วันเวลาปัจจุบัน 04 ส.ค. 2020, 16:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5974 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุปมาเหมือนบุคคล ๗ จำพวก

เมื่อ: 02 ส.ค. 2020, 13:43 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 236


https://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=23&A=233&Z=278 ๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยน้ำ ๗ จำพวกนี้ มีปรากฏ อยู่ในโลก ๗ จำพวกเป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ จมลงแล้วคราวเดียว ก็เป็นอันจมอยู่นั่นเอง ๑ บางคนโผล่ขึ้นมาแล้ว กลับจมลงไป ๑ บางคนโผล่พ้น แล้วทรงตัวอยู่ ๑ บางคนโผล่ขึ้นแล้วเหลียวไปมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 01 ส.ค. 2020, 11:18 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 368


เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์ของท่านพระสัญชีวะเถระ พระเถระกล่าวถึงความไม่มีความปรารถนาในอภิญญาทั้งหลายด้วยตนเอง แต่พระเถระบรรลุบารมีในสาวกปารมิญาณ. คนเลี้ยงโคเป็นต้นเข้าใจว่า พระสัญชีวเถระผู้เข้า นิโรธเป็นอัครสาวกที่สองของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ มรณภาพเสียแล้ว จึงลากเอาหญ้าและฟืนเป็นต้นก่อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 01 ส.ค. 2020, 07:17 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 368


ขอบคุณครับโลกสวย :b8: เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์ท่านพระขาณุโกณฑัญญเถระ ฝ่ายพระขาณุโกณฑัญญเถระ เป็นผู้มากด้วยการเข้าสมาบัติ ตามปรกติทีเดียวท่านนั่งเข้าฌานสมาบัติแนบแน่นในเวลากลางคืนที่ป่าแห่งหนึ่ง พวกโจร ๕๐๐ ลักห่อทรัพย์ไปอยู่คิดว่า เวลานี้ไม่มีพวกติดตามพวกเรา ต้องการพัก จึงวางห่อทรัพย์ลง สำคัญว่า&qu...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องญาณวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 01 ส.ค. 2020, 04:44 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 377


โลกสวย เขียน:
ผู้มีปัจฉิมภวิกสัตว์ ยังไงๆก็ไม่ตายก่อนที่จะบรรลุอรหันต์ค่ะ
tongue


สาธุ ๆ ๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องญาณวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 30 ก.ค. 2020, 08:59 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 377


คำว่าในกาลก่อนแต่กาลเกิดขึ้นแห่งญาณก็ดี ได้แก่ ในกาลก่อน แต่กาลเกิดขึ้นแห่งอรหันตมรรคญาณ คือ ในขณะวิปัสสนาก็ดี ในกาลก่อนแม้จากขณะวิปัสสนานั้น คือ ตั้งแต่ถือปฏิสนธิของสัตว์ผู้มีภพสุดท้าย ในภายหลังก็ดี คือ ตราบเท่าถึงขันธปรินิพพาน ในขณะนั้นก็ดี คือ ในสมัยที่มรรคเกิดขึ้น คำว่า คุณวิเศษที่บังเกิดขึ้นด้ว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องญาณวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 30 ก.ค. 2020, 06:12 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 377


เล่าเรื่องท่านพระภูตปาละ ก็บิดาของเด็ก ภูตปาละ เป็นคนเข็ญใจในเมืองราชคฤห์ เขาไปดงด้วยเกวียนเพื่อต้องการฟืน บรรทุกฟืนแล้ว ได้ถึงที่ใกล้ ประตูเมืองนั้นในเวลาเย็น ครั้งนั้น โคของเขาได้สลัดแอกเข้าไปยังเมือง เขาให้บุตรน้อยนั่งที่ใกล้เกวียนแล้วตามรอยเท้าโคไป เข้าไปยังเมืองนั่นเทียว เมื่อเขายังไม่ทันออกนั่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 29 ก.ค. 2020, 09:37 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 368


เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์ของท่านพระสารีบุตร ในบรรดาท่านเหล่านั้น เมื่อครั้งท่าน พระสารีบุตร อยู่ที่วิหารชื่อว่า กโปตกันทระกับพระมหาโมคคัลลานเถระ มีเกสาที่ปลงใหม่นั่งอยู่กลางแจ้ง ในคืนเดือนหงาย มียักษ์ร้ายตนหนึ่ง แม้ยักษ์สหายห้ามอยู่ ก็ได้ตีที่ศีรษะ เสียงตีได้ดังเหมือนฟ้าผ่าในเวลายักษ์ตีนั้น พระเถระ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เล่าเรื่องสมาธิวิปผารฤทธิ์

เมื่อ: 29 ก.ค. 2020, 06:41 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 368


คุณพิเศษที่บังเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งสมถะในก่อนแต่สมาธิ หรือภายหลัง หรือในขณะนั้น ชื่อว่า สมาธิวิปผารฤทธิ์(ฤทธิ์ที่แผ่สมาธิไป) ข้อนี้ สมคำที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ดังนี้ว่า "สภาวะที่ละนิวรณ์ทั้งหลายย่อมสำเร็จได้ด้วย ปฐมฌาน เหตุนั้น จึงชื่อว่า สมาธิวิปผารฤทธิ์ ฯลฯ สภาวะที่ละอากิญจัญญ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:34 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


สังขารเภทนัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:32 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


สัมปโยคเภทนัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:31 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


เวทนาเภทนัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:29 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


ฌานเภทนัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:27 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


เหตุเภทนัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:24 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


โลกเภทนัย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ภาพแสดงเภทนัย ๙

 หัวข้อกระทู้: Re: ภาพแสดงเภทนัย ๙
เมื่อ: 28 ก.ค. 2020, 20:21 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 240


โสภณเภทนัย
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 399 [ พบ 5974 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร