วันเวลาปัจจุบัน 16 ก.ค. 2024, 06:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8183 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การเกิดขึ้นของปฏิสนธิและจุติจิต

เมื่อ: เมื่อวานนี้, 14:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 10


ถามว่า : อนึ่ง การเคลื่อนย้ายของรูปธรรมและนามธรรมย่อมไม่มี เมื่อไม่มีการ เคลื่อนย้าย การปฏิสนธิจะมีได้อย่างไร ตอบว่า : การเคลื่อนย้ายของจิตจากภพเก่ามาสู่ภพนี้ย่อมไม่มี ความปรากฏของ จิตโดยปราศจากเหตุจากภพเก่า (กรรมสังขาร) ก็ไม่มีเช่นกัน" รูปธรรมและนามธรรมที่ได้ปัจจัยดีแล้วจึงเกิดขึ้น ชาวโลกเรีย...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จักขุปสาท

 หัวข้อกระทู้: Re: จักขุปสาท
เมื่อ: 11 ก.ค. 2024, 13:06 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 552


การกำหนดรู้จักขุสัมผัส โยคีผู้รู้ซึ้งถึงสภาพการกระทบสัมผัสทางจักขุได้ตามความเป็นจริงนั้นย่อมรู้ โดยนัยดังนี้ (๑) ย่อมรู้ลักษณะของจักขุสัมผัสดังนี้ว่า เป็นการกระทบสัมผัสกับ รูปารมณ์ (๒) ย่อมรู้รสะหรือกิจของจักขุสัมผัสดังนี้ว่า เป็นเพียงการกระทบสัมผัส กับรูปารมณ์เท่านั้น (๓)ย่อมรู้ปัจจุปัฏฐานของจักขุ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 09 ก.ค. 2024, 05:54 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


จริงๆ ไม่พยายามที่จะภ าวนาให้ได้ญาณเบื้องสูงหรือคุณธรรมวิเศษต่อไป เอาแต่ ติดอยู่กับอุปกิเลสเหล่านั้นอยู่แล้วละก็วิปัสลนาของเขาย่อมผิดพลาดคลาดเคลือนได้ และเมื่อเกิดความชอบใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเรียกว่า คาหะ (ความยึดมัน) โดยจะเกิดขึ้นในอุปกิเลสแต่ละอย่างๆ นับอุ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 09 ก.ค. 2024, 05:50 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


๑๐. นิกันติ ตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะที่วิปัสสนาเห็นนิมิตมีแสงสว่างเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่า นิกันติ ซึ่งเป็นความเพลิดเพลินยินดีในนิมิตดังกล่าวทั้งมีความละเอียดมาก จนทำให้นึกไม่ถึงว่าเป็นกิเลสโยคีส่วนมากคิดว่าเป็นภาวนารติ(ความยินดีในภาวนา) จึงทำให้หลงผิดว่าความยินดีนั่นแหละคือคุณธรรมวิเศษ แต่แท้ที่จริงแล...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 05 ก.ค. 2024, 09:49 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


๙. อุเบกขา วิปัสสนุเปกขาและอาวัพชนุเปกขาทีเกิดขึ้นก่อนวิปัสสนุเปกขา นั้น ท่าน เรียกว่า อุเบกขา หมายความว่า ก่อนที่จิตอย่างใดอย่างหนึ่งชื่งอายจะเป็นจักขุ วิญญาณที่เห็นรูป โสตวิญญาณได้ยินเสียง เป็นต้น หรือจิตที่กำทนดอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั้นอาวัชชนจิตซึ่งเป็นจิตที่ไตร่ตรองอารมณ์ก็จะเกิดขึ้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 05 ก.ค. 2024, 04:53 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


๕. สุข ความสุขสดชื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่กำหนดอยู่นั้น จะมีกำลังแรงขึ้นเป็น ทวีคูณ ความสุขดังกล่าวนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขกายอย่างมาก ดังนั้น ในช่วงนี้ จะปรากฏว่าไม่มีโรคใดๆมาเบียดเบียนกล้ำกรายเลยแม้สักนิด จะนึกคิดอะไรก็มีแต่ ความสุขสดชื่นตลอด เพราะฉะนั้นจึงทำให้โยคือยากจะเล่าสภาวะที่เกิดขึ้...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 05 ก.ค. 2024, 04:47 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


ปัสสัทธิ ความสงบกายและจิตซึ่งเกิดขึ้นเพราะดับความฟุ้งซ่านและความเร่าร้อนต่างๆ ท่ได้นั้นท่านเรียกว่า ปัสสัทธิ เหมือนกับเวลาที่บุคคลตากแดดร้อนแล้วได้เข้าไปในที่ ที่เย๊นสบาย หรือเหมือนกับบุคคลซึ่งทำงานเหนื่อยล้าแล้วได้พักผ่อนจนทายเหนื่อย เมื่อปัสสัทธิเกิด ธรรมเหล่านี้ คือ ลหูตา(ความเบา) มุทุตา(ความอ่อ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 03 ก.ค. 2024, 17:57 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


ผรณาปิติ มีลักษณะอิ่มเอิบไปทั่วสรรพางค์กาย เป็นปีติที่เยือกเย็นมาก ทำให้ ร่างกายมีความสบายมากๆ ทำให้ปีติชรูปปรากฎไปทั่วทั้งกาย และในขณะที่เกิด ผรณาปีตินี้ จะรู้สึกเหมือนกับลูกพุตบอลที่อัดลมเข้าไปเต็มที่ คือไม่มีอาการแฟบ ในช่วงที่ปีตินี้เกิดจะมีความสงบมากอาการทางกายหรือวาจาจะสงบไปโดยอัตโนมัติ บางครั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เข้าห้องicuอีกครั้ง

 หัวข้อกระทู้: Re: เข้าห้องicuอีกครั้ง
เมื่อ: 03 ก.ค. 2024, 14:24 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 5237


ธรรมโฆษ เขียน:
555 อ่านลวก ๆ ไม่ละเอียด ขออภัยอย่างยิ่ง

smiley

ขอบคุณครับ เพราะอ่านลวกๆนี่แหละทำให้รู้ถึงความห่วงใยครับ

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 02 ก.ค. 2024, 14:38 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


ปีติที่บังเกิดภายในใจของบุคคลผู้ฟังธรรม แสดงธรรม หรือสอนธรรม ให้เกิดความอิมเอิบใจ ทำให้น้ำตาไหล เกิดขนลุกซู่ อย่างนี้เป็นปิติที่สามนรถ ทำที่สุดแห่งสั่งสารวัฏ มีนิพพานเป็นจุดหมาย เพราะฉะนั้น จึงเป็นปิติเยี่ยมยอด กว่าปิติทั่วๆไป เพราะเป็นปีติที่ยินดีในธรรมนั่นเอง "ท่านนาคเสน ผู้ที่ร้องไห้เพระมารด...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 02 ก.ค. 2024, 11:46 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


๓. ปิติ ปิติ มี ๕ ประเภท คือ (๑) ขุททิกาปิติ (๒) ขณิกาปิติ (๓) โอกกันติกาปืติ (๔) อุเพงคาปิติ (๕) ผราณาปิติ ปิติทั้ง ๕ นี้อาจเกิดขึ้นได้ในขนะที่กำหนดวิปัสสนา เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในวิสุทธิมรรคมหาฎีกาท่านกล่าวไว้ว่าผรณาปิติเท่านั้นที่จะสามารถเกิดขึ้นหลังจาก ที่ได้อุทยัพพยญาณ และจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อุปกิเลส ๑๐

 หัวข้อกระทู้: Re: อุปกิเลส ๑๐
เมื่อ: 02 ก.ค. 2024, 06:28 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 662


๒. ญาณ การรู้แจ้งนามรูปที่เกิด-ดับ อย่างรวดเร็วในทวารทั้ง ๖ นั้นแหละ คือ ญาณ ซึ่งเป็นการรู้ได้อย่างเฉียบคมดุจเอามีดตัดลูกฟักหรือหั่นมะเขือขาดในครั้งเดียว ญาณนี้จะเป็นตัวรู้แจ้งนามรูปที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดคือหมายความว่าขณะที่กำหนด ไปก็จะรู้ซึ้งถึงความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาของนามรูปที่กำลังเกิด...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จักขุปสาท

 หัวข้อกระทู้: Re: จักขุปสาท
เมื่อ: 01 ก.ค. 2024, 15:47 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 552


การทำหนดรู้จักขุวิญญาณ โยคีผู้รู้ซึ้งถึงสภาพการเห็นได้ตามความเป็นจริงนั้น ย่อมรู้โดยนัยนี้คือ (๑) ย่อมรู้ลักษณะของจักขุวิญญาณดังนี้ว่า เป็นการรู้ที่มาจากภายในจักษุ เป็นการ รัรูปารมณ์ (๒) ย่อมรู้รสะหรือกิจของจักขุวิญญาณดังนี้ว่า เป็นเพียงการรับเอารูป เท่านั้นเป็นอารมณ์หรือเป็นเพียงแค่สภาพการเห็นเท่า...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จักขุปสาท

 หัวข้อกระทู้: Re: จักขุปสาท
เมื่อ: 01 ก.ค. 2024, 10:34 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 552


การกำหนดรู้รูปายตนะ การที่โยคีรู้รูปที่เป็นสีสันได้ตามความเป็นจริง เช่น รู้ว่าคือรูปสีสันปรากฏ ในจักขุปสาท เรียกว่าเป็นการรู้ลักษณะ ของรูปายตนะตามความเป็นจริง รู้ว่าานี่คือ สิ่งที่ปรากฎให้เห็นได้ เรียกว่าเป็นการรู้รสะของรูปายตนะนั้นตามความเป็นจริง รู้ว่านี่คือวิสัยหรือที่โคจรของการเห็น ก็ดี รู้ถึงก...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: จักขุปสาท

 หัวข้อกระทู้: จักขุปสาท
เมื่อ: 01 ก.ค. 2024, 07:29 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 552


การกำหนดรู้จักขุปสาท การที่โยคีรู้ว่าปสาทตาดีพอที่จะทำให้สีปรากฏ ก็ดี การรู้ว่าปสาทตาดี ก็ดี นี้เรียกว่าเป็นการรู้ลักษณะของจักขุปสาทได้ตามความเป็นจริง นี่แหละคือการรู้ สภาวะลักษณะของรูปตาที่มีความใส ซึ่งเรียกว่า จักขุปสาท แม้ในเรื่องของปสาท อื่นๆเช่น โสตปสาท ก็พึงทราบโดยทำนองเดียวกัน การที่โยคีรู้ว...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 546 [ พบ 8183 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร