วันเวลาปัจจุบัน 21 ม.ค. 2021, 06:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 99 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อัตตา

 หัวข้อกระทู้: Re: อัตตา
เมื่อ: 18 ม.ค. 2021, 15:36 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 255


Kiss อัตตาคือเรายึกมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนของเรา คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยอัตตา เพื่อทำความคิดเห็นให้ถูกตรงตามได้ ตอนยังมีจิตใจครองร่างกายอยู่ และต้องอาศัยการฟังคำสอน เพื่อเข้าใจสัจจะตามเสียง ความคิดเห็นไม่ใช่สัจจะ ไม่มีใครไปทำสัจจะ ได้แบบพระพุทธเจ้า เป็นสาวกจงเพียรฟัง เพื่อทำความเห็นให้ตรง คิดถูกต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลูกปูเดินตามแม่ปู

 หัวข้อกระทู้: Re: ลูกปูเดินตามแม่ปู
เมื่อ: 18 ม.ค. 2021, 15:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 248


:b1: :b12: :b16: :b11:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความตาย

 หัวข้อกระทู้: Re: ความตาย
เมื่อ: 18 ม.ค. 2021, 15:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 272


:b12:
โกฏิคือ10ล้าน
พรหม18โกฏิคือ180ล้าน
แสนโกฏิขณะ=100,000X10,000,000ดวงจิต
onion onion onion

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศีลธรรม

 หัวข้อกระทู้: ศีลธรรม
เมื่อ: 15 ม.ค. 2021, 15:59 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 173


cool ศีล=มีตามปกติ ธรรม=สิ่งที่มีจริง ศีลธรรม=สิ่งที่มีจริงที่มีตามปกติ ความเป็นปกติของพฤติกรรมต่างๆเป็นไปตามปกติของจิตเจตสิก สิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสัจจะที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง ซึ่งสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างมีลักษณะต่างกันมีลักษณะอิงอาศัยกันประกอบกันขึ้นไม่ได้เกิดอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จักขุนทรีย์

 หัวข้อกระทู้: จักขุนทรีย์
เมื่อ: 15 ม.ค. 2021, 13:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 172


rolleyes จักขุนทรีย์=จักขุ(ตา)+อินทรีย์(เป็นใหญ่) คือสภาพธรรมที่มีตาทำหน้าที่เป็นใหญ่ในการเห็น อันเป็นการปรากฏของจิตขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้คือจักขุวิญญาณ การลืมตาคือสภาพที่กำลังเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตรงตาดำได้แล้วดับมืดบอดทันที จงเพียรฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่กำลังได้ยินเพื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อวิชชา

 หัวข้อกระทู้: อวิชชา
เมื่อ: 15 ม.ค. 2021, 12:20 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 179


Kiss อวิชชาแปลว่าความไม่รู้=โง่ ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ก็หลงผิดคิดไปต่างๆนานาตามปกติเห็นคนสัตว์วัตถุ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง(ธรรม=สิ่งที่มีจริง) สิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ต่อหน้าต่อตาตลอดเวลาแต่มีอวิชชาตนเองปกปิด การรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังเผชิญห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แบกภาระ

 หัวข้อกระทู้: แบกภาระ
เมื่อ: 14 ม.ค. 2021, 13:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 197


Kiss แบกความไม่รู้ข้ามภพชาติ เกิดแล้วตายเล่าหาที่สุดมิได้ แบกขันธ์ยึดถือขันธ์เป็นภาระ มีอุปาทานขันธ์หลงเข้าใจผิดว่า มีตัวตนคนสัตว์วัตถุอยากตื่นมาเห็นทุกวัน สิ่งที่มีเพียงปรากฏว่าจากไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ เห็นเพื่อไม่รู้เพื่อหลงชอบไม่ชอบอยากรู้อยากเห็น เป็นภาระที่ต้องเห็นเป็นภาระที่ต้องได้ยินเป็นความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สีลัพพตปรามาส

 หัวข้อกระทู้: สีลัพพตปรามาส
เมื่อ: 09 ม.ค. 2021, 11:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 216


Kiss
สีลัพพตปรามาส
คือพฤติกรรมของบุคคลต่างๆที่คิดพูดทำผิดๆของคนที่คิดว่านับถือพระพุทธศาสนา
เป็นความประพฤติผิดเพราะไม่เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
https://youtu.be/5o6Cn44aLok
:b12:
:b16: :b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าใจผิด

 หัวข้อกระทู้: เข้าใจผิด
เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 17:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 276


Kiss คนที่ไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า เข้าใจผิดว่าถวายเงินพระภิกษุได้ บวชเพื่อมาทำตามคำสอน คือสละเงินทองญาติมิตร มาพักจำวัดไม่มีภาระทำงาน การเรี่ยไรเงินก่อสร้างวัตถุไม่ใช่คำสอน จะร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนาไปอีกนานไหมคะ สมควรฟังและศึกษาให้เข้าใจจะได้ไม่ลำบากเรื่องเงินทอง ครั้งพุทธกาลลูกชายคนเดียวของมหา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศหาคน

 หัวข้อกระทู้: Re: ประกาศหาคนหาย
เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 17:46 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 235


Kiss
มาฟังเรื่องกามคุณ5
https://youtu.be/WlIB2LXe1jM
:b12:
:b4: :b4:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ประกาศหาคน

 หัวข้อกระทู้: ประกาศหาคน
เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 17:41 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 235


:b32: :b32: :b32:
ชวนฟังธรรมหายไปเลย
รู้สึกว่าคุณกรัชกาย
จะหายหน้าไปนะ
ซุ่มบรรลุธรรม?
คริคริคริ
:b32: :b32: :b32:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แสนโกฏิ

 หัวข้อกระทู้: Re: แสนโกฏิคือ10ล้าน
เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 16:53 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 415


Kiss
คือเข้าใจผิดว่าโกฏิคือ1ล้านค่ะ
ที่ถูกต้องคือ1โกฏิคือสิบล้าน
คำว่าจิตเกิดดับแสนโกฏิขณะ
แสนโกฏิขณะจิตต้องนับว่า10ล้านคูณแสน=มันนับครั้งไม่ถ้วน
:b1:
:b20: :b20:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เน่าใน

 หัวข้อกระทู้: เน่าใน
เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 15:03 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 196


Kiss เน่าคืออะไรที่เหม็นมากไม่อยากเข้าใกล้ ในคือข้างในลึกๆโดยมีอะไรห่อหุ้มปกปิด ข้างนอกไม่มีการส่งกลิ่นให้รู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็น เน่าในคือความหมายของอวิชชาที่ทับถมภายในจิตใจตนเอง ตัวของเราจะไม่รู้เลยว่าภายในใจของเราสกปรกเน่าเหม็นคือมีความไม่รู้ความจริง และมีผู้หนึ่งที่ละวาสนาคือการกระทำไม่ดีจนหมดสิ้น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจริญ

 หัวข้อกระทู้: เจริญ
เมื่อ: 07 ม.ค. 2021, 11:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 163


Kiss ทำให้มากขึ้นในทางที่ดี อบรมจิตเพื่อเจริญปัญญา เป็นการฟังเพื่อเข้าใจเพิ่มขึ้น ในที่นี้หมายถึงระลึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ตรงตามความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพื่อละสมุทัย(ความต้องการมากๆ) เพื่อเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ที่กำลังมีตรงตามที่กำลังคิดนึกตรึกตรองตามได้ https://youtu.be/_HYj0J2_TMU :b12: :b16: ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิธีฟัง

 หัวข้อกระทู้: วิธีฟัง
เมื่อ: 02 ม.ค. 2021, 10:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 225


Kiss 1โกฏิเท่ากับสิบล้าน พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงว่า ขณะนี้จิตกำลังเกิดดับนับไม่ถ้วน คือดับไปแสนโกฏิตรงปัจจุบันตามจริง การอ่านไม่ใช่การทำปัญญาตรงตามคำสอน เพราะการทำปัญญาตรงปัจจุบันขณะของตัวเอง คือการตั้งใจฟังคำใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินไม่มีเสียงรออยู่ก่อนนะ เพราะการรู้เสียงเกิดในความมืดแต่ความเข้าใจต...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 [ พบ 99 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร