วันเวลาปัจจุบัน 30 มี.ค. 2020, 01:58  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 38 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: Re: การพิจารณา
เมื่อ: 05 ส.ค. 2014, 19:37 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1359


ถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าเปลี่ยนแปลว่าว่า พิจารณา เป็น ตามรู้ กายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้" ก็น่าจะเข้าใจมากกว่านะ (แค่ความเห็นส่วนตัว) เพราะจะได้เข้ากับกิจในอริยะสัจจ์ ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ ผิดถูกไม่ว่ากันนะจ๊ะ แค่ความเห็นลอยๆเท่านั้น ถ้าเราแปลอย่าง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การพิจารณา

 หัวข้อกระทู้: การพิจารณา
เมื่อ: 05 ส.ค. 2014, 16:35 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1359


ในมหาสติปัฏฐานสูตร มีบทที่กล่าวไว้ว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อม พิจารณา เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้" ก็ในการปฎิบัติวิปัสสนานั้นท่านให้กำหนดรู้ปัจจุบันอารมณ์ ที่ปรากฏเฉพาะในขนาดนั้นๆ โดยไม่มีการ พิจารณา วิพากษ์ วิจารณ์ วิเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกข์กำหนดละได้หรือไม่

เมื่อ: 03 ส.ค. 2014, 14:36 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2508


ขอ...อนุโมทนาสมาชิกทุกท่านที่ช่วยชี้แนะ ครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกข์กำหนดละได้หรือไม่

เมื่อ: 01 ส.ค. 2014, 23:15 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2508


โดยปกติ มักจะเคยได้เห็นได้ยินว่าทุกข์นั้นเป็นสิ่งควรกำหนดรู้ แต่ในสูตรนี้กลับเขียนว่าละ ขอความอธิบายเห็น http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=23&A=9773&Z=9908 อุปาทานขันธสูตร [๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ เป็นไฉน คือ รูปูปาทานักขันธ์ ๑ เวทนูปาทานักขันธ์ ๑ ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การถอดจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: การถอดจิต
เมื่อ: 31 ก.ค. 2014, 21:21 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1108


คงจะเป็นอย่างที่ท่านอธิบายไว้หรือเปล่า

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การถอดจิต

 หัวข้อกระทู้: การถอดจิต
เมื่อ: 31 ก.ค. 2014, 19:38 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1108


ตามที่เคยศึกษามาว่า ในภูมิที่มีขันธ์๕ไม่สามารถ แยกจิตออกจากร่างได้ หรือแยกจิตออกไป โดยขันธ์ที่เหลือ กายนั่งอยู่ แต่ก็มักจะได้ยินว่าผู้ที่ปฏิบัตินบางคนนั้นสามารถถอดจิต หรือกายทิพย์ไปท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่ นรกสวรรค์บ้าง จึงอยากถามท่านสมาชิกที่มีประสบการณ์ความรู้ในเรื่องนี้ว่า มีความเป็นไปได้มาน้อยเพี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การจำได้

 หัวข้อกระทู้: Re: การจำได้
เมื่อ: 31 ก.ค. 2014, 19:16 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 930


ขออนุโมทนาในธรรมทานของท่านทั้งหลาย :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การจำได้

 หัวข้อกระทู้: การจำได้
เมื่อ: 28 ก.ค. 2014, 22:01 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 930


ถามครับ ในเมื่อจิตเราเกิดดับอยู่ตลอดเหตุใดเราจึงจดจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้ครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปิยวาจา

 หัวข้อกระทู้: Re: ปิยวาจา
เมื่อ: 06 ก.พ. 2013, 21:43 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2558


สาธุ...ขอโมทนากับในคำตอบ และผู้ที่มาตอบคำถาม มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น ถ้าคนมีใจชั่ว ก็พูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วย เพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปิยวาจา

 หัวข้อกระทู้: ปิยวาจา
เมื่อ: 05 ก.พ. 2013, 18:41 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2558


การพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ดึงดูดใจผู้อื่น แต่มีเจตนาที่อยากจะได้ผลประโยชน์จากผู้อื่น เช่นหลอกเอาสิ่งของ หรือผลประโยชน์จากเขา วาจานั้น จัดเป็นปิยวาจาหรือไม่
:b48: :b18: :b18: :b48:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมคนรวยบางคน ไม่สามารถใช้ทรัพย์ของตนได้เต็มที่?

เมื่อ: 30 ธ.ค. 2012, 23:12 

ตอบกลับ: 50
แสดง: 5703


สงสัยส่วนหนึ่งเคยทำบุญแบบยึดติดหรือ ให้ไม่ขาดก็ได้ เช่นทำบุญสร้างศาลาแต่ว่ามีคนมาใช้ก็หวงว่าของฉันนะ ถ้าจะใช้ต้องขอฉันก่อน จึงใช้ได้ ฉันต้องอนุญาติฉันก่อน พอใครมาใช้โดยไม่ขออนุญาติก็ไม่พอใจให้อาหารเป็นทาน ก็ให้แบบหวงๆว่าจงกินแต่อันนี้สิ อย่ากินมากสิ อะไร ประมาณนี้ เป็นต้น คือให้แบบห่วงๆอยู่ หรือทำบุ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต ...ปรามาสพระรัตนตรัย

เมื่อ: 30 ธ.ค. 2012, 19:14 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3274


น่ากลัวจะเป้นสังขารมารกระมั่ง ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ เทคนิคดีๆ
ต้องรู้วิธีและเอาชนะมันให้ได้ตอนนี้ เผื่อไปเกิดอาการแบบนี้ตอนจะตาย แย่เลย ถ้าเอาชนะเขาได้ตอนนี้เวลาจะตายระลึกคุณพระรัตนตรัยแล้วมีอารมณ์ปรามาสแบบนี้ จะได้ผ่าน เอาชนะไปได้ด้วยดี ..
smiley smiley smiley

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิต ...ปรามาสพระรัตนตรัย

เมื่อ: 29 ธ.ค. 2012, 19:42 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 3274


เวลาไหว้พระ..จิตชอบปรามาส กล่าวร้ายพระพทธุ พระธรรม พระสงฆ์ (ชนิดหยาบคายมากๆ) จนไม่กล้ามองพระพุทธรูปหรือไหว้พระนานๆ ทั้งที่ไม่ตั้งใจ ทำไมเป็นเช่นนั้นได้ไม่รู้จนไม่กล้าจะไหว้พระนานๆ ขอคำแนะนำและวิธีการแก้ไขจากผู้รู้ทั้งหลายด้วย :b42: :b42: :b42:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิยามของความรู้

 หัวข้อกระทู้: นิยามของความรู้
เมื่อ: 07 ต.ค. 2012, 20:50 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3340


ขอคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการความรู้ที่ว่า รู้จัก รู้จำ รู้จริง รู้แจ้ง หน่อยครับ Kiss

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมการพนันถึงไม่ผิดศิล5

เมื่อ: 11 ส.ค. 2012, 18:40 

ตอบกลับ: 120
แสดง: 18563


การพนันเป็นอบายมุข อบาย=ความเสื่อม,ฉิบหาย มุข=ปาก,ทาง
หมายถึงทางแห่งความเสื่อมหรือฉิบหาย ตามความเห็นส่วนตัวคงยังไม่ถึงขั้นละเมิดศีล๕ในข้อที่๒
แต่เป็นการละเมิดศีลในข้ออื่นมากกว่า เช่นจุลศีล, มัชฌิมศีลอะไรอย่างนี้มากกว่า :b4: :b32:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 3 [ พบ 38 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร