วันเวลาปัจจุบัน 21 ม.ค. 2020, 01:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 5774 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นรกมี ๘ ขุม

 หัวข้อกระทู้: Re: นรกมี ๘ ขุม
เมื่อ: 19 ม.ค. 2020, 06:59 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 196


ขุม ๑ จะมีทางออก ๔ ประตู จะออกทางประตูไหนก็ได้ทั้ง ๔ ประตู เมื่อหมดอายุในขุมนั้น เมื่อออกมา จะมีท้าวมหาราชจะมาคอยต้อนรับ ไปอยู่ในขุมต่อไปอีกที่ใกล้ คือ ขุมย่อยที่เรียกว่าคูถะนรก เมื่อหมดอายุในคูถะนรก จะมีมหาราชนำไปอยู่กุกกุสะนรกหลุมย่อย เมื่อหมดอายุในกุกกุสะนรกก็จะมีท้าวมหาราชมารับไปอยู่ในสิมพลีวนะ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นรกมี ๘ ขุม

 หัวข้อกระทู้: นรกมี ๘ ขุม
เมื่อ: 17 ม.ค. 2020, 06:51 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 196


ดูในภาพแล้วกัน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางรับรู้สิ่งภายนอกมี ๖ ทาง

เมื่อ: 08 ม.ค. 2020, 13:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 213


ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นที่อายตนะทางตา (ที่ตา)
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นที่อายตนะทางหู (ที่หู)
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นที่อายตนะทางจมูก (ที่จมูก)
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นที่อายตนะทางลิ้น (ที่ลิ้น)
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นที่อายตนะทางกาย (ที่กาย)
ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นที่อายตนะทางใจ (ที่ใจ)
ทั้ง ๖ ทวารเป็นที่เกิดของขันธ์ทั้ง ๕

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทางรับรู้สิ่งภายนอกมี ๖ ทาง

เมื่อ: 07 ม.ค. 2020, 12:25 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 213


๑. ตาไม่ใช่ตัวเห็น เพียงทำหน้าที่ให้เห็น แต่เห็นต้องเห็นทางตา สิ่งที่เห็นคือจักขุวิญญาณ จิตเป็นตัวเห็น ๒. หูไม่ใช่ตัวได้ยิน เพียงทำหน้าที่ให้ได้ยิน แต่ได้ยินต้องได้ยินทางหู สิ่งที่ได้ยินคือโสตวิญญาณ จิตเป็นตัวได้ยิน ๓. จมูกไม่ใช่ตัวรู้กลิ่น เพียงทำหน้าที่ให้รู้กลิ่น แต่รู้กลิ่นต้องรู้กลิ่นทางจมูก สิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศาสนาที่กล่าวไว้ชอบแล้ว

เมื่อ: 05 ม.ค. 2020, 08:40 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 201


แท้จริงแล้วสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครทำ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากการกระทบกันของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ปัจจัยภายนอกเป็นเพียงตัวแปร ปัจจัยภายในได้แก่ สติ คือสาเหตุใหญ่ ถ้าสติไม่แข็งแรง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด เป็นใครมาจากไหน ก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้น เมื่อสติแข็งแรง ย่อมเห็นกระบวน การทำงานของ ต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สุคโต พระผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี

เมื่อ: 30 พ.ย. 2019, 08:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 246


สุคโต พระผู้เสด็จไปดีแล้ว admin November 4, 2015 กระดานสนทนาธรรม วัดลอยฟ้า Leave a comment 5,422 Views โดย…..ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ คำว่า สุคโต (อ่านว่า สุ-คะ-โต) แปลตรงตัวว่า ผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นพระพุทธคุณบทหนึ่ง ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณ 9 บท ที่พุทธศาสนิกชนสวดสรรเสริญพระพุทธคุณกันในเวลาเช้าและเย็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วาสนา

 หัวข้อกระทู้: Re: วาสนา
เมื่อ: 24 พ.ย. 2019, 06:34 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 246


:b1: :b1: :b1: :b1: :b1: :b1: :b1: อาเสวนปัจจัย ปัจจัยธรรม ได้แก่ ชวนจิตที่เรียงรายกันเกิดขึ้นก่อนๆ ปัจจยุบันธรรม ได้แก่ ชวนจิตที่เรียงรายกันเกิดขึ้นหลังๆ อนึ่งตามธรรมชาติของวิถีจิตแล้ว พึงทราบว่า หากกุศลจิตกุศลจิตเกิดนั้น ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง ๗ ครั้ง แม้แต่อกุศลจิตก็เช่นเดียวกัน ก็แล ในการ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วาสนา

 หัวข้อกระทู้: วาสนา
เมื่อ: 22 พ.ย. 2019, 10:33 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 246


อาเสวนปัจจัย คือสิ่งที่กระทำอยู่บ่อยๆ จนกลายเป็นอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอ การฝึกฝนจนเกิดความเคยชิน ทั้งที่ดี และไม่ดี ทางไม่ดี ก็เช่น การติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ ตอนแรกๆ ก็เพียงอยากลอง แต่พอได้ลองแล้วก็ติดอกติดใจก็ลองไปเรื่อยๆ จนครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ๔ ๕ จนกระทั้งขั้นอเตกิจโฉ คือขั้นเยี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 16 พ.ย. 2019, 07:55 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 369


ขอยกภาพญาณ ๑๖ มาให้เทียบเคียงอีกครั้ง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 16 พ.ย. 2019, 07:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 369


ขอบคุณ@แอดมินที่ช่วยจัดระเบียบข้อความด้านบน ให้ดูน่าอ่านและเข้าใจมากขึ้น :b27: ขอย้ำคำว่าสังขารุเปกขาญาณเป็นที่ ๑๑ เป็นญาณที่สูงสุด เป็นญาณโลกียะญาณที่วางเฉยต่อรูปนาม เข้าสู่อนุโลมญาณ เป็นญาณที่ ๑๒ เพื่อจะข้ามโคตรจากปุถุชนเข้าสู่พระอริยะน้อมเข้าอารมณ์พระนิพพาน ดังนั้น พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงไม่สามาร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 15 พ.ย. 2019, 17:42 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 369


พระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจริญวิปัสสนาถึงสังขารุเปกขาญาณ ๙ ครั้ง ในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น (สีแดง) ๑. พระพุทธเจ้าตัณหังกร ๒. พระพุทธเจ้าเมธังกร ๓. พระพุทธเจ้าสรณังกร ๔. พระพุทธเจ้าทีปังกร ๕. พระพุทธเจ้าโกณฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี) ๖. พระพุทธเจ้าสุมังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ) ๗. ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะข้ามพ้นสังขารุเปกขาญานไม่ได้

เมื่อ: 15 พ.ย. 2019, 10:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 369


พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงสังขารุเปกขาญาณถึง ๙ ครั้งไม่สามารถเข้าถึงอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ เพราะด้วยแรงอธิษฐาณเป็นพระพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ ในพระพุทธเจ้าโกฑัญญะ (พระโพธิสัตว์ ชื่อวิชิตาวี) ครั้งที่ ๒ ในพระพุทธเจ้ามังคละ (พระโพธิสัตว์ ชื่อสุรุจิ) ครั้งที่ ๓ ในพระพุทธเจ้าสุเมธ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกสติในชีวิตประจำวัน

 หัวข้อกระทู้: ฝึกสติในชีวิตประจำวัน
เมื่อ: 11 ก.ย. 2019, 06:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 240


อาจารย์ วีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
https://www.youtube.com/watch?v=4kihNYl ... 0W&index=1

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดอกไม้มาร

 หัวข้อกระทู้: Re: ดอกไม้มาร
เมื่อ: 05 ก.ย. 2019, 05:18 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 367


ดอกไม้แห่งธรรม ๒ ชนิด ๑. ดอกไม้พญามาร มีชื่อวงศ์ว่า ตัณหาพิศมัย ปลูกง่ายในจิตใจคนที่มีความอ่อนไหว ดอกมีห้าสีห้ากลีบ มีความทนทาน ออกดอกได้ตลอดปีทุกฤดูกาล มีเกสรทั้งห้า ปล่อยละอองที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ใครได้พบหรือสัมผัส หรือสูดดม จะต้องหลงใหลงงงวยเสมอ ๒. ดอกไม้พระอริยะ ชื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อาสวักขยญาณ

 หัวข้อกระทู้: อาสวักขยญาณ
เมื่อ: 03 ก.ย. 2019, 05:56 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 213


อาสวักขยญาณ หมายถึง ญาณหยั่งรู้ถึงที่สุดแห่งกิเลส, หยั่งรู้ได้ทันถึงความดับไปแห่งกิเลส ซึ่งจะมีในผู้ที่ได้ "อภิญญาตัวที่หก" อันนำไปสู่การบรรลุอรหันตผล โดยอาสวักขยญาณนี้ มีได้ในพระอรหันต์ทุกองค์ แต่ในพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ทุกสิ่ง เพราะมีสิ่งที่เรียกว่า "สัพพัญญูญาณ" อันมิใช่ "อ...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 385 [ พบ 5774 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron