วันเวลาปัจจุบัน 16 ก.ค. 2024, 07:55  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 20 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดูจิตกันยังไง จึงเห็นว่าจิตเป็นกองทุกข์ไปได้

เมื่อ: 19 ส.ค. 2010, 22:47 

ตอบกลับ: 117
แสดง: 33033


ขอภาวนาผิดด้วยคนกั๊บ

อิอิ

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก

เมื่อ: 13 ส.ค. 2010, 21:29 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 9479


ระวังจะโดนบอมแบบลานธรรมนะครับ
อิอิ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภาพถ่าย คุณใส ? ...เชื่อหรือไม่ ไม่ว่ากัน!

เมื่อ: 30 ก.ค. 2010, 11:39 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 36941


อืมม

ปมเขื่องจริงๆด้วย

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 21 ก.ค. 2010, 16:42 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


2.พระอรหันต์ ท่านพ้นเจตนาแล้ว ท่านไม่ทำกรรมใหม่แล้ว ... แต่ ท่านสามารถเทศน์โปรดผู้อื่น ด้วยสัญญาที่ปราศจากอวิชาเจือปนแล้ว... ท่าน เทศน์ด้วยเมตตาล้วนๆ . สิ่งที่ดับสนิทของพระอรหันต์ คือ กิเลส ...พระอรหันต์ไม่ใช่อัลไซเมอร์ หรือ สมองเสื่อมน่ะครับ ท่านยังคงสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้อยู่ และ จำแม่นมากๆ อย่าง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 21 ก.ค. 2010, 00:03 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


ที่ผมค้าน หลักๆ ก็ตรง ประเด็นที่นักดูจิต มักจะตัดสินชี้ถูก(ใส่ตนเอง)-ชี้ผิด(ใส่ผู้อื่น) เช่น ชี้นำว่าการตั้งใจ/จงใจเจริญสติในขั้นฝึกฝน เป็นสภาวะผิดพลาด ดังในกระทู้นี้ คุณหลงประเด็นก็กำลังชี้ถูก(ใส่ตนเอง)-ชี้ผิด(ใส่ผู้อื่น) อยู่ครับ นี่คือแนวทางของนักดูจิต คุณทำได้หรือทำไม่เป็น หรือไม่เข้าใจก็เรื่องข...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 20:57 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


ผัสสะ-->สัญญา-->สติ--> สมาธิ-->ปัญญา จงใจที่ตรงไหน ........ (๑๓) มรดกธรรมพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) ครั้งที่ ๑๒๑ บรรยายวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๖ เรื่อง มหาสติปัฏฐาน (ข้อว่า สติมา) วันนี้ จะได้บรรยาย เรื่อง มหาสติปัฏฐาน ข้อว่า "สติมา" สืบต่อไป ถ. คำว่า "สติมา" แ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 20:16 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


อ่านเยอะๆ ได้หลายมุมมอง อย่าเพิ่งเล่นคำ จับผิด เหอะๆ ....................................... ความหมายของ สติปัฏฐาน บทนำ ท่านอาจารย์อู บัณฑิตา มักจะกล่าวถึงความหมายของสติปัฏฐานอยู่เสมอ โดยอาศัยหลักนิรุกติศาสตร์ (การศึกษาว่าด้วยกำเนิดและความหมายของคำ) ในการอธิบายวิธีที่ถูกต้องในการกำหนด และเฝ้าดูอารมณ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 20:01 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


อ้อ ลืมไป

คุณเข้าใจความหมายคำว่าสติแบบรู้เฉยๆกับสติแบบจงใจรู้ว่ายังไง

นิยามมา จะได้คุยกันรู้เรื่อง

หือ?

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 19:51 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


ตอบคุณหมอหลงประเด็น

ทำเหตุครับ ไม่ใช่ทำผล

ไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทครับ

แล้วไปดูว่าเหตุใดเจริญได้ เหตุใดเจริญไม่ได้

เรียนหมอก็น่าจะรู้นะครับ ว่าอ่านหนังสือยังไงให้จำได้ เหอะๆ

บังคับให้จำหรือไม่จำได้หรือปล่าวครับ เอวัง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 17:25 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


ขันธ์ทั้ง ๕ (แสดงความเป็นเหตุปัจจัยกัน) ปริญเญยยสูตร ว่า ด้วยธรรมที่ควรกำหนดรู้ [๒๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้ ความกำหนดรู้ และบุคคลผู้กำหนดรู้แล้ว แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง. [๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกำหนดรู้เป็นไฉน? คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 17:22 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


เมื่อมีการผัสสะกันเกิด ขึ้น อันคือการประจวบกระทบกันทั้ง ๓ ของ อายตนะภายใน, ภายนอก และวิญญาณ ย่อมบังเกิด "เวทนา" คือการเสวยอารมณ์ (อารมณ์-ในทางพุทธศาสนาหมายถึง สิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวหรือสัมผัสในขณะนั้นๆ อันหมายถึงรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส(โผฏฐัพพะ) และธรรมารมณ์(เช่น ความคิด ความนึก, สิ่งต่า...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมโดยการเจริญสติ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2010, 17:10 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 30845


ตอบคุณหลงประเด็น >>> สติเจตสิก (องค์ธรรมสำคัญสำคัญของสติปัฏฐานทั้ง 4) สติเจตสิก คือความระลึกรู้อารมณ์และยับยั้งมิให้จิตตกไปในอกุสล ความระลึกอารมณ์ที่เป็นกุสล ความระลึกได้ที่รู้ทันอารมณ์ สติ เป็นธรรมที่มีอุปการะมากต้องใช้สติต่อเนื่องกันตลอดเวลา ในทางเจริญวิปัสสนาหรือเจริญสมาธิ มุ่งทางปฏิบัติซึ่งเป็นท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การปฎิบัติธรรมของฆารวาสจำเป็นไหมที่จะต้องทำสมาธิหรือเปล่า

เมื่อ: 20 มิ.ย. 2010, 15:42 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 10998


ทำตามสะดวกครับ ชอบทำและว่าง ก็ทำเยอะหน่อย ไม่ชอบทำและว่าง ก็ทำเยอะหน่อย เหมือนกัน อิอิ สมาธิทำได้ทุกอริยาบทครับ ถ้าเข้าใจวิธีการ และถ้าทำจนเป็นนิสัย บางครั้งเดินอยู่ จิตก็จะเข้าสมาธิได้เอง และผลของสมาธิจะติดอยู่กับจิตหลังจากออกสมาธิแล้ว อาจเป็นชั่วโมง หรือเป็นวันแล้วแต่คนครับ คือพยายามทำไว้ ไม่เสียห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมสากัจฉา

 หัวข้อกระทู้: Re: ธรรมสากัจฉา
เมื่อ: 20 มิ.ย. 2010, 15:34 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2064


อันนี้ต้องไปขั้นสุดท้ายเลยครับ คือ อุเบกขา

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
ลิงย่อมขึ้นต้นไม้ อิอิ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ขอคำแนะนำและกำลังใจที่จะสู้ต่อ

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2010, 20:23 

ตอบกลับ: 165
แสดง: 53802


พ่อแม่ยังอยู่รึปล่าวครับ
ถ้ายังอยู่ ลองกลับอยู่และดูแลพวกท่านซักพัก
น่าจะช่วยให้ดีขึ้นนะครับ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 20 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร