09:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 505


rolleyes หทยวัตถุคือชื่อเรียกที่เก็บทุกสิ่งที่เกิดกับจิตทุกขณะไว้ที่กลางหัวใจ จิตที่เกิดต่อที่1ที่ตาหูจมูกลิ้นกายต้องถูกส่งไปเก็บที่หทยวัตถุ ธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดที่ใจดับที่ใจไม่มีตัวตนของสิ่งใดที่เที่ยง มีนิพพานเท่านั้นที่เที่ยงไม่มีการเกิดดับไม่มีอารมณ์ตามโลก6ทาง โลกแปลว่าสิ่งที่เกิดดับ(การศึกษาพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตคิดนึกคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: จิตคิดนึกคืออะไร
เมื่อ: 09 ก.ย. 2022, 06:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 482


Kiss ปุจฉา.....จิตคิดนึกคืออะไร(จิตคิดนึกชื่อว่ามโนวิญญาณ) วิสัชนา...วิถีจิตทางมโนวารวิถีเกิดทีละ1ขณะจิตประชุมที่หทยวัตถุ(หัวใจ) ปล่อยวางความคิดเดิมที่คิดจำไว้ในอดีตลงก่อนศึกษาพระธรรม ความคิดของเราตรงปัจจุบัน1คำมาจากประสบการณ์ที่ถูกสอน ถูกอบรมบ่มนิสัยสะสมความทรงจำความคิดความเชื่อทัศนคติ และปฏิสัมพั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตคิดนึกคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: จิตคิดนึกคืออะไร
เมื่อ: 09 ก.ย. 2022, 05:56 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 482


Kiss ปุจฉา.....จิตคิดนึกคืออะไร(จิตคิดนึกชื่อว่ามโนวิญญาณ) วิสัชนา...วิถีจิตทางมโนวารวิถีเกิดทีละ1ขณะจิตประชุมที่หทยวัตถุ(หัวใจ) ปล่อยวางความคิดเดิมที่คิดจำไว้ในอดีตลงก่อนศึกษาพระธรรม ความคิดของเราตรงปัจจุบัน1คำมาจากประสบการณ์ที่ถูกสอน ถูกอบรมบ่มนิสัยสะสมความทรงจำความคิดความเชื่อทัศนคติ และปฏิสัมพัน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกว่างเปล่าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ว่างจากธรรม

เมื่อ: 06 ก.ย. 2022, 11:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 528


rolleyes มีธรรมจึงมีโลกไม่มีธรรมก็ไม่มีเราแต่เราไม่รู้ว่าธรรมคืออะไร โลกว่างเปล่าจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ว่างจากธรรม โลกเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธรรมไม่ใช่เรา โลก(บาลี)แปลว่าสิ่งที่เกิดดับ ขันธ์(บาลี)แปลว่าเกิดดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่า ธาตุคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงทุกเวลา ธรรม(บาลี)อ่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตคิดนึกไม่ใช่ความคิดของเราเพราะอะไร

เมื่อ: 05 ก.ย. 2022, 11:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 559


onion จิตคิดนึกไม่ใช่ความคิดของเราเพราะอะไร ความคิดของเราตรง1คำคือความคิดของอัตตาไม่ทันจิตปัจจุบัน1ขณะ สัจจะของจิตคิดนึกคือมโนวิญญาณเกิดหลังจิตรู้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงปัจจุบัน1ขณะจิต เราไม่รู้ความจริงตรงตามที่พระพุุทธเจ้าตรัสรู้จึงยังเกิดมาเพื่อเรียนธรรมและฟังธรรมใหม่จนกว่าจะเข้าใจถูก เหตุที่พระพุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิสยรูป 7

 หัวข้อกระทู้: Re: วิสยรูป 7
เมื่อ: 29 ส.ค. 2022, 16:50 

ตอบกลับ: 126
แสดง: 14537


onion onion onion

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าและทำลายพระพุทธศาสนา

เมื่อ: 13 ส.ค. 2022, 03:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 446


wink มีชื่อว่านับถือศาสนาพุทธไม่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธ เพราะชาวพุทธคือพุทธบริษัท4ที่ฟังพระธรรม แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหลักธรรมคำสอน ไม่ใช่นับถือตัวบุคคลเพราะพระพุทธเจ้าคือ ผู้เป็นเจ้าของคำสอนและทรงเทศนาธรรม45ปีแทบจะ24ชั่วโมง ทรงตรัสรู้ธรรมและเทศนาธรรมจากพระโอษฐ์โดยตรง ตรัสกับผู้ที่รับฟังคือสาวก(สาวกแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขณะนี้เป็นธรรมไม่ใช่เรา

เมื่อ: 12 ส.ค. 2022, 22:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 465


onion ขณะนี้เป็นธรรมไม่ใช่เรา เราไม่เคยรู้ความจริงของธรรม แปลว่ากำลังมีกิเลสตัณหาอวิชชา และไม่รู้ว่ากิเลสตัณหาอวิชชาก็คือธรรม ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรควรรู้ จะเริ่มต้นรู้จักธรรมเมื่อได้ศึกษาความหมายคำ ทุกคำในพระไตรปิฎกคือชื่อของสิ่งที่มีจริง ธรรมเป็นภาษาบาลีแปลว่าสิ่งที่มีจริง(มีที่ไหน)...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความคิดเห็นผิด

 หัวข้อกระทู้: ความคิดเห็นผิด
เมื่อ: 18 ก.ค. 2022, 08:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 465


rolleyes ความคิดของชาวโลกเรียกว่าความคิดเห็นผิด จนกว่าจะเริ่มต้นฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเริ่มเข้าใจว่าทุกคนย่อมมีความคิดเห็นผิด เพราะไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงขั้นทศพลญาณ ซึ่งในการตรัสรู้เพื่อมาประกาศหลักคำสอน มีศาสดาคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งละ1พระองค์และพระธรรมคำสั่งสอน คำสอนของพระพุทธเจ้าตรัส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อายตนะคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: อายตนะคืออะไร
เมื่อ: 06 ก.ค. 2022, 07:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 460


Kiss จะเป็นโลกไหนก็มีตรงได้แค่1อายตนะคือ1ขณะจิต จะคนเทวดาสวรรค์พรหมโลกนรกก็มีแต่จิต จิต=วิญญาณ=มโน=มนัส=มนา=หทัย=ฤทัย อายตนะ อ่านว่า อา_ยะ_ตะ_นะ แปลว่า ที่ประชุมรวมกันของตัวจริงธรรมะ โลกแปลว่าสิ่งที่เกิดดับ ขันธ์แปลว่าเกิดดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่า โลกและขันธ์จึงว่างเปล่าจากตัวตน เพียงมีตัวจริงธรรมะ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าผู้เดียวที่รู้ความจริง

เมื่อ: 06 ก.ค. 2022, 05:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 444


rolleyes จิตตนแปลว่าจิตแล่นไปในอารมณ์ที่ถูกจิตรู้ นิมิตคือภาพมายาลวงจิตตนให้คิดเกินตัว สัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เกิดในกายตน มีจิตใจตนเป็นประธานรับรู้ที่คิดเองไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่มีจริง :b8: นิมิตปรากฏเพราะมีสัจจะที่เกิดทีละ1ปรมัตถ์ ปรมัตถ์คือสัจจะตรงทีละ1เป็นแต่ละ1ใหม่หมด ไม่มี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฟังธรรมสนทนาธรรมคืออะไร

เมื่อ: 03 ก.ค. 2022, 05:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 450


Kiss ปุจฉา.....การฟังธรรมสนทนาธรรมคืออะไร วิสัชนา...เป็นประเพณีของชาวพุทธที่มีปกติเป็นผู้อบรมเจริญปัญญา เพราะการแสดงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแบบมุขปาฐะ=พูดปากต่อปาก ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจากความจริงที่ทรงตรัสรู้จากพระโอษฐ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยตรงให้สาวกคือผู้ฟังเข้าใจถูกตรงคำสัจจะตาม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัจจะคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: สัจจะคืออะไร
เมื่อ: 30 มิ.ย. 2022, 11:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 446


rolleyes สัจจะคือความจริงซึ่งมีหลายลักษณะ คำสอนของพระพุทธเจ้าคือความจริงตรง1สัจจะ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตวามจริงของธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ ศึกษาและเล่าเรียนเพื่อเข้าใจตามได้และเรียนรู้ตรงตามการฟังไปตลอดชีวิต ทรงแสดงความจริงตรงลักษณะธรรมะให้ผู้ที่มีปัญญารู้สึกตัวตรงตามได้ทันที บันทึกทางประวัติศา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แสงสีเท่านั้นที่กระทบจักขุปสาทรูปได้

เมื่อ: 24 มิ.ย. 2022, 15:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 433


Kiss คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยการฟัง เพื่อเข้าใจความจริงที่กำลังมีตามได้และ ต้องมีตาไม่บอดหูไม่หนวกจึงจะฟังรู้เรื่อง ลืมตามองดูตามปกตินี่แหละคือความจริง ที่ไม่มีใครคิดเองได้รู้ได้จากฟังพระธรรม ที่มีปรโตโฆสะคือผู้อธิบายคำต่างๆให้เข้าใจ สำคัญที่การฟังเรื่องเห็นและเข้าใจตามได้ว่า อะไรที่ปรากฏให้เห็น...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 493 [ พบ 7392 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร