วันเวลาปัจจุบัน 08 มี.ค. 2021, 03:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2808 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 24 เม.ย. 2020, 04:37 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


การเกิดดับนามรูปมีเหตุปัจจัย พระพุทธเจ้าแสดงเหตุของธรรม พร้อมกับการดับลงของเหตุ สมบูรณ์ ต้น กลาง ปลาย ธรรมทั้งปวงล้วนเกิดแต่เหตุ หากไม่แจ้งแทงทะลุ มันก็จะกลายเป็นลัทธิลอกเลียนแบบนะครับ คืออยากจะเป็นพุทธ แต่ไม่ยอมรับคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่อ้างชื่อพระพุทธเจ้า และตู่คำสอนของพระพุทธเจ้า มันถึงกลายเป็นมอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 17 เม.ย. 2020, 02:52 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


คุณเป็นคนบอกเองว่า ทวาร6 ต้องรู้ตรงขณะ นั่นแหละครับ ยึดมั่นถือมั่น ในสังขตธรรม :b12: ผิดแล้วค่ะ ตีความไม่แตก ตัวเองน่ะเป็นคน คิดตามได้เท่านั้น ไม่เข้าใจอีกแล้วค่ะ บอกว่าคำสอนคิดตามตรงทีละคำได้เท่านั้น ตรงปัจจุบันขณะนั้นน่าาาาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า=จิตเกิดดับถึงแสนโกฏิขณะเดี๋ยวนี้ คนเราเนี่ยปกติจะเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 15 เม.ย. 2020, 02:05 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


คุณเป็นคนบอกเองว่า ทวาร6 ต้องรู้ตรงขณะ นั่นแหละครับ ยึดมั่นถือมั่น ในสังขตธรรม :b12: ผิดแล้วค่ะ ตีความไม่แตก ตัวเองน่ะเป็นคน คิดตามได้เท่านั้น ไม่เข้าใจอีกแล้วค่ะ บอกว่าคำสอนคิดตามตรงทีละคำได้เท่านั้น ตรงปัจจุบันขณะนั้นน่าาาาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า=จิตเกิดดับถึงแสนโกฏิขณะเดี๋ยวนี้ คนเราเนี่ยปกติจะเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 14 เม.ย. 2020, 03:28 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


คุณเป็นคนบอกเองว่า ทวาร6 ต้องรู้ตรงขณะ นั่นแหละครับ ยึดมั่นถือมั่น ในสังขตธรรม :b12: ผิดแล้วค่ะ ตีความไม่แตก ตัวเองน่ะเป็นคน คิดตามได้เท่านั้น ไม่เข้าใจอีกแล้วค่ะ บอกว่าคำสอนคิดตามตรงทีละคำได้เท่านั้น ตรงปัจจุบันขณะนั้นน่าาาาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้า=จิตเกิดดับถึงแสนโกฏิขณะเดี๋ยวนี้ คนเราเนี่ยปกติจะเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 14 เม.ย. 2020, 02:21 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


คุณเป็นคนบอกเองว่า ทวาร6 ต้องรู้ตรงขณะ

นั่นแหละครับ ยึดมั่นถือมั่น

ในสังขตธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 14 เม.ย. 2020, 02:17 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


Kiss ปริยัติของจริงต้องอาศัยฟังคนอื่นกล่าว ให้คิดตามถูกตัวตนโดยไม่ต้องแปลต่ออีก คิดตามตรงๆไม่มีอ้อมไปเห็นด้านหลังอีกค่ะ https://youtu.be/k3de1Ca5vys :b12: :b4: :b4: พระพุทธเจ้าสอนทั้ง สังขตธรรม และอสังขตธรรม นี่ครับ สอนทั้งสองอย่าง ผู้ศึกษาเขารู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น มี 3 อย่างนะครับ 1...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 23:45 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


Kiss ปริยัติของจริงต้องอาศัยฟังคนอื่นกล่าว ให้คิดตามถูกตัวตนโดยไม่ต้องแปลต่ออีก คิดตามตรงๆไม่มีอ้อมไปเห็นด้านหลังอีกค่ะ https://youtu.be/k3de1Ca5vys :b12: :b4: :b4: พระพุทธเจ้าสอนทั้ง สังขตธรรม และอสังขตธรรม นี่ครับ สอนทั้งสองอย่าง ผู้ศึกษาเขารู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น มี 3 อย่างนะครับ 1...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 12:35 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


คุณโดนยูทูปหลอกนั่นแหละครับ

ไม่มีอะไร

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 12:32 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


Kiss ปริยัติของจริงต้องอาศัยฟังคนอื่นกล่าว ให้คิดตามถูกตัวตนโดยไม่ต้องแปลต่ออีก คิดตามตรงๆไม่มีอ้อมไปเห็นด้านหลังอีกค่ะ https://youtu.be/k3de1Ca5vys :b12: :b4: :b4: พระพุทธเจ้าสอนทั้ง สังขตธรรม และอสังขตธรรม นี่ครับ สอนทั้งสองอย่าง ผู้ศึกษาเขารู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น มี 3 อย่างนะครับ 1...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 12:30 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


Kiss ปริยัติของจริงต้องอาศัยฟังคนอื่นกล่าว ให้คิดตามถูกตัวตนโดยไม่ต้องแปลต่ออีก คิดตามตรงๆไม่มีอ้อมไปเห็นด้านหลังอีกค่ะ https://youtu.be/k3de1Ca5vys :b12: :b4: :b4: พระพุทธเจ้าสอนทั้ง สังขตธรรม และอสังขตธรรม นี่ครับ สอนทั้งสองอย่าง ผู้ศึกษาเขารู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น มี 3 อย่างนะครับ 1...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 13 เม.ย. 2020, 00:08 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


Kiss ปริยัติของจริงต้องอาศัยฟังคนอื่นกล่าว ให้คิดตามถูกตัวตนโดยไม่ต้องแปลต่ออีก คิดตามตรงๆไม่มีอ้อมไปเห็นด้านหลังอีกค่ะ https://youtu.be/k3de1Ca5vys :b12: :b4: :b4: พระพุทธเจ้าสอนทั้ง สังขตธรรม และอสังขตธรรม นี่ครับ สอนทั้งสองอย่าง ผู้ศึกษาเขารู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น มี 3 อย่างนะครับ 1...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 12 เม.ย. 2020, 23:59 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


ธรรม ธรรมดา ไม่จัดว่าเป็นเลิศใน สังขตธรรม สังขตธรรมที่เป็นเลิศที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี8 อย่าง คือมรรคมีองค์8 นั่นแหละ ที่เป็นเลิศใน สังขตธรรม cool สัจจะตรง1ทางของจิตคิดนึกคือคิดในความมืดมิด ที่คิดพร้อมเห็นตัวอักษรน่ะมันผิดไม่เข้าใจเหรอคะ คิดมันมืด เห็นมันสว่าง ได้ยินก็มืด ตอนได้ยินก็ไม่มีคิดปน จะฉลา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 12 เม.ย. 2020, 23:56 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


เสียงที่คุณฟังนั่นแหละ “สังขตธรรม” :b32: เลิกท่องบัญญัติคำเอามาทำให้ตัวเองคิดว่าฉลาดคือให้ฟังคนอื่นบอกในภาษาที่ไม่ต้องแปลต่ออีก บอกว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันกำลังมีกิเลส(ไม่รู้)อวิชชา(โง่)แล้วที่คิดคำว่าสังขตธรรมนั้นน่าเป็นเราคิดผิดเกินสัจจะ ยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือคะว่าเอาตัวตนไปนั่งท่องบัญญติคำโดยไม่รู้ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 11 เม.ย. 2020, 13:46 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


ธรรม ธรรมดา ไม่จัดว่าเป็นเลิศใน สังขตธรรม

สังขตธรรมที่เป็นเลิศที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี8 อย่าง

คือมรรคมีองค์8

นั่นแหละ ที่เป็นเลิศใน สังขตธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วันนี้มีคนมาถาม

 หัวข้อกระทู้: Re: วันนี้มีคนมาถาม
เมื่อ: 11 เม.ย. 2020, 13:17 

ตอบกลับ: 265
แสดง: 5880


เสียงที่คุณฟังนั่นแหละ

“สังขตธรรม”
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 188 [ พบ 2808 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร