วันเวลาปัจจุบัน 25 มิ.ย. 2022, 09:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 7247 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ไม่มีทางลัดและสั้น แต่มีทางตรง

เมื่อ: 20 มิ.ย. 2022, 11:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 327


#ทางพ้นทุกข์ทางเดียวที่เร็วที่สุด........ ทางที่เร็วที่สุดก็ยังคงเป็นทางเดียวอยู่นั่นเอง คือ การฟังธรรมต่อไป จะไม่มีทางอื่นเลย จะเห็นได้ว่า พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติอื่นเช่น ให้ไปนั่ง หรือให้ไปยืน หรือให้ไปทำอะไรเป็นชั่วโมง นาที แต่ว่าข้อความทั้งหมดจะแสดงว่า การตั้งอยู่ในอรหัตผลย่อมมีได้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: กิเลสมี ๓ ระดับ

 หัวข้อกระทู้: กิเลสมี ๓ ระดับ
เมื่อ: 15 มิ.ย. 2022, 16:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 516


กิเลสมีอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ได้เวลาออกเดินทางกันแล้ว

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2022, 18:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 509


สายการบินสายโลกียะมุ่งสู่ลายทางโลกุตตระได้ออกเดินทางแล้ว

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ไฟ ๑๑ กอง

 หัวข้อกระทู้: Re: ไฟ ๑๑ กอง
เมื่อ: 12 มิ.ย. 2022, 12:44 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 622


:b1: :b1: :b1:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ขบวนพุทธะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขบวนพุทธะ
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2022, 07:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 576


ได้มีผู้โดยสารไปกับขบวนนี้นับไม่ถ้วน

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ขบวนพุทธะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขบวนพุทธะ
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2022, 06:16 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 576


รีบๆขวนขวายกันหน่อย

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ขบวนพุทธะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ขบวนพุทธะ
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2022, 06:13 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 576


ถ้าขบวนนี้พลาดอีก แม้ฝุ่นก็มองไม่เห็น

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ขบวนพุทธะ

 หัวข้อกระทู้: ขบวนพุทธะ
เมื่อ: 10 มิ.ย. 2022, 06:11 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 576


รถไฟขบวนพุทธะเราพลาดมากี่ขบวนแล้ว ไปไม่ทันบ้าง โดดลงก่อนรถไฟจะออกหรือลงระหว่างทางเสียบ้าง ถ้าไม่โดยสารไปกับขบวนนึ้และกระบวนต่อไปเราก็อาจไม่โดยสารไปอีกเหมือนเดิม

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ไฟ ๑๑ กอง

 หัวข้อกระทู้: Re: ไฟ ๑๑ กอง
เมื่อ: 08 มิ.ย. 2022, 16:01 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 622


ผู้ที่เจริญวิปัสสนารู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงนี้ ย่อมไม่เข้าใจผิดว่า จักษุและรูปารมณ์ เป็นต้น น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ โดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุเกิด ของราคะ โทสะ และโมหะเท่านั้น นอกจากนั้น ยังเป็นเหตุเกิดตามสมควร ของการเกิดในภพใหม่ ความแก่ความตาย ความเศร้าโศก ความคร่ำครวญ ความทุกข์กาย คามทุ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ไฟ ๑๑ กอง

 หัวข้อกระทู้: ไฟ ๑๑ กอง
เมื่อ: 08 มิ.ย. 2022, 11:13 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 622


การปฏิบัติธรรมทำให้ไม่ถูกไฟกิเลสเผา ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่เราต้องกระทำในปัจจุบันคือ การกระทำตน ให้พ้นไปจากไฟทั้งหลายที่เนื่องจากการเห็น รวมไปถึงสิ่งที่เป็นผล ของไฟกิเลสคือกรรมและสังสารวัฏที่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติธรรมยังทำให้เราไม่เกิดแก่เจ็บตาย ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติธรรมยั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สมสีสี

 หัวข้อกระทู้: สมสีสี
เมื่อ: 07 มิ.ย. 2022, 17:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 548


สมสีสีบุคคล เป็น ไฉน ? คือบุคคล เมื่อคราวบรรลุอรหัตตมรรค ความสิ้นอาสวะ และ ความสิ้นชีวิต จะเป็นไปในคราวเดียวกัน เหตุเพราะศรีษะทั้งสองประเภท คือ อวิชชาในอกุศลจิตร อันเป็นกิเลสศรีษะ และ ชีวิตินทรีย์ในจุติจิตร อันเป็น ปวัตตศรีษะ ถึงความเสื่อมสิ้นกำลังไปพร้อมๆกัน ไม่ก่อนไม่หลังกันเลย คือ ในขณะที่บรรลุอร...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: สาธุ สาธุ สาธุ

 หัวข้อกระทู้: Re: สาธุ สาธุ สาธุ
เมื่อ: 04 มิ.ย. 2022, 12:37 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1146


สาธุ สาธุ สาธุ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: เราไปอยู่เสียที่ไหนจึงไม่ได้ยิน

เมื่อ: 30 พ.ค. 2022, 05:41 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 723


........

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พุทธศาสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธศาสนา
เมื่อ: 28 พ.ค. 2022, 05:26 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 716


กราบขอบคุณทีมงานลานธรรมจักรที่ช่วยปรับปรุงครับ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: พุทธศาสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธศาสนา
เมื่อ: 27 พ.ค. 2022, 16:40 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 716


เป็นการตรัสรู้ที่ไม่มีใครรู้จัก
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 484 [ พบ 7247 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร