วันเวลาปัจจุบัน 16 ก.ค. 2024, 07:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 457 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีใครคิดคำเอาเองได้ก่อนฟัง

เมื่อ: 09 ก.ค. 2024, 04:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 496


rolleyes พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่มีแล้ว ที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาในขณะนี้ ขาดเพียงยังไม่เริ่มต้นฟังเพื่อศึกษาทีละ1คำ :b8: จะสำรวมอินทรีย์อย่างไร ในเมื่อเข้าใจผิดว่ามีมือ จะเอื้อมไปหยิบจับอะไร ก็ล้วนแล้วแต่อัตตาสั่งทำ ธัมมะของพระพุทธเจ้า ดับนับแสนโกฏิขณะ ในเวลาเสี้ยววินาที ไม่มีวิธีคิดทำพิสดาร ถ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อเข้าใจจิตรู้จักจิตใจตน

เมื่อ: 06 ก.ค. 2024, 11:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 556


tongue ศีลคือปกติ ธรรมดาของคนที่ ไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้าร่างกาย การไปสู่ที่อโคจร เพื่อทำไม่ดีใช่ไหม เพื่อเอาสิ่งไม่ดีเข้าตัว อาทิสูบบุหรี่ดื่มสุรา เสพยาเสพติดเล่นพนัน คือเอาสิ่งไม่ดีเข้ากายใจ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว :b1: ความประพฤติ(จริยา)ของจิตมี3แบบคือ 1อัญญาณจริยา ประพฤติเป็นไปตามอวิชชา 2วิญญาณจริยา ประ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คิดเกิดมากกว่าเห็น

 หัวข้อกระทู้: คิดเกิดมากกว่าเห็น
เมื่อ: 25 ต.ค. 2023, 12:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3092


Kiss โลกตามความจริงมืดมากกว่าสว่าง คิด=จิตคิดนึกเกิดในความมืด เห็น=จิตเห็นเกิดพร้อมแสงสว่าง จิตเกิดดับสลับคิดมืดนานกว่าสว่าง ขณะนี้เราคิดผิดว่าเราเห็นพร้อมคิด เพราะตามธรรมดาปกติจิตแต่ละ1ดวง เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีละ1ที่ จิตเกิดได้ตรงแค่1ที่ตรงแค่1ทางและ เห็นสว่างขณะเดียวจึงคิดถึงสิ่งที่ถูกเห็น ขณ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อัตตาตรงข้ามกับอนัตตา

 หัวข้อกระทู้: อัตตาตรงข้ามกับอนัตตา
เมื่อ: 01 ต.ค. 2023, 00:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1424


Kiss อัตตาคือตัวตนที่คิดว่าบังคับเอาได้ อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ อัตตากับอนัตตาคือชื่อของธรรม ธรรมแปลว่าสิ่งที่มีจริง(มีเมื่อคิดคำนิมิต) แต่สัจจะธัมมะดับในพริบตาดับแล้วว่างเปล่า ตกลงอะไรมีจริง?ต้องฟังแล้วคิดตาม จนกว่าจะรู้ตัวว่าคิดผิดเปลี่ยนเป็นคิดถูกตามได้ ตอนกำลังฟังเท่านั้นตอนไม่ฟังไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัจจะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง

เมื่อ: 22 ก.ย. 2023, 20:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1390


smiley พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้ มีแล้วแค่ไม่รู้ว่ามีอะไรที่กำลังปรากฏจึงต้องฟัง และศึกษาคำต่างๆในพระไตรปิฎกทีละ1คำเพื่อ รอบรู้ความจริงของ(สิ่งที่มีจริง=ธรรม)เป็นปัจจุบันธรรม สัจจะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงจึงต้องเริ่มต้นฟังพระพุทธพจน์ เพื่อรู้จักตนเองตามความเป็นจริงว่ายังมัวเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สัจจะธัมมะคือความจริงที่ไม่มีชื่อไม่มีเรื่องราวที่คิด

เมื่อ: 18 ก.ย. 2023, 16:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1329


onion
้รู้สึกตัวหรือเปล่าว่ากำลังมีความคิดเห็นผิดว่ามีตัวตนมีชื่อ
แต่สัจจะธัมมะคือความจริง่ไม่มีชื่อไม่มีเรื่องราวที่คิดจึงต้องฟังดีดี
https://youtu.be/x7vHmD0eDSc?si=QP_tBjqGz4DCs9zh
:b12:
:b16: :b16:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทางตาคืออะไร

เมื่อ: 05 ก.ย. 2023, 14:21 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1464


Kiss ปุจฉา.....ถามว่าสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏทางตาคืออะไร วิสัชนา...ตอบว่าสิ่งที่มีจริงชื่อว่าสีสันวรรณะแสงสีล้วน1สีคือสิ่งที่ถูกเห็น แสดงว่าเรามีความเห็นผิดที่คิดว่ามีคนมีเงินมีวัตถุสิ่งของนอกตานอกตัว พระพุทธเจ้ามีบัญญัติพระวินัยสำหรับคนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ว่าตัวตนคนบวชทำกรรมผิดพระวินัยมีอาบัติทุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏไม่ใช่ตัวตน

เมื่อ: 01 ก.ย. 2023, 10:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1279


Kiss พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม ธรรมแปลว่าสิ่งที่มีจริง ธรรมมีจริงในขณะนี้ กำลังมีเป็นปัจจุบัน กำลังคิดว่ามีอัตตา อัตตาแปลว่ามีตัวตน แต่ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตา อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตน สิ่งที่มีจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือความจริงของธรรมทีละ1ตัวจริงธรรม ซึ่งธรรมมีหลากหลายประเภททรงแจกแจง ธรรมแต่ละประเภทแต่ละ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ติดข้องทุกอย่างเว้นโลกุตตรธรรม

เมื่อ: 29 ส.ค. 2023, 14:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1335


rolleyes พระราชาเดินชมสวนกับพระมเหสีอย่างมีความสุข พระมเหสีตายลงเป็นหนอนในอุทยานติดใจรักหนอนทันที ติดใจความเป็นหนอนก็รักสามีหนอนไม่สนใจพระราชาอีกต่อไป เราไม่รู้ว่าตัวตนติดข้องทุกอย่างเว้นโลกุตตรธรรมคือมีโลภะเป็นสมุทัย ขวนขวยหาทางทำทุกอย่างด้วยความไม่รู้มัวเมาลุ่มหลงอยากได้นิพพาน แต่ไม่รู้ว่านิพพานคื...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตพอเป็นไปได้

 หัวข้อกระทู้: ชีวิตพอเป็นไปได้
เมื่อ: 22 ส.ค. 2023, 03:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1305


Kiss อัตภาพมนุษย์ได้มาโดยยากยิ่ง พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของธรรม ธรรมแปลว่าสิ่งที่มีจริง โลกแปลว่าสิ่งที่เกิดดับ ขันธ์แปลว่าเกิดดับทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่า ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเห็นเงิน เพราะสิ่งที่ถูกเห็นเป็นเพียงสีล้วนสีเดียว ตลอดการเห็นทุก1ขณะนับชาติไม่ถ้วน นิมิตภพภูมิเป็นความคิดเห็นผ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อกุศลมีกำลังคือความไม่ดีมีมาก

เมื่อ: 18 ส.ค. 2023, 11:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1278


rolleyes อกุศลมีกำลังคือความไม่ดีมีมาก อกุศลมี3อย่างคือโลภะ/โทสะ/โมหะ แบ่งการทำงานเป็น2ฝ่ายคือชอบ/ไม่ชอบ ชอบ=โลภะ+โมหะคือโลภชอบพอใจติดใจอยากได้เพิ่ม เป็นสภาพจิตใจติดข้องเหมือนปลาติดในข้องหาทางออกไม่ได้ สภาพจิตใจที่มีกายวาจาใจดิ้นรนแสวงหากามคุณ5ตามปกติ ไม่ชอบ=โทสะ+โมหะคือโทสะขุ่นใจขัดเคืองใจ ตัวตนมีส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตายแล้วเกิดคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: ตายแล้วเกิดคืออะไร
เมื่อ: 22 ก.ค. 2023, 14:49 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1457


Kiss ตายแล้วเกิดคืออำนาจกรรมกำหนด กรรมกำหนดมาจากอดีตเคยทำไว้ มาปรากฏเป็นนิมิตว่ามีตัวตนคนแต่ ความจริงตรงสัจจะตามพระธรรมที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงธรรม(สิ่งที่มีจริง)ที่ปรากฏว่า มีเพียงชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา :b8: เป็นตัวเราคิดพูดทำตามอำเภอใจโดย ขาดการอบรมความเข้าใจพระธรรม ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุตมยปัญญาคือปัญญาแรกเกิดจากการฟังพระพุทธพจน์

เมื่อ: 16 ก.ค. 2023, 07:23 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1392


rolleyes ผู้รู้ความจริงแบบ พระพุทธเจ้ามี1คนคือ พระสมณโคดมพุทธเจ้า :b8: ผู้มีปัญญามากรองจาก พระพุทธเจ้ามี1คนคือ พระสารีบุตร :b8: ผู้มีอิทธิฤทธิ์มากรองจาก พระพุทธเจ้ามี1คนคือ พระโมคคัลลานะ :b8: พระอัครสาวกบรรลุธรรม จากฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ได้รู้ความจริงได้เอง :b11: ซึ่งยุคนี้ทุกคนล้วน เป็นสาว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รู้จักปัจจุบันขณะ?ว่าเป็นธัมมะ

เมื่อ: 01 ก.ค. 2023, 02:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1339


cool ชีวิตสั้นแค่1ขณะจิตไม่มีเรา เราไม่รู้ความจริงที่มีในขณะนี้ รู้จักปัจจุบันขณะ?ว่าเป็นธัมมะ ธัมมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังมี มีจริงตรงกับทุกคำในพระไตรปิฎก มีแล้วในขณะนี้กำลังมีไม่ได้ทำก็ดับ :b12: พระธรรมไม่ได้สาธารณะกับปุถุชน ที่จะอ่านแล้วคิดเองได้ต้องพึ่งฟังก่อน คิดช้าช้าทีละ1คำตรงตามที่ฟังจริ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เห็นแก่ตัวเพราะสำคัญตัวเองผิดคือโง่เขลาเบาปัญญา

เมื่อ: 24 มิ.ย. 2023, 19:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1372


rolleyes เห็นแก่ตัวเพราะสำคัญตัวเองผิด คือโง่เขลาเบาปัญญาขาดสติปัญญา เกิดเพราะสำคัญผิดว่าตัวเองมีตัวตน ยังคงมีกิเลสตัณหาอวิชชาจึงยังเกิด เกิดมาแล้วไ่ม่รู้ความจริงของชีวิต จึงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความอยากได้ โดยไม่สามารถคิดพิจารณาเหตุผล เพื่ออบรมความประพฤติตนให้รู้ผิดชอบชั่วดี https://www.youtube.com/liv...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 31 [ พบ 457 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร